Košická advokátka JUDr. Adriana Krajníková tvrdí, že jej nevadí sčítanie obyvateľov, ale zbavovanie slobody a lstivý biznis. Poukazuje pritom na vyžadovanie poskytnutia osobných údajov, čo je v rozpore s GDPR a európskymi nariadeniami.

Slovensko sa okrem „branného cvičenia“ v maskách a odovzdávania vzoriek DNA pre depopuláciu ľudstva (t.j. zelenú agendu „ochrany“ matky Zeme 2030) ocitlo v sčítaní obyvateľstva.

Nič „nekalé“ by na tom nebolo, ak by išlo o čistý zámer sčítania a evidencie počtu „kusov Slovákov“ (veď nech vieme, koľko nás je, alebo koľko nás ostalo…) bez vedľajších úmyslov.

Ten vedľajší úmysel „skromne“ vidím v tom, že ide o „znárodňovanie majetku“ , či už priamo, alebo prostredníctvom drakonických daní a idealizmu sladkého života bez „obťažovania sa vlastníctvom“, a „zabydlení“ migrantov do obydlí Slováka (o migrantoch viem svoje vzhľadom na svoje pôsobenie v „západnom“ svete).

A na to celé idú aj cez vaše osobné údaje (o vašom majetku, o zdravotnom stave a pod.).

Kto nechápe – pochopí neskôr (možno nikdy). Kto chápe, tomu netreba vysvetľovať, stačí si vymieňať názory a informácie…

 

[wp_ad_camp_3]

 

V kontexte celosvetového resetu a ekonomického diania je tu aj „slovenské sčítanie obyvateľstva“ a zmena zákona o ňom.

Súčasné sčítanie obyvateľstva je upravené Zákonomč. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. V rámci neho je príloha o zisťovaných údajoch.
Zisťovaným údajom je aj rodné číslo.

Predchádzajúce sčítanie obyvateľstva bolo upravené Zákonom č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011V rámci neho je príloha o zisťovaných údajoch. Zisťovaným údajom nebolo rodné číslo, ale dátum narodenia.

Rozdiel medzi rodným číslom a dátumom narodenia je obrovský. Práve údaj za „lomítkom“ je čarovnou paličkou k zisteniu vašej identity a získaniu „benefitov“ tretích osôb… Údaj za lomítkom je údajom o Vašej zdravotnej dokumentácii, o bankových účtoch, majetku, daní… a pod.

Skutkový rozmer:

Nie náhodou som začala hovoriť o filozofii ako o skutočne fenomenálnej súčasti nášho života. A v rámci nej o sofizme. Sofizmus je „elegantná lož„, „umenie“, ktoré sa vyvinulo z antickej filozofie, kde filozofi (inak šíriaci múdrosť bezodoplatne) začali za peniaze učiť politikov „argumentom a prešmyčkám„.

Nemusíme poznať (až tak) zákony, ak máme zdravý sedliacky rozum a od Boha daný intelekt a etiku. Vystačíme si s 10 Božími prikázaniami (ako princípmi etiky) a Rímskym právom.

Slovenské zákony, teda slovenskí zákonodarcovia, t.j. vami Slovákmi zvolení poslanci, prijímajú však zákony, ktorými zotročujú Slovákov. Vás voličov. Robia to vaši poslanci, vaši politici a vy ani neviete, kedy sa to všetko proti vám deje !

Prijímajú zákony, v ktorých ukladajú povinnosti, ktoré od Slovákov nikto v civilizovanej Európe nežiada. Nie Európa nás ničí, nie západ nás kolonizuje, ale my sami sa ničíme a sami sa necháme kolonizovať. Utekáme tomu priamo oproti… !

Nikto v Európe neprikazoval Slovákom čipovať zvieratá, túto povinnosť zaviedli iba vaši poslanci. A vakcinačné lobby boli spokojné. A rovnako tak vaši poslanci zavedú vakcíny aj pre vás.

Na Slovensku teda prebieha sčítanie obyvateľstva. Do pôvodného zákona o sčítaní pre rok 2011, ktoré bolo anonymné v časti osobného údaja rodného čísla, sa „razom“ v novele 2019 prijala povinnosť označenia osobných údajov, vrátane rodného čísla.

Priamo v zákone sa to odôvodňuje poukazom na Nariadenie Európskej komisie, čl. 2 bod 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/881 (komisia inak nemá právomoc prikazovať, iba odporúčať), ktorá však takúto požiadavku ani neurčila. Toto nariadenie Európskej komisie ďalej odkazuje na Nariadenie Európskej únie (EÚ) č. 1151/2010, ktoré n a o p a k, zakazuje vyžadovať takéto údaje ! (podrobnosti nižšie v odôvodnení).

A tak SLOVENSKO je cestou vašich poslancov viac PÁPEŽSKEJŠIE, než je PÁPEŽ sám !!!

Vaši poslanci vás úmyselne zotročujú. Alebo iba „zákonným spôsobom“ získavajú vaše údaje a tie potom predávajú napríklad na rôzne výskumy, ktoré zverejňujú v zahraničných odborných publikáciách… (samozrejme, za to získavajú „odborné kredity“ a tie sú zas o peniazoch…) „félicitations au public slovaque„. Nie je to len o Matovičovi, ale o slovenských poslancoch ! Najmä o slovenských občanoch !!!

Nevadí mi sčítanie obyvateľov, vadí mi zbavovanie slobody a lstivý biznis…

Z dôvodu sofistikovaného úskoku o sčítaní obyvateľstva (ktorej evidencii by som sa inak nebránila, veď nech vieme, koľko nás je) sa vyžaduje poskytnutie osobných údajov v rozpore s GDPR a európskymi nariadeniami !

Na zistenie počtu obvyteľstva nepotrebujeme poznať rodné čísla. Tie sú potrebné pre iné skutočnosti…, a to, ako sa vám dostať „pod kožu“ a do „peňaženky“.

A do toho nejdem ! Je to v rozpore s mojím svetonázorom, mojou slobodou a zodpovednosťou voči sebe samej a za seba samú.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., česká filozofka: Pro nás, pro tí filozofujíci tá spravedlnost je základem všetkého. Jakmilé se necíti tak se rozleze její opak úplne všude. A není možné, aby se to zastavilo. Čili jakmile počátek veľké promněny má v sobě základní chyby, tak půlka toho všeho je pryč. To je myšlienka Aristotelova, že počátek je polovinou celku.

A tu už je zlý začiatok… !

Právny rozmer:

Zákon je postavený v rozpore s Ústavou SR a európskymi predpismi. Ale je tu…

Ja sa sčítať nejdem. A kto sa tiež nechce sčítať, nech si pozorne prečíta nasledujúce:

Sčítanie obyvateľstva vyžaduje rodné číslo a tento údaj je v rozpore s európskymi predpismi, na ktoré paradoxne (sofistikovane) poukazuje.

Sčítanie obyvateľstva sa vykonáva elektronickým spôsobom prostredníctvom internetu alebo priamo na kontaktnom mieste, napr. obecný úrad.

Čo sa týka elektronického sčítania, nikto nie je povinný disponovať elektronikou a internetom a ani znalosťami to vykonať (starí ľudia a pod.).

Zároveň, na kontaktnom mieste vyžadujú prekrytie dýchacích ciest a negatívny certifikát, k čomu však zákonná povinnosť neexistuje.

Suma sumárum…, je to štát ktorý mi znemožnil vykonať povinnosť uloženú zákonom.

Ak by štát konal voči občanom bona fidei, t.j. v dobrej viere, bez lezenia im „do gatí a peňaženiek“, občania by spolupracovali.

Zisťovanie mojich údajov pre politické a komerčné údaje si strčte… ! viete kde…

De iure nie som povinná disponovať elektronikou ani znalosťami práce s ňou, a pre osobný kontakt sa vyžadujú nezákonné podmienky prekrytia dýchacích ciest a zdravotnej evidencie negatívneho cerifikátu Covid-19 (vyhlášky ÚVZ), k čomu neexistuje zákonná povinnosť.

Bohužiaľ, neviem výjsť ani z domu… Je to štát, ktorý mi zmaril sčítať sa.. ! A tak som veľmi chcela. Môj úmysel nebol porušiť zákon, naopak, štát mi uložil nezákonnú prekážku.

Více na: Infovojna.sk

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.