Došel mi trochu delší, ale celkem zajímavý e-mail na téma novelizace občanského zákoníku v oblasti manželství. Dnes jsem na toto téma uvěřejnila jiný e-mail. Je vidět, že to je silné téma a myslím si, že by se veřejnost měla zajímat.


Dámy a pánové,

Vzhledem k tomu, že předpokládám, že Vás budou zajímat tyto nejnovější informace týkajíce se boje PRO-FAMILY hodnot versus sodomistická agenda v naší České republice a proto Vám posílám tento informační e-mail.

 

V průběhu školních letních prázdnin v měsících červenci a srpnu náš parlament ovšemže nezasedal. To však už ale skončilo, a v úterý dne 11.9.2018 o 14.00 se začíná devatenáctá plenární schůze Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, na jejímž programu je toho času přesně 185 různých bodů, z kterých ovšemže tak jak je to již obvyklé i tentokrát dle mého předběžného odhadu bude na této devatenácté schůzi projednána plus mínus zhruba asi tak jedna desetina z nich.

 

Mezi těmito body jsou však ale dva body mimořádně důležité, a to jeden z nich je mimořádně důležitý ve smyslu záporném, negativním; a druhý zas právě naopak ve smyslu kladném pozitivním.

 

Tím záporným, negativním je bod č. 61, kterým je  Návrh skupiny 46, respektive dnes již jen 45 poslanců pod vedením poslankyně Radky Maxové podali tento návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 201/ – prvé čtení. Tato tzv. „novela“ občanského zákoníka tzv. „zrovnoprávňuje“ sodomistické svazky s přirozeným manželstvím, čímž je fakticky v jednom balíku zaváděno pro śodomity jak tzv. „homosexuální manželství“, tak i adopce dětí pro tyto sodomity. Tento návrh zákona nemá statut vládního návrhu zákona, oficiálně je považován za pouhý poslanecký návrh zákona. Jinak ale legislativní úpravu tohoto oficiálně poslaneckého návrhu zákona připravovalo Ministerstvo spravedlnosti tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Z celkového počtu 200 poslanců pod tento návrh se podepsalo celkem 46 poslanců pocházejících z celkově pěti různých poslaneckých klubů, a to konkrétně 21 poslanců z babišovského hnutí ANO 2011, přičemž jedním z nich byl Robert Pelikán, který se mezičasem svého poslaneckého mandátu vzdal, a tedy teď je jich o jednoho méně, tj. nyní celkově 20 poslanců z babišovského hnutí ANO 2011 podpořilo toto sodomistické svinstvo; dále pak toto sodomistické svinstvo podpořilo 17 poslanců ze strany Pirátů,  4 poslanci z ČSSD, 2 poslanci z TOP 09, 1 poslanec z KSČM a 1 poslanec z hnutí STAN.  Vláda České republiky ve svém oficiálním vyjádření vyjádřila s tímto poslaneckým návrhem zákona kladné stanovisko, co může ovlivnit zejména nerozhodnuté a váhající poslance z řad poslanců vládní koalice ,aby tento návrh zákona podpořili.  

 

Tím zas naopak kladným, pozitivním je bod č. 63, kterým je  Návrh skupiny 37 poslanců pod vedením poslance Marka Výborného podalo tento návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ – prvé čtení.  Tato novela Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního řádu České republiky s právní sílou ústavního zákona zakotvuje do Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. zakotvuje ústavní ochranu manželství založeném na svazku jednoho muže s jednou ženou, která vzhledem k tomu, že by se jednalo o ústavní zákon a tedy o pramen práva vyšší právní síly než jsou tzv. “obyčejné“ zákony by činilo právní překážku aby mohl být přijat jakýkoliv tzv. “obyčejný“ zákon, který by zaváděl pro sodomity tzv. “manželství homosexuálů. Pod tento poslanecký návrh zákona se z celkového počtu 200 poslanců podepsalo celkem 38 poslanců pocházejících celkově ze šesti různých poslaneckých klubů, a to konkrétně 12 poslanců z babišovského hnutí ANO 2011, dále 10 poslanců z KDU-ČSL, 7 poslanců z ODS, 4 poslanci z ČSSD, 3 poslanci z TOP 09 a 1 poslanec z hnutí STAN. Vláda České republiky ve svém oficiálním vyjádření vyjádřila s tímto poslaneckým návrhem zákona záporné, tj. odmítavé stanovisko, co může ovlivnit zejména nerozhodnuté a váhající poslance z řad poslanců vládní koalice ,aby tento návrh zákona nepodpořili.  

 

Jinými slovy z celkového počtu 200 poslanců za podporu sodomie je 45 poslanců a za podporu přirozeného manželství je zas 37 poslanců, což znamená že 200 – 45 – 38 = 118. To znamená že z celkového počtu 200 poslanců zde máme 118 poslanců, kteří se otevřeně nepostavili ani na stranu krajně ultralevičáckých neomarxistických extrémistů, kterých je momentálně minimálně 45, a kteří podporují sodomii a ani na stranu normálních, obyčejných, slušných lidí z řad poslanců ctících si všelidské hodnoty, kterých je momentálně minimálně 37, a kteří zase jako normální, obyčejní slušní lidé podporující všelidské hodnoty podporují přirozeného manželství. Jinými slovy máme zde 118 poslanců, kteří buď ještě nejsou rozhodnuti či chcete-li váhají na kterou stranu se mají přiklonit anebo tedy přinejmenším tím že se nepodepsali pod ani jeden z těchto dvou protikladných návrhů z důvodů ať již jakýchkoliv důvodů explicitně nedeklarovali, který z obou návrhů zákonů nakonec podpoří. Ve všeobecnosti mohu říci, že pokud nějaký poslanec nějaký návrh zákona nepodepíše, tak je to buď pro to, že s jeho věcným obsahem osobně nesouhlasí anebo se ho bojí podepsat z obav, že by mezi „svými“ kolegy v straně či poslaneckém klubu měl kvůli tomu problémy, případě váhá a není prozatím rozhodnut zda ten návrh zákona má či nemá podpořit či eventuálně předkladatel či předkladatelé daného návrhu zákona z důvodů ať již jakýchkoliv o jeho podpis neměli zájem.

 

Na základě daností platného jednacího řádu Poslanecké Sněmovny České Republiky, jakož i ze zkušeností z minule je zcela evidentní, že rozhodující souboj mezi oběma tábory se nesvede v rámci prvního, druhého či třetího čtení zákona, ale ještě mnohem dříve, respektive ten úplně rozhodující souboj se svede již přímo při hlasování o zařazení či nezařazení toho či onoho návrhu.

 

Poslanci z řad krajně ultralevičáckých extrémistů budou tvrdě bojovat za zařazení toho svého návrhu zákona podporující sodomii na pořad jednání Poslanecké Sněmovny, zatímco naopak normální, obyčejní slušní poslanci budou klást neméně tvrdý zarputilý odpor, kterým se budou snažit za každou cenu zabránit zařazení tohoto sodomistického návrhu zákona na pořad jednání Poslanecké Sněmovny.

 

A v případě návrhu na ústavní zakotvení chránící přirozené manželství tam zase normální, obyčejní, slušní poslanci svedou právě tak tvrdý boj o zařazení svého návrhu na pořad jednání Poslanecké Sněmovny, zatímco teď zas krajně ultralevičáčtí neomarxističtí extrémisté z řad poslanců budou klást neméně tvrdý zarputilý odpor, kterým se zas budou snažit za každou cenu zabránit zařazení tohoto návrhu ústavního zákona chránící přirozené manželství na pořad jednání Poslanecké Sněmovny.

 

Tento oboustranně velice ostrý tvrdý souboj o zařazení či nezařazení daných návrhů zákonů může být rozhodujícím střetem kromě jiného i pro to, že se zde ukáže síla obou táborů, v důsledku čehož pokud by se v tomhle ostrém, tvrdém souboji o zařazení či nezařazení daných návrhů zákonů ukázalo, že jeden z táborů je zcela zjevně početně výrazně silnější než ten druhý, tak je nejen možné, ale na základě zkušeností z minulosti i velice pravděpodobné, že to po tomhle klíčovém měření sil ten výrazně početně “slabší tábor“ de facto vzdá, a další jeho odpor vůči “silnějšímu táboru“ bude pak již jen více – méně jen symbolický.

 

A k tomuto velmi důležitému zuřivému souboji o zařazení či nezařazení toho či onoho z obou těchto návrhů zákonů dochází vždy na samém počátku jednacího dne, což znamená že k tomuto klíčovému ostrému souboji o zařazení či nezařazení toho či onoho návrhu zákona může dojít hned v úterý 11.9.2018 bezprostředně po zahájení této schůze, tj. bezprostředně po 14.00 hodině. Zajisté může to být hned v tento první den bezprostředně po zahájení schůze ale také i nemusí, pokud by se “oba tábory“ v zákulisí dohodli na jakémsi dočasném příměří spočívající v tom, že prozatím do jisté doby ultralevičáčtí nemarxističtí poslanci se zdrží toho, aby se pokusili navrhnou svůj bod č.61 podporující sodomii na pořad jednání Poslanecké Sněmovny a na oplátku zas slušní poslanci se zdrží zas toho, aby se zas pokusili navrhnout svůj bod č.63 podporující ochranu přirozeného manželství na pořad jednání Poslanecké Sněmovny. Jinými slovy, že by došlo k jakési zákulisní dohodě, že rozhodující lítá bitva o zařazení či nezařazení toho či onoho z těchto dvou zákonů se odloží až na některý z dalších dnů.

 

V každém případě však ale k tomuto střetu dojde ať již v kterýkoli den, vždy v každém případě k němu dojde hned na počátku daného jednacího dne ať již to bude kterýkoli z daných jednacích dnů.

 

Pro bližší vysvětlení uvedu, že tato devatenáctá schůze začínajíc v úterý 11.9.2018 má prozatím jako svůj poslední jednací den uveden pátek 5.10.2018, kdy by měla schůze skončit v 14.00 hodin. Ze zkušenosti však ale vím, že dosti často dochází k zákulisním dohodám, že daná schůze se skončí dříve než bylo plánováno, a proto nelze vyloučit, že možná i tato devatenáctá schůze Poslanecké Sněmovny možná bude ukončena dříve než v dotyčný pátek 4.10.2018.

 

Dále pak bych rád upozornil, že v rámci sedmidenního týdne přes víkendy, tj. v sobotu a neděli je budova Poslanecké Sněmovny zásadně vždy zavřena a žádná jednání se nekonají.  A v rámci běžného pětidenního pracovního týdne je v Poslanecké Sněmovně každé pondělí vyhrazeno výlučně pouze na jednání jednotlivých výborů a komisí Poslanecké Sněmovny, v důsledku čehož pro jednání pléna Poslanecké Sněmovny jsou vyhrazeny pouze jen dny úterý, středa čtvrtek a pátek.

 

V úterý začíná tedy schůze pléna Poslanecké Sněmovny v 14.00 hodin a obvykle končí zpravidla v 19.00 hodin, v ostatní tři dny se začíná schůze pléna Poslanecké Sněmovny, tj. v každou středu, čtvrtek a pátek v 9.00 hodin ráno, a končí se ve středu zpravidla v 19.00 hodin, ve čtvrtek zas se končí zpravidla v 18.00 hodin a v pátek zas zpravidla v 14.00 hodin.

 

Kromě toho v jednací dny středa a čtvrtek je v čase 13.00 – 14.30 hodin je polední či obědní přestávka, kdy žádná jednání neprobíhají. Navíc poněkud atypický je každý čtvrtek v čase od 9.00 – 11.00 hodin je čas vyhrazen na písemné interpelace, zatímco čas od 14.30 – 16.00 hodin je zas vyhrazen na ústní interpelace na premiéra a čas 16.00 – 18.00 hodin je zas vyhrazen na ústní interpelace na ostatní členy vlády České republiky, což prakticky znamená si odmyslíme veškeré ony čtvrteční interpelace, že ve čtvrtek se reálně jedná zpravidla pouze jen dvě hodiny v čase 11.00 – 13.00 hodin.

 

A to již ani nemluvě o tom, že někdy se třeba i celý týden nejedná vůbec, anebo si poslanci odhlasují, že v daný den budou jednat a hlasovat déle než měli původně skončit, pak jsou zase možnosti pro každý jeden z devíti poslaneckých klubů vybrat si každodenně až dvě hodiny na jednání svého poslaneckého klubu kdy během této doby jednání neprobíhá a v důsledku toho jednání skončí někdy dříve než mělo atd. Ty z Vás co to znají asi teď nudím, a ty z Vás co to neznají již teď asi mají z toho chaotický “guláš“ a proto to již více rozvádět nebudu.

 

Každopádně ale ať již k této ostré srážce obou táborů v jejich tvrdém lítému souboji o zařazení či nezařazení na pořad jednání Poslanecké Sněmovny toho či onoho z obou těchto návrhu zákonů dojde kdykoliv, bude to v každém případě vždy pouze jen na samém počátku řádného jednání pléna Poslanecké Sněmovny v daný konkrétní den.

 

Jinými slovy bude-li to v úterý tak k tomuto souboji o zařazení či nezařazení na jednání Poslanecké Sněmovny dojde bezprostředně po 14.00 hodině, bude-li to ve středu nebo v pátek pak tedy k tomuto souboji o zařazení či nezařazení na jednání Poslanecké Sněmovny dojde bezprostředně po 9.00 hodině ranní, a v případě čtvrtku zas bezprostředně po 11.00 hodině ranní.

 

Ve čtvrtek je to ale na základě zkušeností z minulosti relativně nejméně pravděpodobné neboť dotyčné dvě hodiny od 11.00 do 13.00 hodiny je příliš krátký čas na svedení této líté tvrdé bitvy o zařazení či nezařazení toho či onoho z obou zákonů na pořad jednání Poslanecké Sněmovny plus ještě chtít navíc ještě něco i reálně stihnout v průběhu těch dvou hodin projednat je iluzorní.

 

To je přece jen pravděpodobnější to, že  k tomuto souboji o zařazení či nezařazení na pořad jednání Poslanecké Sněmovny dojde v některou středu či pátek, kdy svedení této líté bitvy o zařazení či nezařazení na pořad jednání Poslanecké Sněmovny je možné i reálné, byť i zde je třeba připomenout to, že podle jednacího řádu Poslanecké Sněmovny jednání a hlasování o návrzích zákonů ve třetích čteních je dovoleno pouze jen v tyto dva dny, tj. ve středu a pátek, v důsledku čehož mají poslanci tendenci upřednostňovat ve středy a pátky jednání právě o těchto třetích čteních, v důsledku čehož mi jednoznačně vychází, že jako nepravděpodobnější den, kdy bude svedena lítá bitva o zařazení či nezařazení toho či onoho návrhu zákona na pořad jednání  bude s největší pravděpodobností přece jen ať již toto anebo některé jiné úterý.

 

Teď bych přešel k mému finálnímu výstupu, kde se pokouším udělat analýzu celkového poměru sil obou “táborů“ na základě analýzy celkových postojů poslanců z rámci všech dotyčných devíti poslaneckých klubů k oběma těmto zákonům, ať již jak tedy k tomu co podporuje sodomii, tak i tomu, co podporuje přirozené manželství.

 

Já osobně navzdory tomu, že zcela jednoznačně jsem odpůrcem sodomie a podporovatelem ochrany přirozeného manželství, se i přesto budu usilovat o pokud možno co nejmaximálnější objektivitu jaké jsem jen schopen, a v rámci tohoto mého úsilí o co pokud možno co nejvíce nestranný, objektivní pohled jsem následně těchto devět politických stran, které byli zvoleny do Poslanecké sněmovny seřadil v pořadí nikoliv nějakých snad mých osobních sympatií či nesympatií, ale striktně podle výsledku posledních voleb v roce 2017 v pořadí podle počtu získaných hlasů od nejsilnější po nejslabší.

 

Rovněž tak ani samotné jednotlivé poslance uvedené v jednotlivých poslaneckých klubech, respektive zvolené za jednotlivé volební subjekty jsem také nezařazoval na základě nějakých mých osobních sympatií či antipatií, ale tyto poslance v rámci každého z dotyčných devíti subjektů jsem zas seřadil podle abecedního pořadí jejich příjmení.

 

A zde je tedy tato moje analýza, kterou jsem vytvořil na základě dostupných údajů a mých osobních poznatků z minulosti::

 

 

1./ANO 2011 – Počet hlasů: 1 500 113/29,64% – Počet poslanců: 78

 

PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství otevřeně podporuje těchto 12 poslanců: Josef Bělica, Milan Brázdil, Josef Hájek, Aleš Juchelka, Josef Kott, Zuzana Ožanová, Pavel Pustějovský, Michal Ratiborský, Miloslava Rutová, Pavel Růžička, Helena Válková, Rostislav Vyzula

 

Návrh zákona zavádějící tzv. manželství homosexuálů otevřeně podporuje těchto 20 poslanců: Andrea Babišová, Andrea Brzobohatá, Lenka Dražilová, Eva Fialová, Stanislav Fridrich, Adam Kalous, David Kasal, Tomáš Kohoutek, Barbora Kořanová, Robert Králíček, Jan Kubík, Jaroslav Kytýr, Radka Maxová, Marcela Melková, Jana Pastuchová, Jan Řehounek, Jan Schiller, Karla Šlechtová, Julius Špičák, David Štolpa

 

Za toto tzv. „manželství homosexuálů“  zahlasují asi také i tito 3 poslanci: Andrej Babiš, Jaroslav Faltýnek, František Petrtýl

 

Počet poslanců, jejichž postoj k PRO-FAMILY hodnotám je zatím nejasný: 78 – /12 + 23/ = 78 – 35 = 43 poslanců

 

Celkově tedy za tuto PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství zahlasuje minimálně 12 poslanců

 

Celkově tedy za toto tzv. „manželství homosexuálů odhaduji, že bude minimálně 20 + 3 = 23 poslanců

 

 

2./ODS – Počet hlasů: 572 962/11,32% – Počet poslanců: 25

 

PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství otevřeně podporuje těchto 7 poslanců: Marek Benda, Václav Klaus ml., Jan Skopeček, Jaroslav Martinů, Vojtěch Munzar, Veronika Vrecionová, Zuzana Majerová Zahradníková

 

Návrh zákona zavádějící tzv. manželství homosexuálů otevřeně podporují tito poslanců: NIKDO

 

Za toto tzv. „manželství homosexuálů“  zahlasují ale asi tito 2 poslanci: Jana Černochová, Bohuslav Svoboda

 

Počet poslanců, jejichž postoj k PRO-FAMILY hodnotám je zatím nejasný: 25 – /7 + 2/ = 25 – 9 = 16 poslanců

 

Celkově tedy za tuto PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství zahlasuje minimálně 7 poslanců

 

Celkově tedy za toto tzv. „manželství homosexuálů odhaduji, že budou minimálně: 0 + 2 = 2 poslanci

 

 

3./Piráti – Počet hlasů: 546 393/10,79% – Počet poslanců: 22

 

PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství otevřeně nepodporuje vůbec žádný poslanec!!!

 

Návrh zákona zavádějící tzv. „manželství homosexuálů“ podporuje 17 poslanců: Lukáš Bartoň, Ivan Bartoš,  Lukáš Černohorský,   František Elfmark, Martin Jiránek, Lukáš Kolářík, František Kopřiva, Jan Lipavský, Tomáš Martínek, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Vojtěch Pikal, Ondřej Polanský, Jan Pošvář, Ondřej Profant, Olga Richterová, Tomáš Vymazal

 

Počet poslanců, jejichž postoj k PRO-FAMILY hodnotám je zatím nejasný: 6 poslanců

 

Celkově tedy za toto tzv. „manželství homosexuálů odhaduji, že bude minimálně: 17 poslanců

 

 

4./SPD – Počet hlasů: 538 574/10,64% – Počet poslanců: 22

 

PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství otevřeně nepodporuje vůbec žádný poslanec!!!

 

Návrh zákona zavádějící tzv. „manželství homosexuálů“ též otevřeně nepodporuje vůbec žádný poslanec!!!

 

Za toto tzv. „manželství homosexuálů“  zahlasují ale asi tito tři poslanci:Radim Fiala, Jaroslav Holík, Tomio Okamura

 

Počet poslanců, jejichž postoj k PRO-FAMILY hodnotám je zatím nejasný: 19 poslanců

 

Celkově tedy za toto tzv. „manželství homosexuálů odhaduji, že bude minimálně: 0 + 3 = 3 poslanci

 

 

5./KSČM – Počet hlasů: 393 100/7,76% – Počet poslanců: 15

 

PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství otevřeně nepodporuje vůbec žádný poslanec!!!

 

Návrh zákona zavádějící tzv. manželství homosexuálů podporuje 1 poslanec: Jiří Dolejš

 

Počet poslanců, jejichž postoj k PRO-FAMILY hodnotám je zatím nejasný: 14 poslanců

 

Celkově tedy za toto tzv. „manželství homosexuálů odhaduji, že podpoří minimálně 1 poslanec

 

 

6./ČSSD – Počet hlasů: 368 347/7,27% – Počet poslanců: 15

 

PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství podporují tito 4 poslanci: Jaroslav Foldyna, Tomáš Hanzel, Milan Chovanec, Roman Onderka,

 

Návrh zákona zavádějící tzv. „manželství homosexuálů“ podporují tito 4 poslanci: Petr Dolínek, Jan Hamáček, Jan Chvojka, Lubomír Zaorálek

 

Za toto tzv. „manželství homosexuálů“  zahlasuje také asi i tento 1 poslanec: Ondřej Veselý

 

Počet poslanců, jejichž postoj k PRO-FAMILY hodnotám je zatím nejasný: 6 poslanců

 

Celkově tedy za tuto PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství zahlasují minimálně 4 poslanci

 

Celkově tedy za toto tzv. „manželství homosexuálů odhaduji, že bude minimálně: 4 + 1 = 5 poslanců

 

 

7./KDU-ČSL – Počet hlasů: 293 643/5,80% – Počet poslanců: 10

 

PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství podporuje úplně všech jejich 10 poslanců: Jan Bartošek, Pavel Bělobrádek, Ondřej Benešík, Jan Čižinský, Pavla Golasowská, Stanislav Juránek, Marián Jurečka, Vít Kaňkovský, Jiří Mihola, Marek Výborný

 

Návrh zákona zavádějící tzv. „manželství homosexuálů“ nepodporuje vůbec žádný poslanec!!!

 

Za toto tzv. „manželství homosexuálů“  eventuálně mohou zahlasovat tito poslanci: NIKDO!!!

 

Počet poslanců, jejichž postoj k PRO-FAMILY hodnotám je zatím nejasný: NIKDO!!!

 

Celkově tedy za tuto PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství zahlasuje tedy úplně všech 10 jejich poslanců

 

Celkově tedy za toto tzv. „manželství homosexuálů odhaduji, že nebude vůbec NIKDO!!!

 

 

8./TOP 09 – Počet hlasů: 268 811/5,31% – Počet poslanců: 7

 

PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství podporují tito 3 poslanci: Miroslav Kalousek, Helena Langšádlová, Vlastimil Válek

 

Návrh zákona zavádějící tzv. „manželství homosexuálů“ podporují tito 2 poslanci: Dominik Feri, František Vácha

 

Za tuto PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství zahlasuje asi také i tento poslanec: Karel Schwarzenberg

 

Za toto tzv. „manželství homosexuálů“  zahlasuje asi také i tato poslankyně: Markéta Pekarová Adamová

 

Počet poslanců, jejichž postoj k PRO-FAMILY hodnotám je zatím nejasný: NIKDO!!!

 

Celkově tedy za tuto PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství zahlasují přesně 3 + 1 = 4 poslanci

 

Celkově tedy za toto tzv. „manželství homosexuálů odhaduji, že budou přesně: 2 + 1 = 3 poslanci

 

 

9./STAN – Počet hlasů: 262 157/5,18% – Počet poslanců: 6

 

PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství podporuje tento 1 poslanec: Petr Gazdík

 

Návrh zákona zavádějící tzv. „manželství homosexuálů“ podporuje tento 1 poslanec: Vít Rakušan

 

Za toto tzv. „manželství homosexuálů“  zahlasují asi také i tito 2 poslanci: Jan Farský, Věra Kovářová

 

Počet poslanců, jejichž postoj k PRO-FAMILY hodnotám je zatím nejasný: 2 poslanci

 

Celkově tedy za tuto PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství zahlasuje minimálně 1 poslanec

 

Celkově tedy za toto tzv. „manželství homosexuálů“ odhaduji, že budou minimálně: 1 + 2 = 3 poslanci

 

 

Stoprocentně za PRO-FAMILY novelu ústavy zakotvující ústavní ochranu přirozeného manželství bude minimálně:

ANO 2011: 12 poslanců

ODS: 7 poslanců

Piráti: Žádný poslanec!!!

SPD: Žádný poslanec!!!

KSČM: Žádný poslanec!!!

ČSSD: 4 poslanci

KDU-ČSL: 10 poslanců

TOP 09: 4 poslanci

STAN: 1 poslanec

Celkem 12 + 7 + 4 + 10 + 4 + 1 = 38 poslanců

 

 

Stoprocentně za návrh zákona zavádějící tzv. „manželství homosexuálů“ bude minimálně:

ANO 2011: 23 poslanců

ODS: 2 poslanci

Piráti: 16 poslanců

SPD: 3 poslanci

KSČM: 1 poslanec

KSČM: 5 poslanců

KDU-ČSL: Žádný poslanec!!!

TOP 09: 3 poslanci

STAN: 3 poslanci

Celkem 23 + 2 = 25 + 16 = 41 + 3 = 44 + 1 = 45 + 5 = 50 + 0 = 50 + 3 = 53 + 3 = 56 poslanců

 

Úplně celkový počet poslanců, jejichž postoj k PRO-FAMILY hodnotám je zatím nejasný:

ANO 43: 43 poslanců

ODS: 16 poslanců

Piráti: 6 poslanců

SPD: 19 poslanců

KSČM: 14 poslanců

ČSSD: 6 poslanců

KDU-ČSL: Žádný poslanec!!!

TOP 09: Žádný poslanec!!!

STAN: 2 poslanci

Celkem 43 + 16 = 59 + 6 = 65 + 19 = 84 + 14 = 98 + 6 = 104 + 0 = 104 + 0 = 104 + 2 = 106 poslanců

 

s projevem hluboké úcty

Henryk Lahola

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.