Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

Související zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

Policie požádala o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka

…..no raději bez komentáře. Uvidíme, jak to dopadne….

22:54

[wp_ad_camp_1]

 

Andrej Babiš

Policie požádala o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka

Poslanecká sněmovna dostala od policie žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka, na twitteru to uvedl předseda Sněmovny Jan Hamáček.

Žádost byla předána předsedou dolní komory parlamentu Janem Hamáčkem mandátovému a imunitnímu výboru. Hamáček nechtěl sdělit, z jakého důvodu chce Policie ČR stíhat čelní představitele hnutí ANO.

Žádost podle České televize má souviset s dotacemi na farmu Čapí hnízdo ve výši 50 milionů korun.

„Můžu potvrdit, že policie podala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání k trestnímu stíhání dvou poslanců v případu Čapí hnízdo,“ uvedla mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.

„Dnes jsem obdržel od policie žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním dvou poslanců, a to poslance A. Babiše a poslance J. Faltýnka,“ napsal Hamáček. „V té žádosti je uveden i důvod, ale já nejsem oprávněn obsah té žádosti komentovat, protože s obsahem se musí nejprve seznámit členové mandátového a imunitního výboru,“ dodal pro ČTK. Rovněž potvrdil, že poslanecká sněmovna by měla žádost projednat během své nejbližší schůze, jež začne 5. září.

[wp_ad_camp_1]

Andrej Babiš kvůli kauze Čapí hnízdo čelí od roku 2015 trestnímu oznámení. Majitelem farmy byl až do začátku roku 2008 Babišův Agrofert. Následně nebylo možné zjistit, kdo je novým majitelem. Díky změně majitele bylo možné dosáhnout na evropské dotace o rozměru 50 milionů korun. O několik let později se farma vrátila do firem Agrofertu. Na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny kvůli této kauze Babiš prohlásil, že v době získání dotace vlastnili farmu bratr jeho partnerky a jeho dvě děti.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš považuje žádost policie, aby ho Sněmovna vydala k trestnímu stíhání, za zoufalou snahu politického systému zlikvidovat ho. Řekl to deníku Právo. Načasování žádosti podle něj ukazuje na snahu ovlivnit volby. Podle něj jde o dlouhodobě plánovanou akci ho kriminalizovat.

Morální kodex hnutí ANO 2011 stanoví, že reprezentant hnutí nevyužije v případě trestního stíhání poslaneckou nebo senátorskou imunitu a požádá příslušný výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání.

MORÁLNÍ KODEX REPREZENTANTA POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

Preambule

Reprezentant politického hnutí ANO 2011 (dále jen Hnutí) zastávající (kandidující na) volený mandát na jakékoliv úrovni (dále jen Reprezentant) respektuje principy tohoto Morálního Kodexu (dále jen Kodex) a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními. Reprezentant chápe výkon svého mandátu jako veřejnou službu, za niž nese plnou odpovědnost a zavazuje se, kromě práv a povinností zakotvených v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a dalších platných zákonech, dodržovat následující články. Příslušná ustanovení Kodexu jsou závazná i pro Reprezentanta Hnutí na všech úrovních struktury Hnutí.

[wp_ad_camp_1]

Články

I. Reprezentant při svém jednání respektuje veřejný zájem a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.

II. Reprezentant je při výkonu své funkce nestranný a rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně a se znalostí věci.

III. Reprezentant hájí a prosazuje programové teze Hnutí. Reprezentant prohlašuje, že bude předvolební politické postoje tohoto Hnutí hájit i po svém zvolení a nezpronevěří se tomuto slibu pravidelnou podporou jiného politického uskupení zastávajícího konkurenční politický program.

IV. Zvolený Reprezentant nefiguruje v žádném střetu zájmů. V případě, že by u něj střet zájmů nastal, vyřeší jej co nejrychleji, bez ohledu na osobní zájmy zvoleného Reprezentanta.

V. Reprezentant respektuje představitele jiných politických uskupení, jejichž názory a projevy sice nesdílí, ale vnímá je jako jedny z jejich základních práv a svobod Reprezentant nepovede neetickou předvolební ani jakoukoli jinou kampaň.

VI. Reprezentant jde v boji proti korupci a klientelismu příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou případně v souvislosti s jeho postavením a vlivem nabízeny. Reprezentant nezneužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem ani pro zájem třetích osob, s nimiž je ve spojení. Veškeré náznaky korupčního a klientelistického jednání, se kterými se Reprezentant setká, neprodleně oznámí příslušným orgánům.

[wp_ad_camp_1]

VII. Reprezentant pravdivě a přesně informuje veřejnost o svém vzdělání, schopnostech a zkušenostech, které jsou relevantní pro výkon jeho voleného mandátu, stejně tak jako o svých majetkových poměrech.

VIII. Reprezentant poskytuje veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho volené funkce i všech dalších funkcí ve veřejném i soukromém sektoru, v nichž figuruje, s výjimkou těch, které podle zvláštních předpisů podléhají zvláštní ochraně.

IX. V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě, Reprezentant nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR.

X. Reprezentant, proti němuž je podána obžaloba pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.

XI. V případě závažného či opakovaného porušení Kodexu a po projednání tohoto porušení v Rozhodčí a smírčí komisi Hnutí Reprezentant neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.

[wp_ad_camp_1]

Zdroj (1)

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
1 Komentář
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře