Vážení čeští biskupové,

obracíme se na každého z vás osobně.

Premiér a ministr zdravotnictví oznámili, že bude dána možnost všem občanům k bezplatnému antigenovému testování.

Co se týče antigenového testování, skuteční odborníci ho nazývají nehodnověrným, navíc nebezpečným a mnozí dokonce tvrdí, že už může být skrytou formou škodlivé vakcinace, která naopak nákazu šíří, a nejen to, má i horší důsledky.

Vážený biskupe, svým veřejným listem doporuč ministru zdravotnictví, ať místo antigenních testů a následně místo drahých, řádně nevyzkoušených, nesmyslných a škodlivých vakcín koupí velmi laciný a osvědčený lék, který nyní proti covidu úspěšně používá celá Jižní Amerika. Místo škodlivých roušek je daleko účinnější vykloktat hrdlo roztokem kuchyňské soli.

Co se týče celé koronapsychózy, je známo, že cílem je zneužít běžnou virovou nákazu podobnou chřipce k vyvolání strachu s cílem manipulace s lidmi. K tomu slouží i proces testování jako předstupeň vakcinace, která už bude mít za následek čipizaci, redukci (genocidu) a pro ty, kdo dobrovolně přijmou znak šelmy, ohnivé jezero (viz Apok 14,11). Je známo, že veřejný propagátor NWO, Bill Gates, analfabet v medicíně, bojkotuje odborníky ve virologii, bakteriologii a epidemiologii.

Přesto financemi řídí světové farmaceutické firmy i WHO k prosazování redukčního programu NWO. Veřejně tvrdí: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15%.“ Když by někdo někomu druhému vyhrožoval, že ho zabije, dopouští se trestného činu. Gates však veřejně vyhlašuje, že skrze vakcíny má v úmyslu dosáhnout genocidy jedné miliardy lidí, a přitom za to není postaven před soud! Gates navíc prosazuje plán Římského klubu, a to je redukce – genocida – 6 miliard lidí. Dokonce otevřeně řekl, že dnes je jediným řešením genocida. K tomu jsou vakcíny nejefektivnějším prostředkem. Ale aby se připravila půda pro vakcinaci, je nutné etapovité, nesmyslné testování.

[wp_ad_camp_2]

 

Je šílenstvím, že jednotlivé vlády místo toho, aby chránily občany před touto plánovanou sebevraždou, platí horentní sumy za testy a škodlivé vakcíny, které ale covid v žádném případě neléčí ani mu nepředcházejí, protože cíl vakcín není léčba, ale pravý opak. Špičkoví odborníci mluví o tom, že v nových vakcínách, které jsou fatálně nebezpečné, je už modifikovaná DNA a RNA, která má za cíl změnit lidský genom, a dále vakcíny obsahují hydrogel s organickými nanočásticemi, což už je forma čipizace.

Co se týče čipizace, tyto dny odvysílali na pravoslavném kanálu relaci, která ji propagovala. Byl pozván i jistý Jegor Malachov, který má v ruce implantovány dva čipy. Odpovídal mimo jiné na otázku, jestli, když už má čipy, přijal také vakcínu. Řekl, že ne, neboť on pokládá vakcinaci proti covidu za nesmyslnou, protože virus stále mutuje. Nějaké antigenové testování ani nebral v úvahu. Tedy na případě tohoto mladého muže lze vidět, že cílem celé koronavirové komedie je dát lidem do těla čipy. Kdo už je má, toho rozhodně nebudou nutit ani k testování, ani k vakcinaci, pardon, k vakcinaci zřejmě jedině v tom případě, že půjde o vakcínu, jejímž následkem bude přímo smrt. Je třeba ale vědět, že každého, kdo dobrovolně přijal čip, znak šelmy, čeká ohnivé jezero! (Apok 14,11)

Církev by měla k tomuto problému povědět jasné slovo, protože zde nejde jen o realizaci zločinné redukce lidstva po fyzické stránce, ale o ztrátu věčného života. Tragédií je, že vakcinaci, a tím i čipizaci, podporuje současný Vatikán s neplatným Františkem a rovněž oficiální vedení pravoslavné církve v čele s moskevským Kirillem. Pravoslavný kanál je jeho hlásnou troubou. Moderátorka několikrát opakovala: Čipizace je pro všechny nevyhnutelná.

Na Slovensku arciklerikál Zvolenský má svou výzvou na svědomí masovou účast Slováků na nebezpečném testování.

V Rusku Kirill a jeho stoupenci přešli rovnou k podstatě. Přeskočili i testování i vakcinaci a přímo propagují čipizaci.

Takže snaha premiéra Babiše pozitivně po etapách představovat veřejnosti zahalený genocidní program, momentálně agitaci k tzv. dobrovolnému testování, je jen dalším krokem spuštěného procesu. Testování kromě škodlivých účinků navíc rozděluje lidi a vzbuzuje vzájemnou nenávist a strach.

A co se týče Vánoc, je třeba vědět, že Bergoglio už předem vyhlásil, že chrámy budou zavřeny. Snad dovolí, aby pro 9 lidí kněz jako desátý sloužil v masce či ve vánočním skafandru, ale v žádném případě nikdo z přítomných nebude smět zpívat vánoční koledy. Děkujeme za takové šťastné a veselé vánoce, které nám připravila firma Bergoglio & Gates. Tito s Kristem a pravdou ani s morálními hodnotami nemají nic společného.

Všimněme si manipulačního výroku protoiereje Dudka, prosazujícího čipizaci: „Jsem naprosto přesvědčen, že Bůh nikdy nedá člověku padnout do takového stavu, kdy jeho svoboda bude zcela zotročena vnějšími silami“ (skrze čipy). Je třeba si uvědomit, že Bůh respektuje lidskou svobodu, i když nese tragické následky. Realitou však je, že když se člověk dobrovolně zřekne své svobody, a to až v takové míře, že si čipem nechá vzít právo i na své myšlenky a zříká se své vlastní vůle, je pak vnějšími silami zcela zotročen, takže už nemá žádnou zevnější ani vnitřní svobodu. To je rozdíl od předcházejících forem otroctví, protože i zakovaný otrok na galejích měl právo na své myšlenky, v tom byl svobodný. Kdežto přijetím čipizace, před kterou výrazně Bůh varuje, se člověk stává absolutním a věčným otrokem. Koho? Šelmy – ďábla a jeho systému lži a smrti.

Dobrovolným přijetím čipu do svého těla člověk v jediném rozhodnutí plně odevzdá svou vůli, a pak už cesta zpět neexistuje. Není už totiž schopen konat svou vůlí pokání, protože přijetím čipu se své svobodné vůle dobrovolně zřekl. Pokud by byl ale člověk očipován násilně, před Bohem není vinen.

Mnozí pravoslavní křesťané jsou rozhodnuti raději ztratit svůj život jako mučedníci, než by se zřekli své svobodné vůle, a tím i své spásy.

Vážený český biskupe, dnes jsou už dostupné objektivní informace odvážných specialistů v medicíně. Je proto teď na Tobě, abys na základě pravdy vznesl veřejný požadavek na vládu, aby 1) dalších 8 milionů testů nekupovala, 2) nesmyslný proces testování vůbec nezačínala a 3) v souladu s peticí českých lékařů, i Ty požaduj na vládě zajištění pravdivé informovanosti veřejnosti ohledně umělé pandemie, testování, vakcinace, čipizace… Tvým veřejným požadavkem na vládu bude v současné krizi všem biskupům světa představen pilotní projekt prosazující pravdu a život. Nediskutuj o tom, jestli Tě vláda bude brát vážně nebo bojkotovat. Podstatné je, aby z Tvé strany vyšlo jasné slovo. Zodpovědnost za genocidní proces českého národa padá na každého biskupa osobně. Mlčení v dané situaci je de facto souhlas s postupnou genocidou.

Vážený biskupe, po přečtení tohoto dopisu nečekej, až bude zasedání ČBK. Klekni a pros Boha o světlo a sílu ke konkrétnímu kroku. Nezávisle na tom, jestli jsi ordinář, pomocný či emeritní biskup, napiš sám za sebe veřejný požadavek vládě. Před Božím soudem budeš také stát sám, ale budeš zodpovídat nejen za sebe, ale i za spásu duší.

V Kristu

Eliáš – Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr – Biskupové sekretáři

Dne 27.11.2020

Byzantský katolický patriarchát se obrátil na tyto české biskupy:

ordináři: D. Duka, J. Graubner, V. Cikrle, F. Lobkowicz, J. Baxant, T. Holub, J. Vokál, V. Kročil,

pomocní biskupové: J. Kajnek, V. Malý, P. Posád, Z. Wasserbauer, P. Konzbul, M. David, J. Nuzík, A. Basler,

emeritní biskupové: P. Esterka, K. Herbst, J. Hrdlička, F. Radkovský

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.