…..nějak se nám ty akce, plánované ze zámoří, poslední dobou rozjely. Opět došlo mejlíkem s prosbou o zveřejnění….

05:54

Pozor! 15. 3. 2018 – útok na demokracii!

 

Na 15. 3. 2018 byla zorganizována akce zneužívající studenty středních a vysokých škol. Tato akce je útokem na demokracii, proto je nezákonná, protistátní a podléhá zákonnému stíhání.

1) Kdo akci organizuje?

Prof. Halíkem formováni vlastizrádci, zneužívající demokracii k její likvidaci! Co místo ní chystají nastolit? Islámskou a genderovou totalitu!

2) Jakým způsobem?

Svržením demokraticky zvoleného prezidenta, demokraticky zvoleného premiéra a následným podřízením vlády globálnímu systému sebevraždy národů.

Citace provolání aktérů studentské stávky – majdanu: „Především požadujeme: 1) Aby prezident České republiky plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou.“

Reakce: Prvořadou povinností prezidenta České republiky je hájit zájmy lidu, které byly vyjádřeny demokratickými volbami. Další ústavní povinností prezidenta je nepodléhat manipulaci diverzně řízených skupin k odvolání demokraticky zvoleného premiéra. Rovněž ústavní povinností prezidenta je zajistit eliminaci těchto diverzních složek ohrožujících vnitřní stabilitu státu.

Citace provolání aktérů studentské stávky – majdanu: „Požadujeme 2) Aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky.“

Reakce: Vláda je povinna v krizové situaci konat zásadní a personální kroky k stanovení adekvátních zákonů, které budou účinně paralyzovat diverzi vlastizrádců národa:

1) Zákon o zákazu manifestací proti demokraticky zvolené hlavě státu po celou dobu jeho funkčního období.

Důvod: Takové manifestace jsou útokem na demokracii, která se realizovala v zákonných volbách.

Manifestace protidemokratického typu traktovat jako vlastizradu.

Absence tohoto zákona umožňuje absurdní situaci: v národě nevládnou demokraticky zvolení představitelé, ale vlastizrádci, Sorosovy neziskovky, kluby kavárenských zednářů a univerzitních snobů.

2) Úprava zákona o vlastizradě. Doplňková definice vlastizrady: Vlastizrady se dopouštějí diverzní složky ideologicky řízené ze zahraničí (např. neziskovky), které slouží jako hybná síla protivládních manifestací s cílem svržení demokraticky zvolené vlády. Vztahuje se na ně trest za vlastizradu. Sorosovy neziskovky musí být zakázány podobně jako v Maďarsku.

3) Zákon o zákazu rozpalování nenávisti v masmédiích proti demokraticky zvolenému prezidentovi a demokraticky zvoleným představitelům vlády. Stanovit výši pokut a trest zrušení televizních kanálů či periodik.

Citace provolání aktérů studentské stávky – majdanu: „Požadujeme: 3) Aby Senát důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí.“

Reakce: Senát je povinen důrazně vystoupit na podporu pronárodní politiky demokraticky zvoleného prezidenta a proti ideologickým nepřátelům národa, jako jsou aktivisté současných protidemokratických manifestací, kteří zneužívají studenty.

Ředitelé škol ať za podpory senátu jasně stanoví školní opatření proti zneužívání studentů k studentským stávkám jako nátlakovému prostředku na vládu, směřujícímu k převratu a k zničení demokracie.

 

Závěrem:

Vyzýváme ředitele škol, učitele a studenty vlastence, aby iniciovali na velikonoční pondělí 2. 4. 2018 manifestace za rodinu a národ (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=38277). Ať tímto podpoří prezidenta v obraně národa proti islamizačnímu Dublinu IV. a Istanbulské smlouvě, která ničí instituci rodiny a zavádí tzv. GREVIO na kradení dětí. Ať je taková manifestace zorganizována v každé vesnici a zvlášť v každém okresním městě.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                      + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

  1. 3. 2018

Loading...
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.