Jistě pro vás není žádnou novinkou, že numerologie pracuje s čísly, která mají své vibrace. A s nimi také vibrační vliv na svého nositele. Základní informací, se kterou numerologie pracuje, je datum vašeho narození, od kterého se potom určuje vaše denní, roční nebo i životní číslo. Není náhodou, že životnímu číslu se přezdívá osudové. Ovlivňuje totiž to, jací jste i k čemu máte v životě dispozice. Znáte to své životní, neboli osudové, číslo?
Své osudové, neboli životní číslo si snadno spočítáte z data narození. Pokud jste se například narodili 2. 3. 1980, máte životní číslo 5.
K výsledku jednoduše dojdete tak, že sčítáte všechna čísla v datu narození tak dlouho, než dostanete číslo jednociferné.
V našem případě tedy: 2+3+1+9+8+0 = 23 a dále 2+3 = 5.
Ale pozor, pokud vám po sečtení vyjde číslo 11, dále už nesčítejte! V numerologii jde totiž o velmi unikátní číslo, které má své speciální vibrace.
[wp_ad_camp_2]
1.
Lidé s životním číslem jedna přicházejí na svět s nezávislou povahou a zvídavou myslí. Všechno, čeho v životě dosáhnou, získají díky vlastnímu úsilí. Od malička se učí nespoléhat na druhé, a proto jsou mnohem odolnější než ostatní. Jejich výrazné vůdčí sklony je přímo předurčují k tomu, aby se uplatnili ve vedoucích pozicích, někdy jim ale situaci zkomplikuje jejich urputná snaha každého komandovat.
Ve vztazích bývají poměrně obtížnými partnery, vyžadují totiž, aby k nim protějšek neustále vzhlížel a obdivoval je. Neumějí prohrávat a běda vám, raníte-li jejich ego. Potřebují milovat a být milováni, jinak se z nich stávají poměrně zlostní a agresivní jedinci. Nade všechno si cení své svobody a rozhodně se nenechají od nikoho omezovat.
2.
Osoby, které se narodily s životním číslem dvě, touží hlavně po klidu a životní harmonii. Špatně zvládají stres, a jsou-li jeho působení vystavené delší dobu, velmi rychle podléhají psychickým potížím či psychosomatickým onemocněním. Bývají rozvážné a taktní, se silně vyvinutým smyslem pro spravedlnost. Ať už vám slíbí cokoli, můžete se na ně maximálně spolehnout.
V životě se potřebují o někoho opřít, jinak se ocitají v trvalé nejistotě. Málokdy se jim něco podaří hned napoprvé, často musí absolvovat i několik nových začátků. Sami bývají zpravidla citlivými a ohleduplnými partnery, kteří ovšem potřebují takového partnera, který dokáže dát jejich životu ten správný směr. Pokud nemají k dispozici harmonické rodinné zázemí, často podléhají trvalé vnitřní nervozitě, která v některých případech vede až k depresím.
[wp_ad_camp_2]
3.
Jedinci, kteří dostali do vínku životní číslo tři, jsou obdařeni obrovským potenciálem tvůrčí energie. Cítí neustálou potřebu zabývat se nějakou činností a jen málokdy se obejdou bez dostatečného množství přátel. Jsou otevření a čestní a nechybí jim originální smysl pro humor, což z nich činí velmi oblíbené společníky. Bez problému navazují vztahy s kýmkoli, kdo jim přijde do cesty, často se ale spokojí jen s povrchními známostmi, hlubší vztahy jim mohou nahánět hrůzu.
Mívají sklony pouštět se do několika aktivit najednou, protože ale nezřídka postrádají vytrvalost, při prvních potížích je opouštějí a hledají si nějaké jiné cíle. Zpravidla je v nich víc životní síly, než si sami myslí, a pokud se naučí být dostatečně trpěliví, zvládnou bez sebemenší námahy jakékoli překážky, které jim nevyzpytatelný osud postaví do cesty.
4.
Čtyřka jako životní číslo přináší svým nositelům především dobře fungující logické myšlení a nesmírnou zručnost. Tito lidé bývají fyzicky zdatní a jejich pracovitost občas hraničí až s workoholismem. Dokážou se slušně finančně zabezpečit, potřebují ale vedle sebe někoho, kdo jim dodá chybějící sebejistotu a nebude šetřit chválou. Jsou poměrně konzervativní a jen málokdy se odhodlají ke změně profese. Za nejdůležitější považují materiální stránku života, v duchovních otázkách se moc neorientují, věci mezi nebem a zemí považují za výplody bujné fantazie některých jedinců.
Jejich přísná vnitřní sebekázeň jim jen málokdy umožní, aby se dostatečně uvolnili, proto je okolí často považuje za nudné suchary. Nesnášejí jakékoli změny, svět vidí v černobílých odstínech, což je dostane v životě do řady nepříjemných situací. Nevyhýbají se jim ani problémy v citové oblasti, jsou natolik zranitelní, že jen zřídkakdy někomu umožní nahlédnout do nitra své duše.
5.
Ti, kteří se narodili s životním číslem pět, ze všeho nejvíc milují svou osobní svobodu. Z principu bojují proti všem pravidlům i předpisům, a přitom si vůbec neuvědomují, že jsou někdy vlastně tak trochu sami proti sobě. Často je vídáme na vedoucích pozicích a díky svému neutuchajícímu nadšení pro novátorské myšlenky bývají značně žádaní tam, kde je zapotřebí především kreativní práce.
Soužití s nimi však může být značně obtížné, protože jsou po většinu svého života značně nestálí, impulzivní, nervózní a netrpěliví. Pokud se někomu vůbec podaří spoutat je manželskými okovy, většinou to nemívá dlouhého trvání a po nějakém čase zase kráčejí volně životem, zanechávajíce své závazky daleko za sebou. Jejich dobrodružná povaha je nutí k tomu, aby se neustále snažili poznávat nové kraje s odlišnými kulturami, jen zřídkakdy vydrží delší čas na jednom místě. Ve volném čase se zabývají tolika koníčky, že občas zapomínají na každodenní realitu.
[wp_ad_camp_2]
6.
Lidé s životním číslem šest se vyznačují především nesmírnou citlivostí. Ke spokojenému životu potřebují maximální porci lásky, uznání a náklonnosti ze strany svého okolí, jinak se budou cítit velice nešťastní. Nechybí jim estetické cítění, mají kladný vztah k umění a vytříbený smysl pro krásu. Za jednu z nejdůležitějších záležitostí považují rodinu, péče o ni se ve většině případů stává alfou i omegou jejich snažení. Pokud nevstoupí do manželství v raném věku, kdy jejich nároky na partnera ještě nejsou příliš přehnané, mívají později velké potíže s nalezením vhodného protějšku.
K úspěšnému fungování musí dosáhnout rovnováhy mezi profesí a soukromím, v opačném případě trpí vyčerpáním a dlouhodobý stres jim často přivodí nepříjemné zdravotní potíže. Většinou se na ně můžete plně spolehnout, v některých situacích se ale chovají značně nerozhodně a občas se u nich projevují sklony k vypočítavosti. Ačkoli tíhnou k duchovnu a nezřídka se zajímají o ezoterické vědy, jejich osobnost funguje převážně na základě rozumových úvah.
7.
Mezi osobami s životním číslem sedm nacházíme řadu úspěšných léčitelů, kteří pomáhají ostatním řešit jejich životní nesnáze. Svým soucitem i pochopením dosahují takové úrovně, že dávají jednoznačně přednost problémům jiných lidí před těmi svými, čímž si někdy zbytečně škodí. Nikdy nedají na dobré rady a všechno si musí vyzkoušet, což je mnohdy přivádí do velice nepříjemné situace. Sedmička je karmickým číslem, které staví svým uživatelům do cesty neskutečné množství obtížných překážek, díky nimž získávají cenné životní zkušenosti a nabývají moudrosti.
Na každém kroku z nich doslova tryská přirozená lidskost, ve svém okolí jsou nesmírně oblíbení a mají mnoho dobrých přátel, na něž se mohou kdykoli obrátit pro pomoc nebo radu. Přímo urputně lpí na spravedlnosti, a pokud odhalí nějakou křivdu, vytrvají ve svém upřímném boji tak dlouho, dokud nedosáhnou její nápravy. Občas bývají trochu odtržení od reality a zahledění do svého vnitřního světa. Popadne-li je zrovna pesimistická nálada, raději se jim vyhněte, jinak vás zraní svým ostrým sarkasmem.
8.
Osmička jako číslo velké karmy ukazuje, že pro její nositele není život zrovna procházka růžovou zahradou. Za všechno, čeho v životě dosáhnou, budou muset draze zaplatit. Mnohdy nechápou, že je to jediná cesta k vyrovnání jejich karmických dluhů, a proto se často cítí nedocenění. I když se stále dokola ocitají v neřešitelných situacích, měli by mít na paměti, že vždycky existuje nějaká šance na výhru, přestože ji v daném okamžiku nevidí. (pozn.Alue: Karma je nesmysl, vše záleží na našem postoji k životu a našem naprogramování.)
Na rozdíl od jiných lidí dostali do vínku dvojnásobné množství energie, vytrvalosti a pevné vůle, což jim umožňuje lépe vzdorovat nástrahám osudu. Většinou se rodí s přirozenou autoritou, vynikajícím logickým uvažováním a organizačními schopnostmi, někdy ovšem projevují značnou tendenci zneužívat svých talentů k manipulaci se svým okolím. V průběhu života se u nich mohou objevit sklony k různým závislostem, kterých se jen obtížně zbavují. I ve vyšším věku působí velice mladistvým dojmem, proto nemají nikdy nouzi o příznivce z řad opačného pohlaví. Vztahy jim ale zpravidla dlouho nevydrží.
[wp_ad_camp_2]
9.
Devítka bývá životním číslem velkých idealistů, kteří jsou schopni projít v životě obrovským duchovním vývojem. Za nejdůležitější životní pilíře považují přátelství, pravdu a lásku, často se ale bez některého z nich musí trvale obejít, což je vystavuje nevýslovné vnitřní trýzni. V jejich hrudi tepe žhavé srdce, které umí věrně milovat. Pokud překonají svůj strach ze zrady a pustí si někoho blíže k tělu, zahrnou ho takovým zájmem a péčí, že se cítí jako v bavlnce.
Se svou bujnou fantazií vidí mnohdy věci daleko růžověji, než by bylo na místě, proto se nejednou dočkají trpkého zklamání. Přesto se nikdy nevzdávají a znovu se vrhají do boje za své ideály. Věří v lepší svět, který funguje na principu rovnoprávnosti a v němž neexistují chudí ani bohatí, v hloubi duše ale tuší, že se ho hned tak nedočkají. Pomoc druhým berou jako svou povinnost. Často se u nich projeví výrazné vlohy pro uměleckou tvorbu, většinou ale dávají přednost serióznějším profesím.
11.
Číslo jedenáct je v numerologii považováno za jedno z mistrovských čísel. U osob, jež se narodily pod jeho vládou, velmi záleží na tom, zda se vydají klidnější cestou dvojky, nebo se rozhodnou jít sice výjimečnou, ale mnohem složitější cestou magické jedenáctky. Tito lidé bývají nadáni obdivuhodnou genialitou, bohužel jde zpravidla o jednostrannou záležitost, která jim značně ztěžuje život v reálném světě. Od malička mívají kladný vztah k nadpřirozeným úkazům a intenzivně vnímají jemné vibrace duchovního světa.
Soužití s nimi může být poněkud obtížné, trpí totiž častými změnami nálad a jejich partneři potřebují opravdu notnou dávku trpělivosti, aby se s nimi naučili slušně vycházet. Pokud se jim něco nedaří, stávají se z nich zlostní nerudové, kterým je lepší se zdaleka vyhnout. Občas projevují tendenci zasahovat do záležitostí, které se jich vůbec netýkají, proto je někteří jedinci považují za mimořádně vlezlé. I přes některá negativa dosahují ve vyšším věku zaslouženého uznání a respektu. Jedenáctka je neustále obestřena aurou tajemna, díky níž vzbuzují zvláštní pozornost.
Zdroj: Aluska.org
[wp_ad_camp_2]
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.