…..děkuji za super rychlý překlad soře….

10:54

V Kremlu dnes koluje šokující zpráva, kterou připravilo ministerstvo obrany (MO), kde uvádí, že včerejší vypuštění dvou družic je plánováno pro ochranu federálního námořního výzkumného plavidla Admiral Vladimisky, který právě opustil saúdskoarabský přístav Jeddah poté, co byl na palubu naložen tajemný objekt popsaný jako „Gabrielova Archa“, jehož význam je

natolik důležitý, že prezident Putin dále nařídil, aby námořní válečné lodě tvořené gardovým raketovým křižníkem Varjag, torpédoborcem Bystryj, tankerem Boris Butoma a záchrannou vlečnou lodí Alatau se po ukončení současné mise v Indii spojili s lodí Admiral Vladimisky v Jižním oceánu, za účelem poskytnutí ochrany při plavbě do Antarktidy.

Podle této zprávy se nevídaná mise, která probíhá na výzkumném plavidle Admiral Vladimisky, začala 6. listopadu, když odplula z Kronštadtu na první misi federace do Antarktidy po 30 letech – a dle MO má mít „kriticky vojensko-náboženský“ význam jeho nákladu, který obsahuje kapsle s ruskou půdou, které budou umístěny v oblastech vojenské slávy a pohřebišť ruských námořníků ve vybraných přístavech.

Zpráva vysvětluje, že to co vyvolalo tuto misi, bylo kontaktování Jeho Svatosti patriarchy Kirilla v Moskvě dne 25. září zástupci Depozitáře Dvou svatých mešit v Mekce, Saúdské Arábii, co se týče tajemného starověkého „zařízení/zbraně“, jež bylo objeveno pod Masjid al-Haram mešitou (Velká mešita) během velmi kontroverzního projektu výstavby zahájeného v roce 2014.

Foto výstavby na nejsvatějším místě islámu, Velké mešity v Mekce

Stále zvyšující se obavy vyslanců Velké mešity byly umocněny, když byl tento tajemný „přístroj/zbraň“ objeven 12. září 15 členou skupinou kopáčů – kteří byli při pokusu o odstranění tohoto objektu zabiti masivním „výronem plazmy“ tak silné, že svrhl i stavební jeřáb na povrchu a zabil tak nejméně dalších 107 lidí.

Katastroficky horší, jak zpráva uvádí, bylo, že sotva 14 dní po prvním pokusu o odstranění tohoto tajemného „zařízení/zbraně“ dne 12. září, byl proveden další pokus, tedy 24. září, který zabil přes 4000 lidí v důsledku dalšího masivního „výronu plazmy“, který uvrhl desetitísíce lidí do paniky – saúdští úředníci to následně svalili na úprk.

12. září „výron plazmy“ nad Velkou mešitou

Následky „výronu plazmy“ dne 24. září nad Velkou mešitou

Po katastrofických obětech spojených s druhým pokusem Saúdů o odstranění tohoto tajemného „zařízení/zbraně“, říká tato zpráva, byla kontaktována Jeho Svatost patriarcha Kirill vyslanci Velké mešity ohledně jednoho z nejstarších islámských rukopisů v držení ruské pravoslavné církve, který byl zachráněn před římskými katolickými křižáky v roce 1204, když vyplenili chrám Boží moudrosti (nyní znám jako Hagia Sophia) v Konstantinopoli (dnešní Istanbul, Turecko) s názvem „Gabrielovy pokyny Muhammadovi“.

Je důležité si uvědomit, jak vysvětluje zpráva, že na Západě je prakticky neznámé, že římsko-katolické křížové výpravy (a jak se odrážejí dnes) byly nejen proti národům islámské víry, ale také proti ruské pravoslavné víře – a proč, během těchto křížových výprav, ruská pravoslavná církev chránila nejen své vlastní náboženské knihovny před zničením, ale i ty, které patří muslimům.

Co se týče obsahu tohoto starobylého islámského rukopisu „Gabrielovy pokyny Muhammadovi“, tato zpráva stručně poznamenává, že se točí kolem skupiny pokynů k Muhammadovi prostřednictvím anděla Gabriela v jeskyni zvané Hira, jež se nachází na hoře zvané Jabal an-Nour, poblíž Mekky, kde toto nebeské stvoření svěřilo do péče Muhammada „truhlu/archu“ s „nesmírnou mocí“, že mu bylo zakázáno ji používat, protože patřila Bohu, a měla být pohřbena ve svatyni na „místě uctívání andělů používané před stvořením člověka“ až do doby odhalení ve dnech Yawm al-Qiyamah, nebo Qiyamah, což doslova znamená „den vzkříšení“.

Ačkoli tato zpráva MO nezmiňuje prakticky nic o rozhovorech mezi Jeho Svatostí patriarchou Kirillem a vyslanci Velké mešity ohledně tohoto tajemného „zařízení/zbraně“, je ohromující, že když byl prezident Putin poprvé informován o této vážné situaci dne 27. září, nejenže okamžitě nařídil misi na Antarktidu výzkumného plavidla Admiral Vladimisky, ale také nařídil o 3 dny později, dne 30. září, leteckým a kosmickým silám zahájení bombardování teroristů Islámského státu  a cílů v Sýrii.

Pokud jde o to, co tato tajemná „zbraň/zařízení“ ve skutečnosti je, nemáme povolení podat o tom žádnou zprávu vzhledem ke striktnosti, které se musíme podvolit, chceme-li mít dovoleno publikovat i sebemenší záblesky toho, co se děje za kremeslkými zdmi v současné době.

Týká se to i toho, proč Rusko pomáhá Saúdské Arábii s přesunem do Antarktidy – ale s oběma národy brzy válčícími s fašistickými vládami Západu, stačí jen sledovat video ( https://www.youtube.com/watch?v=MwUpPwyyvLw

)  ruských nejvyšších důstojníků, kteří říkají co vědí o Antarktidě a její minulosti, a sami můžeme přijít na to, v jak kritickém čase žijeme.

Originál najdete zde.

Překlad sora

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.