Ve Švýcarsku vstoupil v platnost nový zákon, který obyvatelům, kteří v posledních třech letech pobírali sociální dávky, zabraňuje v získání občanství. Žádosti o občanství budou, v případě těchto obyvatel, schváleny pouze tehdy, když státu splatí veškeré finance, které od něj obdrželi.

[wp_ad_camp_2]

Nové předpisy žadatelům o azyl a migrantům, kteří poslední tři roky žijí na území Švýcarska ze sociálních dávek, v podstatě znemožní stát se občany, a to i navzdory tomu, že třeba splnili minimální dobu trvalého pobytu nezbytnou k tomu, aby mohli o udělení občanství vůbec zažádat, uvádí zpráva Kronen Zeitung.

Dříve zákon umožňoval migrantům zažádat o udělení státního občanství v případě, že státní podporu nevyužívali v době podání žádosti.

Kromě sociálních dávek bude nový zákon po migrantech požadovat také prokázání vyšší úrovně integrace než předtím. Například bude nutné, aby migrant doložil, že má v zemi určitý počet švýcarských přátel a známostí.

Požadavky vztahující se k jazykovým znalostem se liší podle kantonu, avšak ve většině z nich je očekávána středně pokročilá úroveň jazykových znalostí, která je podle Společného evropského referenčního rámce (CEFR) označována jako úroveň B1 nebo B2.

Ačkoli Neměcko není členskou zemí Evropské únie, do země se přes její jižní hranice s Itálií pokouší dostat velké množství migrantů. Zatímco mnozí z nich považovali Švýcarsko pouze za tranzitní zemi na cestě do Německa, jiní v alpském státě zůstali.
[wp_ad_camp_2]

Mnohé švýcarské kantony a města se pokusily příliv uprchlíků odvrátit tím, že pro ně příchod do země učiní méně atraktivním. Na konci loňského roku Curych hlasoval pro dramatické snížení dávek neúspěšným žadatelům o azyl, kteří mají takzvaný „status F“, což znemožňuje, aby byli deportováni.

[wp_ad_camp_2]

Mnoho migrantů přichází do Švýcarska bez jakékoli formy identifikačního průkazu, což závažně znesnadňuje vyřizování žádostí o azyl nebo deportování těch, kterým status azylu schválen nebyl

Členka švýcarské Federální rady Simonetta Sommaruga na konci minulého roku odhalila, že vláda ve skutečnosti nezná pravou totožnost 9 z 10 žadatelů o azyl v zemi.

[wp_ad_camp_2]

Překlad: raja, Zdroj: 1

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.