…..článek je sice staršího data, ale úzce souvisí s předchozím článkem, který přiznává zvěrstva na lidech. Lidé se stali pokusnými králíky pod taktovkou podobných lidí jako byl známý německý „lékař“, no nemusím ho jmenovat, všichni ho moc dobře znali…..

07:54

Co k tomu dodat? Všichni lidé by si měli KONEČNĚ uvědomit, že za svůj organismus jsou zodpovědni pouze oni sami. Nikdo jiný!!!!

Co k tomu říci závěrem?????  LIDÉ TAK SE KONEČNĚ PROBUĎTE ZE SNĚNÍ, ŽE VÁM NĚKDO BUDE POMÁHAT. OPAK JE PRAVDA!!!!! !!!!! !!!!!

[wp_ad_camp_2]

Rakovina je obrovský byznys. O tom není pochyb.

No věděli jste, že léčba, kterou vám lékaři naordinují může ne snížit, ale naopak zvýšit šance, že se stanete jejich stálým „zákazníkem“?

Konvenční léčebné terapie na rakovinu, jako jsou chemoterapie či ozařování ve skutečnosti podporují rakovinu.

Ano, čtete správně: rakovinu podporují!

Rizika sekundárních nádorů

V médiích se nejednou prezentuje, že rakovina se čím dál více stává onemocnění, které se dá přežít.

Přesto terapie, které se na její léčbu používají, způsobují nezanedbatelné vedlejší či dokonce přímé škody – včetně nových, sekundárních nádorů.

Sekundární nádory jsou nádory, které s původním nálezem nemají nic společného a jsou vyvolávány nerovnováhou nebo přímo látkami, které vedly k primární rakovině.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Lékaři jim dokonce občas říkají i „přátelská střelba“ – čili terapie na jeden typ rakoviny vyvolá jinou rakovinu.

Tuto však vyvstává zásadní otázka:

Jak pro Boha mohou lékaři naordinovat takovou léčbu, aniž by se pacientovi jen zmínili o tom, že kvůli léčbě samotné existuje extrémně velké riziko vzniku další rakoviny?

Jak dlouho se ví, že chemoterapie a ozařování vyvolávají novou rakovinu?

O propojení mezi chemoterapií, ozařováním a rozvojem sekundární rakoviny se ví už celá desetiletí!

Dokonce i Americká rakovinová společnost (obdoba české Ligy proti rakovině) přiznává, že radioterapie a chemoterapie jsou karcinogenní a mohou zvyšovat riziko sekundární rakoviny.

Riziko rakoviny je ještě vyšší, pokud se chemoterapie a ozařování aplikují současně.

Přesto s těmito informacemi nejsou pacienti obvykle obeznámeni a když ano, tak je onkologové výrazně zlehčují.

[wp_ad_camp_2]

Chemoterapie a sekundární rakovina

Chemoterapie se zaměřuje na rychle se dělící rakovinové buňky, avšak výrazně ovlivňuje i zdravé buňky. Riziko je přímo úměrné počtu dávek a délce terapie.

Mezi typy rakoviny, které jsou nejvíce vyvolávány chemoterapií patří:

 • AML (akutní lymfatická leukémie)
 • MDS (meylodysplastický syndrom)

Perfektním příkladem tohoto rizika je redaktor ranních zpráv na televizní stanici ABS „Dobré ráno Amerika“, kterému byla nedávno diagnostikována MDS rakovina.

Radioterapie a sekundární rakovina

Kromě běžného spojení radiace a rakoviny (jako například při Černobylu nebo Fukušimě) začíná být zřejmý i souvislost mezi rakovinou a radiací z diagnostických a léčebných přístrojů.

Zde řadíme například mamograf, rentgeny, CT-čka a také ozařovací přístroje využívány v rámci radioterapeutické léčby rakoviny.

 

Radiace totiž nejenže ničí rakovinné buňky, ale výrazně poškozuje i ty zdravé.

Ozařování se nejvíce spojuje s následujícími typy sekundární rakoviny:

 • rakovina plic
 • rakovina žaludku
 • rakovina kostní dřeně
 • různé druhy leukémie (akutní a chronická meyloidná leukémie, všechny typy lymfoblastické leukémie)

Další fakta o chemoterapii, ozařování a sekundárních typů rakoviny

Kromě již výše uvedených skutečností se žádá uvést následující fakta:

 • Chemoterapie založená na alkylačních látkách poškozuje DNA buněk a vede k akutním formám leukémie.
 • Ne-alkylační druhy chemoterapie napadají rakovinné buňky podobným způsobem a také zvyšují riziko leukémie. Riziko závisí od množství expozice, trvání a kombinace ozařování s chemoterapií.
 • K leukémii obvykle dochází již za tak krátkou dobu jako 2 až 3 roky po absolvování chemoterapie nebo ozařování.
 • Léky na melanom zvyknou vyvolávat karcinomy epitelových buněk pokožky.
 • U pacientů na lécích potlačujících imunitu, například po transplantaci orgánů se také zvykne rozvinout sekundární rakovina.
 • Ozařování při rakovině prsu výrazně zvyšuje riziko rakoviny plic.
 • Ozařování při rakovině prostaty zvyšuje riziko karcinomů močového měchýře a tlustého střeva.
 • Chemoterapie při rakovině prsu a lymfomů zvyšuje riziko rakoviny močového měchýře.
 • Chemoterapie obecně může vést k rakovině varlat a vaječníků.
 • Chemoterapie podávaná dětem je základem pro vznik dalších rakovin během dospívání a v dospělosti.
 • Transplantace kostní dřeně zvyšuje riziko sekundárních rakovin v důsledku nasazení imunosupresivních léků.

Závěr

Zatímco sekundární nádory mohou mít různé příčiny, chemoterapie a ozařování jednoznačně vedou v pořadí na jejich seznamu.

Vystavení se chemoterapii a ozařování tak vytváří neadekvátní riziko dalších sekundárních rakovin, které jsou navíc na další léčbu těmito terapiemi obvykle už imunní.

Zpracovala: Vylectese.cz

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.