…..zajímavý článek, kde se nakouslo mnoho témat, ale mnoho z nich není řečených po pravdě….

07:54

Znak SS neznamenal nic jiného než ukradený symbol Lord of Schwarze Sonne (pána černého slunce), o kterém se skoro nic oficielně neví…..

Tajomstvo archívov Ahnenerbe

Tajomstvá archívov nemeckej organizácie Ahnenerbe (Dedičstvo predkov) sú až do dnešného dňa verejnosti nedostupné. Prečo ich víťazné strany, ktorým sa dostali do rúk po druhej svetovej vojne nezverejnili? Obsahujú niečo, pred čím treba ľudstvo chrániť? A čím sú vlastne archívy Ahnenerbe – hlboké poznania alebo chválospev tmárstva?

Čo je Ahnenerbe?

Na Norimberskom procese bol celý rozsah prác Ahnenerbe uznaný za protiprávny a generálny tajomník organizácie – Wolfram Sievers – popravený zastrelením. Čo to bolo za organizáciu? Na čo slúžila? A prečo doteraz archívy nezverejnila ani sovietska ani americká armáda?

Mali by sme sa pýtať tých, ktorých sa to týka. Organizácia Ahnenerbe je bezprecedentný príklad súhrnu najväčších úspechov a vymožeností ľudstva, dávnych pamiatok, artefaktov a hypotéz od vzniku ľudstva až po neutrónové procesy v našom mozgu. Skutočne nacisti objavili a generalizovali také tajomstvá, od ktorých vstávajú na hlave vlasy dupkom? Tajomstvá, ktoré sa v dnešnej dobe nachádzajú pod utajením preto, lebo ich obsah je nutné pred ľudstvom skrývať?

Spočiatku bola Ahnenerbe neškodná organizácia vytvorená na skúmanie dedičstva predkov. Bol to akýsi návrat k nemeckým koreňom. Veľký význam sa v nej pripisoval štúdiu starej literatúry, piesňam, básňam a runovým symbolom. Nie náhodou sa pri vytváraní symbolov pre útvary Tretej ríše nacisti inšpirovali runami, ktoré predstavovali posvätný význam. Zároveň mali napomôcť k víťazstvu veľkého Nemecka vo vojne proti celému svetu a súčasne dokázať nadradenosť árijskej rasy. Samotné symboly však nemajú negatívny ráz. Práve naopak.

Svastika, napríklad, je slovanský a tibetský symbol šťastia a sily. Večné koleso života označujúce zmenu ročných období, zákon neustálych zmien a pohybu. Mimochodom, pred vojnou nemci zorganizovali expedíciu na Tibet. Aké boli jej ciele a výsledky – nie je známe. No hlavný prorok Tibetu už vtedy predpovedal, že Tibet bude zničený v roku 1940 a nemecké impérium padne tiež. Pravdepodobne mu nemci neverili alebo nechceli uveriť. Z Tibetu si priviezli starodávne rukopisy a časť tibetských mníchov, ktorých telá potom našli v esesáckych uniformách v Hitlerovom bunkri. Ako sa sem mnísi dostali a prečo boli zneškodnení, môžeme len hádať.

Neskôr sa organizácia rozrástla a dostala sa pod ochranné krídla Heinricha Himmlera – milovníka okultizmu, ktorý sa považoval za reinkarnáciu kráľa Henricha. Sám Hitler si opakovane robil srandu z tejto teórie Himmlerovho pôvodu. Každopádne, organizácia sa rýchlo dostala pod krídla SS. Bolo jej poskytnuté zabezpečenie, opora i financovanie. Na výskum v rámci Ahnenerbe Nemecko utratilo viac prostriedkov, než USA na zostrojenie atómovej bomby. Očividne sa tu nešetrilo, keď vynaložili také kolosálne prostriedky.

Čím sa Ahnenerbe zaoberala?

Ahnenerbe si na svoju činnosť vybrala veľkú budovu v centre Berlína, blízko Himmlera. Inštitút začal pracovať a zaujímalo ho všetko: od štúdia krasových jaskýň po materializáciu ľudskej mysli; od fyzikálnych vlastností pektínov až po čítanie budúcnosti z hviezd. Najdôležitejšia však bola podpora šírenia „správnej“ – teda nadradenej árijskej – rasy na území nemeckých krajín.

V rámci štruktúry Ahnenerbe vznikol počas vojny inštitút vojenského výskumu a vojenský technický útvar. Tu sa pracovalo na vytvorení zázračnej zbrane, ktorá by zmenila priebeh vojny. Na konci vojny už nemci úspešne predháňali ostatné krajiny v technickom rozvoji. Balistické strely V-2, najlepšie ponorky, stíhačky Messerschmitt, pripravený atómový plán – na tom všetkom má zásluhu Ahnenerbe. Našťastie, atómovú bombu nestihli vytvoriť včas. Ak by ich američania nepredbehli, kto vie, či by ste dnes čítali tento článok.

tm komentuje: zde není popravdě uvedeno kdo vyrobil atomovou bombu. Američané ji NEUMĚLI zkonstruovat. Vyrobili ji němci. Byly předány v Rakousku v  Amseteten američanům. Existuje o tom kniha. A-bomby byly tři, a třetí se jmenovala TRINITY. Právě trinity naštěstí nevybuchla a byla předána z Japonska po mnoha letech Rusům.

Vytvorili tiež vedecké jednotky väzenského typu. Sem umiestnili vedcov židovského pôvodu z koncentračných táborov. Tak Ahnenerbe dosiahlo významné úspechy aj v oblasti medicíny a histórie. Počas vojny sa Ahnenerbe zúčastňovala aj na rabovaní najväčších knižníc a múzeí v okupovaných krajinách. Stačilo, ak nejaký vedec zaujal Himmlerovu pozornosť – a už vpochodoval do krajiny s vedecko-výskumným strediskom. Takto vytvorili grandiózne vedecké laboratórium – počítalo viac než 50 zložiek z rôznych oblastí poznania. Aj takto sa všetkými možnými i nemožnými spôsobmi snažili dokázať výnimočnosť a nadradenosť nemeckého národa.

Inak aj mnohí nemeckí humanitní vedci, ktorí si v čase vojny nenašli uplatnenie v závodoch či podnikoch na výrobu vojenských automobilov v Nemecku, boli nútení ponúknuť svoje služby dosť pochybnému podniku s okultným zameraním pod záštitou SS. Filológovia, filozofi, historici – všetci utekali sem, aby sa zachránili pred frontom. Napokon, technikov na front aj tak neposielali, pretože ich potrebovali doma – v zázemí.

Vlastne to bol dosť nesúrodý vedecký a pseudo-vedecký inštitút, ktorý súčasne zahŕňal skutočných vedcov ale i spravodajcov a dopisovateľov z rôznych univerzít, obyčajných šarlatánov, karieristov a konformistov, pripravených spraviť čokoľvek, len aby si šplhli u najvyšších predstaviteľov mocenských orgánov nacistického Nemecka. Preto sa popri serióznych výskumoch z oblasti fyziky, chémie, histórie, medicíny a iných vedných odborov nachádzalo v archívoch Ahnenerbe množstvo znalostí pochybného obsahu. Išlo napríklad o staronemecký obrad iniciácie, magické procesie, prevádzkovanie „noci lásky na cintoríne“ za účelom splodenia čistého árijca čistými árijcami. Avšak mnohí predstavitelia Tretej ríše tomu úprimne verili. Mysleli si, že týmto skutočne treba prejsť, aby dali do činnosti proces reinkarnácie starých nemeckých hrdinov. Dokonca v novinách Čierny skelet publikovali adresy posledného odpočinku nebožtíkov so špinavými – geneticky neplnohodnotnými pozostatkami. Predovšetkým práve tam bolo nutné uskutočniť obrad iniciácie – počatia skutočného árijca. Dnes sa to javí ako jasné tmárstvo, no vtedy naozaj existovali ľudia, ktorí verili rôznym poverám.

Inštitút Ahnenerbe bol tiež priamo účastný pri pokusoch na ľuďoch, testovaní chemických a bakteriologických zbraní, aj vo výskume v oblasti medicíny. Tieto experimenty sa vykonávali v nemeckých táboroch smrti. Zvlášť smutnú slávu v tejto spojitosti získal tábor Dachau – prvý koncentračný tábor neďaleko Mníchova – kde sa vykonávali experimenty pre Waffen SS. Svojho času, keď sa Hitler ešte len pokúšal preniknúť k moci, obyvatelia Dachau hlasovali proti nemu. Pomstychtivý „zakrslík“ za trest postavil v Dachau tábor smrti, aby im dym z pecí, v ktorých spaľovali ľudí, neustále pripomínal túto skutočnosť.

Oficiálna požiadavka na experimenty v táboroch akoby ani neexistovala. No uskutočňovali ich prakticky neustále. Napríklad v ženskom tábore Ravensbrüeck študovali fašisti na ženách vlastnosti hnisavých rán a iných ochorení, ktoré im zámerne spôsobili. Robili pokusy v tlakových komorách, kryokomorách, testovali lieky na rakovinu, študovali otvorené rany a dezinfekciu. Niektoré úspechy sa potom dostali aj do tlače. Oznámili napríklad, že našli liek na rakovinu. Mladí lekári, nakazení rasovou teóriou Hitlera, tieto experimenty realizovali a verili, že uskutočňujú prielom vo vede. Nakoniec však boli odsúdení pri Norimberskom procese.

Zvláštne miesto zaberali pokusy na ľudskom mozgu. Nacisti sa na základe vedeckej generalizácie pokúšali pochopiť a vytvoriť univerzálne mechanizmy ovládania správania človeka. Je dosť možné, že našli spôsoby manipulácie širokých más ľudí (tzv. zombie). V skutočnosti to Hitler skúsil na vlastnom národe, ktorý mu bezvýhradne veril. To bol najväčší prielom v oblasti psychicko-fyzického a ideologického pôsobenia na vedomie ľudí. Na zlé radšej nemyslieť. Ale je to dosť dobrý dôvod na utajenie obsahu archívov Ahnenerbe pred verejnosťou v súčasnej dobe?

V brlohu Ahnenerbe – na zámku Wewelsburg, ktorému predurčili osud budúceho centra ríše, sa konali tajné obrady ako príprava na príchod človeko-boha na zem. Zdá sa, že táto rola mala patriť Hitlerovi.

Kam sa podeli archívy?

Kam zmizli tieto kolosálne poznatky, skúsenosti, hypotézy a vedecké výskumy? Naozaj bez stopy zmizli?

V roku 1945 sa v čase ťažkých bojov v Nižnom Sliezsku podarilo Červenej armáde obsadiť starobylý zámok Altan. Tu sa našlo obrovské množstvo papierov komplikovaného obsahu. Aj tieto patrili do archívu Ahnenerbe. Bol to svojím spôsobom koncentrát návodov a technológií – ako sa dostať k moci a manipulovať s ľuďmi. 25 železničných vagónov bolo naplnených len týmito dokumentami. Následne prešli do osobitného archívu ZSSR.

Začali sa šíriť reči, že Stalin stavia osobitnú budovu pre nemecký archív. A dostať sa dovnútra dalo len cestou v podzemí. Ohromný archív vrátane poznámok z tibetskej expedície, fotografie podivných lietajúcich objektov, akési mapy vzťahujúce sa k miestam navštíveným mimozemskými civilizáciami, kópie nemeckého folklóru s razítkom „prísne tajné“. Kde je tento archív dnes, nikto nevie. Buď ho starostlivo chránia, alebo bol zničený. Každopádne verejnosť k nemu nemá prístup. Možno preto, že určitá časť je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a má spojitosť so súčasným dianím. Ale môže byť, že nepredstavuje žiadnu zvláštnu hodnotu, len súbor tmárskych teórií, dohadov a nepreverených hypotéz. Nikto presne nedokáže odpovedať na túto otázku.

Predpokladá sa, že veľa dokumentov mohli nemci vyviezť aj na základňu do Antarktídy, kde hľadali zvyšky Atlantídy, pokladajúc samých seba za potomkov Atlanťanov. Viacerí nemeckí vedci sa tiež pokúšali po vojne archívy Ahnenerbe predať. A čiastočne sa im to aj podarilo. Svedčia o tom dostupné informácie. Samotní nacistickí bádatelia a zberatelia vedeckých znalostí z celého sveta, ktorí si prisvojili cudzie vedomosti a pokúšali sa ich využiť pre svoje sebecké ciele, neskončili pri Norimberskom procese. Zachránili si život a komfortnú existenciu niekde v Amerike alebo v ZSSR a postupne umierajúc prirodzenou smrťou brali so sebou aj tajné poznania…

Zdroj: Myjane.ru
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.