Ačkoliv nanotechnologie nám jako lidstvu mají údajně pomáhat, tak se v poslední době ozývá kritika, že tento druh technologie může muže mít velmi špatný vliv na lidské zdraví. Nanotoxikologie je poměrně mladý vědní obor, který se zabývá škodlivosti nanočástic na lidské zdraví.

 

[wp_ad_camp_2]

Co to jsou nanotechnologie

Oficiální znění:

„Nanotechnologie je označení pro oblast vědy a průmyslu, která cíleně manipuluje s jednotlivými atomy tak, aby vznikaly látky a materiály s netradičními vlastnostmi, nebo objekty složené z jednotlivých atomů. Takové objekty potom fungují jako miniaturní stroje, roboti či integrované obvody tisíckrát menší než obvody vyráběné běžnou technologií.“

Když vezmeme v úvahu, že tělo člověka se skládá z atomů a nanotechnologie s nimi manipuluje tak, aby v nich vznikaly látky a materiály s netradičními vlastnostmi, které pak fungují jako miniaturní stroje, tak zde bychom měli opravdu zpozornit.

 

[wp_ad_camp_2]

Škodlivost nanotechnologie

Průkopník nanotoxikologie Jan Topinka o nebezpečí nanotechnologií na lidské zdraví říká:

„Nanočástice se od částic větších rozměrů liší především schopností snadno pronikat do lidského organismu, do řady tkání, včetně mozku, ale někdy i přes buněčnou membránu. Těchto unikátních vlastností lze úspěšně využívat v různých vědních oblastech, například v biomedicíně či farmakologii, ale nese to s sebou i jistá rizika spojená s některými toxickými účinky, jako je oxidační poškození biologicky důležitých molekul (DNA, RNA, proteiny, lipidy).“

Dále pan Topinka uvádí konkrétní poškození lidského zdraví, která nanotechnologie způsobují:

„Při studiu nežádoucích účinků nanomateriálů jsou v popředí zájmu zejména kardiovaskulární, neurodegenerativní a karcinogenní účinky. Významný může být i vliv na imunitu.“

Andrew Maynard, vědecký poradce z centra Woodrow Wilson International Center je zastáncem toho, aby se dělaly další vědecké testy, které by mohli určit úroveň toxicity nanočástic. Podle něj nanočástice snadno pronikají do lidského těla, jsou biologicky aktivnější, než větší částice a mají větší měrný povrch. Také podle něj mají schopnost se dlouhodobě hromadit v životním prostředí.

 

[wp_ad_camp_2]

Při testech na zvířatech byly výsledky na nanočástice velmi znepokojivé:

„Víme ze studií na zvířatech, že velmi, velmi jemné částice mohou vstoupit do výstelky plic a dostat se do krve a vstoupit i do jiných orgánů,“ říká Andrew Maynard.

Stephen Hawking varoval před nanotechnologiemi

Asi jeden z nejznámějších vědců Steve Hawking varoval před zavádění nových futuristických technologií. Podle něj nanotechnologie může být dobrým sluhou, ale špatným pánem stejně jako jaderná technologie.

Kde nanotechnologie nalezneme

Jednoduše řečeno nanotechnologie jsou všude kolem nás. Najdeme je tak v elektronice, chemickém průmyslu, textilním průmyslu, automobilovém průmyslu, potravinářství, biomedicíně a farmakologii. Vyhnout se tak působení nanotechnologií je prakticky velmi těžké. Do jisté míry se jim můžeme vyhnout, pokud budeme vědět kde se nacházejí.

Nanotechnologie je využívána například v potravinářství, kde se využívá ke změně složení výrobků a při výrobě silnějších obalů. Nanočástice tak můžeme najít například v některých čokoládách a kečupech. Kolikrát si proto člověk ani neuvědomí, že konzumuje nanočástice. Informační centrum pro bezpečnost potravin vydalo varování před škodlivostí nanočastic v potravinách.

 

[wp_ad_camp_2]

Také lze nanočástice nalézt v zubních pastách. Jedná se vesměs o zubní pasty, které jsou velmi drahé a nejčastěji jsou vyrobené v Rusku. Tyto zubní pasty slibují zázračné odstranění zubních kazů a dokonalé vybělení zubů. Je ovšem otázkou jakou cenou budete muset zaplatit, když si necháte opravovat zuby miniaturními roboty.

Dalším častým způsobem kdy lidé přicházejí do styku s nanočásticemi je prostřednictvím vzduchu. V důsledku spalovacích procesů v těžkém průmyslu a dopravě vznikají emise, které obsahují submikronové částice a nanočástice. Proto by se člověk měl co nejčastěji vyhýbat průmyslovým areálům a znečištěným městům.

Nanotechnologii vynalezli mimozemšťané

Podle názorů některých lidí pochází nanotechnologie od mimozemšťanů. Podle amerického futurologa Raye Kurzweila už nyní existují ve vesmíru rasy, které jsou v podstatě robotické. Doporučuji si přečíst tento článek, kde je popsáno, co tento fanatik chce s lidskými těly udělat. Nemá to daleko od filmu Moucha.

 

[wp_ad_camp_2]

Tyto mimozemské civilizace pak údajně využívají nanotechnologie, kdy za pomocí nanorobotů upravují svá těla a technická zařízení. To také potvrzuje Alien chater (chytač mimozemšťanů), který s mimozemšťany komunikuje a říká o nich:

„Mají ultra vyspělou generaci laserů a využívají nanotechnologie. Vzduch používají jako pohon,”

Závěr

Nanotechnologie nejenom, že škodí lidskému zdraví, ale také jsou proti bohu. Stroje duši nemají. Když ze svých těl uděláme pomocí nanočástic stroje, tak kde skončí naše duše? Je na zvážení každého z vás, jestli vymění dočasný prospěch za svou duši.

V současné době už jsou vynalezené nano implantáty (mikročipy), které dokáží měnit lidskou DNA. Před čipy už varovala Bible. Je proto potřeba si položit otázku, jestli nanotechnologie není prostředkem mimozemšťanů (strojů), kteří chtějí z lidských těl vytvořit další stroje, aby jim sloužili.

Zdroj: VIPnoviny

 

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.