Niekoľko znepokojúcich čísel o moslimoch a imigrácii

Aktivisti proti imigrácii moslimov či Afričanov sú často napádaní tým že ich názor na danú problematiku je založený len na ničím nepodložených xenofóbnych predsudkoch a strachu, nie na objektívnych údajoch či faktoch. U niektorých to naozaj môže byť pravda, no to neznamená že je to tak u všetkých a že nikto nemôže mať tento názor racionálne podložený. Týmto článkom by som chcel čitateľa oboznámiť s viacerými údajmi ktoré ma presvedčili o potrebe limitovať takúto imigráciu na minimum a nepripustiť žiadne kvóty na imigrantov ktoré sa snaží presadiť EÚ.
Extrémizmus a fundamentalizmus
Začneme výskumom inštitútu Pew Research Center z roku 2010, „Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah„. Išlo o rozsiahly výskum názorov moslimskej populácie v 7 krajinách na rôzne politické a spoločenské otázky, medzi iným aj otázky o súhlase s krutými trestami predpisovanými tradičným Islamským právom Šaría. Z výskumu vyplynulo, že väčšina moslimov v krajinách ako Egypt, Jordánsko, Pakistan alebo Nigéria súhlasí s trestami ako kameňovanie za cudzoložstvo alebo smrť za vzdanie sa Islamského náboženstva. Tu je tabuľka s výsledkami:
Pew Research - vysledky
– prvý stĺpec: kameňovanie za cudzoložstvo
– druhý stĺpec: bičovanie/odtínanie rúk za kradnutie
– tretí stĺpec: smrť za vzdanie sa Islamu
Výsledky tohto výskumu boli znova potvrdené výskumom z roku 2013, The World’s Muslims: Religion, Politics and Society, ktorý ukázal veľmi podobné čísla. Tvrdenie o malej menšine extrémistov a veľkej väčšine normálnych moslimov je teda mýtus. Extrémistov je signifikantná časť v dvojciferných percentách, v niektorých krajinách aj väčšina blížiaca sa 90%.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Niektorí by mohli namietať že tieto štatistiky sa týkajú moslimov žijúcich v moslimských krajinách, nie však moslimských imigrantov na západe. Čiastočne majú pravdu, výskumy u imigrantov ukazujú nižsie čisla, rozdiel ale nie je dostatočne veľký na to aby sme mohli pokojne spávať (čo je logické, kedže zdrojom imigrantov sú tieto krajiny).
Príkladom je výskum britského inštitútu Policy Exchange z roku 2007, ktorý ukázal že 31% moslimov v Británii súhlasí s tvrdením že odpadnutie od Islamu by malo byť zakázané pod trestom smrti. Tento výskum ukázal aj zaujímavý a znepokojivý trend – percento moslimov súhlasiacich s týmto tvrdením je v skupine starších ako 45 rokov „len“ 19%, ale v skupine 25-34-ročných až 37%. Nová generácia moslimov v Británii je extrémnejšia ako staršie generácie. Nedochádza teda k asimilácii moslimov ako si priaznivci imigrácie predstavujú, ale práve naopak, k radikalizácii. Toto je v priamom rozpore s nemoslimským západným obyvateľstvom, kde sú mladí menej nábožensky založení ako starší.
Ďalšie čísla z výzkumu: 43% súhlasí s tvrdením že sa žena nemôže vydať bez súhlasu jej mužského ochrancu (otca, brata), 51% súhlasí s tvrdením že moslimská žena si nemôže zobrať muža čo nie je moslim a 61% súhlasí že homosexualita by mala byť ilegálna.
Ďalším výskumom je práca nemeckého inštitútu WZB Berlin Social Science Center, „Fundamentalism and out-group hostility“ z Decembra 2013, ktorá sa pýtala na rovnaké otázky nemeckých moslimov a kresťanov. Dáta ukazujú že s tvrdením „náboženské pravidlá sú dôležitejšie ako sekulárne zákony“ súhlasí 65% opýtaných moslimov, ale len 13% kresťanov. 60% moslimov by odmietlo priateľstvo s homosexuálom (10% kresťanov), 45% súhlasí s tvrdením že židom netreba veriť (9% kresťanov). Náboženský fundamentalizmus, homofóbia a antisemitizmus je teda oveľa viac rozšírený medzi moslimskými imigrantmi ako medzi domácimi kresťanmi. Podľa akej logiky teda západní ľavičiari podporujú imigráciu ľudí ktorí nesúhlasia zo základnými tézami ľavice a liberalizmu? Nie je to samodeštruktívne správanie?
Terorizmus
Podľa amerického National Counterterrotism Center bolo v roku 2010 obeťou teroristických činov 442 268 ľudi, z toho u 291 877 obetí bol páchateľ činu známy. Z toho 170 568 (58%) mali na svedomí islamskí teroristi. Islam je teda zodpovedný za viac ako polovicu svetových obetí terorizmu so známym páchateľom, pričom však moslimovia tvoria len 23.4% populácie našej planéty, teda ich relatívny podiel je vysoký. Ešte stále si myslíte že povesť Islamu ako náboženstva teroru je nezaslúžená?
Samozrejme je pravdou že za väčšinu teroristických útokov v Európe nemôžu moslimovia. Ale to je len preto že stále tvoria relatívne malé percento obyvateľstva, čo je však presne to čo masová moslimská imigrácia zmení!
Kriminalita
Ako je to s kriminalitou imigrantov z moslimského sveta či Afriky? Kriminalita imigrantov je v debatách o imigrácii veľmi častý argument, tak sa pozrime na konkrétne čísla.
Dánsko
Podľa čísel z Danmarks Statistik je kriminalita utečencov o 73% vyššia ako je priemer celej mužskej populácie, a to aj keď berieme do úvahy ich socioekonomický status.
Fínsko
Podľa oficiálnych štatistík majú cudzinci na svedomí 21% znásilnení, pričom tvoria 2,2% obyvateľstva.
Francúzsko
Štúdia z roku 2006 ukázala že podiel imigrantov má pozitívny a výrazný vplyv na kriminalitu – vyššie percento imigrantov je asociované s vyššou kriminalitou. Dáta ukazujú že to môže byťspôsobené horšími socioekonomickými podmienkami, ale nezamestnaní narodení vo Francúzsku sú stále menej náchylní spáchať trestný čin ako nezamestnaní imigranti.
Nemecko
Prisťahovalci v Nemecku sú výraznejšie zastúpení v štatistikách trestných činov ako domáce obyvateľstvo. V Berlíne majú mladí prisťahovalci mužského pohlavia trikrát väčšiu pravdepodobnosť spáchania násilných trestných činov než ich nemeckí kolegovia.
Miera kriminality prisťahovalcov je na prvý pohľad asi 5 krát vyššia ako u Nemcov (4,9: 1). Diferencovaná analýza bavorskej polície (Landeskriminalamt) ukazuje, že vzťah 4,9: 1 sa zmenší na 2,7: 1, pokiaľ sa berie do úvahy iba registrovaná populácia cudzincov.
Grécko
Oficiálne štatistiky ukazujú, že imigranti sú zodpovední za približne polovicu trestnej činnosti v Grécku.
Grécka polícia priznala, že ozbrojené gangy vstupujúce do krajiny zo susedného Albánska alebo Bulharska boli priťahovaní správami, že mnohí ľudia vyberali hotovosť z bánk a ukladali si ju v domovoch.
V Grécku je viac ako 1 milión nelegálnych prisťahovalcov (2012).
Holandsko
Iní ako „bieli“ holandskí mladí ľudia majú väčšiu pravdepodobnosť kontaktu s políciou a odsúdenia za závažný trestný čin, než ich „bieli holandskí“ krajania. Viac ako polovica z marockých-holandských mladíkov vo veku 18 až 24 rokov v Rotterdame mala problémy s políciou pre podozrenie z trestného činu. Mladí antilskí a surinamskí Rotterdamčania sú silne zastúpení v štatistikách trestných činov (40% bolo podozieraných zo spáchania trestného činu). U domácich mladých ľudí vo veku 18 – 24 prišlo do kontaktu s trestným zákonom 18%.
Podľa štúdie z roku 2009 ktorú dal vypracovať minister spravodlivosti Ernst Hirsch Ballin zo 447 trestných spisov, 63% teenagerov odsúdených za závažnú trestnú činnosť sú deti rodičov narodených mimo Holandska. Vo výskume bolo študovaných 447 prípadov mladíkov vo veku 12 až 17 rokov. Všetko to boli prípady v ktorých bol páchateľ odsúdený za trestný čin pre ktorý je maximálny trest odňatia slobody 8 rokov a viac. Jednalo sa o vraždy, zabitie, lúpeže s násilím, vydieranie, podpaľačstvo, verejné násilie a sexuálne trestné činy.
Policajné údaje za rok 2002, ktoré boli spojené s populačnými dátami ukázali, že 37,5% všetkých zaznamenaných podozrivých z kriminality v Holandsku sú ľudia cudzieho pôvodu (vrátane tých z druhej generácie). Podiel týchto osôb v populácii podozrivých je teda takmer dvakrát vyšší než podiel prisťahovalcov v holandskom obyvateľstve. Najvyššiu mieru podozrenia na osobu možno nájsť v prvej (4.9) a druhej generácii (7.1) mužských migrantov z nezápadneho pozadia. Čísla pre západných migrantov sú veľmi blízke tým natívnym holandským. Vo všetkých skupinách platí že čísla pre ženy sú výrazne nižšie ako u mužov (Blom et al. 2005 : 31)
Nórsko
Celková pravdepodobnosť, že osoba žijúca v Nórsku bola odsúdená pre trestný čin je vyššia o približne 0,5 percentuálneho bodu pre prisťahovalcov v porovnaní s domácou populáciou pre zločiny spáchané v rokoch 2001-2004. Pravdepodobnosť bola obzvlášť vysoká medzi prisťahovalcami z Kosova, Maroka, Somálska, Iraku, Iránu a Čile, vo všetkých týchto skupinách dosiahla viac ako 2%. Pravdepodobnosť v domácej populácii bola asi 0,7%.
Prisťahovalci sú tiež výrazne zastúpení v štatistikách sexuálnych trestných činov. V správe z roku 2010, hovorca polície v Osle vyhlásil, že každý prípad útočného znásilnenia v Osle v rokoch 2007, 2008 a 2009 bol spáchaný nezápadným prisťahovalcom.
Tento obrázok neskôr bol poopravený, keďže len páchatelia v riešených prípadoch boli spočítaní, a u 4 v 16 nevyriešených prípadoch obeť opísala páchateľa ako nórskej národnosti.
Správa konkrétne ukazuje, že zo 131 jednotlivcov obvinených zo 152 znásilnení, v ktorých bol páchateľ identifikovaný, 45,8% bolo z Afriky, Stredného východu alebo ázijského pôvodu, zatiaľ čo 54,2% bolo nórskeho, iného európskeho alebo amerického pôvodu. V prípadoch „útočného znásilnenia“, tj znásilnenie + fyzické násilie, sa jedná o kategóriu ktorá zahŕňala 6 z 152 prípadov a 5 zo 131 identifikovaných jedincov boli všetci 5 identifikovaní jedinci z Afriky, Stredného východu alebo ázijského pôvodu. V prípade útočného znásilnenia, kde zodpovedný jednotlivec nebol identifikovaný a polícia sa spoliehala na opis poskytnutý obeťou, „8 z páchateľov boli Afričania / tmavej pleti, 4 boli Západní / svetlej pleti a 4 mali ázijský vzhľad „. Minoeurópski imigranti tvoria teda výrazný podiel v súbore sexuálnych kriminálnikov v Oslo v porovnaní s ich podielom v populácii.
Švajčiarsko
Vo Švajčiarsku 69,7% z väzenskej populácie nemá švajčiarske občianstvo, v porovnaní s 22,1% z celkovej populácie (od roku 2008). V roku 1997, keď tam bolo prvýkrát viac cudzincov ako Švajčiarov medzi odsúdenými podľa trestného práva (z podielu 20,6% z celkového počtu obyvateľov v tej dobe), bola spracovaná osobitná správa podľa Spolkového ministerstva spravodlivosti a polície (publikovaná v roku 2001), ktorá pre rok 1998 našla mieru zatýkania na 1000 príslušníkov dospelej populácie 2,3 pre švajčiarských občanov, 4.2 pre cudzincov s legálnym pobytom a 32.0 pre žiadateľov o azyl.
V roku 2010 bola zverejnená štatistika, ktorá uvádza kriminalitu mladistvých podľa národnosti (na základe údajov roku 2009). Aby nedošlo k nepresnosti v dôsledku demografickej štruktúry, iba mužská populácia vo veku medzi 18 a 34 bola posudzovaná pre každú skupinu. Z tejto štúdie vyplynulo, že kriminalita je vysoko korelovaná s krajinou pôvodu rôznych skupín migrantov. Prisťahovalci z Nemecka, Francúzska< span class=“notranslate“> a Rakúska mali nižšiu mieru kriminality ako švajčiarskí občania (60% až 80%), zatiaľ čo prisťahovalci z Angoly, Nigérie a Alžírska mali kriminalitu vo výške 600% švajčiarskeho obyvateľstva.
Švédsko
Prisťahovalci sú vo Švédsku výrazne zastúpení v trestnej činnosti. V štúdii Švédskej Národnej rady pre Prevenciu Kriminality v 1997-2001 sa zistilo že 25% z takmer 1 520 000 trestných činov spáchali ľudia narodení v zahraničí, zatiaľ čo takmer 20% bolo spáchaných ľuďmi narodenými vo Švédsku s rodičmi cudzincami. V štúdii bolo zistené že prisťahovalci majú štyrikrát väčšiu pravdepodobnosť byť vyšetrovaní pre smrtiace násilia a lúpeže, než etnickí Švédi.Okrem toho, prisťahovalci mali trikrát väčšiu pravdepodobnosť byť vyšetrovaní pre násilné napadnutie, a päťkrát väčšiu pravdepodobnosť byť vyšetrovaní pre sexuálne zločiny. Celkovo možno povedať že ľudia zo severnej Afriky a západnej Ázie boli silne zastúpení v štatistikách trestných činov. Iba mierne pod 60% z takmer 1.520.000 trestných činov evidovaných v priebehu obdobia štúdie možno pripísať na osoby, ktoré sa narodili vo Švédsku dvom švédskym rodičom. Znova je teda podiel mimoeurópskych imigrantov v súbore kriminálnikov veľmi výrazný v porovnaní z ich podielom v populácii.
Taliansko
Podľa talianskeho ministerstva vnútra, páchatelia znásilnenia sú talianskej národnosti v 60,9 percentách prípadov, pričom Taliani tvoria asi 90% z celkového počtu obyvateľov Talianska.
Záver
Čo z týchto čísel vyplýva pre našu imigračnú politiku? Bude imigrácia ľudí charakterizovaných týmito štatistikami Slovensku na prospech, alebo na obtiaž? Môj názor je jasný – negatíva ďaleko prevažujú nad pozitívami (chutný kebab?). A čo vy?
Zdroje
http://www.pewglobal.org/files /2010/12/Pew-Global-Attitudes-Muslim-Rep ort-FINAL-December-2-2010.pdf
http://www.pewglobal.org/2010/12/02/mu slims-around-the-world-divided-on-hamas- and-hezbollah/
http://www.pewforum.org/files/2013/04/ worlds-muslims-religion-politics-society -full-report.pdf (page 54)http://dvmx.com/British_Muslim_Youth.p df
http://www.guardian.co.uk/uk/2007/jan/ 29/thinktanks.religion
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews /1540895/Young-British-Muslims-getting-m ore-radical.htmlhttp://www.telegraph.co.uk/news/uknews /1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-wa nt-sharia-law-in-UK.html
https://i.imgur.com/aPxuteK.pn g
https://en.wikipedia.org/wiki/ Immigration_and_crime#Europe
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.