V USA se schyluje k monstróznímu cvičení nebo k falešné vlajce a vojenskému puči? Vypukne v zemi hybridní válka?

 Proč se všichni tak bojí Jade Helm? V USA se schyluje k monstróznímu cvičení nebo k falešné vlajce a vojenskému puči? Vypukne v zemi hybridní válka?
Dnes bych chtěl navázat na své předchozí pozorování v USA [1], kde jsem se soustředili na podezřelý příliv přistěhovalců z Mexika a Jižní Ameriky, pozoroval jsem podivné nákupní centra, dále zvláštní věžovité objekty v polích, masivní zbrojení policie, ale také nadcházející vojenské cvičení Jade Helm 15 (Jade Helm) [2]. Dnes bych chtěl tato pozorování dát do konkrétnějších souvislosti právě s cvičením Jade Helm, o kterém některé názory hovoří jako o první fázi pro zavedení stanného práva [3].

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

V minulém článku jsem vyjádřil názory několika na sobě nezávislých pozorovatelů, kteří se shodují na faktu, že Jade Helm není obyčejné cvičení než je předkládáno v médiích [4]. Své obavy a názory zakládají na reálných pozorováních masivního přesunu lidí a techniky, které naznačují, že se chystá něco většího a vypadá to, že pozorovatelé si kladou větší počet otázek, než jich bylo zodpovězeno.
Důvody k obavám
Masivní přesuny vojáků napříč zemí je asi největší obava pozorovatelů a všímá si jich několik nezávislých webů. Jeden čtenář tohoto webu [5] zachytil vlak s nákladem těžké techniky jedoucí po trati směrem na hranice Texasu a Nového Mexika. Podle google mapy [6], kde je naznačeno vedení tratě se zdá, že měl namířeno skutečně ke státním hranicím směrem k vojenské základně Cannon Air Force Base. (Otázkou zůstává, zda neměla technika skrze tuto základnu namířeno do zahraničí).
Transport bojové techniky v USA, ale v označení jednotek OSN…
Pokud jde o další dodávky techniky, některé reporty dokonce tvrdí, že v rámci transportů je možné vidět i mikrovlnné zbraně, a kladou si otázku, které cvičení, kterého se má údajně účastnit 1200 vojáků a je zaměřeno na interakci s obyvateli potřebuje na první pohled nepoměrné množství techniky a mikrovlnné zbraně.
Druhým důvodem, který vyvolává obavy je právě počet participujících vojáků. Původní popis cvičení Jade Helm počítal s 1200 členy armády pro cvičení na území hranice s Mexikem včetně Texasu směrem k severním státům Utah, Severní Dakota apod. Údaj 1200 sloužil jako hlavní argument mainstreamových médií, aby odstranil obavy z možného vojenského převratu, nastolení stanného práva nebo záminky k jeho uvedení v budoucnu. Dokonce i některá alternativní média [7] se snažila mírnit „paniku z Jade Helm“, a tvrdila, že „1200 vojáků nemůže udělat převrat, takže klid“. Postupně se však začala původní čísla měnit. Například podle tohoto reportu [8] má do Colorada namířeno více než 4000 vojáků a 300 strojů, což bude mimochodem největší vojenský konvoj v Coloradu od 2. sv. války. Zvyšování množství vojáků je jen jedna z mnoha věcí, která je v neustálém rozporu s oficiálními vyjádřeními.
Cvičení Jade Helm 15 pokryje celý jih USA od Atlantiku až po Pacifik
Na Jade Helm je ještě zajímavá jedna věc a to je území, pro které bylo pro cvičení vybráno [9]. Podle výše uvedené mapy lze vidět, že cvičení bude probíhat kolem většiny území hranice s Mexikem včetně Texasu směrem k severním státům Utah, Severní Dakota a Colorado. Vyjádření mluvčího operace v jednom z tiskových prohlášení na otázku, proč byly vybrány zrovna tyto státy bylo, že území díky své členitosti simuluje oblasti v zahraničí, kde působily vojenské síly (pro Jade Helm). Komentář k tomuto prohlášení tvrdí [10], že americká armáda působila na středovýchodě 13 let v kuse a zkušenosti s prací s členitých terénech měla dostatek. Nabízí se otázka , proč je najednou nyní potřeba členitosti amerického jihozápadu, aby simuloval podmínky, ve kterých si americká armáda posledních 13 let užila až až?
Jedna z dalších obav, o které se diskutuje poměrně hodně je v souvislosti s využitím zadržovacích táborů FEMA, o kterých jsem psal detailněji minule. A to co zvyšuje nejistotu jsou právě zadržovací procesy, které jsou kontinuálně nacvičovány některými jednotky americké armády. Poslední cvičení, které simulovalo zadržování osob ve shromažďovacích táborech proběhlo v simulačním středisku Fort Drum [11] ve státě New York. Účastnilo se ho cca 60 členů 102 vojenské policejní divize (která mimochodem působila v Guantanamo Bay). Je důležité říci, že cvičení se koná každoročně jako standardní nácvik. Média, které předkládají toto „mini cvičení“ do souvislostí s Jade Helm můžeme nazvat paranoidní.
Nicméně, FEMA kempy v očích těchto médií zůstanou i tak strachem. To co jej ospravedlňuje je neustálá aktivita, která plyne kolem zadržovacích kempů, které rostou v množství, ale jsou vybavené i personálem a ostrahou. Kromě toho mám na mysli i státní aktivity, jež se snaží mimo jiné naplnit FEMA kempy více zaměstnanci [12], ale také pomocí dodatků k právním předpisům FEMA kempy ospravedlnit k jakémukoliv účelu [13] (i zadržení lidí). S tímto souvisí také uniklý dokument [14] s názvem Zadržovací a přesídlovací operace, ve kterém jeho autor, armáda USA, popisuje postupy pro zadržování do shromažďovacích kempů na úrovni USA, ale také mezinárodní, což je podle výše uvedeného webu protizákonné.
Transport s žiletkovými dráty
Poslední souvislost, se kterou si lidé Jade Helm spojují je nápadné uzavírání obchodů Walmart. Nad podivnostmi z obchodních center jsme se zaměřovali v minulém článku, ale nyní bych chtěl upozornit na několik konkrétních uzavírek Walmartů, které probíhají právě v regionech určeném pro Jade Helm. Na téma uzavírek Walmartů toho bylo napsáno hodně a jejich spojitost s Jade Helm se někdy zdá spíše přitažená za vlasy. Nicméně ne až tak pokud do pozorování zahrneme fakt, že uzavírky probíhají ve stejný čas a ze stejného důvodu: Instalatérské práce.
Toto byl také důvod, který byl sdělen propuštěným zaměstnancům. A za třetí, všechny „instalatérské práce“ budou probíhat po dobu 6 měsíců. Autoři těchto fotoreportů tvrdí, že navzdory prohlášením o instalatérských pracích nespatřili žádné instalatérské firmy, a nic co by naznačovalo, že se pracuje na věcech souvisejících s touto činností. Naopak hovoří, že z Walmartů mizí regály a pokladny a pracuje se na střechách. Jiný pozorovatel [15], který fyzicky pracuje na přestavbách uvolnil informace, že regály byly nahrazeny patrovými postelemi, a že na střechách vznikají strážní věže.
Kromě toho byly prý do velké míry zúžena okna. Své svědectví ale nepodpořil fotkami. Důvodem je, že pracovníci mají zakázáno používat mobily a nesmí o své práci mluvit. Jeden z nich, který se na staveniště pokusil pronést mobil v botě byl propuštěn. Kolem Walmartů se prý občas pohybuje množství vojenských vozidel a mužů v uniformách [16], ale také security firma.
Je dále zajímavé, že všech 5 zavřených Walmartů je umístěno ve strategických lokalitách [17] u vchodů do podzemních vojenských základen a pozorovatelé se domnívají, že Walmarty budou po přebudování armádě sloužit jako nadzemní zásobovací zdroj, který by doplnil její stávající zařízení v podzemí. Tento fakt nepřímo podpírá informace o 1 mld. dolarů, kterou Walmart dostal od státu jako dotaci [18].
Možné scénáře
Téměř všechna pozorování „z terénu“ končí otázkou, co se skutečně chystá nebo co bude výsledkem Jade Helm. Existují teorie, které říkají, že Jade Helm je prováděn za účelem nastolení stanného práva nebo minimálně přípravy na něj. Více méně všechny tyto teorie se opírají důkazy z výše uvedených pozorování, některé jsou opodstatněné více či méně. Zde nabízím dvě.
Jedna tvrdí [19], že souběžně s Jade Helm bude „sehrán“ nějaký konflikt (false flag), který způsobí, že cvičení se přehoupne v reálný zásah vůči obyvatelům. Výsledkem má být využití FEMA kempů, do nichž bude na převýchovu přemístěna nepohodlná část povstalců. Nepokoje, které má toto počínání vyvolat budou ospravedlněním pro rozmístění vojáků po celém území USA a uvedení stanného práva, které bude doprovázeno řízenými výpadky elektřiny, internetu apod. A konfiskací zbraní.
Druhá teorie [20] je trochu konkrétnější a říká, že onen konflikt, který má způsobit nepokoje či chaos bude zinscenován využitím imigrantů z Mexika a Jižní Ameriky. Ti v posledních měsících do USA proudí mnohem více než kdy jindy, a to vše za státního dozoru [21]. Podle této teorie budou imigranti v konfliktu organizováni (explicitně se neříká kým) a dostanou za svou práci jednorázovou odměnu 4000 USD. Výsledkem mají být masové nepokoje a lidové konflikty, při kterých mají být Američané vyprovokováni k vzájemnému zabíjení, což potrvá tři roky. Průběžně má být ustanoveno stanné právo a zadržování povstalců. Teorie pokračuje a tvrdí, že proti obyvatelům bude použito nespecifikovaných frekvenčních a laserových zbraní, a také otrávená voda a potraviny. To vše za účelem masivního snížení populace. Prostředkem k dosažení těchto cílů je právě Jade Helm, který je vnímán jako počátek a test „všeho“.
Existuje několik dalších teorií, které dokonce věří, že USA vlastní technologii k ovládání počasí a vyvolá přírodní katastrofy jako psychologickou zbraň na „unavení“ lidstva [22]. Další tvrdí, že dojde k vyvolání umělé revoluce, kterou vyvolá zinscenované napadení USA vojáky ISIL. I tyto scénáře jsou zajímavé, a neřekl bych že úplně mimo mísu, nicméně nyní na ně nemáme čas, ale pokusím se je přednést v příštím článku.
Závěr
Je neuvěřitelně složité vyznat se v mišmaši informací a konstrukcí, které alternativní média a pozorovatelé předkládají jako scénáře, které jdou v ruku v ruce s Jade Helm: stanné právo, řízené výpadky elektřiny a internetu, hledání souvislostí v uzavírkách Walmartů a podobně. Je důležité alespoň se snažit odhadnout co z předkládaných informací je založeno na nějakém pozorování a naopak co je jenom hypotéza a předpoklad do budoucna, který není postaven na příliš stabilním základě. Sám jsem zvědavý co Jade Helm přinese a jestli obavy mnohých pozorovatelů z razantních omezení občanských svobod budou naplněny či nikoliv.
Poslední zajímavá aktualita o Jade Helm je, že začne již v červnu, tj. zhruba dva až tři týdny před plánovaným startem, který měl být 15.července [23].
– Namibudoucim –
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.