Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem
  Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem

  Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

Související zprávy

Oznámení Evropské radě o vystoupení České republiky z Evropské unie

…..nejprve něco o slovenském referendu. V druhé polovině článku je možnost elektronického podpisu v České republice….

05:55

 

Vlajky Slovenska a EU v Bratislavě

Na Slovensku zveřejnili petici o referendu pro členství v EU

© AP Photo/ Petr David Josek
Svět

Krajně pravicová slovenská strana zveřejnila petici o referendu pro členství země v Evropské unii, informuje agentura Reuters.

Podle slovenských zákonů má petice získat 350 tisíc podpisů, aby se referendum konalo. Výsledky referenda jsou povinné.

„Občané Velké Británie rozhodli zřeknout se diktatury Bruselu. Nastal čas, aby Slovensko také opustilo tento tonoucí evropský Titanik,“ uvádí agentura prohlášení Lidové strany.

[wp_ad_camp_1]

Ve čtvrtek se konalo ve Velké Británii referendum o členství země v EU. Podle oficiálních údajů hlasovalo pro vystoupení země z EU 51,9 % jeho účastníků.

Oznámení Evropské radě o vystoupení České republiky z Evropské unie

Celkový počet signatářů: 3 543
Vážení občané,

dovoluji si Vám předložit vzor dopisu Vlády České republiky, který by mohl po volbách do Sněmovny v roce 2017 zahájit dvouletý proces vystoupení České republiky z Evropské unie. Nabízím Vám možnost, ať už jsou Vaše osobní důvody jakékoli, vyjádřit souhlas s jeho obsahem a cílem prosadit #czexit. Buďme u zrodu suverénní a svobodné České republiky společně. Děkuji Vám.

S úctou
František Matějka, Moskevská 3058/7, Most
tel.: 777 077 158, e-mail: [email protected]


Evropská rada/The European Council
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Vážení členové Evropské rady,

Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy ve svém čl. 50 zakotvila pro členské státy možnost vystoupit z Evropské unie. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.

Smlouvy Evropské unie se přestanou vztahovat na členský stát dnem platnosti dohody o vystoupení, nebo nedojde-li k dohodě, dva roky po oznámení členského státu o vystoupení z Unie. Členský stát má společně s Evropskou radou možnost jednomyslné dohody o prodloužení této lhůty.

Vláda České republiky, na základě předchozího souhlasu Parlamentu České republiky, vycházejícího z vůle občanů České republiky vzešlé z voleb v roce 2017, tímto dává Evropské radě na vědomí, že Česká republika využívá svého práva dle Lisabonské smlouvy a oznamuje tímto Evropské radě, že Česká republika vystupuje z Evropské unie. Vláda České republiky vyzývá příslušné orgány Unie, aby neprodleně přistoupily k jednání o dohodě o podmínkách vystoupení. Vláda České republiky tímto deklaruje, že nebude-li dosaženo dohody o podmínkách vystoupení ve lhůtě dvou let od doručení tohoto oznámení Evropské radě, nedojde ze strany Vlády České republiky k prodloužení této lhůty, Česká republika uplynutím této lhůty z Evropské unie automaticky vystupuje, a tím dnem se na ni přestanou smlouvy Evropské unie vztahovat.

S poděkováním za dosavadní spolupráci

Jméno Příjmení
předseda Vlády České republiky

 

Chci dopis podpořit

VEŘEJNÁ GARANCE: Vaše e-mailová adresa bude sloužit výhradně k potvrzení Vašeho souhlasu s dopisem a maximálně jednou za měsíc pro poskytnutí stručných informací o rozvoji této aktivity. Váš e-mail nebude nikdy veřejně přístupný ani poskytnut komukoli jinému. Zároveň máte možnost si sami ve formuláři zvolit, zda chcete zveřejnit jen jméno nebo i příjmení. U adresy zaškrtněte, zda ji chcete zveřejnit celou, nebo jen město. Pro deklaraci síly této aktivity Vás však zdvořile prosím, vystupte zde pod plným jménem. Děkuji Vám.

UPOZORNĚNÍ: Bez kliknutí na aktivní odkaz ve zprávě na Vaší e-mailové adrese, kterou zadáte do formuláře, se Vaše podpora v přehledu neobjeví. Zpráva Vám bude zaslána automaticky ihned po odeslání formuláře. Pokud zprávu nebudete mít v poště přijaté, zkontrolujte prosím zda nespadla do nevyžádané či hromadné pošty.

Zde máte adresu, kde můžete svůj podpis elektronicky uskutečnit:

http://www.czexit.net/

[wp_ad_camp_1]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
6 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře