Kořeny satanismu sahají daleko do minulosti. Satanismus je kromě vzývání egoismu i o uctívání a vyvolávání démonických bytostí, které jsou pod různými jmény zmiňované v nejrůznějších starověkých textech. Existuje množství svědectví běžných lidí i insiderů tajných společností, kteří viděli démony na vlastní oči.

Je třeba si uvědomit, že realita je vibrace, je to svět vytvářen myslí, iluze, energie. Existuje nekonečně mnoho dimenzí reality. Nejvyšší z řad satanistických tajných organizací umí pracovat s energií, která hraje v satanismu důležitou, ne-li nejdůležitější úlohu; důležitých rituálů se účastní především lidé, kteří se nacházejí na vrcholných pozicích globálních organizací a elitních tajných společností. Nemá to nic společného s nadpřirozenem. Pojmem nadpřirozeno lze ospravedlnit šílené věci, které se ale v pozadí světového dění skutečně dějí.

„Myslím, že to nejmilosrdnější na světě, je neschopnost lidské mysli uvědomovat si celý svůj obsah. Obýváme poklidný ostrov nevědomosti uprostřed temných moří nekonečna a není nám dáno cestovat daleko. Vědy, každá z nich směřující vlastním směrem, na tom sotva něco změnily. Avšak jednoho dne spojení znalostí, až doposud nesouvisejících, nám otevře tak strašlivé pohledy na skutečnost a na naše ubohé postavení v jejím rámci, že z tohoto zjevení buď zešílíme, nebo utečeme z nebezpečného světla do klidu a bezpečí nového věku temna.”   – Howard Phillips Lovecraft

Obětní rituály

Satanistická síť je velmi rozsáhlá a pokrývá globální sféru. Satanisté jsou nanejvýš organizováni, jsou extrémně bezohlední a arogantní, používají zakódovaná jména a mají své lidi dosazené na důležitá společenská místa. Bojují dokonce i sami mezi sebou – jsou posedlí vnitřními boji o získání moci.

Satanisté považují za největší hřích či poklesek slabošství. Celá satanistická síť je ovládána prostřednictvím strachu. Děti členů satanistů jsou trýzněny a mučeny k smrti. Děti v satanských kruzích i slouží jako oběti jejich „bohům.”

Satanisté se většinou mylně domnívají, že vládnou démonům, které vyvolávají, ale je tomu právě naopak. Démoni vládnou jim.

Obětování lidí se děje po celém světě a je značně rozšířeno. Satanisté mají ve svých řadách tzv. „Ploditelky dětí,” o kterých se normálně neví, protože jsou tajné. Některé z těchto ploditelek jsou dobrovolnice, ale mnoho z nich bylo uvězněno proti jejich vůli.

Součástí satanistických sítí jsou také doktoři a sestry, kteří pomáhají ploditelkám při porodech. Tyto děti nemají žádnou dokumentaci a nikdy oficiálně neexistovaly, proto nikomu nikde nechybí. Jednoduše se o nich neví.

Kromě toho satanisté i často unášejí děti z běžné populace. Část obětí bývají dokonce dobrovolníci ze satanského kultu.

Pokračování článku: Satanismus: Skutečná tvář temného náboženství

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.