Válka v Sýrii trvá už 8 let a v rámci rozvratu Blízkého východu je výjimečná nejen délkou trvání, ale také tím, že B. Asad po celý čas odolává osudu S. Hussajna či M. Kaddáfího a jiných blízkovýchodních vůdců. A že tomu tak je, tak proto, že Sýrie samotná má na Blízkém východě výjimečné postavení – je totiž územím, na kterém jde příští osud lidstva do finále ve smyslu věty: “Na území Sýrie naše kultura začala a na území Sýrie i skončí”, přičemž myšlena je naše biblická (židokřesťanská) kultura. A střet, který na území Sýrie právě běží, je ve své podstatě střetem Izraele (Bible) a Íránu (Korán), přičemž cílem je, aby zvítězil Korán, resp. aby nová dominantní světová moc již nebyla západní/židokřesťanská, ale východní/ islámská (ač ne napořád, ale to by bylo na jiné téma).

[wp_ad_camp_2]

Výjimečnost Sýrie

A protože území Íránu – a Sýrie a Iráku – je považováno za kolébku indoevropské rasy, jde současně o střet Židů s Árijci (Íránec=Árijec), konkrétně pak o střet sionistů s Árijci (kdo četl vrcholné dílo sionistů “Protokoly sionských mudrců”, jejichž autorem má být zakladatel sionismu Herzl, ten ví, že Árijec je v něm označení pro toho nepřítele, který má být nakonec zcela ovládnut a poražen, tzn. označení pro gojímy).

Na dění v Sýrii jsme si mezitím zvykli dívat se pouze tou optikou, že v něm 1) Asad bojuje proti neoconům a 2) Asad a Rusko společně bojují proti neoconům. Ale existuje ještě třetí rovina, a sice že Asad a Rusko a Globalisté! (GP) bojují proti neoconům. Což znamená, že Asad a Putin mají ochranu Globalistů (GP), ale říct se to dá i tak, že Globalisté (GP) potřebují odstavit od moci neocony a především Putina v tomto boji proto podporují, protože bez Putina to nezvládnou, resp.nezvládnou tak, aby to neskončilo světovou válkou.

Dalším člověkem, který má na odstavení neoconů od moci pracovat, je D. Trump, jehož úkolem je i izolovat Spojené státy jak od Evropy, tak od všech zásadních dění ve světě (ukončení dohody TIPP mezi USA a Evropou, ukončení dohody TPP , které bylo ve prospěch Číny, prohlášení o zastaralosti NATO, kde je pouze otázkou času, kdy se NATO rozdělí na evropskou a americkou část).

[wp_ad_camp_2]

To ale nic nemění na té podstatě, že cílem Globalistů (GP) je vynést Írán do pozice centra světové moci (spolu s Čínou) na jedné straně a zničení Izraele (spolu s odstavením USA a Británie) na straně druhé. A až se toto podaří, pak se znova zaměřit na Rusko a jeho zdroje a jeho likvidaci, přičemž vítězství Íránu bude současně zárukou vítězství islámu nad židokřesťanstvím (biblickou kulturou).

S takovou pozicí, kdy se světová moc pouze přesune z atlantické strany světa na euroasijskou, přičemž na plánech s Ruskem se nic nezmění, Rusko samozřejmě nesouhlasí. To ale znamená, že Rusko v Sýrii bojuje na dvou frontách – na jedné straně s neocony a na druhé s Globalisty (GP), tzn. s jejich plány, aby se Rusko stalo pouze zdrojovou základnou jak pro asijský svět, tak pro islamizovanou Evropu a k tomu  bylo rozloženo na další samostatné státy, až zcela zanikne (plán “SSSR 2:0”)

Nyní zdůrazněme, že Sýrie je prodlouženou rukou Íránu, a to kromě toho, že je stejně šíitská, také proto, že spolu s dalším íránským spojencem, rovněž šíitským Libanonem, představuje přístup Íránu na Středozemní moře a tím cestu do Evropy (nemluvě o Arménii). A tady je nutné připomenout, že cca 30 let trvalo embargo proti Íránu, které m.j. zakonzervovalo íránské zdroje ropy a plynu, které ale v roce 2015 uzavřením jaderné dohody s Íránem skončilo a že konec tohoto embarga znamená možnost, jak ruský plyn do Evropy nahradit íránským.

[wp_ad_camp_2]

Jaderná dohoda byla po velmi dlouhých a obtížných jednáních uzavřena v červenci 2015 a nelze se divit, že hned v září stejného roku Putin pronesl onu známou větu “Jestli draka neizbežna, nado biť pervym” – “Jestli je boj nezbytný, je třeba udeřit jako první” a s ní vstoupil do Sýrie. Pokud by tak totiž neučinil, plynovodu Nabuco z roku 2002, který ztroskotal na nedostatečné kapacitě pro potřeby Evropy, by už s íránskými zdroji nic nestálo v cestě. A připomeňme, že plynovod Nabuco byl od začátku zamýšlen tak, aby se Evropa zbavila závislosti na ruském plynu, rozdíl byl jen v tom, že tento zájem měli jak neoconi tak Globalisté (GP). A velmi paradoxně Globalisté (GP) potřebují Putina, aby jim pomohl neocony odstavit a aby to byli Globalisté (GP), kdo Evropu závislosti na ruském plynu zbaví!

Plynovod Nabuco v roce 2002 ztroskotal na tom, že Ázerbájdžán by nepokryl potřeby Evropy, odstranění embarga na Írán v roce 2015 však tento problém vyřešilo a to o to víc, že pod kontrolu Íránu mají nově připadnout i ložiska na území Iráku 

Vstupem do Sýrie ale Putin udělal Globalistům (GP) tu největší čáru přes rozpočet, protože zájem byl, aby dění v Sýrii vyřešil Írán (a Čína), čímž by Írán stvrdil vůdčí postavení, které s ním Globalisté obzvláště ve vztahu k Evropě mají. A že tuto roli převzalo Rusko, se jim vůbec nehodilo, protože bylo jasné, že s takovou odstavit Evropu od ruského plynu bude obtížné – nebude to totiž Írán, kdo v tak zásadní tranzitní zemi, jakou je Sýrie, bude mít hlavní slovo, ale Rusko! A Rusko to zakrátko potvrdilo, když v roce 2016 na východě Sýrie z Tartusu vytvořilo svou trvalou námořní základnu ve Středozemním moři (po Krymu to byl další ruský úspěšný krok).

Když k tomu přičteme, že pomocí Sýrii si Rusko získalo na svou stranu i Írán (a Libanon) a dále přičteme, že Globalisté (GP) proti krokům Ruska vůbec neprotestovali, protože viděli, že Írán ani Čína by situaci nezvládly ani diplomaticky ani vojensky, z Ruska a Globalistů (GP) se staly partneři. A ač pouze partneři “situační”, neoconi a s nimi jejich prodloužená ruka na Blízkém východě – Izrael – věděli, že je zle. A to o to víc, že v amerických volbách zvítězil člověk Globalistů (GP) D. Trump, zatímco H. Clintonová, která si jako hlavní cíl v případě vítězství vytyčila tažení na Írán, prohrála.

[wp_ad_camp_2]

Sýrie – území spousty zájmů

Připomenu nyní kousek ze známého videa “Sedm zemí do pěti let: “V roce 1991 jsem měl setkání s Paulem Wolfowitzem (bývalý prezident Světové banky a v té době 2. náměstek Ministerstva obrany USA, což byla velmi vysoká funkce) a řekl jsem mu, že musí být jistě spokojen s operací Pouštní bouře (Kuvajt). A on mi odpověděl: No, jo, ale ne tak docela, protože pravdou je, že jsme se chtěli zbavit Saddáma Husajna a to se nepovedlo. Ale jednu věc jsme se naučili – zjistili jsme, že můžeme na Středním východě použít svá vojska a Sověti nás nezastaví. Máme teď tak pět až deset let, abychom vyčistili tuto oblast od starých sovětských vlivů dříve, než vstane nová velká supervelmoc, co nám bude moci být rivalem. Rozvrátit celý Střední východ, destabilizovat ho a překreslit jeho mapu, to byla naplánovaná strategie!

Deset dnů po 11. září jsem procházel Pentagonem (kde jinde bych tehdy měl být) a zavolal mi velitel pobřežních vod USA, ať přijdu k němu do kanceláře. Tam mi řekl, že chce, abych věděl, že napadneme Irák. Proč? Zeptal jsem se ho, má to nějakou souvislost s teroristickými útoky? Bohužel, je to ještě mnohem horší. Právě jsem dostal Memorandum od Ministerstva obrany. Píše se tam, že máme zaútočit a zničit vlády v sedmi zemích do pěti let. Začneme Irákem, pak se přesuneme do Sýrie, Libanonu, Somálska, Súdánu a Íránu. Tohle je oficiální bojový plán? – zeptal jsem se ho. Ano, pane!“

Ono to ve skutečnosti začalo už Kuvajtem a na obrátkách nabralo 11. zářím a citace je z článku, který jsem napsala v roce 2014 a ani dnes bych na něm nic neměnila, protože pokud jde o zájmy neoconů a tedy o udržení dolaru/petrodolaru a s tím o udržení hegemonie USA, tzn. globalizace aĺa Pax Americana, to vše i cca po 4 letech na Blízkém východě stále trvá. Ale zdůraznila bych tuto větu: “Začneme Irákem, pak se přesuneme do Sýrie, Libanonu, Somálska, Súdánu a Íránu.

Ta zdůrazněná věta je totiž o tom, že od Kuvajtu až po Irák nebyli neoconi problém,protože v rámci pozice policajta světa (“svalů” GP) plnili přesně tu roli, kterou Globalisté (GP) potřebovali – a sice rozvrat Blízkého východu a s ním migrační vlnu do Evropy. Jinak řečeno – v tomto byly zájmy neoconů i Globalistů (GP) ve shodě, rozdíl byl jen v tom, že neoconi nevěděli (nepochopili), že ve skutečnosti slouží konci dolaru i konci Pax Americana. A že jimi vytvořený ISIL sice má překreslit hranice Blízkého východu a že jejich ISIL sice má ovládnout především ropné terminály, ale že to vše má být ve prospěch Íránu! A že i jimi prosazovaná islamizace Evropy se neděje ve prospěch Pax Americana, ale ve prospěch Íránu, protože cílem Globalistů (GP) je oddělení Evropy od USA a naopak její přičlenění k Íránu (a Číně, v souhrnu k Eurasii). A že Írán je v tomto směru nedočkavý,o tom svědčí výzva íránského prezidenta: “Evropo, pouč se, my jsme přijali už tři miliony uprchlíků”

F. Mogherini v Íránu – “EU dá další peníze na uprchlíky a společně s Íránem bude tlačit na USA“

A to je vysvětlení, proč se neoconům dařilo v Iráku, ale proč se jim nedaří v Sýrii, do které se sice podle plánů přesunuli, ale že z ní vyjdou vítězně a dokonce se přesunou do Íránu, to už je pouze jejich zbožné přání!

Ale z tohoto obšírnějšího úvodu by mělo být jasné především to, že na území Sýrie se střetly tři zájmy:

1) zájem Globalistů (GP) a prosazení islámu jako náboženství příští světové moci – Írán (Čína) a proto likvidace center biblické/židokřesťanské kultury – Izrael (USA, Británie, Vatikán)

2) zájem neoconů udržet u moci biblickou/židokřesťanskou kulturu s tím, že USA a Izrael (sionisté) budou nadále vykořisťujícím hegemonem světa

3) zájem Ruska respektovat v rámci jeho představy globalizace jak islám tak biblickou/židokřesťanskou kulturu, proto Rusko na straně Íránu (spolu s Globalisty proti neoconům) i na straně Izraele (proti Globalistům a tím proti likvidaci Izraele a proti dominantní roli Íránu).

[wp_ad_camp_2]

V plánu o ukončení dominance USA a s nimi dominance biblické kultury, se naprosto zásadním stal rok 2015, kdy došlo ke dvěma událostem – v březnu zahájila činnost čínská AIIB, viz Konec amerického impéria, svět se přestěhoval do Číny a v červenci byla uzavřena jaderná dohoda s Íránem. Další události, na které se čekalo, byl brexit v červnu 2016, který měl přinést izolaci i Británie od Evropy a americké volby v listopadu 2016, ve kterých měl zvítězit člověk Globalistů (GP) D. Trump. K obojímu došlo přesně podle plánů, co však nadále zůstalo jako nekonečný příběh, to je dění v té tolik strategické Sýrii.

Ač jsou úspěchy ruské a syrské armády v porážce ISIL stále zjevnější, klid stále nepřichází a důvod? Neoconi své zájmy nechtějí vzdát, neoconi totiž velmi dobře vědí, že vítězství Putina a Asada bude nejen vítězstvím Ruska, ale i vítězstvím Globalistů (GP), což ve finále není nic jiného, než vítězství Íránu nad Izraelem.

Rozdělená nebo jednotná Sýrie?

Svou neregulérní armádu v Sýrii – ISIL – neoconi ztrácejí, ale jeden kůň jim ve hře ještě zůstal a tím koněm jsou Kurdové. Kurdové, kteří od konce Osmanské říše pořád bojují o vytvoření vlastního státu,se měli stát silou, která neoconům umožní vytvořit na území Sýrie spojenecký objekt pod vedením USA a NATO a tím objekt, který 1) překazí tranzit íránských energetických zdrojů do Evropy za jinou měnu, než dolar a 2) stane se spojencem Izraele a tím nedovolí vítězství Íránu nad Izraelem – jinak řečeno: nedojde k vítězství Číny nad USA. V tomto směru však do hry ve velkém vstoupilo Turecko, země s druhou největší armádou v rámci NATO a země, která se postupem času stále více distancuje od USA a přidává na stranu Ruska (a připomeňme, že není náhoda, že první zahraniční cesta Putina po volbách vedla do Turecka, kde se setkal i s íránským prezidentem).

Ale přes Kurdy a přes zájem neoconů o rozdělení Sýrie se dostáváme k Afrínu a k aktuálním událostem v něm, ze kterých je svět v šoku. A o co jde? Jde o to, že svět mlčí k tomu, že Turecko v Afrínu likviduje Kurdy. To samo o sobě je velmi smutné, ale ono jde o to, že Afrín je územím Kurdů v severovýchodní části Sýrie a že hraničí s Tureckem, čímž pro Turecko představuje nebezpečí, ale především jde o to, že Kurdové zastupují zájmy neoconů .

Kurdský Afrín na severovýchodě Sýrie

A mlčí i Rusko a Sýrie, protože rozdělená Sýrie není v jejich zájmu a stejně tak není v zájmu Íránu a Globalistů (GP). Ale jak plyne čas, tak v souladu se stěhováním centra řízení ze Západu na Východ  je stále více upřednostňována Palestina v neprospěch Izraele.

Hlasování v roce 2012 o přijetí Palestiny za nečlenský stát OSN, pokud jde o Česko, to v roce 2016 změnilo názor a postavilo se rovněž na stranu Palestiny 

Gaza, pochod “Návrat domů” a Izrael v Sýrii

Proti Izraeli se stále více stavěla nejen OSN, ale i EU, která zaváděla embargo na izraelské zboží, vyráběné na území Palestiny, přičemž se EU současně stále více přikláněla k Íránu. A nyní tady máme rok 2018, který je významný m.j. tím, že je 70. výročím vzniku státu Izrael a současně výročím exodu Palestinců z území Palestina – nakbah. Obě výročí přitom připadají na polovinu května 2018, co je ale důležité, už na konci března začala série pátečních pochodů Palestinců v pásmu Gazy pod názvem “Návrat domů“. Prozatím došlo ke dvěma takovým pochodům, přičemž v prvním bylo zabito 16 a v druhém 9 Palestinců, obojí s výsledkem, že svět kritizuje Izrael a staví se na stranu Palestinců. Celá série pochodů přitom má skončit právě v polovině května – ve výročí vzniku státu Izrael a výročí exodu Palestinců.

[wp_ad_camp_2]

Až potud je třeba Palestincům samozřejmě fandit, ale ptejme se, kdo a proč potřebuje zlikvidovat stát Izrael jako nadále již nežádoucí, resp. kdo se z likvidace státu Izrael bude nejvíce radovat? Odpověď je jasná – bude to Írán a především Globalisté (GP). A teď se zeptejme ještě jinak: potřebuje Rusko toto vítězství Íránu a tedy vítězství Globalistů? A ještě jinak: potřebuje biblická kultura, v tomto boji zcela konkrétně zastoupená Izraelem, vítězství islámského Íránu? A bude biblické/židokřesťanské kultuře ku prospěchu, když se Jeruzalém stane hlavním městem Palestiny??

“Jeruzalém je hlavním městem Palestiny” – říkají děti

Jak už jsem psala výše, Sýrie je křižovatkou naší civilizace – na jedné straně je Izrael (biblická kultura) na druhé Írán (koránská kultura), Sýrie je uprostřed.

Pod íránský vliv má připadnout území od Íránu přes Irák až po Sýrii a Libanon a stane-li se Jerusalém hlavním městem Palestiny, bude to území od Eufratu a Tigridu až k Nilu.Restart lidstva – indoevropské árijské rasy – pak může začít přesně tak, jak to Globalisté (GP) naplánovali (ač, ať se jim to líbí nebo ne, musí zohlednit ruské zájmy)

Ale vraťme se nyní k dění v Sýrii, kde neoconi melou z posledního a vraťme se k ní v tom smyslu, že Izrael ví, že jakmile padnou neoconi, stane se i on stejně nepotřebným, jako se pro Globalisty stalo Turecko (původně silná členská země NATO jen proto, aby.hájila dnes již nežádoucí zájmy USA v regionu).

A tím se dostáváme k tomu, že palestinské pochody v Gaze za “Návrat domů” mají zcela zásadní souvislost s tím, co se děje v Sýrii. Pochody za “Návrat domů” jsou totiž o konci Izraele, bytí a nebytí Izraele však stojí především na tom, nakolik bude konečně klid v Sýrii. Ještě jinak – jakmile bude v Sýrii hotovo a ta zcela přejde pod íránský vliv, na řadu přijde likvidace Izraele/sionismu.

A tady budu citovat:

Analytici nechápou, proč na sebe Izrael přivolává tolik útoků, útoků, o kterých Izrael ví, že stejně přijdou tak či tak, a nemohou pochopit, proč k ním Izrael provokuje. Izrael ví, že ihned, jak padne Sýrie, na řadě bude válka Íránu s Izraelem – Írán sám prohlašuje, že první, kdo bude zlikvidován, bude Izrael a Izrael bude zničen. V Izraeli už dávno pochopili, že jsou připravováni k finálnímu holokaustu, tzn. ke globálnímu řešení židovské otázky. A v tomto procesu Izrael hledá jakékoliv možnosti své záchrany. Izrael vidí, že má stále menší a menší vliv jak v USA tak v Evropě a že tento vliv se stále zmenšuje. Když hořel arabský Magreb, okamžitě byl obviněn Izrael. V celém arabském světě po celou druhou polovinu dvacátého století jsou všichni Arabové vychovávání k postoji, že za všechno zlo může Izrael a že Izrael je nepřítel, se kterým je nutné bojovat. 

Jakmile bude v Sýrii hotovo, začne akce “Írán” a Izrael bude zlikvidován okamžitě a to tím způsobem, že v zemích, kde v současnosti běží Arabské jaro,budou vytvořeny extrémistické skupiny, které na tom budou pracovat. Izrael si to vše uvědomuje a za svůj největší úkol považuje pracovat na své sebezáchraně v předstihu. A to tím způsobem, že nesmí dopustit, aby Sýrie padla.” 

Větu “A to tím způsobem, že nesmí dopustit, aby Sýrie padla.” bych opravila na “nesmí dopustit, aby v Sýrii bylo hotovo”. A touto optikou pátrejme, kdo asi stojí za “jako” chemickými útoky v Sýrii a za raketovými útoky na Sýrii ze Středozemního moře. Rukou společnou to jsou neoconi a Izrael, ale myslím, že Izrael na neocony bere stále menší ohled a že hledí jen na to, jak si zachránit svou kůži. A to je dle mého důvod, proč se i on (stejně jako Turecko) stále více přiklání k Rusku.

[wp_ad_camp_2]

A pro potvrzení, že Izrael má na kahánku, nemusíme chodit daleko – stačí se podívat na letošní únor, kdy Izrael nechápal, co si to Sýrie dovolila, cituji: “V sobotu došlo k vážnému konfliktu mezi Izraelem a Íránem v Sýrii, který znamená zásadní bod obratu v jejich dosud skryté válce. Do izraelského vzdušného prostoru vstoupil ze Sýrie íránský bezpilotní letoun a armáda ho sestřelila. Pak podnikla odvetu na syrské cíle, ale syrská protivzdušná obrana začala na izraelské stíhačky střílet a jednu zasáhla.”

A cituji dále: “Po sobotním útoku požádal izraelský premiér Netanjahu Vladimira Putina, aby zabránil další eskalaci, protože Rusko je jedinou silou v Sýrii, která má na tamější dění vliv. Je ale otázka, zda Moskva chce anebo může něco takového udělat; Rusové působí i na základně Tijás, odkud Íránci bezpilotní letoun vypustili, a museli o tom vědět.

Netanjahu nedávno Putina opět navštívil v Moskvě a znovu zdůraznil, že íránskou přítomnost v Sýrii nepřipustí. Izrael s Ruskem sice do jisté míry koordinuje útoky, aby se jejich letouny nad Sýrií nestřetly, ale už ví, že vzájemná spolupráce i ruská vstřícnost mají své meze. Když Netanjahu chtěl, aby Moskva stanovila íránským jednotkám a Hizballáhu určitou povinnou vzdálenost od izraelských hranic, Putin mu nevyhověl. 

I když se zdá situace momentálně klidná, další nebezpečná konfrontace je pouze otázkou času – bude-li třeba, Izrael bude v útocích pokračovat a Írán jistě nepřestane posilovat v Sýrii přítomnost. Dosud tichý a nepřímý izraelsko-íránský boj se teď proměnil v otevřený a může skončit i regulérní válkou, v které by Íránu mohl z Libanonu pomáhat také Hizballáh.”

Kdo dočetl až sem, tak doporučuji k pozornosti tuto větu výše: “Jakmile bude v Sýrii hotovo, začne akce “Írán” a Izrael bude zlikvidován okamžitě a to tím způsobem, že v zemích, kde v současnosti běží Arabské jaro,budou vytvořeny extrémistické skupiny, které na tom budou pracovat.” 

Tím se totiž dostáváme k libanonskému Hizbaláhu a palestinskému Hamasu a tím k tomu, že nově jsou obě tyto extrémistické skupiny financovány velmi bohatým Katarem. A to je obrovská změna od doby, kdy obě financovala pouze Sýrie a Írán a kdo se o tuto změnu zasloužil? Byl to Donald Trump a jeho “akce Katar”. Pod nesmyslnou záminkou tehdy země Rady pro spolupráci zemí Perského zálivu (GCC) vyloučily Katar ze svého společenství a ten za vydatné pomoci Trumpa přešel na stranu Ruska a Íránu (a Hizballahu a Hamasu).

[wp_ad_camp_2]

D. Trump a katarský emír

Katarský emír a V. Putin:

Z dosud popsaného by mělo být jasné, jak se síly na Blízkém východě obracejí v neprospěch neoconů a jak i jejich největší spojenci v oblasti (Saúdská Arábie, Turecko – a je jen otázkou času, co udělají Kurdové -, ale také Katar a v neposlední řadě i Izrael) přecházejí na stranu Ruska. Pokud jde o Globalisty, je to pro na jedné straně důvod k radosti, na druhé straně je však jistě netěší, jak jim Putin míchá kartami tím, že z původně plánovaných spojenců Globalistů vytváří spojence Ruska!

D. Trump a jeho podpora Izraele, jeho vyhlášení Jeruzaléma hlavním městem Izraele ,stěhování americké ambasády do Jeruzaléma a nesouhlas s jadernou dohodou s Íránem – význam května 2018

Kromě dvou výše zmiňovaných událostí, připadajících na polovinu května, jsou tady ještě další dvě. V polovině května chce D. Trump přestěhovat americkou ambasádu do Jeruzaléma a k tomu chce 12. května napadnout přesně tu jadernou dohodu s Íránem, která v červenci 2015 umožnila ukončit embargo m.j. na íránskou ropu a plyn. Oběma těmito kroky D. Trump vystupuje proti Íránu a to znamená proti plánům Globalistů (GP). A to je na pováženou, protože D. Trump je člověkem, který by měl jako hodinky šlapat pro zájmy Globalistů (GP).

A tady mám dilema – je za těmito postoji D. Trumpa tlak neoconů anebo je to jeho osobní vzpoura proti plánům Globalistů (GP)? Nemůžeme totiž něco podobného vysledovat i u postojů M. Zemana, ale také u postojů V. Putina? Pro všechny tři je totiž společná jedna věc: že jsou proti migraci a že jsou za zachování Izraele (což bych nepovažovala za totéž, co být na straně neoconů) a že tedy jsou proti globální dominanci Íránu=islámu.

A skončím tím, že ze všeho nejvíc mi to připadá, jako by Trump a Putin hráli hru na zlého a hodného policajta. A že pokud se o příštím osudu biblické/židokřesťanské kultury má rozhodovat na území Sýrie, tak že je zájem o výsledek “půl napůl”. Což přeloženo znamená nevyhovět plánům Globalistů (GP) k likvidaci Izraele, ale naopak udržet Jerusalém jako hlavní město jak Izraele, tak Palestiny s tím, že současně budou existovat i dva rovnocenné státy – Izrael a Palestina.

[wp_ad_camp_2]

Úplně na závěr pointa článku: V polovině května se bude naplno hrát o další existenci Izraele.Přitom Izrael ve službách neoconů je samozřejmě špatně, ovšem likvidace Izraele ve prospěch Íránu/islámu – je tohle dobře??? Není to jen cesta z “deště pod okap” přesně podle plánů Globalistů, zatímco Rusko chce nabídnout jinou cestu, která je ale m.j. o tom, že Izrael se stane státem jako každý jiný a že navzdory představám Globalistů (GP) zlikvidován nebude a vítězství islámu se konat nebude? A nejede v tom Trump s Putinem na stejné vlně?

Další použitý zdroj: Tereza Spencerová

-Pozorovatelka-

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.