Do věku 18 let probíhalo vyučování dětí v Rusku odděleně. 31. května 1918 vešlo v platnost rozhodnutí o zavedení povinného společného vzdělávání, podepsané komisařem školství Lunačarskim. Ve třicátých letech však začaly být mnohým lidem (včetně nové vlády v čele se Stalinem) zřetelné destruktivní dopady společného vzdělávání. Už v těch letech se projevil deficit mladých mužů silných na duchu, odvážných s pevnou vůlí při odvodech do armády. A to i přesto, že v té době bylo na vysoké úrovni fyzické, pracovní a patriotické vzdělávání.

[wp_ad_camp_2]

Stalin se proto pokusil vrátit školu k předešlému modelu. Dnes je to mnohými považováno jako ,,chyba tyrana”. V oddělených třídách se však děti lépe rozvíjely, zejména chlapci. Tento model vzdělávání však existoval pouze tak dlouho, dokud byl Stalin živý. V roce 1954 chlapce a dívky opět smíchali do všeobecných tříd podle věku. Po zavedení společné výuky v chlapcích začaly mizet rysy typické pro opačné pohlaví.

U geneticky méně vyspělých chlapců se stávají zástupkyně “slabšího pohlaví” duchovním emocionálním příkladem a vzorem pro následování. Takový vzorec chování navíc aktivně podporovaly učitelky ženy. Postupně ze školního života a pocitu chlapců zmizely hodnoty mužského charakteru. Zmizelo mužské hrdinství, mužská symbolika. Chlapci byli ponořeni do čistě ženského duchovního prostředí s jeho smysly a hodnotami. Navíc duchovně zralejší dívky začaly samy očkovat méně vyspělé chlapce čistě ženskými symboly, starostmi, hrami, emocemi, sny, fantaziemi, zvyky, motivy, významy života, obavami. V důsledku toho během několika ročníků, ze škol zmizela pohlavní osobnostní sebe-identifikace mladých lidí, zejména chlapců.

[wp_ad_camp_2]

Přirozené potřeby chlapců, jako jsou chuť riskovat, testování vůle a síly ducha, potřeba být statečný a odvážný, se začaly potlačovat a neutralizovat. Vzhledem k tomu, že emoce mají určitou hormonální aktivaci a hormony jak známo jsou látky přímého genetického vlivu, mluvíme o potlačování a neutralizaci mužských předpokladů na genetické úrovni. Kromě toho, mužská povaha je taková, že je nejvíce ponižující, hanebné a destruktivní, být slabším než dívky. Na toto téma je mnoho zpráv ve vědecké literatuře z celého světa.

Zženštilí muži stále více zaplňují prostor společenského života. Možná i to je jedna z příčin rychlého rozvoje feministického hnutí na západě a boj za “ženskou rovnoprávnost”. Lékaři stále častěji při zjišťování příčin neplodnosti u žen najdou místo ženského chromozomu X, mužský Y. Je to důvod k zániku produkce mateřského mléka, ale i mateřského citu.

 

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU NA: aluska.org

 

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.