Šestý smysl, neboli schopnost jemného vnímání, je naše schopnost vnímat nehmotnou dimenzi, neboli neviditelný svět. Je to svět andělů, duchů, přírodních bytostí, energií. Zahrnuje také naši schopnost chápat jemné příčinné a následné vztahy stojící za mnoha událostmi, které jsou mimo chápání logické mysli. Mimosmyslové vnímání (ESP), jasnovidectví, předtucha, intuice. To vše jsou synonyma pro šestý smysl, nebo schopnost jemného vnímání. V tomto seriálu se používají slova „šestý smysl”, „ESP” a „schopnost jemného vnímání” jako synonyma.

Co vnímáme a chápeme pomocí šestého smyslu

Slovo “jemnohmotný svět” nebo “duchovní dimenze” je svět, který je mimo chápání pěti smyslů, mysli a intelektu. Jemnohmotný svět označuje neviditelný svět andělů, duchů atd., který můžeme vnímat pouze šestým smyslem.

Hrubý, neboli viditelný svět, vnímáme pěti fyzickými smysly (tj. čichem, chutí, zrakem, hmatem a zvukem), svou myslí (pocity) a intelektem (schopností rozhodovat se).

Pokud jde o neviditelný neboli jemnohmotný svět, vnímáme jej prostřednictvím pěti jemnohmotných smyslů, jemnohmotné mysli a jemnohmotného intelektu – tomu se říká náš šestý smysl. Když je šestý smysl rozvinutý nebo aktivovaný, pomáhá nám vnímat jemnohmotný svět, neboli jemnohmotnou dimenzi. Tato zkušenost s jemnohmotným světem je také známá jako “duchovní zkušenost”. Právě prostřednictvím šestého smyslu získali duchovní badatelé a učitelé hlubší poznání o různých tématech, jako je život po smrti, práce s energií, nebo jasnovidné vize o budoucnosti.

Rozdíl mezi Zkušeností a Duchovním prožitkem

Představte si dámu, která přivoní ke kytici růží. To by představovalo její zážitek, protože vůně růží má určitý zdroj, tj. kytice růží.

Ale pak si představte dámu, která k růžím nevoní a přemýšlí nad začátkem svého pracovního dne, z ničeho nic a bez zjevné příčiny, k ní dolehne silná vůně santalového dřeva. Zpočátku ji rozumově zavrhne, protože neví, odkud tato vůně přichází, a pokračuje v úvahách o svém pracovním dni. Vůně ji však následuje na pracoviště a zůstává s ní po celé dopoledne. Ptá se ostatních lidí, zda vůni cítí, ale nikdo ji necítí. To by představovalo duchovní zážitek. V tomto případě dáma skutečně vnímala vůni vycházející z jemnohmotné dimenze a zažívala ji prostřednictvím svého jemnohmotného čichového orgánu. Schopnost vnímat nebo prožívat jemnohmotnou dimenzi prostřednictvím pěti jemných smyslů, jemné mysli a jemného intelektu je to, co se nazývá šestý smysl člověka.

Pokračování článku: Šestý smysl 1.díl: Co to je a jak funguje

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.