Globálne oteplovanie? Jedna z výhovoriek ako nás viac obmedzovať a koncentrovať nás do miest.

 

Podle nové studie planetárních vědců z Penn State University je globální oteplování klamný hoax, neboť ta dokazuje, že i ostatní planety naší sluneční soustavy zažívají stejné teplotní vzestupy a propady jako Země.

Klimatická změna je přirozená a dochází k ní i na Marsu a na dalších planetách naší sluneční soustavy, i když na těchto planetách chybí lidé, co by tam přímo ty teplotní změny dělali.

Naše planeta zdaleka není jediná, co prožívá v průběhu času zrovna takové teplotní změny.

Studie této univerzity jde až tak daleko, že říká, že plyny vyvolávané klimatické aktivity a skleníkové plyny řádí na Marsu úplně stejně, jako ovlivňují Zemi.

Nature World News hlásí:

Tato nová studie hledá možnosti, jak plyny tažené klimatické změny vyvolané nahromaděním skleníkových plynů mohou způsobovat určité formativní změny na povrchu Marsu.

Studie vedená planetárními vědci poukazuje, že oxid uhličitý a vodík zachycený v atmosféře mohl způsobovat zjizvení povrchu Marsu.

Experty vždy dohánělo k šílenství vysvětlit, jak na Marsu v průběhu času vznikaly to ohromné kaňony, když ta planeta byla zamrzlá. Ty kaňony mají stejné rysy jako kaňony na zemi formované tekoucí kapalnou vodou.

Na základě této studie mohl Mars zažívat dlouhé teplé klimatické cykly. Tyto teplé klimatické cykly trvaly během každého intervalu 10 milionů let kvůli skleníkovým plynům z řídké atmosféry s oxidem uhličitým a vodíkem. Tento cyklus podle uvedené zprávy umožňoval formování marsích údolí a kaňonů.

„Podle této cyklické hypotézy, tu máme dlouhé periody tepla, které poskytnou dost času na zformování sítí všech těch různých marsích údolí,“ uvedla Natasha Batalha, magisterská studentka astronomie a astrofyziky na Penn State, v tiskovém prohlášení.

Tato studie, aby došla k těmto zjištěním, využívala klimatických modelů. Modely ukazují, že to tuto planetu vedlo k sériím 10 milionů let trvajících teplých období, která umožnila formování kaňonů a tohoto zjizvení za pomoci skleníkových plynů.

A jak ty skleníkové plynu planetu zjizvily? Výzkumníci říkají, že plyny v atmosféře ovlivnily vulkanické erupce z chladnoucího magmatu, nebo ty vzlínající z kůry. Uhlík se ukládal v půdě chemickým zvětráváním, jelikož na Marsu je jen málo srážek, a to pak planetu vždy po čase ochladilo. Ten uložený uhlík byl pro klimatické změny na Marsu kriticky důležitý.

„Dostáváte pak méně slunečního příkonu, tak se začnete dostávat do ledové doby. Dojde k vulkanickému odplynění, ale protože je to chladnější, nedostanete zase tolik uhlíku do povrchu planety. Místo toho se začne hromadit v atmosféře, a tak na planetě pomalu začnou stoupat teploty,“ uvedla Batalha v tomto tiskovém prohlášení.

 

 

Zdroj: (1)

 

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.