13:55

NALIEHAVÉ! PROTEST KOMORY LEKÁROV ŠPECIALISTOV PROTI E-HEALTH A ROZVRATU ZDRAVOTNÍCTVA NA SLOVENSKU! PREPOŠLITE SVOJIM LEKÁROM A ZNÁMYM!

Dňa 22.februára 2018, o 13,00 h, sa koná pred Ministerstvom zdravotníctva SR v Bratislave na Limbovej 2 na Kramároch
– protest lekárov špecialistov a širokej verejnosti proti rozvratu zdravotníctva na Slovensku a proti jeho plnej kontrole finančnými skupinami, ktorých jediným záujmom je vysoký zisk úzkej záujmovej skupiny a vôbec nie zdravie verejnosti. Slovenská vláda – slovenské ministerstvo zdravotníctva, v podstate už od prevratu v roku 1989, smeruje k rozvratu verejného zdravia. Štát štve verejnosť proti lekárom, vyštváva špičkových lekárov do zahraničia, kam organizovane, a s mnohomiliónovými ziskami, prostredníctvom nastrčených organizácií – vyváža aj nadaných študentov medicíny. Teda – v rozvrate je aj odborné zdravotnícke vzdelávanie.

Min. zdrav. SR sa už dlhodobo pokúša o zavedenie elektronického systému jednotnej zdravotnej evidencie E-Health, čím sa o. i. môžu dostať citlivé zdravotné údaje do rúk tretích osôb, ktoré môžu byť zneužité napríklad v celosvetovom lukratívnom obchode s ľudskými orgánmi /údaje o kompatibilite vašej DNA z bežných vyšetrení – krvných testov a biopsíí/, údaje o psychických ochoreniach a zdravotnom postihnutí môžu byť zneužité v majetkovej trestnej činnosti voči takto postihnutým osobám a starým ľuďom, môžu byť zneužité aj na politický nátlak, aj voči štátnym zamestnancom – sudcom, policajtom, atď.
Údaje o zdravotnom postihnutí detí a vôbec, môžu byť zneužité v nekalom marketingovom pôsobení „na zázračnú liečbu“ rôznymi záujmovými skupinami, a celkovo ide o podporu vytvárania kriminalizujúceho prostredia v zdravotníctve a možností rôznych foriem nátlakov a vydierania. Len na okraj – hneď v začiatkoch projektu E-Health sa o správcovstvo zdravotníckej databázy SR uchádzala izraelská firma, ktorá sa vďaka spravodajskej previerke nakoniec ukázala ako úplne nespoľahlivá, ale posledné slovo ešte – v tomto korupčníckom a skorumpovanom systéme – ešte nepadlo!

[wp_ad_camp_2]

E-Health má však aj iné riziká, a to napr. priame ohrozenie života ľudí v prípade kolapsu tohto informačného systému – pretože v zdravotníctve existuje aj vysoká idiocia zamestnancov s úradníckym a otrockým predpisovým myslením, t. j., že za neposkytnutie včasnej pomoci – „za všetko bude môcť zlyhanie E-Health, lebo sme sa nedostali k údajom o pacientovi!“ – lebo v prípadoch, keď ide o minúty – toto bude stáť životy mnohých ľudí. Treba sa použiť zo zlyhania centrálnej daňovej evidencie – a tam išlo len o peniaze, nie o životy ľudí teraz a hneď!

Ďalší aspekt – min. zdravotníctva a JEHO HADI V OBLEKOCH zavádzajú verejnosť aj lekárov vo výške nákladov na zavedenie E-Health do ordinácií – predbežné kalkulácie už dopredu vybraných softvérových firiem sú až okolo 7.000 eur, teda 6-7 krát vyššie ako tvrdí ministerstvo – a konkrétny minister!

Ďalší aspekt – kto „nahodí“ do e-fucking systému! – A BEZCHYBNE A BEZ VYNECHANIA!!! – 20-30-40-60-ročnú zdravotnú dokumentáciu každého občana? Lekár? A kedy?
Má to nahadzovať pomocná sila /bez ohľadu na to, kto ju zaplatí/ – ktorá nemá páru o lekárskych skratkách a čmáraninách?
A táto osoba bude niesť potom zodpovednosť za naše zdravie a život? Úps?! Stalo sa?! No iste – pokiaľ nejde o život tých hoväd
z ministerstva zdravotníctva!

[wp_ad_camp_2]

Ministerstvo zdravotníctvo najnovšie vymyslelo povinnosť lekárov špecialistov – obhliadanie mŕtvol, t. j. potenciálne aj obetí trestných činov vraždy! Čo má zásadný vplyv na možné NEsprávne FORENZNÉ vyhodnotenie a zničenie stôp a dôkazov trestného činu, a teda opäť ide o vytváranie kriminálne beztrestného prostredia! A lekár špecialista – ktorých máme na 10 tisíc obyvateľov 4x menej ako Rakúsko, nebude liečiť pacienta, ale nekompetentne bude obhliadať mŕtvolu v kukurici, či po smrťelnom pracovnom úraze, a potom o tom vypisovať podrobné protokoly. ???

Väčšina verejnosti nevie, že zberom osobných údajov občanov SR je poverené Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, teda že prostredníctvom elektronickej siete zbiera aj citlivé elektronické meta-dáta – a zbiera aj – zdravotné údaje! Ako? Jednoducho! Lebo pošta a telekomunikácie!

Príklad – finančná skupina Penta je väčšinovým vlastníkom Poštovej banky a tá je väčšinovým vlastníkom Slovenskej pošty. A tá zbiera osobné údaje o občanoch o. i. aj prostredníctvom tzv. bielych poštových poukážok, ktoré nemôžete zaplatiť bez dokladu totožnosti. Lenže – Penta je aj vlastníkom zdravotnej poisťovne Dôvera a vlastnej pračky peňazí – siete lekární Dr. Max. A čo? A to, že cca pred rokom začala Dôvera posielať svojím poistencom SMS notifikácie o vystavení receptu na lieky vašim lekárom. A tu nejde len o to, že z vás niekto robí idiotov – že máte v ruke recept a príde vám SMS-ka – že „máte v ruke recept, lebo ste všetci sklerotickí dementi“, ale ide o to, že predmet lekárskeho tajomstva! – už koluje v mobilnej sieti tretej osoby, ktorá o tomto vôbec nemá čo vedieť!!! A osobné dáta – o vami užívaných liekoch = deduktívne o vašom ochorení – už putujú smerom kam? Smerom k Ministerstvu dopravy, pôšť a telekomunikácií. V konečnom dôsledku našimi citlivými údajmi disponuje toľko tretích osôb, že je prakticky nedokázateľné preukázať – kto ich odkiaľ zneužil. Ale ako prvý zodpovedá za to váš lekár, ktorý je povinný archivovať vašu zdravotnú dokumentáciu ešte 20 rokov po vašej smrti – a to práve pre prípad podozrenia z vašej – vraždy, alebo zanedbania zdravotnej starostlivosti!

[wp_ad_camp_2]

Poznámka – ten, kto dostáva takéto SMS zdravotné notifikácie – mal by v zmysle právnych dôsledkov – takéto konanie zdr. poisťovne – či už lekár, alebo paciiet – vyslovene zakázať! Písomne!

Takže vážení spoluobčania! – ide o naše zdravie, ide o naše životy! A momentálne proti tomuto nášmu prioritnému záujmu stoja korporátne záujmy bezohľadných finančných skupín – a Ministerstvo zdravotníctva SR je preukázateľne ich výkonným orgánom!
Je najvyšší čas povedať týmto Zmijám dôrazné – NIE!!! DOSŤ!!!

„Zajímavá realita čeká také slovenské pacienty, kteří jsou majitelé delikátních nemocí. Únik dat není vyloučen. Naopak. Stačí, aby byl k systému připojen jediný počítač, který nebude mít aktivovaný firewall a intimní údaje o všech obyvatelích Slovenska (včetně politiků, soudců, podnikatelů) jsou na světě.
Pokud tamní ministerstvo zdravotnictví dotáhne projekt do konce, bude Slovensko jedinou zemí na světě s takto centralizovanými daty svých pacientů. A bude-li českým úředníkům Štěstěna nakloněna, nenecháme Slováky v jejich prvenství dlouho sami.“

[wp_ad_camp_2]

https://cechycechum.wordpress.com/2014/02/01/databazi-pacientu-na-slovensku-bude-zavadet-izraelska-firma/

https://tech.sme.sk/c/20392435/bezpecny-mobil-neexistuje-izraelska-firma-odhaluje-tajomstva-na-pockanie.html

Bližšie informácie v relácii
Informačná vojna 2. februára 2018
https://www.youtube.com/watch?v=k1UzhLfc-eA
http://www.chelemendik.sk/MUDr_Andrej_Janco_Koho_vinit_z_toho_ze_ani_24_rokov_po_revolucii_824158484.html

Na ilustráciu – poučný dokument o dôsledkoch systémového zlyhávania forenzne nekompetentných obhliadok mŕtvych – „stroj na zabíjanie“
Ženy vražedkyně – Mary Ann Cottonová
https://www.youtube.com/watch?v=1kSUjEfeRqM

Miesto konania protestu lekárskej komory 22. februára 2018
https://mapa-mapy.info.sk/mapa/limbova-2-bratislava-slovenska-republika/
http://www.health.gov.sk/Titulka

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.