KDO ZA KOHO KOPE?????

martin rulf

Dříve jsem chodíval na Aeronet rád. Byla to skutečná alternativa. Od jisté doby z něj mám rozporuplné dojmy. To umocňuje i to, že pokud panu VK postuji komentáře na jeho články, tak se mi zhusta stává, že nejsou zveřejněny. Je to snad proto, že mu do jeko konstrukcí házím vidle?

[wp_ad_camp_1]

Je snad už i alternativa doménou lidí, kteří mají jen jeden názor? Tak jako ,,veřejnoprospěšná“ Česká televize? Naposledy mi odmítl zveřejnit tento post, k jeho článku pod videem s Elonem.

Muskem pod přezdívkou Margon :

https://aeronet.cz/news/video-elon-musk-stavame-se-kyborgy-a-nas-digitalni-svet-je-treti-vrstva-naseho-mozku-az-zemreme-nas-digitalni-duch-tady-zustane-co-je-to-ubi-a-proc-se-svet-bez-nej-neobejde/

 

„Pane VK, za koho vlastně kopete? V poslední době mám dojem, že vaše články, které jsem dříve velmi rád četl, v dnešní době hlásají jen zlobu, zmar a beznaděj. Ten váš Syndikát, je jen smyšlenka bez obsahu. (nezlobte se, ale argument typu víc vám říci nemohu, je asi tak ve smyslu nula bez nuly…., protože, když někdo řekne ,,A“, tak musí zákonitě říct taky ,,B“, ,,C“ a nakonec i ,,Z“) Myslím, že jste si ho musel vymyslet jako protiváhu k Pjakinovu GP. Ale to je vedlejší. Co mě zaráží úplně nejvíc, je to, jak se s úplně boží jasnozřivostí hroužíte do hlav tu Babišovi, tu Okamurovi, tu zas Trumpovi či Putinovi.

Ujišťuji vás, že jejich myšlenkové pochody znát nemůžete a nikdy nebudete. To nezvládne zatím ani nějakej ,,Syndikát“ a ani ,,GP“. Proto i Pjakin koriguje svoje teorie, a jasně říká, že prostě funguje ,,Zákon akce a reakce“ . A někdy jsou ty reakce tak nepředvídatelné, že i GP, nebo ve vašem případě Syndikát, musí své plány korigovat. To je prostě nevyhnutelné. Jistě jste viděl, stejně jako já, mnoho filmů i podle skutečných událostí, kdy hlavní protagonisté (pomíjím jestli klaďáci, či záporáci) plánovali nějakou akci a mysleli si, že plán je dokonalý. A ouvej. Chybička se vloudila. Lidský faktor. Vězte, že Murphyho zákony fungují více než ty obecné. Zejména ten, že ,,když se má něco pokazit, tak se to určitě pokazí.“ A hlavně vždy v ten nejméně očekávaný okamžik.

[wp_ad_camp_1]

Víte, sleduji Vás, Alexe Jonese. Fullforda, Pjakina, ale i třeba Terezu Spencerovou, Martina Kollera, Pozorovatelku a mnoho a mnoho dalších. No, musím konstatovat, že tak mnoho rozporů v analýzách jsem již dlouho nezaznamenal, jako v poslední době. Ovšem nejvíc mě dojímají břídilové, co se dovolávají proroctví slepé Baby Vangy. Ta skončila rokem 2010. Pak natáhla krovky. No, co tím chci říct? Že všechny ty úplně ,,nejlepší“ analýzy mají úplně stejnou hodnotu, jako ta proroctví slepé Baby Vangy pro roky po 2010. Jsou to jen kecy v kleci. Život jde jinudy, než plánuje Syndikát, nebo GP. Dobrá hláška, která zazněla ve filmu ,,Jurský park“ , kde dělali jen samičky, aby se raptoři nemohli rozmnožovat zní:,,…život si vždycky cestu najde…“ K tomu Murphyho zákony a časem se vždy ukáže, že bude všechno úplně jinak. Jinak čest vaší práci. Pomáháte mnoha lidem, v cestě k hledání jejich světového názoru. I kdyby nic, právě tohle je smysl alternativy. Ten hlavní.“

Tolik můj post panu VK. Bylo nutno ho cenzurovat ???

Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Děkuji.

Martin Rulf

Zdroj: http://czechfreepress.cz/dalsi-blogy/nehodici-se-skrtnete-aneb-cenzura-na-aeronetu.html?hitcount=0

[wp_ad_camp_1]

AERONET se odkopal…

04.11.2017 16:50

Nemám ve zvyku se vyjadřovat k práci alternativích serverů, které občas pročítám. Přívlastek alternativní zde používám záměrně. I když reálně lze i o tzv. alternativně pochybovat… Kromě amatérský projektů se na scéně vyskytují i projekty poměrně profesionální. Graficky, obsahově a zejména personálně.

Na analýzu a rozbor se nechystám, nemám na to čas, chuť a vcelku je považuji všechny za užitečné a přínosné. Otevírají totiž informační okno nejrůznějšími směry a doplňují /aniž by tak činily vědomě a plánovaně/ mozaiku reality. Informační proud omezený, vtěsnaný do pevných mantinelů s jednotným a shora určeným nasměrováním je velmi nefunkční a také poměrně nebezpečný.

Stává se totiž nástrojem umělé reality, kterou mají v takové oblibě média vlastněná pověstným 1%, jejichž primárním cílem je udržovat mantinely, v nichž se udržuje vědomí entit /v tomto případě obyvatelé/. Majitelé těchto prostředků si poměrně brzy uvědomili, že staré nástroje propagandy ztrácejí svůj donedávna dominantní vliv a to se mimo jiné projevuje odlivem jejich konzumentů a určitým způsobem procitnutím jisté části populace. Není tedy tak snadné přesvědčovat stádo, že černá je bílá, dva plus jeden rovná se tři atp. Proto přicházejí projekty shora. Projekty určené k převzetí vzniklého vakua v informační dálnici www, kterou nekontrolovaně a masově začaly zaplňovat již před lety zdola se rodící alternativní weby. Aby krytí těchto establishmentem iniciovaných, financovaných a usměrňovaných projektů nebudilo podezření a dokázalo oslovovat početnou část čtenářů alternativy a tím ji ovlivňovat a na důležitých křižovatkách společenského vývoje strhávat, případně odvádět pozornost žádoucím směrem, musí tyto fake alternativy splňovat několik atributů:

1/ Nesmí být patrné, že projekt je vytvořen právě k tomuto účelu.

2/ Projekt musí být součástí alternativního názorového proudu svou kritičností k establishmentu, mainstreamovým médiím atd…

3/ Musí mít informačně psychologický základ. Nějaké nosné téma, které je kontroverzní, lze je účelově zasazovat do souvislostí se společenským, politickým a     duchovním děním tak, aby jednotlivé úrovně bylo možno tvůrčím způsobem propojovat.

4/ Projekt musí být přiměřeným způsobem bulvární a to jak v práci se slovy, provokujícími titulky vzbuzujícími kontroverzi a zvědavost. Nesmí chybět tajemno, sci-fi, vědecko technické info.

a/ Vzájemným propojením výše zmíněných atributů pak může projekt dosáhnout zájem,značnou návštěvnost, čímž je dosaženo první fáze.

b/ Druhá fáze už je samotná činnost projektu v informačním poli. Udržování pozornosti a samotná podstata činnosti, což je vytváření a ovlivňování nálad, emocí a formování společenské poptávky po určitém tématu skrz něhož lze pak prosazovat požadované záměry /podpora či odpor k určité politické straně, problémovým osobám, vytvoření poptávky po dialekticky vytyčené společenské změně atp./.

c/ Použitá rétorika může přitom být v přímém protikladu s požadovaným cílem. Zdánlivý obsah textu může být pouze svrchní vrstvou, pod níž se skrývá podprahově působící informace.

V české alternativě existuje prakticky jediný projekt, který obsahuje všechny zmíněné atributy. Do alternativy záměrně nezahrnuji narychlo spíchnuté projekty havlistů, jejichž personální obsazení je profláklé a témata i obsah zcela účelový a jednoznačně identifikovatelný i pro méně chápavé čtenáře.. Nebudu jmenovat, zná je každý a eurohodnoty z nich čouhají jako sláma z dřeváků….

Tento projekt se objevil na alternativní scéně v závěsu s příchodem politického hnutí, projektem jistého slovenského oligarchy, momentáního vítěze voleb.

Kritika tohoto hnutí a zmíněného oligarchy je na stránkách webu koncipována ve shodě s bodem c, potažmo bodem a.

A  také v souladu se záměry finančních a mocenských skupin, které nyní nastupují k výkonu faktické moci a realizaci záměrů, které tyto skupiny s Českou republikou mají a jejichž garantem má být nejmenovaný oligarcha. Nejde tedy o nějaké střídání stráží v koloniích, ale o prosazení změn v kolonii ve prospěch zadavatelů.

Proč se bude alternativa stále více dostávat pod vliv mocenských skupin.

K udržení vlivu na segmenty informačního pole navštěvované početnou skupinou vesměs přemýšlivých lidí, hledajících alternativu k současnému duchovnímu a kulturnímu marasmu /obojí spolu úzce souvisí/ se budou zefektivňovat nástroje k jejich ovlivňování a zasévání establishmentem požadovaných řešení ve vzorci problém-reakce-řešení.

Metody k řízení, kontrole a dezintegraci systémové opozice budou již zcela v souladu s tímto know how včetně osvědčeného bourání zevnitř, rozdělování a fragmentace jednotlivých opozičních skupin jejich štvaním proti sobě, působením na jejich lidské chyby, pocity méněcennosti, nenaplnění ega.

V současné době je to zejména kampaň vedená synergicky současně mainstreamem, „alternativou“ a neúspěšnou opozicí vůči SPD a jejímu předsedovi. V současné době je to jediná parlamentní strana, která byla doslova protlačena volebními hlasy zdola. Skrze toto uskupení mohou profitovat i ostatní opoziční skupiny, což si neuvědomují. Jedná se o zviditelnění a narušení mlčení o zásadních tématech a nebezpečích, kterým čelíme a budeme čelit v blízké budoucnosti. Mnohé programy byly kvalitní, nicméně jejich představitelé postrádají potřebné charisma, zůstali uzavřeni v kuloárech svých stran, nebo se místo kontaktní práce s lidmi zaměřovali na psaní článků proti svým konkurentům z opozice, kteří jim „nespravedlivě“ ubírali hlasy. Zjevně nepochopili, že dekonstrukce ubírá energii a obrací se proti svým původcům… Opět nebudu jmenovat…

Po plánované likvidaci a rozkladu SPD bude defragmentovaná a rozhádaná opoziční scéna poměrně snadno paralyzovaná. Protestní hlasy budou nasáty některou ze systémových stran účastnících se na managementu správy státu /po likvidaci ČR fakticky jednotlivých správních celků podléhajících plně eurounijnímu impériu/. To již bude realizováno v nových podmínkách a synchronizovaně s probíhající generační výměnou obyvatelstva a tím i potřebnou ztrátou historické paměti a několika dekádami edukačního vykořeňování nové generace.

Na /v nadpisu/ zmíněném webu došlo k několika zásadním a synergickým zásahům do informačního pole:

Prvním byl článek o lithiu, který posílil ANO a oslabil ČSSD, druhým článek o údajném masovém vylučování vlastenců z SPD. Články byly uveřejněny těsně před volbami s rukopisem Kubiceho zprávy. Nejde ani tak o počet hlasů nerozhodnutých a váhajících, ale o samotné načasování a poměrně vykonstruované důvody s nezbytnou vlasteneckou nálepkou.

Třetím a zatím posledním počinem byl ten s barnumovským cirkusovým nadpisem:

VIDEO: Hnutí SPD se odkopalo 12 dní po volbách! Místopředseda Radim Fiala šokoval na ČT odmítnutím referenda o vystoupení z NATO, hnutí prý o tom nikdy ani neuvažovalo, aliance je prý v této chvíli nenahraditelná! Moderátor ČT nevěřil vlastním uším! Přijde omluva panu VK?

Samotný článek není až tak zajímavý, protože neobsahuje nic nového, je prostým pokračováním předešlého a jako takový ho má „legalizovat“, ospravedlnit v očích zkoprnělých podporovatelů SPD, jimž byl také v diskusích pod články patřičně vyprán žaludek nálepkováním o pomýlených, fanatických a zuřivých přispěvatelech, byť jsem zaznamenal pouze slušné a věcné výhrady a otázky po důvodech a důkazech. Perličkou jsou diskusní příspěvky „zhrzených členů SPD“, kterým flákající se Okamura tu neodpověděl na email, tu s nimi nekonzultoval otázku přijímání členů atp… Co to člověku jenom připomíná?

U prvního článku jsem připojil několik otázek a skeptických glos a to ve vší slušnosti.

Pod druhým článkem jsem připojil celkem 6 příspěvků, ale zde už Administrator neponechal nic náhodě a byl jsem tvrdě zcenzurován, vymazán, či nepřipušten do diskuse. Kdo zná mé diskusní příspěvky na různých webech ví, že jsou většinou skeptické, nikdy vulgární a většinou k věci. Osočování, zesměšňování a napadání autorů a diskutujících se neúčastním.

Aby bylo jasno, volil jsem SPD z ryze pragmatických důvodů, které výše zmiňuji. Měl jsem totiž 100% jistotu – po vlastní analýze práce a stavu zbylých nesystémových stran, že jejich výsledek bude naprosto žalostný, což se potvrdilo. Nejsem členem žádné strany ani hnutí, neziskovky ani domovního výboru a jsem si jist, že to tak i zůstane…

Hierofant a velekněžka

Otázka zní: „Co je to za „alternativní web“, který cenzuruje, maže příspěvky a skrze Admina a jakousi velekněžku webu kárá, napadá a zpochybňuje duševní a morální integritu diskutérů, jejichž jediným pochybením je kladení nevhodných otázek a vlastní názory?“

U webu, který se neustále prezentuje jako vlastenecký, alternativní a svobodný je to k hlubšímu zamyšlení.

Je-li tam cenzura a metody srovnatelné s mainstreamovými médii, či s moderováním ČT, vyvstávají nejen otazníky ale přímo vykřičníky.

Skoro by se nabízelo ono obecné: „Když něco vypadá jako kachna a kváká jako kachna, tak je to nejspíš kachna…“

 

/weissbach/

Více zde: http://m.quintus-sertorius.net/news/aeronet-se-odkopal/

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.