Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

Související zprávy

Snižování elektromagnetického záření mobilních sítí

…..se určitě v Česku nebude konat. Na západě vlády snižují nebezpečné expozice na obyvatelstvo. U nás byly limity zvýšeny. Co to má znamenat? Pokud Vám to není jasné, jsou to pokusy na lidech, kolik toho ještě člověk snese….

07:54

[wp_ad_camp_1]

Deník Le Monde informoval, že francouzský parlament 29.ledna 2015 většinově schválil  přijetí zákona k regulaci expozice obyvatelstva elektromagnetickým zářením z bezdrátových sítí (mobilní sítě, wi-fi, mobily, tablety,…) a regulaci reklamy na bezdrátová zařízení.

Zákon byl přijat ve „zředěné“ formě ve srovnání s původním návrhem Zelených (Europe Écologie-Les Verts) z roku 2013 pod názvem „Šetrnost expozice elektromagnetickým polím, transparentnost, informovanost a dohoda při implementaci radiofrekvenčních sítí“ (orig. návrh).

Přijatý zákon je tedy kompromisem mezi zastánci přísnějšího dohledu nad tímto sektorem a operátory, kteří jsou ze zásady odpůrci jakékoliv regulace. Text nakonec neobsahuje všechna sporná témata dle představy Zelených i kritických odborníků, ale je důležitým „prvním krokem“.

Snížení limitů se stále nekoná

Hlavní novinkou je zavedení principu „šetrnosti“ expozice elektromagnetickým polím do francouzského práva.V této mělké podobě však uvedený princip zůstává žel jen nezávazným. Zatím je tedy stále vyloučené snížení stávajících limitů neionizujícího záření dle doporučení ICNIRP, což je v Německu registrovaný  spolek převážně technicistně zaměřených odborníků, kteří argumentačně zaštítili řádově desetinásobné zvýšení limitů na přelomu století. Tyto platí prakticky v celé EU vč. ČR a podle frekvence mobilní sítě jsou nastaveny mezi 41 a 61 volty na metr (V/m), což je zjevně z důvodu vstřícnému vyhovění intenzitě záření mobilů u hlavy. Francouzský návrh zákona požadoval dlouho celosvětově diskutovanou, ale oficielními orgány odmítanou regulaci dle principu ALARA – „As Low As Reasonably Achievable“ – tak nízké, jak je opodstatněně proveditelné – nebo na 0,6 V/m (dle doporučení kritické odborné skupiny Bioinitiative.org, které převzala také franc. Anses).

Snahy po regulaci záření přitom nejsou nové. Rada města Paříže pod tlakem environmentalistů přijala dohodou s operátory již 20.3.2003 (obnova 2005) městský regulační limit 2 V/m průměrné expozice za 24 hodin (tzv. Pařížská charta – tzv. La Charte de Paris), který však podle všeho je na exponovaných místech města dnes překračován.
Atypické intenzity v „hotpointech“

Průměrná expozice EMP ve Francii je nyní necelých 1 V/m, ale dle studie výboru „Comité opérationnel sur les ondes de téléphonie mobile“ (Copic) z r. 2013, byly na 16 reprezentativních měřicích stanovištích, což je poměrně malý vzorek, zjištěny vrcholy až do 10 V/m (např. při max. výkonech vysílačů), i když v 90%  byla hladina záření pod 0,7 V/m. AFNR (L’Agence nationale des fréquences) dosud považuje za atypická místa, kde hodnota přesahuje 6 V/m, což je však již hodnota diskutabilní nejen z hlediska možných biologických účinků, ale i elektromagnetické kompatibility přístrojů (EMC), kde může docházet k vzájemnému rušení. AFNR nyní bude dělat kontrolní měření těchto míst, kde se hladina vymyká průměrným hodnotám, každý rok. Operátoři pak budou muset do 6 měsíců sjednat technicky možnou nápravu.

Situace v ČR na pováženou

Je třeba říci, že situace s „hotpointy“ je obdobná i u nás a bude se podle všeho ještě vyostřovat. Např. na Václavském náměstí se rovněž pohybují intenzity vysokofrekvenčních polí také až do 10 V/m, běžně venku v Praze 1-2 V/m. Na rozdíl od Francie se však u nás oficielní měření vyjma případů stížností občanů prakticky neprovádějí. Na vině je zejména permanentně bagatelizující a nekompetentní přístup pracovníků příslušné laboratoře Státního zdravotní ústavu (SZÚ) a minulého i současného hlavního hygienika, jakož i zdejší politická a právní laxnost a omezenost. U dlouhodobějších expozic nad 0,6 V/m pulzně modulovaného pole již mohou být dle zkušeností pozorovány některé biologické nespecifické účinky, u nichž není zdaleka vyzkoumán zdravotní dopad. Je velmi pravděpodobné, že toto záření zvyšuje oxidativní stres, obdobně jako znečištěné ovzduší, kouření nebo přemíra slunění. Je zjevné, že naše civilizace si zde bezhlavě vytváří další negativní faktor životního prostředí výměnou za pohodlí bezdrátové komunikace.

Transparentnost na francouzský způsob

Pokud jde o transparentnost, instalace antén BTS bude nyní ve Francii podléhat předchozímu informování starostů a předsedů komunálních struktur. A ty zase mohou – ale žel nemusí – organizovat konzultace s obyvateli. Kromě toho mají být prováděny informační kampaně zvyšující povědomí lodí o problematice a sdíleny informace o odpovědném a racionálním využívání mobilních zařízení.

Zákaz Wi-fi do 3 let, ve školách vypínat

Část zákona je věnována ochraně dětí. Bezdrátová zařízení jako Wi-fi budou nyní zakázána v prostorech aktivit dětí do 3 let, např. domech, jeslích a centrech denní péče. Nicméně, na rozdíl od původního přání ekologicky orientovaných politiků, Wi-Fi zůstane povoleno v základních školách. Bude však třeba vyřadit je z provozu v době mimo „digitálních vzdělávacích aktivit“ (pro valnou většinu škol u nás nepochopitelný požadavek).

Pozornost elektrosenzitivním jedincům (EHS)

Vláda musí předložit franc. parlamentu zprávu o problematice elektromagnetické přecitlivělosti části populace vůči záření (tzv. EHS=electromagnetic hypersensitivity) během jednoho roku.

Enviromentalisté zákon vítají

„Text zákona, který se poprvé zaměřuje na problematiku elektromagnetických polí a jejich dopad na životní prostředí a zdraví, představuje první krok v zákonném uznání nutnosti regulovat vývoj mobilních a všech bezdrátových aplikací“, říká občanské sdružení Pro regulaci antén základových stanic mobilních sítí (Priartem).

Situace nabádá k opatrnosti

Přijetí zákona probíhá v době dalšího rozvoje bezdrátových sítí, a to zejména rozvoj rychlé sítě 4G (LTE).K 1.1.2015 ANFR udává počet antén míst povolených ve Francii pro 4G – 18.699 – proti 12.525 před rokem – včetně 15.424 servisních. Dosud přes všeobecné mínění a ubezpečování státních orgánů neexistuje žádný vědecký konsenzus o možných rizikách rádiových kmitočtů pro zdraví, řada studií a posudků vyzývají k opatrnosti.

V roce 2011 Světová zdravotnická organizace (WHO) klasifikovala vysokofrekvenční pole jako „možná karcinogenní“. A v roce 2013 francouzská Národní agentura pro zdraví, bezpečnost potravin, životní prostředí a práci (Anses) doporučila omezení expozice obyvatelstva rádiovým kmitočtům – zejména mobilním telefonům – především pro děti a časté uživatele. Rovněž vyzvala ke kontrole celkové expozice z antén základnových stanic.

Zákaz zobrazování mobilu u ucha v reklamě

Další informace z francouzského tisku uvádějí, že nový zákon zakazuje zobrazování postav s mobily u ucha v reklamách apod., a to pod pokutou 75000 Euro. Je to v souladu s preventivním doporučením úřadů veřejného zdraví ve většině států EU (mimo ČR!), většinou ovšem obyvateli nerespektovaným, aby se mobily používaly s handsfree, bluetooth nebo oddálené od hlavy.

SAR na zařízeních 

Nově budou muset být bezdrátová zařízení (např. mobil, tablet, router….) označena „čitelně, srozumitelně a francouzsky“ na terminálu hodnotou SAR (=Specific Absortption Rate) ve W/kg. To je velmi důležitá hodnota, která ovšem 99% lidí u nás při koupi mobilu patrně nezajímá. Udává množství energie absorbované tkání a může se lišit u jednotlivých typů mobilů až několikanásobně (0,4 až 2 W/kg), což může být pro biologické účinky dosti podstatné.

Zařízení s připojením na internet bude muset mít ve Francii také vyznačenou instrukci, jak deaktivovat připojení.

Zatímco v okolních vyspělých zemích je ožehavé téma elektrosmogu nedílnou součástí politiky zejména environmentálně orientovaných zelených stran, u nás je naprosto mimo zájem Strany zelených i ekologů, o jiných ani nemluvě, což o něčem vypovídá. Vyplývá to z celkové neinformovanosti a často i ignorantství, které se projevuje i v běžné společnosti. Většina francouzských opatření proto bude zřejmě v našich končinách mnohým připadat jako téměř absurdní. Je třeba si ale uvědomit, že např. míra vybavení dětí mobily a tablety není rozhodně ukazatelem ekonomické a systémové vyspělosti daného státu. Spíše je to tak, že obyvatelstvo rozvojových a ekonomicky zaostalých zemí více tenduje k těmto posledním výkřikům techniky, aby si tím fiktivně vyřešilo svůj podvědomý komplex.

R.A.Muselík

na podkladě zahraničních zdrojů
Zdroj: http://1elektrosmog.pise.cz/177-francie-prijala-zakon-regulujici-expozici-emp.html

[wp_ad_camp_1]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
3 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře