Evoluce je projevem latentních potenciálů. V každé jedné věci jsou obsaženy i všechny ostatní věci. V semenech je ukryt celý strom, ve stromu je les. Inteligence je tedy implicitně obsažena v mnoha světech přírody, nejen v našem světě soustředěném primárně na člověka. Vědomí existuje ve všech formách života. Je to samotný základ stvoření, síla evoluce. Život, stvoření a evoluce jsou etapami vývoje vědomí. V existenci není nic, co by bylo bez citu, nic, co by bylo profánní nebo neduchovní, nic, co by nemělo ve vesmíru jedinečnou hodnotu. Život je vztahový, vzájemně závislý, propojený, je to systém vzájemné výživy a péče, a to nejen fyzické, ale i psychické a duchovní.

Vědomí tedy není pouhé myšlení, tím méně intelekt nebo rozum. Je to pocit, že žijeme a že jsme spřízněni s veškerým životem. Vědomí jako čistý pocit existuje v rostlině a je skryto i ve skále, dokonce i v samotném atomu. Elementární přitažlivost a odpudivost jsou podobné lásce a nenávisti, sympatiím a antipatiím. Z tohoto důvodu starověcí indičtí věštci zastávali názor, že existuje pouze Já, že základem veškeré existence je jednota, a že jednota života je jednotou vědomí.

Tím měli na mysli, že každý živý tvor je vnímavý, že vše je ve smyslu vědomí lidské. Pravé lidství, které je humánním cítěním pro vše živé, je základem všeho života. Rostliny a zvířata někdy projevují tento smysl pro péči více, než někteří lidé, kteří jsou zatvrzelí. Skutečně humánní existence jsme schopni teprve tehdy, když se na všechny věci začneme dívat jako na lidské. Takovou lekci nám dávají rostliny a byliny, jejichž existence je stále zakotvena v dokonalé jednotě přírody, díky níž se můžeme vrátit k lepšímu pochopení sebe sama.

Člověk, jako mikrokosmos, v sobě obsahuje všechny říše živlů, nerostů, rostlin a zvířat. A v rostlině se skrývá potenciál lidské bytosti. A naopak v lidské bytosti je základní energetická struktura rostliny. Například náš nervový systém se strukturou velmi podobá stromu. Rostliny tedy mohou komunikovat přímo s onou esencí pocitů, která tvoří lidskou bytost.

Rostlinná říše existuje proto, aby se v ní projevil cit. Na úrovni rostlin existuje cit v čisté a pasivní podobě. V živočišné a lidské říši se projevuje aktivněji, odděleněji, ale často s menší krásou. Vědomí u rostlin je na prvotní úrovni jednoty, proto je více psychické, telepatické.

pokračování článku: Rostliny existují proto, aby přeměňovaly světlo v život

.

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.