…..tak si raději přečtěte následující článek. Všichni mají přece zájem jen o vaše ZDRAVÍ, že ano, hlavně hrabě de BILL GATES!!!

09:54

Opraveno: Nová vakcína nikoli proti MMR, ale Tdap způsobila vzácnou vývojovou vadu – mikrocefalii u tisíců novorozenců v Latinské Americe. Update 7. 1. 2015

Pozor, důležitá oprava 7. 1. 2015! 

Jim Stone se dnes na svém webu moc omlouvá, že se zmýlil v označení vakcín. Zavádějící pro něj bylo to, že na brazilských sociálních sítích apod. se vina za mikrocefalii vesměs svaluje na očkování proti zarděnkám (rubeola), i oficiální místa popírají souvislost vady s očkováním proti zarděnkám, které bylo v Brazílii v minulých letech provedeno v obrovském rozsahu. takže automaticky předpokládal, že se jedná o MMR.

Na svůj omyl přišel Jim Stone až teď, když mu jeho brazilská právě těhotná známá nyní ukázala svůj očkovací kalendář, v němž není MMR, ale vakcína Tdap. To je rovněž trojvakcína, obsahující tetanus, záškrt a černý kašel

Povinnost této vakcíny pro těhotné ženy byla v Brazílii vyhlášena koncem roku 2014 a očkování se začalo aplikovat v prvních měsících roku 2015, což odpovídá začátku porodů dětí s mikrocefalií v listopadu a prosinci 2015. (V některých státech je Tdap tetanus, záškrt a chřipka). 

Informaci o zavedení této vakcíny v Brazílii lze nalézt na webu Amerického státního institutu zdraví http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4584662/ ,

….  in late 2014, the Ministry of Health announced the introduction of the Tdap vaccine for all pregnant women in Brazil.28 Argentina, Uruguay, Costa Rica, Mexico, Panama, Israel, New Zealand, and Belgium—among other countries—also implemented maternal vaccination programs for pertussis during pregnancy, following the examples from the US and the UK.29 „„Koncem roku 2014 Ministerstvo zdravotnictví oznámilo zavedení vakcíny Tdap pro všechny těhotné ženy v Brazílii. I další státy, mezi nimi Argentina, Kostarika, Mexiko, Panama, Izrael, Nový Zéland a Belgie, zavedly očkovací programy proti černému kašli během těhotenství, dle příkladu US a UK.“ 


Jinak je vše, co se píše v článku Jima Stona, absolutně platné, včetně varování, jenom je třeba nahradit označení MMR za Tdap. Pokud jste tyto informace někde použili, prosím, proveďte rovněž opravu. 

(Tímto se situace stává závažnější i pro české matky, protože i naše zdravotnictví už uvažuje o očkování těhotných žen… viz např… http://www.celostnimedicina.cz/tehotne-by-podle-odborniku-mely-byt-ockovany-proti-cernemu-kasli.htm)

I já se omlouvám za omyl, a v článku Jima Stona přepisuji MMR na Tdap.

Můj původní úvod o MMR přesunuji za článek Jima Stona, protože přece jen i když je to o MMR, ty souvislosti se mi tam zdají zajímavé…

=Orgonet=


Nová vakcína proti Tdap způsobila vývojovou vadu – mikrocefalii u tisíců novorozenců v Latinské Americe.

Zdroj: http://www.jimstone.is/zika.html
01.12.2015 / 19:56
Jim Stone
Překlad Orgonet (zkráceno).Na konci listopadu vydalo brazilské ministerstva zdravotnictví varování (zejména pro těhotné ženy) před nákazou virem „zika“, který má pravděpodobně souvislost s výrazným nárůstem případů mikrocefalie u novorozenců.

Podle ministerstva zdravotnictví virus přenášený komárem Aedes aegypti dokáže překonat placentu a narušit správný vývoj mozku embrya. Virus je podobný viru denque.

Malformace plodu pravděpodobně způsobené virem byly k dnešnímu dny registrovány již ve 14 brazilských státech.

Rapidní rozvoj nákazy a nárůst postižených novorozenců údajně zaskočil i zdravotnické autority, které minulý týden vyhlásily v Brazílii mimořádný stav. Podle šéfa divize přenosných chorob není zatím možné zabránit množení inkriminovaného druhu komára a nemocí, které přenáší.

Brazilský ministr zdravotnictví M. Castro nicméně nevidí důvod vyhýbat se otěhotnění, důrazně ale doporučuje těhotným ženám maximální prevenci proti bodnutí hmyzem (např. dlouhý oděv).

Prohlášení, že to náhle způsobil „virus zika“, však popírá veškerou logiku.

Stav zřejmě způsobila nová verze vakcíny Tdap proti tetanu, záškrtu a černému kašli, a nikoliv virus zika. 

Bill Gates či jiný podobný elitní slizoun zřejmě v reakci na raketový vzestup autismu vypustil novou vakcínu, a tato vakcína má být aplikována těhotným ženám, aby plod byl zničen již in utero, takže vakcíny mu aplikované po narození již nemohou být obviňovány z poškozování mozku. Je jejich záměrem způsobit toto poškození všem dětem, aby byly poddajnější vůči jejich tyranii. 

Nový „autismus“ zvaný „mikrocefalie“ postihl v minulých 2 měsících in utero již 2 400 brazilských novorozenců, i když nikdy předtím k ničemu takovému nedošlo. Tvrdí se, že mikrocefalie je způsobována tím, že těhotná žena byla štípnuta komárem nesoucím africký zika virus, který se do Brazílie dostal v roce 2015. Avšak brazilské příznaky neodpovídají těm, které jsou známy již od roku 1954, a tento virus nebyl nikdy nikde na světě spjat se zakrněním mozku novorozenců. Ani geografické šíření nedopovídá přírodnímu modelu viru roznášeného moskyty, pokud tento virus vůbec existuje.Toto „zakrnění mozku“ novorozenců se v Brazílii objevilo náhle, jako švihnutím kouzelné hůlky, a jediný způsob, jak k němu mohlo tak náhle dojít, je, že do Brazílie došla nová vakcína proti Tdap, a brazilské ženy jsou naléhavě vyzývány, aby se jí daly očkovat před 22. týdnem těhotenství. To perfektně odpovídá vstupu reálného viníka – nakažené vakcíny Tdap, která, aplikována na jaře (kdy údajně dorazil virus), mohla způsobit přesně ty problémy se zakrněním mozku novorozenců, které jsou v Brazílii v těchto měsících, přesně podle plánu.

Prohlašuje se, že tuto nemoc přirozeně roznesli komáři po celé jižní a střední Americe, během pouhých 6 měsíců. To popírá veškerou logiku, protože komáři mají životní cyklus, který je příliš dlouhý na okamžité šíření, a nelétají dále než míli od místa, kde kladou vajíčka, což omezuje pohyb této zcela nové nemoci na jednu míli za měsíc, a nemůže to být 30 mil za den. Rozšíření nového viru po celém kontinentě není totéž jako propuknutí malárie, jejíž původce je rozšířen již všude a potřebuje jenom správné podmínky, aby nemoc propukla.Další důkaz nemožnosti tohoto šíření je, že kdyby se virus zika dokázal tak rychle šířit, v dnešní době leteckého provozu by se byl dostal do Brazílie z Afriky v minulých 50 letech už dávno, přes infikované pasažéry, kteří by ho předali brazilským komárům. Kdyby byl tak nakažlivý jak se uvádí, a skutečně způsoboval zakrnění mozků lidských plodů, bylo by to už dávno známo.

První novorozenci s nedovyvinutým mozkem z důvodu této nemoci se objevili v Brazílii v listopadu 2015. Neexistuje žádné vysvětlení, proč se tam od listopadu 2015 náhle narodilo 2400 dětí s takto poškozeným mozkem, když tento virus nikdy nikde podobné poškození nevyvolal. Poškozené děti se nyní objevily i v daleko vzdáleném Mexiku. Není žádná jiná cesta, jak by se virus dostal z Brazílie do Peru, Mexika, přes Karibik, za pouhých 6 měsíců, než ta, že ho někdo rozšířil záměrně. Anebo nemoc z viru zika vůbec neexistuje, a to vše je jenom krycí lež pro očkování.

Pokud je nemoc opravdu vyvolávána virem zika, je to nemoc typu hostitel/přenašeč, k jejímuž šíření je třeba, aby se rodili noví komáři. Takže je absolutně nemožné, aby se sama rozšířila po celé Latinské Americe, od Chile po Brazílii a Mexiko za pouhých 6 měsíců. Trvalo by to několik desítek let, kdyby tento proces měl přirozeně proběhnout. Ale takových 20 Boeingů může roznést příčinu zakrnění mozků dětí prostřednictvím vakcíny do všech koutů Latinské Ameriky za pouhých 12 hodin, a vina za následnou devastaci se vhodně svalí na komáry zika.

Shrnutí:

1. Do roku 2015 nebyl virus zika nikdy spojován s mikrocefalií novorozenců.

2, Uváděný model šíření je nemožný, žádná komáry přenášená nemoc vyžadující bezprostředního hostitele se vzhledem k reprodukčnímu cyklu komárů nemůže dostat do všech koutů kontinentu, do částí oddělených oceánem, za pouhých 6 měsíců.

3. Virus zika je znám od 50. let. Pokud by byl tak nakažlivý, jak se nyní uvádí, byl by se rozšířil prostřednictvím letového provozu již dávno.

4. Spojení mezi vakcínou MMR a dětským autismem bylo již bezpečně prokázáno. Vakcinační lháři, dříve nežli budou zcela odhaleni, potřebují nyní novou metodu, a tou jsou prenatální vakcíny. Záměrem je způsobit nové generaci poškození intelektu, aby si elity udržely i v budoucnu svou tyranii. Bezpečný způsob, jak provést svůj záměr, je svést vinu na přírodního viníka – virus zika.

Varování ženám celého světa:Vyhněte se veškerým vakcínám během těhotenství, a informujte i ostatní, i když si budou myslet, že jste blázni. Neexistuje žádná komáry přenášená nemoc, která by způsobovala zakrnění mozků, toto poškození je záměrně způsobováno vakcínou. 

Původní Orgonetův úvod o MMR: nechávám ho, protože jsou tam další zajímavé souvislosti. 

Sepsal Orgonet s použitím zdrojů uvedených v textu.
3. 1. 2015
 
Úvod – o MMR a autismu 

Spojitost vakcíny MMR (spalničky, zarděnky, příušnice) s propuknutím autismu u malých dětí byla celkem spolehlivě dokázána, avšak oficiálními místy je samozřejmě popírána. Již v roce 2011 italský soud přiznal odškodnění rodině, jejíž dítě po očkování onemocnělo, ale poté se rozpoutala velká celosvětová mediální popírací kampaň, takže když dnes zahledáte googlem na autismus + MMR, dostanete na prvních místech články o tom, že spojitost neexistuje…

Nicméně, i u nás v Česku rodiče takto postižených dětí vědí své, k informovanosti české veřejnosti přispěly jisté výrazně informace o škodlivosti očkování od MUDr. Elekové , jakožto i informace na našich protiočkovacích webech (české Rozalio, slovenská Sloboda v očkovaní). V roce 2014 byl zveřejněn článek whistleblowera (vnitřního odhalitele) dr. Williama Thompsona z amerického CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), který odhaluje, že studie mající dokazovat nesouvislost autismu s vakcínou MMR byly záměrně zmanipulovány (anglicky zde).

O spojitosti propuknutí autismu s očkováním MMR se však zřejmě již příliš hovořilo, a příčinná souvislost je příliš jasně vysledovatelná i pro laiky, takže elitám vznikla potřeba nové metody k oslabování zdraví budoucí generace, a tato metoda byla zřejmě právě vyzkoušena v Brazílii.
Mikrocefalie (zakrnění mozku novorozenců), virus zika a MMR
 
K vzácné vývojové vadě, novorozenecké mikrocefalii, může mimo jiné dojít z důvodu infekce plodu při onemocnění matky zarděnkami, neštovicemi apod. Podrobnosti o tomto onemocnění viz např. http://ec.cotot.com/mikrocefalie
Foto: dvouměsíční brazilský kojenec s mikrocefalií. 
Zprávu o náhlém vysokém výskytu mikrocefalie v Brazílii v minulých dvou měsících přinesl i český tisk. Za tento bezprecedentní výskyt může údajně  tzv. virus zika, přenášený komáry původem z Afriky. Viz např. česky zde: http://www.rozhlas.cz/zpravy/amerika/_zprava/virem-zika-uz-se-v-brazilii-nakazilo-15-milionu-lidi-pry-narusuje-vyvoj-mozku–1568113
České ministerstvo zdavotnictví vydalo příslušné doporučení k obezřetnosti proti štípnutí komárem: http://www.mzv.cz/brasilia/cz/konzularni_a_vizove_informace/podminky_pro_vstup_do_zeme/doporuceni_k_obezretnosti_proti_stipnuti.html
Virus zika je znám od roku 1947, a průběh onemocnění je charakterizován jako lehký, viz odkaz výše. Proč náhle došlo k Brazílii k raketovému vzestupu jinak vzácného postižení mozku novorozenců, které předtím nebylo v souvislosti s tímto virem zaznamenáno? Následující úvahy pocházejí z webu Jima Stona.
Dodatek Orgonet:
 
V Česku zatím netřeba se bát, těhotenství je u nás kontraindikací pro aplikaci MMR, takže bezprostřední nebezpečí zatím nehrozí.
(Viz : http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/MMR.htm  „Těhotenství je považováno za kontraindikaci očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.“)
Ale může být otázkou času, kdy nějaký chorý podplacený mozek začne prosazovat toto vylepšení našeho očkovacího schématu…

Proto, držme se výše uvedeného varování…

Dodatek Orgonet 4. 1.: 
Co se o tom píše na brazilském internetu

Brazilci na sociálních sítích probírají to, co my teď tady:  virus zika je lež, za epidemii mikrocefalie může (prošlá/záměrně kontaminovaná) vakcína. Například zde (pro text použijte překladač): https://www.youtube.com/watch?v=pGB7JOMei1U

Brazilské Ministerstvo zdravotnictví a brazilská oficiální média vehementně popírají, že za to může vakcína, (mnohé i to, že za to může virus zika) (třeba tady, použijte překladač http://www.e-farsas.com/vacina-contra-a-rubeola-foi-a-causa-da-microcefalia.html )

Avšak nacházím jiné zajímavé skutečnosti.

I v Brazílii je těhotenství kontraindikací pro aplikaci vakcíny MMR, i jednotlivých vakcín. Avšak, ženám je tam silně doporučováno a zdůrazňováno, aby se 3 měsíce až 28 dní před plánovaným těhotenstvím daly očkovat. (Pokud se dají naočkovat a nevědí, že jsou už těhotné, prý to nevadí, pravděpodobnost poškození je prý zanedbatelná). – Tedy to, co píše Jim Stone, že je vakcína doporučována těhotným ženám, nemohu najít. Ale rozhodně se všude píše, že očkování těsně před těhotenstvím se výrazně doporučuje..

A zde je ta velmi zajímavá a podezřelá skutečnost: vehementnost brazilské vlády, s níž bojuje proti zarděnkám.

V roce 2008 proběhla v Brazílii největší očkovací kampaň, jaká kdy na světě proběhla, akce pod záštitou UNICEF a WHO (Světová zdravotnická organizace), při níž bylo povinně proočkováno 95-98% cílové populace (67 miliónů mužů a žen) ve věku někde 12-19, někde 20-39 let. Akce se týkala severovýchodních oblastí Brazílie. Zdroj: http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_12639.htm

 Brazílie dosáhne cíle největšího očkovací kampaně někdy podniknutý ve světěhttp://www.unicef.org/brazil/pt/media_14230.htm(Přeloženo překladačem)
S podporou organizátorů UNICEF pečeť, severovýchod dosáhl nejvyššího pokrytí v zemiBrasilia, 4. března – V srpnu 2008 ministerstvo zdravotnictví vyvolal největší očkovací kampaň k odstranění zarděnkám a vrozenému syndromem někdy podniknutý ve světě.Na 20 týdnů, od 9. srpna do 30. prosince 2008, bylo očkováno více než 67,1 milionů Brazilců. Cíl byl překročen a dosáhl 95.79% z cílové populace. V kampani, bylo zapojeno více než 220 000 lidí, mezi partnery, dobrovolníky a zdravotnických pracovníků, s investicí 130,5 milionu U $.Pozoruhodné je mezirezortní dílem Pan American Health Organization / Světová zdravotnická organizace (PAHO / WHO) a Dětského fondu OSN (UNICEF), k dosažení tohoto vynikající výsledek mezinárodního veřejného zdraví. Mezi společné akce, jako způsob, jak mobilizovat brazilskou semi-vyprahlé oblasti, to bylo připravila brožuru „Semi-vyprahlý bez zarděnkám – dotace pro organizátory UNICEF Městského pečeť“, zaměřených na organizátory více než 1100 obcí. Regionu Severovýchod, který pokrývá většinu z polosuché, získá 98,98% pokrytí, nejvyšší v zemi.Dne 3. března, v obřadu, který se zúčastnili prezident Luiz Inácio Lula da Silva, brazilská vláda předložila zprávu Národního očkovací kampaně PAHO / WHO.Podle Diego Victoria, PAHO zástupce v Brazílii, „ještě jednou, Brazílie je příkladem pro svět tím, že demonstruje význam politického závazku k provedení globální a regionální strategie potřebné k odstranění nemoci.“
Marie-Pierre Poirier, UNICEF zástupce v Brazílii, „je akce, jako je tato, které znovu potvrdit závazek vlády a brazilské lidi s práv každého dítěte a dospívajícího po celé zemi. Díky obětavosti tisíců lidí, jako je například Organizátoři UNICEF Městského pečeť, můžeme zahlédnout semi-vyprahlé oblasti a zbytek Brazílie Free zarděnek „.

Takže, dle institucí jmenovaných ve výše uvedené tiskové zprávě se můžeme oprávněně domnívat, že Brazílie se stala již v roce 2008 pokusnou zemí Světové zdravotnické organizace, a že dnešní stav (epidemie mikrocefalie) může být důsledkem tehdejšího experimentu s proočkováním věkové skupiny 12-19, která je dnes v nejplodnějším věku.

Také je zajímavou souvislostí, že očkovací kampaň 2008 se týkala severovýchodních – nejchudších regionů Brazílie, (chudé země jsou typicky ideální pro experimenty s vakcínami), právě tam, kde se dnes rodí mikrocefalické děti.

Ve výše odkazovaném videu je i zmínka o tom, že před několika měsíci proběhla v některých oblastech severovýchodu podobná masová očkovací kampaň mládeže. Více o tom zatím nenacházím, ale dávalo by absolutní smysl, že by se teď s odstupem měsíců v těch regionech projevily důsledky experimentu s (kontaminovanou) vakcínou.

Je nám myslím všem jasné, četně Brazilců, že brazilská vláda tyto kampaně nepořádá kvůli starosti o zdraví svých občanů, ale kvůli tučným úplatkům a výdělkům Bigpharmy.

Představte si, co musela Bigpharma vydělat v roce 2008 na 67 miliónech vakcín…

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.