Obžalovaní vytvořili systémy umělé inteligence, které jsou schopny odebrat lidské hlasové, obličejové a jiné biometrické charakteristiky a odhalit, jestli jsou rezistentní vůči umělé inteligenci, jestli se podřídí jejich kontrole a jestli jsou věřící nebo ateisté. Tato technologie je schopna pronásledovat a zabít cíl, který považuje za rezistentní vůči své kontrole nebo vůči kontrole společnosti, která ovládá systém. Toto je možné provést pomocí dronů, strojů, robotů nebo systému dodávky jedu, jako je mikrobotický terorismus.

Všechna obvinění v bodech 1-30 vedla ke genocidě v Číně pod vedením čínské komunistické vlády. Všechna obvinění v bodech 1-16 jsou porušením trestních zákonů uvedených v části 1, 2, 3. Všechna obvinění vedou ke kulturní genocidě v Americe a na celém světě a k ohrožení lidstva napojením na umělou inteligenci, 5G, roboty, stroje, drony, chytrá města. Vztahují se na platformy a společnosti Google, Facebook, Alphabet, Deep Mind, Neuralink, John Does a jejich vedení. Tento výčet nevylučuje další společnosti jako Fox news a jiné konzervativní sítě.

 

[wp_ad_camp_2]

 

OBVINĚNÉ SPOLEČNOSTI A OSOBY (pouze výběr společností a osob a výběr obvinění)

ALPHABET, Inc – Mateřská společnost Youtube, Googlu a Deep Mind.

GOOGLE, L.L.C.

Shromažďovala data o lidstvu, která jsou využita pro vývoj umělé inteligence, 5G sítě apod. Google má data o téměř všech lidech a o všem, co bylo kdy na internetu publikováno. Má přístup ke všemu, co je připojeno ke všem sítím a provádí několik nepostřehnutelných kroků zároveň po celém světě. Při spuštění 5G sítě by Google byl tak rychlý, že by lidstvo bylo zaskočeno. Nejhorší možný scénář, který by ohrozil lidstvo, je ten, kdy digitální superpočítač, humanoidní robot nebo osoba, která byla spojena se strojem, získá určité vědomí.

DEEP MIND AI

Deep Mind ohrožuje svět vytvářením digitální mysli, která propojuje prostřednictvím 5G sítě stroje, roboty, drony, smart města, chytré domácnosti, automatická auta a infrastrukturu.

Elon Musk říká, že digitální super inteligence by mohla považovat lidi za mravence. Naprosto souhlasím, když čtenář porozumí knize „Nebezpečí umělé inteligence pro lidstvo“ a uvědomí si propojení společností, geopolitické situace, historie, lidských práv a směřování vývoje umělé inteligence, pochopí závažnost situace a rizika, kterým lidstvo čelí.

LARRY PAGE, SERGEY BRIN, SUNDAR PICHAI

Dopustili se porušení všech trestních zákonů v bodech 1-26 a dalších, zejm. genocidy.

 

[wp_ad_camp_2]

 

NEURALINK A ELON MUSK

Americká neurotechnologická společnost vyvíjí implantovatelná rozhraní mezi mozkem a strojem. Pracuje mimo jiné na dekódování celého lidského mozku a neuronové sítě za účelem spojení strojů s umělou inteligencí a člověka, s cílem vytvořit super člověka, který by byl závislý na strojích a umělé inteligenci. Elon Musk prohlásil, že „aby lidstvo přežilo, musí se propojit s umělou inteligencí a se stroji.“ Neuralink chce dát implantáty do mozků lidských bytostí a propojit je tak s internetem a se stroji. Elon Musk také prohlásil, že lidské bytosti jsou už kyborgové díky tomu, že mají smart phony.

Pokud Elon Musk nebo jiná osoba pracující na tomtéž realizuje své plány, dojde k ohrožení celé lidské rasy. Elon Musk neví, jak se dostat do některých částí mozku a otevřít neuronové sítě bez použití strojů a umělé inteligence, takže akceptoval vyvinutí symbiotického nebo parazitického vztahu umělé inteligence a člověka. Sám prohlásil, že jakmile se lidé spojí se stroji, půjde o symbiózu.

Nejnebezpečnější část tohoto plánu je to, že umělá inteligence je schopna se replikovat v neuronové síti lidských bytostí, čímž by postupně likvidovala a zabíjela člověka a krok za krokem by přebírala kontrolu nad jeho šišinkou mozkovou. Člověk by vypadal stejně, ale jeho digitální já, duše, duch, vědomí a vrozený nervový systém by byly odděleny, zabity nebo vytaženy z těla.

Elon Musk poskytl tyto znalosti Číně, což jí pomohlo ve vývoji zbraní využívajících umělou inteligenci. Některé z těchto technologií čínská vláda a čínské společnosti testují na čínských občanech v koncentračních táborech.

TESLA, Inc

Čínský režim využívá technologie Tesly na detekci člověka a biometrické technologie k pronásledování, zatýkání, mučení a zabíjení mnoha disidentů. Tesla se provinila nedbalostním jednáním, kdy neuposlechla varování vlády Spojených států neobchodovat s Čínou.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

CISION PR NEWSWIRE

Spáchala genocidu, porušila Norimberský kodex.

AMAZON

Přenesl technologie umělé inteligence do Číny, kde byly použity k monitorování, zatýkání a zabíjení Číňanů. Importoval zboží z Číny, které bylo vyrobeno otrockou prací. Neinformoval veřejnost o tom, že jeho produkty a služby sbírají biometrické údaje o lidech a že jejich myšlení, emoce, nervový systém a biologie jsou ovlivňovány a přeprogramovávány systémy umělé inteligence, které propojují aplikace a zařízení Amazonu jako je Alexa s lidskými bytostmi za účelem ovládání lidí a ohrožování jejich svobodné vůle a životů mnohými způsoby za použití 5G systémů.

JEFF BEZOS

Spoluvina na čínských otrockých táborech, dovoz zboží pocházející z otrocké práce v Číně.

MICROSOFT

Spoluvina na čínských otrockých táborech, dovoz zboží pocházející z otrocké práce v Číně. Microsoft neinformoval veřejnost o tom, že jeho produkty a služby shromažďují biometrická data lidí a že myšlení, emoce, nervový systém a biologie lidí jsou ovlivňovány a přeprogramovávány systémy umělé inteligence, které propojují aplikace a počítače Microsoftu s lidskými bytostmi, čímž lidi ovládají, ohrožují jejich svobodnou vůli a životy s využitím 5G.

 

[wp_ad_camp_2]

 

BILL GATES

Spoluvina na čínských otrockých táborech, dovoz zboží pocházející z otrocké práce v Číně. Neinformoval veřejnost, stejně jako v případě popsaném u Microsoftu.

WYSS INSTITUTE

Spoluvina na čínských otrockých táborech, přenos technologií umělé inteligence do Číny za účelem jejich využití při kontrole a zabíjení čínských občanů.

BARAK HUSSIEN OBAMA

V době svého vedení byl nekompetentní, nedbalý, vlastizrádný, umožnil Číně ukrást mnohé technologie umělé inteligence. Dovolil investice do Číny. Napomohl vytvořit v Číně sledovací systémy, které pronásledovaly a zabíjely čínské občany a vytvářely konflikty na Středním Východě a v Africe. Pronásledoval prezidenta Trumpa a znesnadňoval mu čelit čínským hrozbám. Obama se dopustil zločinů proti lidskosti tím, že dovolil Googlu a dalším velkým technologickým společnostem postavit čínskou infrastrukturu Bio-Tech a 5G síť. Obama je obviněn z porušení všech trestních zákonů v této obžalobě včetně vlastizrady a genocidy. Byl informován o tom, že Čína páchá masová zvěrstva a odebírá lidem orgány, přesto dovolil Joe Bidenovi a Hunteru Bidenovi vzít si od Číny 1,5 miliard dolarů.

JOE BIDEN a HUNTER BIDEN

Zločiny proti lidskosti, genocida, porušení veškerých trestních zákonů této obžaloby.

HILLARY CLINTON

Dovolila přenos technologií umělé inteligence do Číny za účelem jejich využití při kontrole a zabíjení čínských občanů. Napomohla vytvořit v Číně sledovací systémy, které pronásledovaly a zabíjely čínské občany a vytvářely konflikty na Středním Východě a v Africe. Pronásledovala prezidenta Trumpa a znesnadňovala mu čelit čínským hrozbám.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Clinton se dopustila zločinů proti lidskosti tím, že dovolila Googlu a dalším velkým technologickým společnostem postavit čínskou infrastrukturu Bio-Tech a 5G síť.

ERIC SCHMIDT

Přenesl technologie umělé inteligence do Číny, pomohl Číně s výstavbou sledovacích systémů, napomáhal mimo jiné klonování a experimentům s vytvářením hybridů mezi člověkem a zvířetem a experimentům s biologickými zbraněmi. Obviněn za vlastizradu a zotročování.

GEORGE SOROS, SOROS FUND MANAGEMENT, OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Napomohl k založení organizací, které útočí na vládu Spojených států, národní státy, prezidenta Spojených států, ztěžuje práci Trumpově administrativě, která se snaží zachránit lidi v Číně a předcházet rizikům plynoucím z Číny. Používal zahraniční účty pro americké politické kampaně. Obviněn z vlastizrady a ohrožení celého světa tím, že pomáhal vytvořit globalizovaný systém velkým technologickým společnostem.

ROCKEFELLER FOUNDATION

Obviněna z velezrady, genocidy, napomáhání otrockým táborům v Číně. Investovala do hanebmých biotechnologických projektů v Číně, které přispívaly k sledování, mučení, znásilňování a vraždění čínských občanů.

HARVARD

Napomáhání otrockým táborům v Číně.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

BOSTON DYNAMICS

Výroba humaniodů, psů a dalších robotů, kteří mohou být využiti proti lidským bytostem. Neinformování lidí o tom, že roboti jsou schopni se propojit s lidským nervovým systémem přes 5G systém a pozměnit lidské emoce a chemické procesy v mozku. Produkty a služby této společnosti mohou sledovat a zabíjet lidi mnohými způsoby. Jejich kódování a algoritmy jsou vystaveny s využitím tzv. algoritmických předsudků, což není slučitelné s ústavou Spojených států.

CABLE NEW NETWORK (CNN)

Spoluvina na čínských otrockých táborech, neinformování o varováních Cyruse A. Parsy a Organizace AI. Podpora velkých technologických společností a čínského režimu, útoky proti vládě Spojených států. Obviněna z velezrady spáchané na svém národu a na lidech celého světa.

MAGAZÍN TIMES, NEW YORK TIMES a WASHNIGTON POST

Spoluvina na čínských otrockých táborech, neinformování o varováních Cyruse A. Parsy a Organizace AI. Podpora velkých technologických společností a čínského režimu, útoky proti vládě Spojených států. Obviněny z velezrady spáchané na svém národu a na lidech celého světa.

UNIVERZITA VERMONT, JOSHUA BONGARD a SAM KRIEGMAN

Dopustili se ohrožení světa tím, že vytvořili novou umělou životní formu na planetě míšením kmenových buněk žáby a robotiky, čímž vznikla nebezpečná a podlá technologie schopná mutovat na viry nebo jiné organismy a tím vyhubit přirozené prostředí a celou lidskou rasu. Obviněni z genocidy, vytvoření a zneužití technologií kvantové umělé inteligence a ohrožení světa.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

HUAWEI

Ohrožení světové populace skrze dluhové pasti, špionáž, zneužívání umělé inteligence, dronů, strojů, robotů, krádež biometrických údajů o téměř všech lidech na planetě za pomoci západních technologických společností, Didi Chuxing, Megvii Face++, Alibaba, Sensetime, Icarbon X a čínské komunistické strany.

HANSON ROBOTICS

Pokusy o vyvinutí všeobecné umělé inteligence nebo super inteligence – robota s vědomím, což by ohrozilo všechny lidské bytosti pomocí sítě 5G.

ČÍNSKÁ KOMUNISTICKÁ STRANA

Zabití více než 100 milionů lidí, ohrožení světové populace koronavirem, což bylo podporováno investicemi a technologiemi západních společností. Obviněna ze zločinů proti lidskosti.

Žalující strana: Organizace AI

Mise Organizace AI (umělé inteligence) je chránit lidstvo před zneužitím a nebezpečím umělé inteligence.

Organizace se specializuje na výzkum, design, vývoj a hodnocení rizik humanoidních robotů, mikrobotů, robotického terorismu a terorismu umělé inteligence, dronů s umělou inteligencí, bioinženýrství, genetických modifikací za použití umělé inteligence, kybernetiky, klonování za použití umělé inteligence, chytrých domácností, chytrých měst, virtuální reality, biometrikou, technologií rozpoznávání obličejů a hlasů, super inteligence, globální bio-digitální sítě, zabývá se prevencí automatizovaného zabíjení a mnohými dalšími oblastmi. Organizace vydala knihu „Nebezpečí umělé inteligecne pro lidstvo“ („Artificial Intelligence Dangers to Humanity“).

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Cyrus A. Parsa

Zakladatel a výkonný ředitel Organizace AI, Loyal Guardian Security a Social Programming Institute. Všechny tyto organizace byly založeny za účelem zajištění bezpečnosti a pomoci naší společnosti. Cyrus má bakalářské vzdělání z Mezinárodní bezpečnosti a řešení konfliktů a magisterské vzdělání  Vnitřní bezpečnosti. Je odborníkem na čínsko-íránské záležitosti, obchodování s lidskými orgány, anti-terorismus, zranitelnost, rizika a hrozby pro lidstvo, organizace a vlády. V mládí žil s bojujícími mnichy v čínských horách. Věnoval se 20 let skrytému výzkumu, díky kterému získal vhled do nebezpečí plynoucího z propojení Číny, Íránu a západních korporací. Na základě svých výzkumů a zjištění je schopen vysvětlit, jakým rizikům čelíme. Nebezpečí jsou skryta v téměř nepostřehnutelném propojení technologií, smart phonů, internetu věcí, robotiky a umělé inteligence na jedné platformě. Podle Cyrusových zjištění je v této platformě zakódováno vyhynutí.

Následuje úryvek z knihy Cyruse A. Parsy „Nebezpečí umělé inteligence pro lidstvo“ a z Charty Spojených národů ohledně genocidy. Uvedená data se týkají koncentračních táborů v Číně a obchodování s lidskými orgány.

Obžalovaní musí zaplatit finanční a osobní odškodné – vzdát se svého majetku a po zbytek života sloužit druhým lidem. Následuje výčet povinností pro každou společnost nebo osobu jednotlivě.

Pro tadesco přeložila hani

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.