Pan

Bohuslav Sobotka

předseda vlády ČR

Praha

V Praze dne 22.11.2015

07:54

Otevřený dopis

Pane předsedo vlády České republiky.

Ve sdělovacích prostředcích jste opět napadl pana prezidenta Zemana pro jeho vyjádření se k běžencům, mezi nimiž jsou jak osoby prchající před válkou a ohrožením svých životů, tak i ekonomičtí uprchlíci, vyžírkové a zločinci. Zároveň jste odmítl obavy většiny obyvatel naší země před islámisty. Opakovaně jsem si pustil projev pana prezidenta a nenalezl jsem tam nic, co by se mu mohlo vytknout.

Připomínám pro pořádek vystoupení pana prezidenta Miloše Zemana v OSN, kde před několika měsíci vyzval k vytvoření celosvětové koalice pod patronací OSN pro boj s tak zvaným Islámským státem. Následovalo klasické vysmívání se našimi „úžasnými“ novináři a politiky. Dneska prezident Francie, pan Francois Hollande, s několikaměsíčním skluzem navrhl OSN totéž. Takže z toho jednoznačně vyplývá, že pan prezident Miloš Zeman daleko dříve než všichni politici Evropské unie, včetně pana Francois Hollanda, přišel se správnou vizí.

My, staří občané, jsme zvyklí nejprve se seznámit se základními fakty a skutečnostmi, než se k něčemu vyjádříme. Z tohoto důvodu Vás žádám o Vaše vyjádření a vysvětlení Vašeho chápání několika ustanovení Koránu, tedy knihy, kterou všichni muslimové ctí, uznávají, respektují a dodržují.

Súra 4, verš 3: Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům … berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři, čtyři; …atd.

To tedy znamená, že souhlasíte s mnohoženstvím, které je v Evropě, USA, Austrálii, Kanadě, na Islandu, v Brazílii, Rusku, Bělorusku, Číně, atd. zákony řadu století zakázáno?

Súra 4, verš 34: Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám).

Tedy Vy, pane předsedo vlády ČR, považujete všechny ženy za druhořadé bytosti, které jsou podřízeny mužům?

Súra 4, verš 34: A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!

Takže vy, pane předsedo vlády nám všem sdělujete, že neposlušné ženy máme zahnat někam do kouta a bít je?

Sůra 2, verš 191: Zabíjejte je všude (nevěřící), kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!

Toto je jednoznačná výzva všem muslimům, aby nás zabíjeli všude, kde nás dostihnou, kterou Vy, pane předsedo vlády ČR, svým vyjádřením podporujete! Odporuje to absolutně veškerým zákonům demokratických zemí!

Súra 8, verš 17: Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!

Takže muslimové jsou nevinní, když kohokoliv ukamenují, protože to dle Koránu jejich Bůh kamenoval. To také, pane předsedo vlády ČR, tvrdíte Českému národu? To také podporujete svými vyjádřeními? To máme kamenovat nevěrné ženy, či další osoby?

Tyto skutečnosti ale zřejmě pan prezident Miloš Zeman zná a chápe, takže na rozdíl od Vás a několika dalších členů vlády ČR, přemýšlí „selským“ rozumem. Značná část našeho národa dosud nezhloupla rozkazy politiků EU, tupými televizními seriály a vymýváním mozků našimi „novináři“, takže vidí reálně obrovské nebezpečí, které přináší současná krize.

Naši občané si dodnes pamatují, že naprostá většina států EU při rozšíření o země východní Evropy nám zakázala po několik let u nich pracovat, zatímco dneska přijímá kohokoliv z arabských, či afrických států. Tito lidé jsou jako pracovníci „velice zdatní“ – pohleďte na zdevastovaná města, neexistující silnice, chatrče, hygienická zařízení. A to, co jim zanechali jejich předci, to zničí – sochy, chrámy, muzea, památky, vše.

To si přejete, pane předsedo vlády ČR, aby naše barokní sochy byly „rozflákány“ a hozeny do Otavy, či Vltavy, aby naše hřbitovy byly rozbity arabskými fanatiky (viz hřbitov válečných hrdinů v Tobruku), to si přejete hořící chrám sv. Víta v Praze, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, kostely v Brně, na Moravě, Slezku a Čechách? To si přejete, aby nám zapalovali automobily, baráky, aby kradli, znásilňovali naše děti, dívky a ženy (jak to činí doma)? V Anglii, Belgii, Francii, Německu, Švédsku vraždí, zapalují, znásilňují muslimové narození již v těchto zemích, kamenují nevěrné ženy a Vy se domníváte, že u nás budou hodnější muslimové?

Byl jste se, pane předsedo vlády ČR, podívat v Lázních Teplice, jaký „pořádek“ zde dělají muslimové – fekálie po parcích, naprostý nepořádek, koupají se v lázních v dlouhých smrdutých béžovo šedivých šatech. Byl jste se podívat v Lázních Piešťany na Slovensku, jak si tam počínají muslimové? Nebo kdekoliv jinde?

Ti přicházející lidé k nám přinášejí, kromě svého etického kodexu (a zásad chování) starého několik tisíc let také choroby, u nás částečně známé, ale i neznámé. Nemají s sebou zdravotní dokumentaci, nevíme, zda byli očkováni, jaké nemoci mají – z toho vzniknou velké epidemie, které nebude mít kdo léčit, protože naši lékaři mizí ze země za lepšími výdělky pryč. Muslimové se nenechají léčit lékařkami – ženami, protože jejich duše žijí v tisíciletích před naším letopočtem. Samozřejmě si nikdy neplatili na zdravotní a sociální pojištění, takže budou pouze vyss ávat naše zdroje. Každé dobro, které jim učiníme, považují za naši slabost, nikoliv za dobro.

Toto všechno chápe náš pan prezident Miloš Zeman, nic z toho ale zjevně nechápete Vy, právě tak, jako někteří politici EU.

Evropští politici v čele s paní Angelou Merkelovou, Francois Hollandem, Jean – Claude Junckerem a dalšími mají již dnes ruce zbrocené krví nevinných obětí muslimských šílenců. Evropští politici jsou schopni řešit 4 roky problém názvu „Olomoucké syrečky“, ale jsou zcela neschopní řešit povodeň, tsunami, zemětřesení, nebo řízenou invazi muslimů do Evropy. Jsou zcela neschopni řešit mimořádné situace. Namísto okamžitého uzavření hranic Evropy, potápění všech lodí pašeráků, okamžitého vracení všech „uprchlíků“ zpět, zásadního a tvrdého varování Turecka, které žene do Evropy zástupy b ěženců, pokračuje v genocidě Kurdů, podporuje evidentně ISIS a zrazuje celou Evropu, stále žvaní nesmysly o humanitě.

Pokud jsem si dobře povšiml, tak ustaly zprávy o pirátech ze Somálska. V internetu kolovalo několik obrazových zpráv, jak ruské lodi vyzvaly piráty aby se vzdali, když tito neuposlechli, tak byly vystřeleny tři varovné signály a pak byly lodě poslány ke dnu. A je klid. Jsou národy, které nerozumějí slušnosti, ale pouze tvrdému jednání. Tak tvrdému, aby se i jejich zvrácené duše zalekly.

Pane předsedo vlády ČR, otázala se Vás vloni, či letos z jara paní Angela Merkelová, zda budeme ochotni přijímat běžence? Nikde jsme nečetli o tom ani zmínku; tak proč nám nyní, poté, co sama svými neuváženými kroky vyvolala obrovskou krizi, „cpe“ násilím ty běžence, které ani v Německu nechtějí? Tedy jejich „výkvět“! Totéž Rakousko, Švédsko.

Nerad připomínám naši historii a historickou zkušenost, kdy v naší zemi byli přijati do tak zvaných „Sudet“ mírumilovní Němci plus Poláci a jak odporně se zachovali k Československu spolupracujíce s nacisty při zničení a obsazení Československa před druhou světovou válkou – odtržení Sudet a Těšínska.

Předpokládám, pane předsedo vlády ČR, že nechcete mít své ruce zbrocené krví nevinných občanů České republiky, protože neschopnost Evropských politiků řešit rychle a tvrdě uprchlickou krizi bude znamenat ještě mnoho zavražděných nevinných dětí, žen a mužů muslimskými šílenci v mnoha zemích.

Takže, pane předsedo vlády ČR Bohuslave Sobotko, dovoluji si Vám doporučit: vyhoďte Vaše poradce, kteří Vám připravují podklady pro vystoupení, zvažujte, zda rozkazy politiků z EU jsou racionální nebo špatné, a pokuste se pochopit skutečný stav krize. Navrhněte s vládou ČR zákony, že v této zemi neplatí žádný islám, žádná šaría, žádné mešity, žádné zahalené ženy, při porušení našich zákonů budou okamžitě vyhoštěny celé rodiny provinivších se osob. Kdyby došlo v naší zemi k obdobnému útoku, jako v Paříži, tak je třeba okamžitě vyhostit všechny muslimy do jednoho z naší zem��. Pořá ;dek mezi sebou si musí udělat sami muslimové, to žádné orgány v zemích EU nedokáží!!! Buď budou žít Evropsky, nebo v Evropě nebudou!!!

Já bych se navíc osobně omluvil panu prezidentovi za ten nesmyslný a navíc i nepravdivý blábol.

S pozdravem

 

Český důchodec

Ing. Pavel Lintymer, CSc.

Praha

bývalý pracovník Ministerstva dopravy a spojů

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.