Výsledky studie zaměřené na použití Wim Hofovy metody naznačují, že člověk se dokáže naučit vědomě ovládat svůj imunitní systém. Wim Hof ​​je holandský držitel světového rekordu, kterého celosvětově proslavila jeho schopnost odolávat chladu. Pro tuto svou neskutečnou rezistenci na chlad se mu často přezdívá „ledový muž“.
Vědci vedení Mathijem Koxem z medicínského centra u Radboudské univerzity v Nizozemském Nijmegenu studovali jeho metody. Ty jsou dost podobné tibetským Tummy technikám (jóga vnitřního srdce) a zahrnují meditaci třetího oka, dechová cvičení a vystavování se chladu. Uvedené techniky byly použity na výcvik 12 dobrovolníků pro zjištění jejich schopnosti zbavit se infekcí.
Studie se celkem zúčastnilo 24 osob, z nichž 12 bylo vytrénovaných a 12 jako kontrolní skupina, kteří neprošli žádným tréninkem.
Všichni byli vystaveni infekčním testům, během kterých byli úmyslně nakaženi kmenem bakterií, které vyvolávají příznaky podobné chřipce.
Wim Hof
.
Studie dopadla nad očekávání vědců
Výsledkem bylo, že dobrovolníci, kteří podstoupili trénink Hofovou metodou, vykazovali menší množství i méně intenzivní projevy podobné chřipce oproti těm, kteří trénink nepodstoupili.
Vědecký deník PNAS, ve kterém byla studie publikovaná, uvádí:
,,Trénovaní jedinci produkovali méně proteinů spojovaných se záněty a větší množství interleukinu-10, tedy proteinu který proti zánětům bojuje.
Dosud se předpokládalo, že autonomní nervový systém a také vrozený imunitní systém nemohou být ovlivňovány vůlí. Současná studie však demonstrovala, že prováděním praktik naučených během krátkodobého tréninkového programu, mohou být tyto dva systémy opravdu ovládané vůlí. „
Ortodoxní neurobiologové a imunologové byli skeptičtí. Mysleli si, že studie zaměřená na zkoumání interakcí mezi nervovým a imunitním systémem je oblast „nacházející se někde ve stínu“.
„Tato studie je dobrým příkladem poukazujícím na uvedenou souvislost“, říká Guiseppe Matarese lékař na Univerzitě v italském Salernu, který nebyl přímo na studii zainteresován.
Australští vědci také potvrzují propojení vědomí a imunity
A dokonce nejde o první vědeckou studii poukazující na kontrolu imunitního systému myslí a silou vlastní vůle. Další na to přišli australští vědci.
Jako součást experimentu si několik zdravých dobrovolníků nechalo do rukou vstříknout histamin – substanci, která hraje primární roli u většiny alergií.
Experiment byl konstruován tak, aby se u nich vytvořila iluze, že látka byla vstříknuta do falešné gumové ruky, přičemž reálná injekce šla do druhé ruky.
Po experimentu byla zaznamenávána intenzita alergické reakce v obou rukách a porovnána s kontrolní skupinou, u které nebyla vyvolána zmíněna iluze.
Výsledek?
Výzkumníci zjistili, že reakce byla mnohem silnější ve falešné ruce, o které si dobrovolníci mysleli, že byl do ní histamin injektovaný.
Profesor Lorimer Moseley, který experiment vedl, k tomu dodává:
,,Takové zjištění je zvláště relevantní pro imunitní systém, protože jeho primárním úkolem je rozlišit sebe sama od „ne sebe“.“
Podobné výsledky posilují argument, že mozek vykonává určitou kontrolní funkci nad specifickými částmi těla podle toho, jak silně je „vlastní“.
Poučení
Obě studie ukazují, že imunitní systém dokáže být ovládán vědomím na mnoho způsobů. To znamená, že vaše myšlenky, přesvědčení a nálada dokážou ovlivnit vaše tělo na fyzické úrovni. Pokud si to uvědomíte, dokážete se naučit kontrolovat svou mysl a tím i imunitní systém a zdraví.
Zaměřte se na světlé stránky života, představte si sebe sama jako šťastného a zdravého, meditujte každý den a brzy uvidíte konstruktivní změny nejen na svém zdraví, ale v celém svém životě.
Video o muži, který myslí dokáže dělat neuvěřitelné věci
V uvedeném videu poznáte muže z Holandska, který pomocí tréninku mysli získal úžasnou kontrolu nad svým tělem.
Dokáže například ovládat svůj imunitní systém či odolávat extrémnímu chladu (video je v angličtině).
https://www.youtube.com/watch?v=sKT1Wvz3xm0
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.