;
…..bylo by dobré si do dalších voleb nikoliv zapamatovat ale UVĚDOMIT, co se za poslední roky odehrálo a kdo to udělal!!!!
12:54

sobotka vlastizrádce

vlastizrádce

 Podle trestního zákona , sabotáže se dopouští ten, kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu státního orgánu, ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru , právnické osoby , způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu .

 

Na to, aby v demokratickém státě občané si byli rovni před zákonem , aby zákony platily pro všechny, aby se dodržovaly demokratické zásady a byla zajištěna ochrana lidských práv občanů , slouží ústavní zřízení – právní systém .

Náš právní systém ochromily – znemožňovalo zákonodárci , při novelizací zákonů , podle nichž se řídí soudy a prokuratura .

Ještě před prvními svobodnými volbami ve společném státě , dne 7.5.1990 , na zasedání společné schůze Federálního shromáždění, zákonodárci přijali novelu č. . 168/1990 Sb , kterým se mění zákon o prokuratuře. Podle této novely od 1.6.1990 byla prokuratura zbavena dozoru nad důsledným prováděním a zachováváním zákonů soudy , hospodářskými a jinými organizacemi a také prevence v trestné činnosti ve státní a veřejné správě a hospodářských organizacích .

Vytvořila se tak podmínky pro rozkradena státního majetku .

Aby poškození se nemohli domoci svého práva u soudu, tak zákonodárci přijali novela občanského soudního řádu č. . 519/1991 Sb . , Kde změnily celé ustanovení hlavy třetí občanského soudního řádu a to “ stížnost pro porušení zákona“ na “ dovolání “ . Do začátku účinnosti této novely bylo přípustné podat stížnost proti všem rozhodnutím , ve kterých byl v řízení nebo při rozhodování porušen zákon. Od účinnosti této novely již nebylo možné dovolat proti rozhodnutím , ve kterých byl porušen zákon , pokud odvolací soud potvrdil rozhodnutí prvního stupně a nepřipustil možnost dovolání .

Aby poškození se nemohli domoci svého práva na spravedlivý proces , tak zákonodárci přijali novelu č. . 293/1995 , kterým se mění zákon č. . 38 / 1993 Sb . o organizaci Ústavního soudu SR, o řízení před ním a o postavení jeho soudců. Po vstupu této novely již ústavní soud mohl odmítnout každou stížnost poškozeného , o které si myslí , že je nepřijatelná.

Aby soudci, kteří protiprávně rozhodli nebyli stíháni , tak jim zákonodárci zajistily ochrana přijetím zákona č. . 185/2002 CFU o Soudní radě SR ao změně některých zákonů , kterým se doplňuje část předpisu 385/2000 Sb , kde se vložil § 29a.Podľa § 29a odst. 1 zákona č. . 385/2000 CFU o soudcích a přísedících za rozhodování nelze soudce ani přísedícího stíhat , a to ani po zániku jejich funkcí.

Trestní oznámení , které podaly poškození na soudce, Generální prokuratura SR odmítá , protože podle jejich výkladu za rozhodování soudců nelze je stíhat a jejich řízení podle trestního řádu č. . 301/2005 Sb . nebo podle OSP č. . 99 / 1963 Sb . není protiprávním jednáním ve smyslu § 8 trestního zákona č. . 300/2005 Sb .. Také vyšetřovatelé odmítali zkoumat, zda oznámený trestný čin se stal, nebo ne.

Podrobnosti jsou v trestním oznámení , které je na tomto odkazu :

http://blog.sme.sk/blog/19766/353909/stavpodnetu3903201.pdf

Zákonodárci odmítají tento nefunkční stav justice napravit.

Podrobnosti jsou uvedeny v článcích na těchto odkazů:

http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/318755/Peticne-nepravo-v-parlamente.html

http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/346695/Korupcia-a-pravo.html

Při takových zákonů soudy , policie a prokuratura beztrestně rozhodli zjevně nespravedlivými rozhodnutími .

například :

– Senát Krajského soudu v Banské Bystrici , rozsudkem č.k. : 43 Cob/197/2010 , ze dne 28.10.2010 , potvrdil rozsudek okresního soudu, v němž soud uložil žalovanému povinnost , aby žalobci zaplatil za dodávku kontrabandu , přitom si žalovaný u žalobce objednal certifikovanou sadbu brambor

– Senát dovolacího , Nejvyššího soudu ČR usnesením 3 Cdo 4 / 2011 , ze dne 28.02.2012 dovolání proti tomuto rozsudku odmítl

– Senát Ústavního soudu ČR stížnost žalovaného odmítl jako nepriajteľnú .

– Trestní oznámení žalovaného policie odmítla

– Stížnost žalovaného proti usnesení policie, prokuratura zamítla jako neopodstatněnou

Autor: Štefan Štefanides

Zdroj: http://stefanides.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=405480

Spokojenost s vládou Sobotky klesla na dosud nejnižší míru

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.