…..velmi zajímavý článek, který stojí za přečtení….

Proč jsem nevolil Drahoše: Otevřený dopis příteli J.J.

Přítel z mládí Josef se na http://www.namibudoucim.cz/aktualne/2018-Drahoš-x-zeman svěřil v předvečer voleb se svým traumatem z volby prezidenta. Svétrauma se pokusil sdílet se mnou. Když mi poslal svůj článek, průvodním dopisem mne přiměl k zamyšlení, kterým bych chtěl přispět do celonárodní diskuze na téma Zeman versus Drahoš.

 

Drahý JJ,

Děkuji za tvůj článek Zeman x Drahoš a za pozvání do diskuze. Z tónu tvého oslovení cítím volání o pomoc … Rád pomohu bude-li to v mých silách.

Stěžuješ si, že ti nezbylo než volit mezi dvěma zly.

Hmm, chcete-li se tolik podobat Západu, budete si na to muset zvyknout. Doby kdy se volívalo PRO něco jsou dávno pryč. Zvláště od konce studené války nemáme na Západě možnost než volit PROTI něčemu. Dostáváme jen příležitost volit menší zlo. Viz poslední volby v USA … Tato situace je dnes typická pro většinu tzv. demokracií. Ve skutečnosti jediné, co dnes můžeme volbami ovlivnit je rychlost, kterou se naše společnosti ubírají nežádoucím směrem. Mluví o tom i všeobecně upadající zájem občanů o volby a volení. Stále více jich dává za pravdu moudrosti Mark Twaina:

“Kdyby volby mohly něco změnit – už dávno by je zakázali …”

Nicméně myslím, že u vás volbou svého prezidenta jste stále ještě měli příležitost zabránit něčemu hodně špatnému.

[wp_ad_camp_2]

Po důkladném zvážení a oproštění se od emocí jsem s naprostým přesvědčením volil PROTI Drahošovi a dal hlas zlu menšímu, tedy Zemanovi.

Drahoš dává, ať už vědomě čili nic, záruku větší naděje na rychlejší ztrátu státnosti, jazyka, kultury, historie i české budoucnosti. O záruce úplného ovládnutí české ekonomie sion-bankstery ani nemluvě.

Drahoš, podobně jako stejně narychlo uplácaný rezervní kádr Macron ve Francii, nepopiratelně vykazuje znaky falešné karty. Je jakoby z oka vypadl US Prezidentu Woodrow Wilsonovi – tedy naivnímu neškodnému apolitickému provinčně zakomplexovanému ale uhlazenému intelektuálovi na odpočinku, kterému londýnští sion-banksteři nabídli v roce 1913 americký trůn za slib, že jako prezident podepíše zákon o předání řízení státních financí do jejich (soukromých) rukou. Po Prezidentu Wilsonovi tak zůstaly Američanům dvě věci: zprivatizovaná Federal Reserve Bank a jeho poslední slova na smrtelné posteli: „Jsem velmi nešťastný člověk – nevědomky jsem zničil svou zemi.“ Obávám se, že podobná slova ze smrtelné postele by mohla vstoupit i do historie české …měl-li by Prezident Drahoš jaké svědomí … Drahoš je připraven podepisovat.

Odpůrcům Zemana kriticky vadí jeho účes, boty, jeho hůlka a výběr nápojů a stydí se před světem za jeho vystupování na světovém fóru. Já jsem před léty pocítil hluboký stud za Prezidenta Havla při jeho vystoupení v australském Press Clubu. Svými neomalenými útoky na Australany a australské politiky, své hostitele, tam ve jménu ochrany lidských práv cikánů pourážel i ty z politicky nejkorektnějších loutek naší tehdejší politické scény. Reakce tisku na jeho vystoupení byly tenkrát … velmi rozpačité.

[wp_ad_camp_2]

Dnes sklízím od Australanů za Prezidenta Zemana poklony. Pro jeho odmítavý postoj vůči strategii násilné islamizace křesťanské Evropy. Na rozdíl od většiny lidí v České Republice jsme v Austrálii s muslimy nuceni už dlouho spolunažívat, denně jim uhýbat a bát se abychom je byť jen pohledem neurazili a nevyprovokovali je tak k útoku …

Zemanův účes, boty i nápojový lístek jsou mi lhostejné. A je celá řada názorů, ve kterých bychom se Zemanem byli s jistotou na opačných stranách barikády. Nicméně z pohledu bytí či nebytí kultury národa a existence státu je pro mně rozhodující jeho kritický vztah k řízené muslimské invazi.

Myslim, že pan Aleš Přichystal to vše říká mnohem lapidárněji na http://www.nwoo.org/2018/01/21/volici-jiriho-Drahoše-cinim-te-zodpovednym/

Proč tolik důrazu na mohamedány?

Jen pro nedostatek místa pominu roli judaizmu a Chazarů v dávnější historii vzniku a šíření islámu a skočím přímo do stručně zjednodušeného obrazu minulého století. Na jeho počátku už sion-banksteři bezpečně ovládali finančnictví a potažmo politiku celé Západní Evropy. A v roce 1914 po svém naprosto neočekávaném zvolení prezidentem Wilson splnil svůj slib a předal banksterům z London City pod kontrolu také tehdy zatím jen nadějně ambiciozní Spojené státy americké.

Mnohé napovídá, že v souvislosti s nabytím téměř absolutní moci sion-banksterů, že jejich novodobým cílem a záměrem je vymazat s povrchu Evropy křesťanskou kulturu. Historicky přeci vždy judaizmu ubližovala a po staletí židy ponižovala, že? Navíc zvláště v minulém století začali být Evropané přespřílis vzdělanými, svobodomyslnými, přílis hrdými a vzdorovitými a potažmo stále obtížněji ovladatelnými.

[wp_ad_camp_2]

Jako strategickou zbraň proti křesťanské Evropě vymysleli sion-banksteři komunistický atheizmus a právě před 100 lety ho aplikovali nejdříve v Rusku s tím, že pak pod hlavičkou Komunistické Internacionály vymýtí křesťanství v celé Evropě. V Rusku začali proto, že ruský car, tehdy snad jeden z nejbohatších evropských panovníků, představoval “východní problém” – jako jediný z evropských vládců byl totiž stále na sion-bankách nezávislý. Navíc bylo to právě ruské impérium, které před staletími pohltilo starou agresivní říši Chazarů vyznávajících judaizmus. V populaci ruského impéria se tak zachovala silná chazarská genetická stopa a pátá kolona vyznavačů judaizmu tam byla připravena “revoluční” změny uvést do života … (viz “národnostní” složení skupiny hlavních vůdců bolševických revolucionářů)

Autoři v praxi dosud neověřeného konceptu sion-marxismu a Kominterny ale nedokázali správně předvídat všechny reakce Rusa. Který, jak se záhy ukázalo, nechtěl poslušně hrát podle banksterského scénáře – tedy rozdrobit mohutnou ruskou říši do slabých státečků a jejich ekonomie dostat pod přímou kontrolu sion-banksterského monopolu. Rus svým modelem autoritativního plánování “východní problém” naopak umocnil.

Se záměrem eliminovat “východní problém” jednou a provždy přišli sion-banksteři operativně s alternativou použití německého sociálního nacionalismu jako nástroje pro genocidu Slovanů (včetně Čechů) a zotročení jejich zbytků.

Rus ale proti všem očekáváním banksterů 2. světovou válku vyhrál. Po pádu Berlína tak přetrvávající “východní problém” odsunul záměr vymýcení křesťanství v Evropě na dalších 45 let stranou.

Po porážce nacismu sion-banksteři vyhlásili Východu válku studenou a se solidními zisky z pozadí zprostředkovávali Západu financování studené války až do dne kapitulace SSSR a jeho rozdrobení na slabé státy a státečky.

[wp_ad_camp_2]

Před 25 lety tak konečně dostali banksteři pod kontrolu bankovnictví Ruska, bývalých ruských satelitů (včetně nás) a všech nově vzniklých odštěpků rozklíženého bývalého impéria. Navíc se jim podařilo zadlužit témeř všechny státy Západu mnohdy přes míru reálné splatitelnosti (viz případ USA). Získáním totální kontroly nad kriticky zadluženým Západem, který udržují na hranici bankrotu, i nad podrobeným Východem byla připravena půda pro frontální útok na křesťany v Evropě.

Aby zaseli dobré podhoubí invaze a předešli jinak přirozeně nevyhnutelnému odporu obyvatelstva vystavili Evropany nové intenzivní politické masáži. Jako účinnou politickou zbraň nejdříve patentovali politickou korektnost. Pak se nepřestávalo mluvit o lidských právech barevných třetího světa a o letech jejich vykořisťování bílými Evropany, o svobodě vyznání (a nevyznání), o boji proti diskriminacím všelikého druhu, o multikulturalismu a kulturním a genetickém obohacování (degenerovaného evropského genu), o svobodném míšení ras, o toleranci, feminizmu a LGBT … a mladá generace byla masově infikována pohádkovou vizí neomezených možností každého jednotlivce – “Yes, you can! – Stačí jen chtít … a i ty se můžeš stát celebritou … Půjčíme ti na to … A nebo chceš raději stipendium a vystudovat jednu z našich univerzit sociálního inženýrství?”

Na pozadí této cynické politické masáže se do pout zadlužení – a tedy i přímé osobní závislosti na banksterech – dostávají vedle zemí a států postupně i jejich “zdravě ambiciózní” občané, tedy většina z nás samotných.

V roce 2001 pak už jen stačilo podminovat Twin Towers v New Yorku, zmáčknout spoušť – a byla tu další výnosná válka. Se všeobecným posvěcením od nás všech – zadlužených členů “rozvinuté” společnosti. “Světová” válka s islámským terorismem.

[wp_ad_camp_2]

V rámci nové válečné propagandy se podařilo přesvědčit Evropany, že humanitární bombardování Středního Východu a Severní Afriky je nezbytné pro zničení v davu těžko postřehnutelného a o to záludnějšího nepřítele jménem radikální islám. A že stejně nezbytné je poskytnout všem umírněným muslimům, jejichž domy, školy, nemocnice a fabriky jsme nuceni systematicky bombardovat štědrý politický azyl.

Hmm, jak těžké bylo asi přesvědčit arabského velbloudáře, aby nechal velbloudů a odjel se modlit a hlásat islám do Berlína na účet Berlíňanů? Zvláště když Berlíňané platí i za bombardování jeho vesnice …

Od VŘSR a německého nacismu přes 2. světovou a studenou válku – záměrně vyvolaná a do detailu důsledně řízená muslimská invaze podporovaná západními politicky korektními neo-marxisty zdá se být další v řadě nástrojů psychopatických sion-banksterů k vyřízení si účtů s Evropou za odvěkou diskriminaci, ponižování a útlak judaistů.

Muslimská invaze je nadmíru záludnou zbraní hromadného ničení – je zbraní s lidskou tváří. Prokazatelně zbraní velmi účinnou. Je načasovaná tak, že v průběhu dvou ci tří generací bude většina Západoevropanů chtít bourat kostely, postavit křesťanství i bezvěrství mimo zákon, bude se dožadovat legalizace mnohoženství a kuplířství s dětmi, ve jménu posla božího bude chtít v souladu s šaría zákonem kamenovat na náměstích nejen neposlušné dcery a manželky ale kohokoli z nevěřících, většina Evropanů bude odmítat alkohol a vepřové maso, většina Evropanů bude vyžadovat zákaz hudby s vyjímkou oslavných ód na posla božího – neb podle prognóz a záměrů sion-banksterů bude do dvou generací většina Evropanů muslimského vyznání a arabského původu.

[wp_ad_camp_2]

První muslimové byli přivezeni do Austrálie z Afghánistánu snad před 150 lety. Velbloudími karavanami udržovali při životě žhavé vnitrozemí. Když před 100 lety došla poslední karavana, nepotřební velbloudi zdivočeli a tisíce Afghánců se vmísilio bez výrazně znatelných stop mezi evropské Australany.

Koncem 80. let se otevřel proud emigrantů ze Středního Východu. Dnes jsou muslimové největší a nejrychleji rostoucí menšinou v zemi. Minarety se stávají součástí australského panorama, Mohamed je jméno nejčastěji registrované v našich porodnicích, ve školách už dětem nemůžeme podávat vepřové burgery a zpívat vánoční koledy a v parlamentu se hromadí žádosti o vyhlášení ramadánu za státní svátek … Pravnučky původně k nerozeznání asimilovaných afghánských velbloudářů dnes zase chodí pyšně zahalené v burkách a odmítají se bavit s nevěřícími spolužačkami … Australské kostely zejí prázdnotou.

Evropská tvář Austrálie trvala necelých 150 let. Dnes si říká Australasie. Neměla ani čas na vytvoření si vlastní “národní identity”, národní kultury a národních tradic. Mnozí říkají, že tak ani neměla co ztratit.

Západní Evropa se před očima mění v Euroasii a znatelně svou identitu ztrácí. Identita Slovanů na jejich odvěkém území je nepopíratelná a zatím neoddiskutovatelně znatelná. Na rozdíl od Australanů, Slované zcela určitě mají co ztratit. To, co Západní Evropa už rapidně ztrácí.

Češi a Moravané měli stále ještě možnost Drahoše nevolit …. a nepřijít o svou tisíciletou identitu stejně rychle jako Západ.

Jsem rád JJ, že jsme té příležitosti využili.

Michail P.

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.