JUDITH BERGMAN

  • Pokud je na Západě považováno za „nepřípustné“ a mluvit o faktických důsledcích migrace, ve Švédsku je to nyní považováno za zločin.
  • Druh „integrace“, kterou mešita ve Växjö údajně šíří místním muslimským obyvatelům, spočívá v tom, že muslimové jsou vyzýváni, aby se nezúčastnili na vánočních slavnostech „kafírů“ (hanlivý termín pro „nevěřící“) a Židé jsou samozřejmě, zmínění jako nepřátele Alláha. Škola v mešitě využívá saudskoarabské školní osnovy a povzbuzuje ženy, aby se neoblékali do „západního oblečení“.
  • „Ticho se v těchto oblastech stalo zavedenou normou“ . V těchto oblastech existuje tlak od příbuzných a náboženských komunit, aby nekontaktovali úřady, ale aby se obraceli na místní alternativní systémy, jako je mešita. Místní zločinecké gangy někdy dokonce řeknou obyvatelům, aby se obraceli na ně, místo policie, aby tak minimalizovali přítomnost policie v oblasti. – BRÅ, švédská rada pro prevenci kriminality
  • Stále více se zdá, že Švédsko bude integrováno do islámské kultury.

 

[wp_ad_camp_2]

 

V loňském roce policejní zpráva “ Utsatta områden 2017 “ konstatovala, že ve Švédsku existuje 61 no-go zón, kde rozhodující podíl na obyvatelstvu mají muslimští přistěhovalci. Existuje tady 200 zločineckých sítí čítajíc přibližně 5 000 zločinců. Existuje zde vysoká nezaměstnanost i zločinnost a jen stěží jsou zde prosazovány švédské zákony. Situace v polovině z těchto oblastí byla shledána za obzvlášť kritickou. Do zločinecké sítě, tvořené rozsáhlými rodinnými klany, jsou často zapojeny i děti mladší deseti let.

Podle aktuální zprávy Rady pro prevenci kriminality BRÅ více než polovina tamních obyvatel – asi 500 000 lidí – připouští, že mají obavy hlásit případy porušení pořádku na policii. Mají strach z důsledků, které by to mohlo pro ně a jejich rodinné příslušníky mít.

Podle názoru společnosti BRÅ se „ticho se v některých oblastech stalo zavedenou normou“. Nová zpráva rovněž uvádí existenci souběžných právních systémů. Dvanáct procent oslovených uvedlo, že je na ně vyvíjen tlak, aby v případě trestné činnosti nehlásili nic na policii a obrátili se raději na představitele místní náboženské komunity. S cílem minimalizovat přítomnost policie, jak jen to je možné. Tyto alternativní systémy vypadají, že se zabývají všemi zločiny, které se týkají „pověsti“ a „čestnosti“, ale také se zabývají dalšími zločiny, jako je vydírání a krádež. Problematiky vztahů, včetně rozvodu a opatrování dítěte, jsou také často řešeny místní mešitou.

Od roku 2005, kdy byl vydán poslední takový dokument, BRÅ, která je zodpovědná za statistiku kriminality ve Švédsku, odmítá zveřejňovat údaje o etnické identitě zločinců. Deník Expressen přesto zveřejnil statistiky, podle kterých v letech 2016 až 2017 mělo 42 ze 43 pachatelů znásilnění přistěhovalecké kořeny. Přes třicet se jich narodilo v zahraničí, dalších deset ve Švédsku, ale minimálně jeden z jejich rodičů je přistěhovalec. V drtivé většině případů šlo o muslimy. Mužům bylo v době spáchání zločinu v průměru 21 let a 13 z nich bylo mladších 18 let.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Podle Stiny Holmbergové, vyšetřovacího a výzkumného poradce v BRÅ, není naléhavě potřeba vypracovat novou studii o kriminalitě migrantů, ačkoli poslední taková studie, kterou uskutečnila BRÅ, byla v roce 2005. Co je podle Holmbergové třeba nyní, je „integrace“ migrantů, což podle jejího názoru ukončí zločiny. Podle ní je 42 migrantů, kteří se dopustily znásilnění, zanedbatelnou součástí všech přistěhovalců ve vztahu k 163 000 migrantům, kteří požádali o azyl v roce 2015.

Policejní důstojník Peter Springare uvedl, že hromadná znásilnění se stali ve Švédsku novým kulturním fenoménem – důsledkem posledních 10 až 15 let přistěhovalecké politiky.

„Existují také etničtí Švédové, kteří se účastnili hromadného znásilnění, ale nejsou ve stejném počtu jako cizinci,“ uvedl Springare. V souvislosti s těmito připomínkami byl Springare nahlášen policii, která oznámila, že provede interní vyšetřování jeho připomínek. Generální tajemnice švédské advokátní komory Anne Rambergová uvedla, že tvrzení Springareho jsou „téměř rasistická“. Pokud je na Západu považováno za „nepřípustné“ a mluvit o faktických důsledcích migrace, ve Švédsku je to nyní považováno za zločin.

Švédská vláda však necítí větší riziko počtu potenciálních znásilnění a dalších zločinů migrantů. Naopak je v plánu, podle nového návrhu zákona, udržet v zemi i 9000 nezletilých migrantů, kteří nedostali azyl a měli být deportováni. Navíc u 7000 z nich se po lékařských vyšetřeních prokázalo, že o svém věku lhali a již dosáhli dospělosti. Dočasné povolení k pobytu získají za podmínky, že budou chtít studovat. Je zřejmé, že dokonce i ti z 9.000, jejichž totožnosti jsou neověřené – pravděpodobně proto, že nemají žádné doklady – budou moci zůstat.

Policie i švédské soudy pro migraci těžce kritizovaly tuto legislativu, zejména proto, že porušuje švédské právo, které vyžaduje, aby se lidé, kteří chtějí zůstat v zemi, mohli jasně identifikovat. Snížení tohoto požadavku snižuje schopnost švédských úřadů vědět, kdo žije v zemi.

V reakci na to vláda tvrdila , že návrh má umožnit 9 000 přistěhovalcům dokončit nebo požádat o vysokoškolské vzdělání a ne o azyl. Takže se najednou ukáže, že 9 000 mužských migrantů nepřijelo hledat azyl, ale získat švédské středoškolské vzdělání. Kdo ví? Proč by dospělí muži s neověřitelnou identitou z cizí země měli mí přístup do švédských škol, zůstává nezodpovězeno. Umožnění 9 000 „nezletilým osobám“ zůstat bude stát švédské daňové poplatníky téměř dvě miliardy švédských korun [238 milionů dolarů; téměř 200 milionů eur] pouze v roce 2019.

[wp_ad_camp_2]

Biskup Fredrik Modeus z města Växjö argumentoval tím, že Švédsko by mělo „znovu zavést možnost povolení k pobytu za zvláštních a zvláště ničivých okolností“ a že Švédsko by se mělo považovat za „humanitární velmoc“„Mělo by povolit nezletilým mladým lidem zůstat. Ne dočasně, ale trvale,“ řekl .

Mešita v městě biskupa Modeuse nedávno požádala o povolení veřejně vysílat své volání k modlitbě z hlasitého reproduktoru na tři minuty, dvakrát v pátek. Ve Švédsku již existují dvě mešity, které veřejně vysílají své modlitby v pátek, jedno v Botkyrce – kde bylo uděleno povolení v roce 2013 – a jedno v Karlskroně . Místní muslimský vůdce Imam Ismail Abu Helal řekl, že výzva k modlitbě umožní muslimům lépe se zapojit do švédské společnosti. „Vítám to a těším se na slyšení obou církevních zvonů a volání k modlitbě v našem městě,“ řekl biskup Modeus .

Předseda vlády Stefan Löfven odmítl vyjádřit svůj názor na otázku muslimské výzvy k modlitbě. Řekl, že „závisí na umístění mešity“ a že to je na místní obci. V květnu se policie Växjö rozhodla , že mešita bude mít možnost volat k modlitbě každý pátek tři minuty. Ve svém rozhodnutí policie uvedla , že hodnocení bylo založeno na zvážení dopravních otázek, veřejného pořádku a bezpečnosti. „Nebyly vzaty v úvahu jiné aspekty, jako je obsah výzvy k modlitbě. Biskup Modeus uvedl, že rozhodnutí policie bylo moudré a prospělo by integraci.“

Druh „integrace“, kterou mešita ve Växjö údajně šíří místním muslimským obyvatelům, spočívá v tom, že muslimové jsou vyzýváni, aby se nezúčastnili na vánočních slavnostech „kafírů“ (hanlivý termín pro „nevěřící“) a Židé jsou samozřejmě, zmíněné jako nepřátele Alláha. Škola mešity využívá saudskoarabské školní osnovy a povzbuzuje ženy, aby se neoblékaly do „západního oblečení“.

Zdá se tedy stále více, že se do islámské kultury integruje Švédsko. Nedávno švédský soud rozhodl v souladu se zásadami sladěnými se zákonem šaría, jestliže porota – která měla dva muslimské členy – zjistila, že žena, která byla násilně zneužita svým manželem, nemohla být považována za důvěryhodnou, protože pocházela z „méně důležité rodiny“ než její manžel a že je „běžné“ pro ženy, aby lhaly o svém zneužívání. Porota ji také pokárala, že do případu zapojila policii, místo aby řešila otázku tím, že by se poradila s rodinou zneužívajícího manžela. Případ způsobil ve Švédsku skandál a dva členové poroty byli následně propuštěni.

V jiném nedávném případě byla 12letá švédská muslimská dívka násilně převezena do Iráku a nucena se oženit s jejím 22letým bratrancem, který ji údajně znásilnil. Po návratu do Švédska porodila dvojčata. Její rodina ji donutila, aby se vrátila do Iráku, aby žila se svým „manželem“. Jeho rodina ji potom násilím odebrala děti, když jí konečně bylo umožněno se rozvést. Děti jsou stále v Iráku. Švédský soud udělil tomuto muži – iráckému občanovi – péči o její 10 let staré dvojčata.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Judith Bergman je publicistka, právníčka a politická analytička.

Z anglického originálu přeložil Mike

Zdroj: 1

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.