Žijeme v oceánu jemné energie. Když si ji uvědomíme, je možné se ji naučit používat. Starověké kultury věděly, že žijeme v obrovském oceánu energie. Uvědomovaly si, že planety a hvězdy jsou živé organismy, které spolu komunikují.

Věřily, že stromy fungují jako antény, které vysílají přírodní jemné síly a informace ze Země k jiným hvězdám a planetám, ale také naopak, že přijímají tyto síly a informace z jiných nebeských těles zpět na Zemi.

Předávaly si mezi sebou vědomí o tom, že každý předmět a každá bytost má vědomí a že je s touto jemnou energií podle svých možností propojena, což jí umožňuje základní kosmický dialog.

Starověké kultury byly jednoduše přesvědčeny, že veškerá hmota, včetně fyzického těla, je shlukem této vesmírné energie. Podle chápání starých kultur jsou naše myšlenky a emoce také formou energie.

Když jsou naše myšlenky a pocity v souladu s polem vesmírné životní energie, stáváme se zcela prostupnými pro přijímání a vysílání jemné vesmírné energie. Životní energie Země a vesmíru pak skrze nás proudí plynuleji a bohatěji, vede nás v našem vývoji, odhaluje nám nové perspektivy a probouzí v nás vyšší schopnosti. Mezi tyto schopnosti patří vyšší kreativita, mimosmyslové vnímání a schopnost rychlého fyzického uzdravení. Šamani se učí tuto energii cítit, vnímat a používat bez toho, aniž by ji oslabovali nebo měnili. Šamani tento proces často přirovnávají k tomu, že se z nich stává „dutá kost”.

Každý z nás vysílá a přijímá energii

Tento univerzální oceán energie se v Číně nazývá “čchi”. (“Qi”), v Indii se jí říká “prána”. Tato energie proudí naším tělem, projevuje se v elektromagnetickém spektru a zahrnuje další, jemnější druhy energie, které západní věda dosud neprozkoumala. Znalost této energie se využívá v akupunktuře, při níž se pomocí tenkých jehel napomáhá proudění životní energie energetickými uzly v těle. Pro mistry bojových umění je tato energie rovněž vnitřní silou, kterou kultivují a mají schopnost ji směrovat ven.

Indiáni kmene Hopi na jihozápadě Severní Ameriky používají termín “kachina” pro označení světa jemných energií. Provádějí rituály a obřady, aby se s kachinou spojili – aby přivolali déšť, zajistili si dostatek vláhy pro budoucí úrodu, dosáhli uzdravení nebo získali jiné výhody.

Pokračování článku: Šaman se skrývá v každém z nás: léčení těla napojením na univerzální životní sílu

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.