Tímto bych chtěl vyjádřit několik kritických pohledů na Nový světový řád – NWO. Je třeba si uvědomit, že zanikla právní nezávislost jednotlivých států. Všechny státy jsou navzájem propojeny tzv. mezinárodním právem.

Jak je to s mezinárodními zákony, které měly sloužit mírovému soužití?
Dnes jsou mezinárodní zákony zneužity k likvidaci národní identity, svobody, křesťanství, rodiny i identity jedinců.

A co Charta lidských práv?

 

[wp_ad_camp_2]

 

Zdálo by se, že Chartou byl vydán dokument, který bude lidi chránit. Dnes se ale mezi lidská práva zařazují zločiny i psychické choroby. Ti, kdo hájí základní přirozená práva a morální principy, jsou dnes trestně stíháni. Ve jménu boje proti diskriminaci sexuálních menšin je tyranizováno 98 % populace, tedy absolutní většina lidstva. Toto není demokratická obhajoba lidských práv! Sexuální menšiny jsou ideologicky nadřazovány s cílem demoralizovat lidskou společnost a odstrani t přiro zené morální zákony.

Co dnes prosazuje LGBTQ?

LGBTQ dnes prosazuje už i „práva“ pedofilů a infantofilů i tzv. práva jiných sexuálních menšin. Na Ukrajině byl zatčen vrah, který měl „sexuální orientaci“ páchat sexuální vraždy. Podřezal při znásilnění hrdlo 55 ženám. Podle principu práv sexuálních menšin se to dnes už nesmí kvalifikovat jako zločin. Soudce by se prý provinil fobií a diskriminací.

Lidskou společnost dříve chránilo spravedlivé zákonodárství, dnes zákonodárství chrání tzv. menšiny i jejich zvrhlost. Zneužitím legislativy, s odvoláním na lidská práva a mezinárodní úmluvy, jsou páchány nejtěžší a přitom beztrestné zločiny proti lidskosti.

V minulosti se zdůrazňoval humanismus. Co dnes?

Můžeme už hovořit o období posthumanismu, který se v podstatě zříká lidské přirozenosti. Za touto ideologií je satanismus. Narušuje lidskou psychiku, likviduje rozum a svědomí. Člověk se stává médiem démonských sil, je zaváděno peklo na zemi. Cílem je duchovní genocida – věčné zatracení co nejširších mas.

Jak postupuje proces redukce lidstva?

Proces redukce lidstva postupuje na principu salámové metody. OSN vydá konvenci, která se na první pohled zdá sama o sobě neutrální anebo dokonce dobrá. Nikdo neví, že na ni má navazovat celá řada dalších konvencí. Ty by bez schválení té první nebylo možné zrealizovat. Pak se provádí celá řada novelizací, které jsou nevyhnutné k dosažení cíle. Konečný cíl této řady konvencí a novelizací je skrytý a je znám jen jejich tvůrcům. V podstatě je to systém hrub&yacu te;ch po dvodů a manipulací a spěje k autogenocidě národů.

Proč byla vytvořena Lisabonská smlouva?

Evropská ústava v referendu neprošla, protože byla proti evropské kultuře a morálním principům a zrušila by právní základ, kterým je Dekalog. Ideologové proto vymysleli jiný druh dokumentu, aby se vyhnuli referendu. Tak prosadili Lisabonskou smlouvu a uzákonili ďábelský antidekalog.

Co je nejefektivnější zbraní NWO?

Je to autogencidní legislativa, která je mnohem efektivnější než válka, protože jí neunikne žádný člověk. Autogenocidní legislativa je výkonnější než zbraně hromadného ničení, protože nelikviduje pouze tělo, ale osobnost jako takovou.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Jak se odlišuje tradiční a současná legislativa?

Tvorba spravedlivých evropských zákonů se opírala o více než 2000letou právní tradici. NWO ji dnes nahrazuje legislativní alchymií a šarlatánstvím. Sleduje tím likvidaci lidské přirozenosti, a to masově. Plní zvrhlé a vražedné cíle nadnárodních politických elit, jako jsou svobodní zednáři, ilumináti.

Jaké je pro lidstvo východisko?

Pokud na skryté elity lidstvo jasně neukáže a neodsoudí je jako masové vrahy, samo dovrší svou autogenocidu.

Jak elity zneužívají nadnárodní organizace OSN, EU, RE, WHO…?

Stručně řečeno: Svobodní zednáři potřebovali vytvořit mezinárodní organizace, které by prostřednictvím svých dokumentů šířily jejich ideologii a vtělovaly jejich cíl. Vytvářejí konvence, rekomendace, rezoluce, charty… jako podklad pro sebevražednou legislativu. Jednotlivé členské státy následně sebevraždu vtělují prostřednictvím nových zákonů. Je to nejjednodušší způsob jak skrze nové zákonodárství realizovat sebezničení národů.

Jak může dojít ke schválení takových pseudozákonů?

Poslanci de facto neví, co schvalují. Smysl zákona není možné pochopit, protože je zašifrován pod pozitivními pojmy a velkým množstvím odvolávek v nesrozumitelném textu. Zákon ke zničení národa tak poslanci schvalují nevědomky. Někdy schválí za den i deset balíků zákonů či novelizací. To, co se dnes děje v parlamentech všech tzv. demokratických států, je výsměch spravedlnosti a ztráta rozumu.

K čemu je taková legislativa použita?

Stává se zbraní hromadného ničení jednotlivých států.

Jak to, že se národy nebrání?

Jsou mainstreamovými médii, zrádnými politiky a think-tanky drženy ve lži.

Co konkrétně prosazuje NWO dnes?

Do zákonů je vtělována tzv. gender ideologie, která po všech stránkách rozkládá lidskou osobnost a ničí rodinu.

Jsou kromě legislativy zasaženy i jiné sféry ve státě?

Zneužita je především sféra sociální. Sociální služby dnes kradou děti. Sociální sféra je rovněž zneužita k tzv. pomoci uprchlíkům. Ve skutečnosti jde o celoplošnou islamizaci křesťanských národů.

Jak se může islamizace Evropy dařit?

Na II. Vatikánském koncilu byla prosazena hereze o stejném bohu křesťanů a muslimů.

Bůh Bible a bůh koránu je totožný?

Není! Je třeba vědět, že je jenom jeden Bůh, který všechno stvořil a udržuje v existenci. Lidé Bible, to je židé a křesťané, tohoto pravého Boha vyznávají, ale nevyznávají Ho pohané včetně muslimů. Mohamed si pro své náboženství vybral nejvyššího – „agbar“ z 360 bůžků Mekky, bůžka měsíce, Alláha.

Kdo to jsou uprchlíci?

NWO a světoví bankéři naprogramovali vlnu tzv. uprchlíků s cílem zničit křesťanství v Evropě i samotnou evropskou civilizaci. Nejde ve skutečnosti o uprchlíky, ale o naverbované islamisty včetně teroristů.

Je pod vlivem NWO i kultura?

Ano, kultura prosazuje dekadentní hudbu, dekadentní umění a multikulturalismus. Je to cílevědomé preferování pohanství a vytěsňování křesťanství s cílem jeho úplné likvidace.

K čemu dnes slouží masmédia?

Mainstreamová média neinformují pravdivě. Slouží k prosazení programu masové sebevraždy lidstva pod pozitivními pojmy a postupným vymýváním mozků. Popularizují okultismus, propagují nečistotu, zvrácenost a násilí. Nevysílají osvětné a výchovné programy. Média dnes dezinformují, demoralizují a propagují pohanství.

 

[wp_ad_camp_2]

 

A co školství?

Škola už nepřipravuje na zodpovědný život, naopak, děti deformuje na základě genderové ideologie a konvencí o tzv. právech dítěte. Už od mateřských škol musí být dětem vtloukáno do hlavy, že chlapec není chlapcem a děvče děvčetem a že mají právo na přeoperování pohlaví. Programy OSN satanizují děti.

Jak NWO zasáhlo medicínu?

Z lékařů dělají katy uzákoňováním eutanázie. Je prosazováno tzv. reprodukční zdraví, škodlivé vakcinace dětí, šarlatánská homeopatie.

Komu slouží neziskové organizace?

Dnes fungují jako zahraniční agenti k prosazení „redukčních“ programů nadnárodních elit. Elity je financují jako hybnou složku státních převratů. Vytvářejí psychologický tlak a simulují hlas národa. Spolu s tzv. think-tanky, kavárnami a kluby, jako Rotary a Lions klub, tvoří diverzní síť ve státě.

Jaká je hlavní strategie NWO?

Dosáhnout autogenocidy národa bez odporu. Proto obyvatelstvo nesmí poznat, že tu proti němu probíhá krutá válka.

Co proti zločinům NWO dělají křesťanské církve?

Kdyby křesťanské církve byly opravdu tím, čím mají být, tedy solí a světlem světu, systém zločinného NWO by byl hned odmaskován a neobstál by.

Jaké konkrétní prostředky NWO v současnosti k zničení Evropy používá?

NWO v současnosti používá dva konkrétní prostředky: Istanbulskou úmluvu a Dublin IV, na který navazuje Globální kompakt.

Co je podstatou Istanbulské úmluvy?

Prostřednictvím genderové ideologie totálně likvidovat lidskou identitu, morálku, zdravé mezilidské vztahy a hlavně rodinu. K tomu slouží uzákoňování manželství gayů a leseb. To je spojeno s kradením dětí z jakékoliv rodiny z důvodu tzv. prevence před domácím násilím.

Co je Dublin IV?

Dokument Dublin IV, na který navazuje Globální kompakt, nařizuje bezbřehou a ustavičnou islamizaci křesťanských území s cílem jejich totální likvidace.

Co závěrem?

Závěrem bych řekl: Pokud se národy společně nepostaví proti genocidní ideologii NWO, podepíší si svou pasivitou masovou eutanázii – smrt.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

  1. 28. 6. 2018

————————————————————————–

Islám a islamizace – otevřený dopis prezidentu RF

Vážený Vladimíre Vladimíroviči,

velmi nás povzbuzuje Vaše láska k Rusku. Vidíme Váš osobní podíl na jeho povznesení od přechodu z velmi těžkých 90. let až po dnešní den. Rusko prošlo nesmírnými změnami, ale stále zůstává velkou výzvou povinnost vést národ k zdravým morálním a duchovním hodnotám, bez nichž není budoucnosti.

Co nás dnes nejvíce znepokojuje, je islamizace Ruska, která je důsledkem celkového trendu islámu ve světě. Islám přešel do nové fáze expanze, a je to viditelné obzvlášť v EU. V roce 2000 přijala OSN dokument, který „řeší“ hlubokou demografickou krizi v Evropě. Největším paradoxem je, že OSN tuto krizi svou politikou cíleně vytvořila. Řešením krize má být masová migrace afrického a asijského musli msk&eacu te;ho obyvatelstva do Evropy. Následek je však zřejmý – totální smíšení národů, islamizace a odstranění křesťanské kultury i hodnotového systému. Jde o  politicky řízené procesy mezinárodních institucí OSN, EU, Rady Evropy. Místní obyvatelstvo je proti tomuto diktátu téměř bezbranné, i když se snaží hájit svou identitu, křesťanskou víru a národní státy. Bohužel k procesu islamizace nejvíce přispívá odpadlická církevní hierarchie.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Migrační politika EU už dnes přináší smrtící plody. Muslimští migranti přicházejí na území EU s cílem vytvořit kalifát. Jak pravidlo odmítají demokratické uspořádání společnosti a státní instituce a usilují o nastolení zákona šaría. Využívají přitom zákony o náboženské svobodě a místní sociální systém s vysokými dávkami a zabezpečením. Netají se svým úmyslem totálně podrobit evropské n&aacu te;rody islámu. Jde o džihád v jeho nejrůznorodějších formách.

Islám v Evropě už dnes používá násilí, zastrašování a teror. Nejedná se přitom o ojedinělé, na sobě nezávislé případy. Toto chování má organizovaný charakter. Dochází k masovému obsazování městských čtvrtí muslimskými migranty. Následně je místní obyvatelstvo postupně vytlačováno až k vytvoření tzv. no-go zón. V těch už neplatí demokratické zákony toho kterého státu, ale zákon šaría. Do těchto čtvrtí se už neodvá ;ž&iacu te; ani policie, je to stát ve státě, kde jsou administrativní struktury a státní instituce totálně paralyzované. Dochází k extrémnímu nárůstu kriminality, krádeží, rabování, znásilnění evropských žen i k vraždám, nemluvě už o teroristických útocích.

V Anglii jsou známy únosy neplnoletých bílých děvčat, které muslimové pak používali k sexuálnímu otroctví. Znásilňování je součástí islámské doktríny a uplatňuje se vůči nemuslimským ženám. Policie často dané případy neřeší, podobně jako případy tisíců znásilněných a obtěžovaných žen. Státy přijaly „logiku“ politické korektnosti, tzn., že veřejně se o zločinech muslimských přistěhovalců nesmí mluvit. Mlčí politici, média, policie . Místní obyvatelstvo, které se brání vůči tomuto teroru je obviňováno z netolerance, fašizmu, xenofobie, rasizmu atd. Říkat pravdu o zločinech se stalo trestným činem.

Extrémně vzrostl počet mešit s minarety, demonstruje se modlitba na ulicích a paralyzuje provoz. Je vidět přísné ženské oblečení, halal obchody, zavádění muslimských svátků a domáhání se odstraňování křesťanských symbolů z veřejného života. A to vše slouží jako psychologické zdůrazňování přítomnosti a dominance islámu a napomáhá radikalizaci muslimů. Školní osnovy, média, politici, policie může informovat o islámu jen tak, jak to vyhovuje muslimům. Neberou se v úvahu r eá ;lná historická fakta a potírá se objektivní realita. Je to už džihád i šaría v praxi. Média nemohou pravdivě informovat o kriminalitě muslimů, obzvlášť o znásilňování žen a terorizovaní místního obyvatelstva.

S růstem muslimských komunit dochází ke změně jejich chování a k radikalizaci. Je zřejmý přechod od smířlivého chování k otevřeně nepřátelskému postoji vůči místnímu obyvatelstvu, demokratickému řádu a evropské civilizaci. Když to tak bude dále pokračovat, pak při dostatečně velkém množství muslimů dojde k převzetí politické vlády anebo k občanské válce. Už dnes se v evropských školách, ve třídách s většinou muslimských studentů, hlásají radik&a acute;lní formy islámu a šíří idea vytvoření evropského kalifátu.

Současné kriminální chování muslimů není degenerací islámu, ale jeho součástí. Podrobování světa islámu je DNA tohoto náboženství a odpovídá islámské doktríně, obsažené v trilogii – Korán, Hadíthy (tradice Mohameda) a Síra (život Mohameda). 1400letá historie islámu to potvrzuje.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Mnozí současní politici a církevní představitelé tvrdí, že islám je mírumilovné náboženství. To je totální nesmysl. Islám se už 1400 let řídí Mohamedovou nábožensko-politickou doktrínou války – džihádu – proti nemuslimům (káfirům). V Koránu (medínském) je džihádu věnováno 24%, v Síře 67%, v hadíthech 21%, tedy celkově v Trilogii 37%. Dodnes nikdo tyto články islámské doktríny nezrušil, moderní historie je toho důkazem. Co tedy řekl M ohamed?

„Je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný, je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré…“ (Korán 2:216)

„Bojovat v džihádu s káfiry byť i jediný den je ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží…“ (Buchárí 4,52,142)

„Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného“ (Korán 25:52)

„Proroku, usilovně bojuj proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný. Jejich útočištěm bude peklo.“ (Korán 66:9)

Jak silná a působivá jsou slova Ježíše Krista ve srovnání se slovy Mohameda:

„Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Mt 5,44) „Odpouštějte a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6,37)

Násilí a teror jsou Mohamedem prohlášeny za posvátné. Celý svět se musí podřídit islámu, káfiři jsou nepřátelé zkrátka proto, že nejsou muslimové. Šíření politického islámu – džihád – je univerzální, muslimové se ho nikdy nezřekli.

Slzy džihádu: za posledních 1400 let islám vedl celkem 548 válek a ovocem bylo 270 milionů zabitých křesťanů a jiných nemuslimů – káfirů. V roce 1915 turečtí muslimové vyvraždili více než jeden milion arménských křesťanů. Z Iráku bylo muslimy až dodnes vyhnáno kolem jeden a půl milionu křesťanů. Ve světě každých 6 minut umírá násilnou smrtí jeden křesťan, převážně rukama muslimů.

Muslim má povinnost nenávidět, co nenávidí Alláh, a Alláh nenávidí káfira. Muslim se tedy podle toho musí chovat: „Není dovoleno dávat almužnu káfirovi. (h 8.24*„Prokleti budou káfiři kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledn ě zabit i podle zvyklosti Alláhovy.“ (Korán 33:60)

Někdo namítá: Vždyť přece mnozí muslimové se chovají mírumilovně. Islám má totiž vždy na všechno dvě odpovědi, vše je možné vidět ze dvou pohledů: mírového a džihádistického.

Dnes se hodně mluví o vzájemném porozumění, sociální spravedlnosti, o společných mravních hodnotách, o míru mezi náboženstvími a svobodě pro všechny lidi. Kdo zná islám a jeho historii, ví, že se jedná o utopii a výsměch. V Pákistánu, Saudské Arábii jen za vlastnění Bible může být člověk odsouzen na smrt a křesťan je pokládán za otroka.

Tvrzení, že islám je abrahámovské náboženství, je historický nesmysl. Mohamed prohlásil bůžka měsíce Alláha, jednoho z 360 bůžků uctívaných v Mekce, za Abrahámova Boha. Kdo jeho demagogické tvrzení popíral, byl vyhnaný nebo zabitý a tak je tomu dodnes.

Prohlašovat Alláha, který si žádá lidskou krev, za pravého Boha je projevem rouhání a cynizmu. Takový „bůh“ je pro lidstvo extrémně nebezpečný.

Citace z Koránu: „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete … zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (Korán 2:191), „Budou zabiti anebo ukřižováni anebo jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy.“ (Korán 5:33), „Sekejte jim šíje a sekejte jim všechny prsty!“ (Korán 8:12), Nejste to vy, k do je za bil, ale Alláh je zabil.“(Korán 8:17)

Podstatou křesťanství je víra v Ježíše Krista, v Němž máme odpuštění hříchů a život věčný: „V nikom jiném není spásy. (Sk 4,12)

Vladimíre Vladimíroviči, byl jste pokřtěn ve jménu Nejsvětější Trojice, Otce i Syna i Ducha svatého. Prosíme vás, abyste přehodnotil svou politiku ústupků a podporování islámu v Rusku. Situace v Moskvě v čase muslimských svátků se silovým složkám vymyká z rukou, a to je jen začátek. Před třemi lety byla v Moskvě vybudována největší mešita v Evropě. Teď už muslimové okupují ulice a blokují provoz kvůli svým „modlitbám“. Něco takového nebylo možné ani za carské ;ho Rusk a, ani v čase Sovětského svazu. Co bude dál? V Krymu dle neoficiálních masmédií za poslední roky nesmírně vzrostl počet mešit, plánuje se otevření mezinárodní islámské univerzity. Už teď v některých ruských městech vznikají muslimské čtvrti, které mají tendenci přerůst v no-go zóny. Postupně roste politický vliv muslimů nejen v Moskvě, kde jsou už 2 miliony.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pane prezidente, zvažte bezpečnou a osvědčenou metodu vlády v carském Rusku, kde muslimové žili v pokoji, protože byli nuceni, jako všichni ostatní, podřizovat se zákonům státu. Spravedlivé zákony byly postaveny na stejných základech jako ty, na nichž byla vybudována evropská kultura a civilizace. Přísnost carského Ruska vůči zločinům byla moudrá a adekvátně reagovala na potřebu držet islám v mezích, blokujících násilí a snahu podřídit si křesťany a postupně je likvidovat, jak to vidíme všude tam, kde islám dostal v olnost. Například v Turecku, které bylo historicky křesťanským, je díky islámu už jen 0,1 % křesťanů.

Nadnárodní elity využívají současné demokracie a prosazují ideologii NWO s cílem redukce lidstva. Proto preferují radikální islám i gender amorálnost do zákonodárství. Expanze islámu v RF pod magickými hesly „multikulturalismus“ a „náboženská svoboda“ má posloužit k vnitřní i zevnější likvidaci křesťanství v Rusku.

Vážený pane prezidente, podívejte se kriticky na fakta o současné islamizaci křesťanských území v EU. Dokud je čas, prosíme, přehodnoťte kvůli budoucnosti ruského národa své postoje k islámu a učiňte konkrétní závěry.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                  + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Praha, 29. 6. 2018

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.