Dokonce i tehdy, když dotyčný nevedl právě spořádaný život spravedlivého člověka, získává svým skonem svého druhu jistou sociální imunitu: o mrtvých jen dobře. S čím je tato tradice ve skutečnosti spojena?

Zemřelý se ocitá pod ochranou egregora

Všude ve světě kolem nás existuje obrovské množství energetických struktur – egregorů. Jednotlivé duše se propojují v jeden celek, na jemnohmotné úrovni se prolínají, propojují a slévají, a tak vznikají svébytné psychické entity.

Ty představují psychické individuality nového typu, které mohou na lidi působit a ovlivňovat jejich jednání. Tyto nové psychoenergické subjekty spojující lidi s navzájem blízkými vibračními úrovněmi jsou označovány jako egregory.

Egregorem je každé náboženství, každé společenství, každá sociální skupina – penzisté, studenti, matky, děti, atd. Egregora mají všechny společnosti, firmy a podniky. Dokonce i hřbitovy mají své velmi husté a velmi aktivní energetické pole. Egregor vzniká působením myšlenek, skutků a prožitků jistého počtu lidí a někdy i bytostí jemnohmotného světa – světa éteru.

Po svém skonu se člověk ocitá v energetickém systému záhrobního světa a alespoň na určitý čas se stává jeho součástí. Není důležité, jaké označení použijeme: egregor smrti, Bůh, svět krajiny za zrcadlem, onen svět nebo vesmír – platí, že v každém případě získává duše zemřelého spolehlivého ochránce.

Pokračování článku: Proč se o mrtvých nemá mluvit špatně

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.