Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

 • Nizozemsko utratilo v letech 1995 až 2019 za migranty přes 400 miliard euro
  Nizozemsko utratilo v letech 1995 až 2019 za migranty přes 400 miliard euro

  Nizozemsko utratilo v letech 1995 až 2019 za migranty přes 400 miliard euro

Související zprávy

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

 • Nizozemsko utratilo v letech 1995 až 2019 za migranty přes 400 miliard euro
  Nizozemsko utratilo v letech 1995 až 2019 za migranty přes 400 miliard euro

  Nizozemsko utratilo v letech 1995 až 2019 za migranty přes 400 miliard euro

Naše cesta: Výbušný dokument německé SPD o budoucnosti Evropy. Digitální ekonomika, 4. průmyslová revoluce, robotizace, bezbřehá migrace, evropská minimální mzda, genderová rovnost, totální inkluze a Evropská federace!

Naše cesta: Výbušný dokument německé SPD o budoucnosti Evropy. Digitální ekonomika, 4. průmyslová revoluce, robotizace, bezbřehá migrace, evropská minimální mzda, genderová rovnost, totální inkluze a Evropská federace!

 

[wp_ad_camp_2]

 

Německou alternativou otřásá dokument německé SPD [1], který shrnuje závěry konference stranické výkonné rady ze 4. prosince tohoto roku. SPD v dokumentu nastiňuje  podmínky, za kterých bude ochotna vytvořit koalici s CDU, jejíž koaliční vyjednávání s ostatními stranami koncem minulého měsíce selhalo. Němečtí sociální demokraté v dokumentu, který jsem pro čtenáře AE News níže přeložil, předkládají balík požadavků, který i otrlým Němcům vyrazil dech. První zásadní věcí v dokumentu je otázka digitální ekonomiky, což je jeden z hlavních programových pilířů 4. průmyslové revoluce. SPD požaduje zavedení speciálních dotačních a investičních programů na potlačení sociálních nepokojů v Německu poté, co dojde v německých továrnách k tzv. obměně pracovní síly. Je to eufemistický výraz pro nahrazení biologických pracovníků (lidí) robotickou pracovní silou. SPD chce lidi rekvalifikovat, aby se přeorientovali z odvětví průmyslu do odvětví služeb, kde robotické prvky ještě příštích 10 nebo 15 let nenastoupí.

Martin Schulz, předseda německé SPD.

Stejně tak chce SPD řešit i nezaměstnanost mládeže a více posílit ochranu osobních údajů. O tom se v poslední době hovoří velmi často v EU, ale ve skutečnosti jde o snahu boje EU proti americkým neoconům. Je to snaha donutit americké společnosti, aby data a údaje evropských uživatelů internetu ukládaly na evropských serverech a nikoliv v USA. To není vedeno nějakou snahou EU o dobrotivou ochranu svých občanů, to je pouze úsilí EU dostat mandatorní a neomezený přístup k datům a osobním údajům evropských uživatelů internetu. Evropská unie by tak měla potom přístup k veškerým účtům Facebooku, Gmailu, Twitteru, Skypu, eBay, Amazonu a stovek dalších serverů, které dnes primárně ukládají data na serverech v USA a obecně pod americkou právní jurisdikcí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

SPD v Německu má za vzor Emmanuela Macrona. Ten řekl, že chce federalizovanou Evropu a Martin Schulz rázem vyzval k vytvoření Evropské federace

Hlavním bodem v dokumentu je výrok, že SPD bude postupovat a prosazovat větší integraci zemí EU podle modelu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. SPD zejména usiluje o evropskou minimální mzdu a o harmonizaci firemních (korporátních) daní v EU, takže ve všech zemí by se platila jednotná daň z příjmu právnických osob, bez ohledu na HDP nebo ekonomickou situaci jednotlivých členských zemí EU. Tyto požadavky jsou jedněmi z hlavních pilířů Evropské federace, se kterou před několika dny přišel právě předseda SPD Martin Schulz [2]. Dalším důležitým bodem v dokumentu je výzva k tomu, aby SPD vzala za svůj Macronův program na vytvoření evropského investičního fondu, který by de facto se stal do budoucna náhradou dnešního systému dotací z fondů EU. Investiční fond by nebyl omezený úrovní dotace, časem, ani částkou nebo percentuální spoluúčastí národního státu. Stejně tak zaznívá výzva k posílení paktu stability (ESM) a také k vytvoření finančních rezerv pro evropskou obranu.

Setkání Emmanuela Macrona a Martina Schulze.

SPD rovněž v dokumentu vyzývá k vytvořené solidárního důchodového fondu, který by v budoucnu měl nahradit státní důchodové platby. Solidární důchodový model na německý způsob nezaměňujte s tím českým, v pojetí německého modelu by mělo jít o fond, do kterého by přispívali hlavně živnostníci, firmy a podniky ze svých zisků. SPD tak už de facto dopředu připravuje německé pracovníky na drsnou skutečnost, že ve výhledové době nebude mít německý stát na výplaty starobních důchodů, a protože evropský solidární důchodový systém je teprve ve fázi příprav a studií, dá se toto prohlášení SPD tlumočit jako vzkaz, že v Německu už hoří ve sklepě, ale zvenku zatím není nic vidět, ani plameny, ani kouř. Nicméně důchodová časovaná bomba v Německu neúprosně tiká, protože miliony budoucích německých důchodců utopily své peníze z důchodových spoření v řeckých dluhopisech.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Občanské pojištění pro migranty jako předstupeň k získání občanství

Další perličkou v dokumentu je plán na tzv. občanské pojištění. V kostce jde o to, aby dávky zdravotního a sociálního pojištění mohli dostávat nejen lidé, kteří pracují nebo jsou v evidenci na úřadech práce, ale aby tyto dávky mohli dostávat i migranti, běženci a uprchlíci, kteří ani nepracují a ani nejsou v evidencích na úřadech práce. SPD proto usiluje o tzv. občanské pojištění, které by potom za migranta platila stát formou dávek. Dnes je situace taková, že když migrant onemocní, nemocnice nevědí, co mají dělat a kdo za migranta uhradí léčbu. Občanské pojištění bude znamenat i to, že migrantům vznikne v Německu nárok na starobní důchod a další sociální dávky. Dosud totiž veškeré dávky migranti čerpají z titulu azylantů, a to zdaleka není ten nejštědřejší status, který člověk v Německu může mít. Sociální a zdravotní pojištění skrze občanské pojištění bude předstupněm pro přiznání občanství uprchlíkům po několika letech, protože se to odůvodní tím, že přece platí sociální a zdravotní v Německu. I když to nebudou platit oni, ale zaplatí to za ně stát.

Staronová velká koalice je na dohled. Martin Schulz (SPD) a Angela Merkel (CDU).

Sociální demokraté v dokumentu jasně odmítají roční limitní kvóty na migranty, chtějí nechat stavidla migrace do Německa zcela otevřená a nelimitovaná. Stejně tak chce SPD slučovat rodiny migrantů a usiluje o to, aby současný stop stav na slučování rodin migrantů v Německu už nebyl prodloužen. Tato politika je součástí plánu islamizace Evropy. Protože CDU nemá žádný reálný manévrovací prostor, dá se očekávat, že pokud nenastane nějaká obrovská překážka, dočkáme se velké koalice CDU a SPD. Co by to znamenalo pro Evropu, to není třeba zdůrazňovat. Obdiv SPD vůči Emmanuelu Macronovi je zjevný a Martin Schulz zcela jasně zopakoval Macronův požadavek na federalizaci Evropy. Dokument SPD si sami přečtěte níže.

Překlad z němčiny

 

[wp_ad_camp_2]

 

Rozhodnutí výkonné rady SPD ze dne 04.12.2017

Naše cesta. Pro moderní a spravedlivé Německo.

Pokyny pro další postup

Po všeobecných volbách ze dne 24. září 2017 SPD prohlásila, že nebude pokračovat ve své koalici s CDU a CSU. Byla to správná odpověď na špatné volební výsledky naší strany a na skutečnost, že velká koalice nás stála okolo 14 procentních voličských bodů. Musí to mít důsledky nejen pro SPD a její nezbytné obnovení, ale i pro budoucí federální vládu, bez ohledu na to, kdo ji vytvoří.

Mezitím selhal pokus o vytvoření koalice mezi CDU / CSU, FDP a Aliancí 90 / Zelenými. Na základě výsledků těchto voleb vyzval federální prezident strany zastoupené v německém Bundestagu k projednání způsobu, jakým lze v této situaci dosáhnout zformování vlády. SPD byla a je si vědoma své odpovědnosti vůči naší zemi. Nemůže být otázkou lhostejnosti, zda vznikne federální vláda, nebo jestli se nakonec budou konat nové volby. Proto se cítíme povinni v rozhovorech prozkoumat, zda a jakou formou může SPD podporovat novou federální vládu. Tyto konferenční rozhovory vedeme konstruktivně a otevřeně.

Politickým základem pro jednání s ostatními stranami jsou naše základní sociální demokratická přesvědčení a volební program přijatý naší stranou. Nová vláda musí řešit velké politické úkoly. Abychom se vyrovnali s obrovskými výzvami, “udržovací vláda” na to nestačí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Nová federální vláda musí v každém případě čelit velkým otázkám naší doby. To nepochybně zahrnuje otázky globální spravedlnosti a zásadní obnovu Evropy. Jako největší, nejlidnatější a nejvíce ekonomicky silná země v Evropě jsme závislí na dobře fungující Evropské unii. V oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky je to o boji proti vysoké míře nezaměstnanosti, která se týká zejména mladých lidí, v oblasti výzvy, kterou přináší migrace při prosazování dobrých hospodářských vyhlídek pro členské státy EU, je to o užší a lepší spolupráci, která je nezbytná. Jedním z megatrendů je digitalizace. Obměny, které se vytvářejí, zejména na pracovišti (pozn. obměna biologických pracovníků za robotické), musí být politicky formovány, například prostřednictvím zvýšených investic, lepší kvalifikací a moderní ochranou údajů.

Martin Schulz na předvolebním mítinku.

Potřebujeme federální vládu, která neignoruje společenskou nespravedlnost a nespokojenost, ale řeší ji. To se týká například již dnes předvídatelných problémů s důchody (pozn. v celoevropském měřítku), přetrvávající nerovnosti v zacházení se ženami a muži, zejména v práci, nedostatků v našem vzdělávacím systému a nedostatečné snahy o integraci přistěhovalců. Sociální soudržnost musí být znovu upevněna. Je důležité vzdorovat roztržce ve společnosti a bránit naši demokracii. V mnoha evropských zemích a také v Německu je zkoumán náš kosmopolitní, tolerantní a demokratický řád. Ještě důležitější je ale schopný, energický a přátelský stát.

Tyto požadavky na modernizaci naší země pro lepší Evropu musí být zastřešeny konkrétními projekty a opatřeními. Následující body jsou pro nás zásadní:

Za demokratickou, solidární a sociální Evropu

Společně s našimi evropskými partnery a zejména s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem chceme rozvíjet Evropskou unii jako společenství demokratických států na základech tržního hospodářství tak, aby všichni občané měli zajištěnu bezpečnost a stabilitu v nebezpečném světě. Musí existovat konkrétní a podstatný pokroku na cestě ke konečné sociální Evropě – například zavedením systému evropské minimální mzdy, ale také v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a proti dětské chudobě v Evropě. Daňové ráje uvnitř i vně EU musí vyschnout. Pouze s harmonizací korporátní daně na evropské úrovni lze zamezit a zabránit trikům a daňovým únikům používanými mezinárodními korporacemi. Federální vláda musí vzít za svou francouzskou iniciativu za investiční rozpočet v eurozóně a dále rozvíjet pakt Evropské stability (ESM) skrze parlamentem řízený Evropský měnový fond. Na jedné straně je to vyjednávání na pozadí Brexitu, dále politika pro Afriku a hledání potřebných odpovědí na vysidlování a migraci. Na druhé straně je to společná bezpečnostní a obranná politika, že EU bude i nadále, kromě více finančních prostředků z národních rozpočtů, potřebovat i dodatečné vlastní zdroje.

Kromě toho musí být zavedena solidární důchodová renta, protože ti, kteří pracují na plný úvazek a platili sociální příspěvky na celý život, se nebudou muset spoléhat na státní podporu ve stáří.

Za spravedlivý systém, zdravotní péči a lepší péči

Chceme pojistit všechny lidi v Německu stejným způsobem a zavést občanské pojištění. Příspěvky na zdravotní pojištění by měly být v budoucnu vytvářeny stejně jako v případě zaměstnavatelů a zaměstnanců, upřednostnění zaměstnavatelů bude odstraněno. Postaráme se o vyšší zaměstnanost, vyšší kvalitu a lepší platy. Prevence musí být důležitou součástí naší sociální a zejména zdravotní politiky.

Za investování, posílení komunity a ulehčování rodinám

chceme investovat více do vzdělávání, rychlého internetu, lepších silnic a sociálního bydlení. Zvláště naše komunity potřebují podporu, aby mohli jednat. Potřebujeme rovnováhu regionálních rozdílů prostřednictvím regionální strukturální podpory ve východní a západní oblasti Německa, abychom dosáhli rovných životních podmínek. Chceme ulehčit rodinám s dětmi, osamělým rodičům a domácnostem s malými a středními příjmy. Musí existovat také soubor opatření pro boj s dětskou chudobou. Abychom mohli financovat naše společné úkoly, měly by být využity a více zdaněny nejvyšší příjmy a bohatství lidí. Proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem je třeba bojovat důsledněji.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Za dostupné bydlení a nájmy

V budoucnu bude mít zvláštní význam sociální bydlení, takže bydlení zůstane cenově dostupné a v některých regionech bude opět dostupné. K tomu potřebujeme také zákon o nájmu v oblasti sociálních služeb, který dává nájemcům silná práva, například pokud jde o nárůst počtu nájemců a modernizaci bydlení. Sociální bydlení bude udržováno a rozšiřováno.

Emmanuel Macron a Angela Merkel. Nová Evropa má být budována na ose 3 politiků: Merkel – Macron – Schulz.

Za řádnou přistěhovaleckou politiku a humanitární politiku k uprchlíkům

Německo potřebuje moderní imigrační zákon, který umožní přístup kvalifikované pracovní síly a lepší kontrolu legálního přistěhovalectví. Lidé, kteří musí uprchnout z války a před pronásledováním, dostanou naši plnou ochranu. Odmítáme horní hranici, která tento princip zpochybňuje. Boj proti příčinám uprchlictví musí být konečně řešen ve všech potřebných oblastech. Základní právo na azyl musí zůstat nedotčené. Musíme zvýšit úsilí o integraci uprchlíků a pokračovat ve federální podpoře měst a obcí. Všichni ti, kteří zůstanou déle v Německu, musí být schopni se naučit náš jazyk a získat svůj vlastní život. Proto chceme výrazně rozšířit nabídku jazykových kurzů a kurzů pro integraci na trhu práce. Sloučení rodiny uprchlíka a rodinného života přispívá k dobré integraci. Proto nechceme prodloužit dočasné pozastavení slučování rodin uprchlíků.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Za bezpečný život v otevřené společnosti

Otevřená společnost se musí chránit proti svým nepřátelům. To vyžaduje účinný ústavní rámec. Chceme více policie a silné soudnictví, větší prevenci a účinné vymáhání práva.

Za ochranu klimatu a úspěšný obrat v oblasti energetiky

Právě proto, že chceme zachovat průmyslovou základnu v naší zemi, musíme dále rozvíjet inovační a technologické know-how a spoléhat se na ambiciózní politiku ochrany klimatu – na národní i celosvětové úrovni. To zahrnuje provádění přechodu na energii s důsledným rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Regiony postižené strukturálními změnami potřebují finanční podporu k rozvoji nových hospodářských struktur a vytváření nových pracovních míst v průmyslu.

Budeme zkoumat, zda a jak je možné ustavení vlády. Neexistuje žádná představa a žádný automatismus pro nás. Nové volby jsou nezbytné pouze tehdy, pokud z těchto rozhovorů nevyplývají žádná jiná řešení. Pro jakou možnost se, ve světle diskusí s ostatními stranami, rozhodneme, jaká je nejlepší cesta pro budoucnost naší země a Evropy, pro naši demokracii a pro zájmy občanů, to se teprve ukáže. Na základě dřívějších zkušeností budeme také hodnotit konstelaci, ve které existuje dostatečná důvěra ke spolehlivému provádění politických dohod.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Výkonný představitel vyhodnotí výsledek jednání a předloží doporučení pro další kroky. Pokud by přišel s tolerancí menšinové vlády, s jinou formou spolupráce nebo s vytvořením vládní koalice, rozhodne o zahájení jednání stranický sjezd. V případě, že existují smluvní ujednání s ostatními stranami, mají členové konečné slovo o celkovém výsledku hlasování o členství ve vládě. V každém případě budeme podporovat obrodu SPD.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: 1

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
3 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře