Globální pakty o uprchlících a migrantech

Před Vánocemi svolala OSN do Marrakéše představitele členských států k uzavření tzv. Globálního kompaktu o migraci. Za týden byli znovu svoláni do New Yorku, kde 17. 12. schvalovali pakt o uprchlících a 19. 12. o migraci.

Co k tomu pověděl odborník (Š.Harabin, SR)?

– Globální pakt o uprchlících je právní dvojče Globálního paktu o migraci;

– zavádí stejný právní režim;

– jedná se o hromadné přesídlování a řízení přesídlování osob do Evropy, ať už se jedná o uprchlíka či migranta;

– kritika přesídlování uprchlíků a migrantů se bude kriminalizovat a trestat;

– dokonce osoby, které projeví strach z uprchlíků (migrantů), budou kriminalizovány a trestány;

– dle bodu č. 19 bude OSN stupňovat závazky k většímu a většímu množství migrantů.

Přijetí paktu o uprchlících je zrada českého národa! USA a Maďarsko odmítli!! Je nutné odvolat tento zrádný souhlas k národní sebevraždě, podepsaný v New Yorku!

 

[wp_ad_camp_2]

 

Istanbulská úmluva

Jde o další prostředek likvidace lidstva prosazováním genderové ideologie.

Dítě už nebude smět vědět, jestli je chlapeček nebo holčička, protože prý má právo si zvolit „sociální“ pohlaví. Tato démonská ideologie bude dětem vtloukat do hlavy transgenderní nesmysly, které pak mají takzvané právo realizovat a rodiče je nesmí před těmito zvrhlostmi chránit, protože by se prý provinili proti „největšímu zájmu“ dítěte. Následně budou podle gender programů děti nutit brát hormonální léky a pak je psychologicky zmanipulují k přeoperování a učiní z nich fyzické i duševní mrzáky. Toto je hrozivá perspektiva! Čelní ; ukrajinský politik o Istanbulské úmluvě a gender ideologii vyhlásil, že jde o formu neomarxismu a cestu do propasti!

Pokrytecká formulace o „ochraně žen před tyranií“ či o „domácím násilí“ skrývá zavádění tzv. preventivního kradení dětí milujícím rodičům. Ukradené děti mají být dávány homosexuálním pseudomanželům či pedofilům. Ubohé děti! Toto vše chystá novodobý Herodes, kterým je dnes OSN, EU a RE.

Programem celé genderové ideologie jsou zločiny proti lidskosti a lidstvu s cílem jeho redukce (autogenocidy).

 

[wp_ad_camp_2]

 

Co je NWO?

NWO spojuje ideologii marxismu a fašismu v programovaný satanismus. Za touto ideologií smrti jsou démonské síly, které narušují psychiku i lidskou přirozenost a zavádějí antizákonodárství. Člověk se stává médiem démonských sil. Ničí sebe i druhé a to je obraz pekla. Spravedlivé principy byly vyměněny za privilegování zločinnosti a podvodu. Veřejné instance už negarantují serióznost. Např. obrátí-li se mnohodětná rodina na sociální služby s žádostí o podporu, místo pomoci jim budou nenávratně ukradeny děti. Systém podvodu a zločinnosti proniká všechny sféry veřejného života.

Podvodům ve velkém slouží nadnárodní organizace jako OSN, RE a EU. Příkladem je tzv. sexuální výchova, která zločinně demoralizuje děti a mládež. Povinné očkování dětí má často za následek narušení imunitního systému a neplodnost. V paktu o uprchlících a o migrantech není pojem uprchlík definován a ve skutečnosti jeden i druhý pakt prosazuje islamizaci. Stejně tak Lisabonská smlouva byla schválena podvodem, když neuznali svou prohru v referendu v Irsku a prosadili druhé referendum. Podvodný princip se uplatňuje i při hlasování o nových zákonech a různých úprav& aacute;ch v legislativě, kdy poslanci mnohdy ani neví, co schvalují. Vše je záměrně skryto pod množstvím nesrozumitelného textu s četnými odvolávkami. Dokonce v jednom dni je v parlamentu schvalováno i deset zákonů. To jsou legislativní zločiny! Navíc pod pozitivními pojmy je uzákoňován pravý opak toho, co pak zákon v praxi zavádí. Je to, jako by na láhev s jedem dali nápis „minerální voda“. Ani právník není schopen v zamlženém textu rozšifrovat, co se za zákonem skrývá. Příkladem je pojem tzv. „domácí násilí“. Jde o vrchol podvodu a lži. Zákon neřeší násilí v rodině, ale naopak, na jeho základě je pácháno nejkrutější násilí proti rodinám, když jsou milujícím rodičům kradeny děti – takzvaně preventivně. Uzákonit takový zločin a absurdum a ještě v tak masovém měřítku nemá v historii obdoby.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Na principech tohoto podvodnického systému i Česko podepsalo Istanbulskou úmluvu, a už je tlačeno k její urychlené ratifikaci, tedy k národní sebevraždě!

V rámci spravedlnosti a záchrany národů je kromě pokání ještě třeba:

1) Musí být zrušena Lisabonská smlouva i všechny sebevražedné zákony, konvence, rezoluce, rekomendace a pakty OSN, EU, RE.

2) Zločinecká ideologie NWO musí být odsouzena. Je největším nepřítelem lidstva.

3) Zločinci proti lidskosti a zločinecké struktury musí být odsouzeny, dokud je ještě čas!

Toto jsou konkrétní kroky k záchraně lidstva!

S vírou se o těchto Vánocích obraťme k našemu Spasiteli, aby nás zachránil před peklem časným i věčným!

autor: Eliáš – Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Metoděj OSBMr, Timotej OSBMr – Biskupové sekretáři

 

Já k tomu přiložím tento dokument:

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.