Duchové na nás mohou působit mnoha způsoby, a to jak po stránce materiální, tak i po stránce psychické a duchovní. K nápravě problému, který je způsoben duchem (duchovní příčina), potřebujeme duchovní typ léčby. Zvýšení naší duchovní úrovně je klíčovým faktorem, který nás chrání před útoky zlých duchů. Platí zde zásada, že kdo je duchovně silnější, vyhrává.

Podívejme se, jak tento princip funguje prakticky

Prvním příkladem je člověk, který díky své duchovní praxi dosáhl 40% duchovní úrovně. Pokud na něj zaútočí obyčejný duch na 25 % duchovní úrovni, účinek útoku na něj bude velmi omezený, nebo zanedbatelný.

Předpokládejme však, že obyčejný duch (na 25 % duchovní úrovni) jedná na příkaz mocnějších duchů, jako je například jemnohmotný temný mág (māntrik) z nižších oblastí pekla. Situace by se pro stejnou výše uvedenou osobu (na 40 % duchovní úrovni) mohla nepříznivě změnit. Nehmotní temní mágové někdy využívají k plnění úkolů obyčejné duchy a také jim dodávají potřebnou temnou energii, která může způsobit potíže i osobě na vyšší duchovní úrovni, než je obyčejný duch.

V případě pekelných oblastí platí, že čím nižší je oblast, tím vyšší je intenzita temnoty. Například sedmá oblast pekla leží níže než prvních šest oblastí a hostí zlé duchy s nejvyšší duchovní silou, tedy s nejvyšší úrovní černé energie.

Pokračování článku: Nakolik člověku poskytuje jeho duchovní úroveň ochranu proti zlým duchům?

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.