Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

 • Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál
  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

Související zprávy

 • Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 2/2
  Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 2/2

  Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 2/2

 • Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 1/2
  Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 1/2

  Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 1/2

 • New York Times: Zpravodajské informace naznačují, že plynovody Nord Stream sabotovala proukrajinská skupina
  New York Times: Zpravodajské informace naznačují, že plynovody Nord Stream sabotovala proukrajinská skupina

  New York Times: Zpravodajské informace naznačují, že plynovody Nord Stream sabotovala proukrajinská skupina

 • Společnosti Norfolk Southern v Ohiu vykolejilo 20 vagónů nákladního vlaku
  Společnosti Norfolk Southern v Ohiu vykolejilo 20 vagónů nákladního vlaku

  Společnosti Norfolk Southern v Ohiu vykolejilo 20 vagónů nákladního vlaku

Prinášame vám preklad dvoch verzií Manifestu Žltých viest, vrátane 25 návrhov ako vyjsť z krízy. Uvádzame v českom preklade

Prinášame vám preklad dvoch verzií Manifestu Žltých viest, vrátane 25 návrhov ako vyjsť z krízy. Uvádzame v českom preklade (preložila Kateřina Amiourová pre Parlamentné listy).

Zpráva pro Francii, informujeme vás o požadavcích lidu které byste měli zavést do práva, a vykonat:

* Konec bezdomovectví: Urgentní!
* Daň z příjmu více progresivní (více stupňů)
* Nárůst minimální mzdy (a zaručených mezd) na 1300 euro celoplošně.
* Podpora malopodnikání, rozvoj venkova a městských center (Zastavte množení velkých komerčních zón kolem velkoměst které zabíjejí malé domácí firmy a udělejte parkování v centrech dostupné zdarma).
* Velký zabezpečovací plán bydlení (tvořící ekologické a úsporné podmínky našich domácností).
* Velcí mají platit víc (Google, Amazon,…), malí mají platit méně (mikropodniky, osvč, svobodní umělci, řemeslníci, střední podniky…).
* Stejný systém sociální podpory pro každého (a to včetně řemeslníků, a osvč). Konec politiky RSI (sociální režim samo-zaměstnávání).
* Penzijní systém musí zůstat solidární a být socializován. (Ne „důchodům pro zámožné“).
* S penzí pod 1200 euro na nás nechoďte!
*  Zastavte zvyšování daně z paliv.
(pozn. neovlivní jen paliva, ale i ceny dovážených zboží jako je ovoce, či maso).
* Každý zvolený zástupce bude mít nárok na medián platu. Jeho náklady na dopravu budou sledovány a proplaceny, pokud budou oprávněné. Právo na stravenky a řádnou dovolenou, nic víc.
* Mzdy všech francouzských lidí, jakož i důchody a příspěvky musí být vázány na inflaci.
* Chraňte francouzský průmysl: omezte přemístění. Ochrana našeho průmyslu chrání naše know-how a naše pracovní místa.
* Konec odloučené práce (vyslaní pracovníci jsou vysláni zaměstnavatelem k dočasné službě v jiné evropské zemi). Je nepřípustné, že osoba, která pracuje na francouzském území, nemá nárok na náš plat a stejná práva.
* Každý, kdo je oprávněn pracovat na francouzském území, musí být stejně měřen jako francouzský občan a jeho zaměstnavatel musí přispívat ve stejné výši jako francouzský zaměstnavatel.
* Pro zajištění bezpečnosti práce: omezit počet smluv na dobu určitou pro velké společnosti. Chceme více CDI (standardní smlouvu na dobu neurčitou nebo trvalou práci ve Francii).
* Konec CICE (daňové kredity, které mohou korporace nárokovat za všechny platy 2,5 nižší než francouzská minimální mzda). Použitím těchto peněz na zahájení francouzského automobilového průmyslu, který má vodík (což je na rozdíl od elektrického vozu skutečně ekologické).
* Konec úsporné politiky. Zastavíme splácení dluhů s nehoráznými (pozn. lichvářskými) mírami úroků, které jsou tímto prohlášeny za nelegitimní, a začneme splácet dluh, aniž bychom drali peníze od chudých a nejchudších, ale tím, že budeme šetřit a vymáhat daňové úniky ve výši 80 miliard dolarů.
* Musí být řešeny případy nucené migrace (přerozdělovací smlouvy, mezinárodní výměny etc.).
* Požadovatelé azylu u nás mají dostat dobré zajištění. Poskytujme jim bydlení, zabezpečení, stravu a vzdělání pro minority (v jejich jazyce atp.). Pracujme s OSN na tom, aby v jejím rámci taková péče byla poskytnuta i v jiných zemích světa, zatímco se vyřizují azylová řízení.
* Neúspěšní a nebezpeční žadatelé musí být navráceni do země jejich původu.
* Opravdová integrační politika musí být zavedena. Žít ve Francii znamená stát se Francouzem (Mluvit Francouzsky, znát naši historii, mít naše vzdělání a nakonec i naši práci).
* Maximální mzda by neměla přesáhnout 15 000 euro
(pozn. 360 000 kč cca.).
* Musíme vytvořit práci pro nezaměstnané.
* Zvyště podporu nemohoucích.
*  Regulované nájemné + Levné Nájemné Bydlení (obzvláště pro studenty a čerstvě pracující).
* Zákaz rozprodávání majetku Francie (Letiště, přehrady,…).
* Podstatné prostředky musí být poskytnuté spravedlnosti, policii, četnictvu a armádě. Přesčasy, i ve vymáhání práva je třeba vyplatit nebo nahradit volnem.
* Všechny peníze získané dálničními poplatky budou použity na údržbu dálnic a silnic ve Francii a bezpečnosti silničního provozu.
* Vzhledem k tomu, že od privatizace výrazně vzrostla cena plynu a elektřiny, chceme, aby se znovu staly energetické podniky vlastněnými veřejností a ceny výrazně klesly.
* Okamžité uzavření výrazně prodělečných malých drah, pošt, škol a školek.
* Přinesme blahobyt našim starším lidem. Zákaz vydělávání peněz na starších. Ěra Šedého zlata je u konce. Nechť začne doba šedé pohody.
* Maximálně 25 studentů na třídu, od mateřské školy do posledního roku vyššího vzdělání.
* Podstatné zdroje přivedené do psychiatrie.
* Lidové referendum musí vstoupit v platnost a být zapsáno do ústavy. Vytvoření přehledného a efektivního místa, pod dohledem nezávislého kontrolního orgánu, kde mohou navrhovatelé vytvořit právní návrh. Pokud tento návrh obdrží 700 000 podpisů, tak bude tento návrh zákona projednán, doplněn a pozměněn Národním shromážděním, které bude povinno (v termínu až jeden rok a den po získání 700 000 podpisů) předložit hlasování všem Francouzům.
* Návrat k 7 letému volebnímu období pro prezidenta republiky (Volba poslanců dva roky po volbě prezidenta republiky umožnila poslat pozitivní nebo negativní signál prezidentovi republiky o jeho politice, a tak pomohl slyšet hlas lidu).
* Odchod do důchodu ve věku 60 let. A pro všechny, kteří pracovali manuálně (např. stavitel nebo řezník), právo na odchod do důchodu ve věku 55 let.
* Děti staré 6 let se nemohou přeci ještě sami starat o sebe, pokračování systému pomoci PAJEMPLOI (Rodičovská), do 10 let.
* Podpora většímu transportu zboží pomocí železnic.
(pozn. uvolnění silniční nákladní dopravy)
* Stop hromadění u zdroje!
(pozn. Kumulace bohatství a korupce)
* Konec ex-prezidentských výplat do konce života.
* Stop zpoplatňování prodejců za užití kreditní karty zákazníkem.
*  Daň z lodních paliv a petroleje.

Tento seznam není konečný, ale poté co bude vůle lidí vyslyšena a uplatňována prostřednictvím vytvoření populárního systému referenda (který bude muset být rychle nastaven), Poslanci Parlamentu konečně vyslyší náš hlas ve shromáždění lidu. Berte na vědomí vůli lidu.

Aplikujte naše rady…
 Žluté vesty

[wp_ad_camp_2]

Šíri sa taktiež druhá verzia manifestu prostredníctvom sociálnej siete:

* Ústavní strop pro daně – 25%
* Zvýšení o 40% v základním důchodu a sociální péči
* Zvýšit nábor ve veřejném sektoru s cílem obnovit veřejné služby
* Projekty masivní výstavby pro 5 milionů bezdomovců a přísné tresty pro starosty / prefektury, které zanechávají lidi na ulicích
* Rozdělit banky typu „příliš velké banky“, znovu oddělit pravidelné bankovnictví od investičního bankovnictví
* Zrušit dluhy nahromaděné zbytečnými úrokovými sazbami
* Ústavní pozměňovací návrhy na ochranu zájmů občanů, včetně závazných referend
* Blokování lobbistických skupin a zájmů z politického rozhodování
* Frexit: Nechte EU znovu získat naši ekonomickou, měnovou a politickou svrchovanost (Jinými slovy, respektujte výsledek referenda v roce 2005, kdy Francie hlasovala proti Smlouvě o Ústavě EU, která byla poté přejmenována na Lisabonskou smlouvu a francouzští lidé ignorovali)
* Snižování daňových úniků ultra-bohatými
* Okamžité ukončení privatizace a renacionalizace veřejných statků, jako jsou dálnice, letiště, železnice atd
* Odstraňte veškerou ideologii z ministerstva školství a ukončete všechny destruktivní vzdělávací techniky
* Čtyřnásobný rozpočet pro zákon a pořádek a časové limity pro soudní řízení. Zajistěte přístup k soudnímu systému všem
* Rozdělit mediální monopoly a ukončit jejich zasahování do politiky. Zpřístupněte média občanům a zaručte pluralitu názorů. Ukončete manipulativní propagandu
* Zajistit občanskou svobodu tím, že do ústavy začlení úplný zákaz státního zásahu do svých rozhodnutí týkajících se vzdělání, zdraví a rodinných záležitostí
* Už žádná „plánovaná zastaralost“ – záruka ze strany výrobců, že jejich výrobky budou trvat 10 let a že během tohoto období budou k dispozici náhradní díly
* Zákaz plastových lahví a jiných znečišťujících obalů
* Oslabení vlivu velké farmaceutiky na zdraví obecně a zejména na nemocnice
* Zákaz geneticky modifikovaných plodin, karcinogenních pesticidů, endokrinních disruptorů a monokultur
* Reindustrializovat Francii (čímž se sníží dovoz a znečišťování jím)
* Ukončení účasti Francie v zahraničních válech agrese a vystoupení z NATO
* Zastavte drancování a zasahování – politicky a vojensky – do „Francafrique“, který udržuje Afriku chudou. Okamžitě repatriovat všechny francouzské vojáky. Vytvořit vztahy s africkými státy na rovnocenném základě
* Zabraňte migračním tokům, které nelze přijmout nebo integrovat vzhledem k hluboké civilizační krizi, kterou prožíváme
* Důsledně dodržujte mezinárodní právo a smlouvy, které jsme podepsali

Zdroj: davdva.sk

Ďalšie zdroje:

vasevec.parlamentnilisty.cz
sott.net
opendemocracy.net
Charta žltých viest

[wp_ad_camp_2]

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
3 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře