1. 00:35 Čo je skutočným cieľom organizátorov žltých viest vo Francúzsku?
2. 07:12 Prečo Janukovič vyzýva na účasť v prezidentských voľbách na Ukrajine?
3. 23:17 Aký je osud FED, ECB a ďalších centrálnych bánk v plánoch GP?
4. 34:14 Zastavenie technologického pokroku od sedemdesiatych rokov 20. storočia. Zákon času.
5. 50:14 Prečo nemajú štáty mierové zmluvy s Nemeckom? Ako môže Nemecko získať suverenitu?
5a. 01:04:03 Znalosti a ich šírenie ako JEDINÝ spôsob na odvrátenie vojny. VEĽMI DÔRAZNÁ výzva na samoštúdium a čítanie kníh KSB a DVTR.
Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.