Předáváme zprávu, která údajně přišla k muži jménem Jean Ederman. Jean praktikoval projekci své mysli, když se dostal do kontaktu s tím, co nazval mimozemskými laskavými bytostmi.

Než se dostaneme ke zprávě, je důležité se zmínit o Jeanovi a pokusit se zjistit, kdo skutečně je a zda jeho zpráva může být považována za důvěryhodnou. Ať tak či onak, když procházíme tyto informace, důrazně doporučujeme, abyste na toto zkoumání zapojili vlastní intuici. Slepé popírání nás nečiní dobrými, stejně jako slepé přijetí neznámého.

 

[wp_ad_camp_1]

Vzdálené vhledy a sledování osob na dálku, astrální projekce, existence ET apod., existuje spousta věrohodných důkazů o těchto tématech, která jsou financována z „černého“ rozpočtu na vojenské úrovni. Tyto schopnosti jsou využívány, a byly vynaloženy miliony USD na jejich zkoumání v rámci americké armády. Jinde se můžete dozvědět více o programech CIA pro vzdálené sledování, vojenské využití a studium mentálních schopností. Další informace o mimozemšťanech a dokumentech, které dokazují existenci jejich světů, můžete shlédnout v průkopnickém filmu zde.

Díky těmto prostředkům, které nám pomohou zpřístupnit skutečnost, že je to vše možné, můžeme pokračovat s otevřenou myslí dále. Domnívám se, že je důležité zmínit tyto prostředky předem, protože většina lidí si neuvědomuje, že všechny tyto „schopnosti“ nebo „pseudo-vědecké podvody“ (jak je hodně lidí vnímá) jsou ve skutečnosti velmi dobře studovány, zdokumentovány a reálné.

Kdo je Jean?

Jean tvrdí, že byl pilotem vojenského letounu, řídícím letového provozu a manažerem letišť. Je držitelem magisterského titulu v oboru ekonomie. Říká, že od svých 6 let má zkušenosti s mimozemšťany a UFO.

Jean vydal v roce 2006 knihu nazvanou Věda o mimozemšťanech (The Science of Extraterrestrials). Tato práce byla přezkoumána řadou výzkumníků ET a UFO a získala si velkou pozornost. Jako pilot v armádě tvrdil, že měl kontakt s mimozemskými technologiemi, včetně pilotování lodí mimozemského typu.

Významný výzkumník v oblasti UFO Michael Salla řekl o knize a práci Jeana: „Řada významných francouzských výzkumníků zhodnotila jeho knihu a vyjádřila názor, že to není plagiátorská práce, za což ho někteří vědci zpočátku kritizovali.“

 

[wp_ad_camp_1]

Během času Jean přednášel na řadě konferencí o ET a UFO. Sdílel zajímavé zprávy, a tvrdí, že se podíleli na ET technologiích.

Bez ohledu na to, zda je příběh Jeana faktem či nikoli, níže uvedené sdělení nám může být přínosem. Říkám to proto, že nemůžeme s jistotou vědět, zda tento vzkaz Jean obdržel, ale můžeme si ze zprávy každý něco odnést.

Kdo jsme?

My jsme vědomí, stejně jako vy. Naše existence je realitou, ale většina z vás ji ještě nevidí, protože jsme většinu času neviditelní pro vaše smysly a přístroje.

Přejeme si v tento čas tuto prázdnotu zaplnit. Toto kolektivní rozhodnutí jsme učinili na naší straně, ale to nestačí – potřebujeme i to vaše.

Každý z vás si přeje uplatňovat svobodnou vůli a prožívat štěstí. Vaše svobodná vůle závisí na uvědomění si své vlastní moci. Vaše štěstí závisí na lásce, kterou dáváte a přijímáte.

Jako všechny vědomé rasy v této fázi vývoje se můžete cítit na vaší planetě odděleně. Tento dojem dává určitý pohled na váš osud. Přesto jste na pokraji velkých „otřesů“ a změn, které si uvědomuje jen menšina na Zemi. 

Není naší povinností měnit vaši budoucnost bez vaší volby. Takže považujte tuto zprávu za celosvětové referendum.

Ani vaši vědci a vaši náboženští představitelé vědomě nehovoří o jistých nevysvětlených vzdušných a nebeských událostech, které lidstvo zažívá tisíce let. Abychom poznali pravdu, musíme ji poznávat bez filtru vlastních přesvědčení anebo dogmat.

Mějte na paměti, že to, co se ve vaší historii zdálo směšné anebo nepravděpodobné, bylo často možné a reálné. Uvědomte si, že budoucnost bude ještě zajímavější a překvapivější.

Mnoho z vás, kteří studují naše odhalení, poukazují na světelné objekty zvláště v noci. Často přemýšlejí o objektech, i když jde o vědomé bytosti.

Stejně jako miliardy dalších v této galaxii jsme vědomé bytosti, kterým někteří říkají „mimozemšťané.“ Neexistuje žádný zásadní rozdíl mezi vámi a námi, kromě toho, že jsme prožili určité další fáze vývoje.

 

[wp_ad_camp_2]

Stejně jako u jakékoli jiné organizované společnosti existuje hierarchie v našich vnitřních vztazích. Ta naše je založena na moudrosti několika ras. Se souhlasem této hierarchie se na vás obracíme.

Stejně jako většina z vás, hledáme Nejvyšší Bytí. Proto nejsme bohové, ale prakticky vám rovní v Kosmickém bratrstvu. Fyzicky jsme poněkud od vás odlišní, ale většina z nás má humanoidní rysy.

Prostřednictvím této zprávy se můžete stát rozhodovateli. Ty – osobně. Na Zemi nemáme žádného lidského zástupce, který by mohl provázet vaše rozhodnutí.

Proč nejsme viditelní? 

V určitých fázích evoluce se objevují vesmírné „lidské objevy,“ určité vědecké principy týkající se hmoty. Strukturovaná dematerializace a materializace jsou mezi nimi. Vaši lidé toho dosáhli v několika laboratořích, v úzké spolupráci s dalšími mimozemskými rasami, avšak za cenu nebezpečných kompromisů, které někteří z vašich představitelů záměrně před vámi tají.

Mnoho lidí bylo ve vizuálním, sluchovém, hmatovém nebo duševním styku s těmito bytostmi – z nichž některé, nutno poznamenat, jsou pod vlivem skrytých mocností, které vás řídí, což často označujeme jako „třetí stranu.“

Relativní nedostatek vašich pozorování kosmických lodí je způsoben dematerializovaným stavem těchto lodí. Nedovedete je vnímat vašimi smysly, nemůžete tedy potvrdit jejich existenci. Tomu plně rozumíme.

To je záměr ze strany různých ras, které vás obklopují. Je to z různých důvodů a rozhodnutí. Pro negativní multidimenzionální bytosti, které hrají skrytou roli ve výkonu moci ve stínu lidských vůdců, je diskrétnost motivována jejich touhou udržet jejich existenci neznámou. Pro nás je diskrétnost motivována respektováním lidské svobodné vůle. Přijetí lidstva do rodiny galaktických civilizací se velmi očekává.

Můžeme se objevit za jasného denního světla, abychom vám pomohli dosáhnout tohoto sjednocení, ale dosud jsme to neudělali, protože jen málo z vás si to skutečně přálo kvůli neznalosti, lhostejnosti nebo strachu.

 

[wp_ad_camp_2]

Co můžeme nabídnout? 

Můžeme vám nabídnout holistickou vizi vesmíru a života (pozn. překl.: filoz. směr zdůrazňující celostnost a pokládající celek za něco vyššího než souhrn součástí), konstruktivní spolupráci, zkušenosti se spravedlivými a bratrskými vztahy, uvolnění technických poznatků, odstranění utrpení, rozvoj individuálních schopností, přístup k novým formám energie a lepší porozumění vědomí.

Nemůžeme vám však pomoci s překonáním vašich osobních a kolektivních obav, nebo přinést zákony, které jste si nevybrali. Musíte také pracovat na sobě, uplatňovat individuální a kolektivní úsilí o vybudování světa, který si přejete.

Co bychom přivítali?

Kdybyste se rozhodli, že k takovému kontaktu dojde, rádi bychom ochraňovali bratrskou rovnováhu v této části vesmíru, započali diplomatické výměny, a měli bychom velkou radost s poznání, že jste sjednoceni, abyste dosáhli toho, čeho jste schopni.

Pocit radosti je ve vesmíru silně vyhledávaný, neboť jeho energie je božská. Jakou otázku jsme tedy položili?

„Přejete si, abychom se vám ukázali?“

Jak můžete odpovědět na tuto otázku? Odpověď duše může být čtena telepaticky, takže je pouze třeba jasně se sám sebe zeptat na tuto otázku a dát jasnou odpověď. Můžete samostatně nebo i ve skupině, jak si přejete. Odpověď je prostá – ANO nebo NE.

Stačí to udělat, jako byste mluvili sami k sobě, ale přemýšleli o poselství. Toto je univerzální otázka a těchto málo slov, pochopených v souvislotech, má silný význam. Bylo by dobré o tom v klidu popřemýšlet.

Jaké by byly důsledky, kdyby velká část z vás řekla ANO?

Pro nás je okamžitým důsledkem kolektivního příznivého rozhodnutí materializace mnoha lodí na vaší obloze a na Zemi.

Pro vás by bylo přímým efektem rychlé opuštění mnoha domněnek a přesvědčení. Jednoznačný vizuální kontakt by měl obrovské dopady na vaši budoucnost.

Mnoho znalostí by bylo navždy modifikováno. Uspořádání vaší společnosti by se navždy proměňovalo ve všech oblastech.

Moc by se stala individuální, protože byste viděli sami sebe jako živou, svobodnou a suverénní bytost, ve které je duch, a nepřijímali ani neodmítali tuto skutečnost od jakékoliv vnější autority. Zvyšovali byste váhu vaší hodnoty.

 

[wp_ad_camp_2]

Nejdůležitější věcí pro nás je to, že lidstvo by vytvořilo jednu rodinu, před tím, než bychom tyto „neznámosti“ představili. Nebezpečí by se pomalu „tavilo“ z vašich domovů.

Naše vztahy by se mohly rozvíjet postupně. Proběhne několik etap v několika letech nebo desetiletích: představení našich lodí, ukázání našeho fyzického vzhledu, spolupráce ve vašem technickém a duchovním vývoji, objev částí galaxie a mnoho dalšího.

Později budou možné i větší výměny, pokud je to vaše přání. „Ten, kdo má hlad, nemůže se usmívat, ten, kdo se bojí, nás nemůže přivítat.“

Přeložila tereza. Zkráceno. Zdroj: 1

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.