Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

 • Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál
  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

Související zprávy

Vždyť přece chemtrails neexistují.

Tajemství vyřešeno: chemtrails jsou uhelný popel

05:54

 chemtrails
http://youtu.be/F6r0GqbH9Os
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F6r0GqbH9Os

Doplnění 10. 2. 2015: Video s českými titulky zde: http://youtu.be/39HA4c4t_CA

[wp_ad_camp_1]

Publikováno 1. 2. 2015 (anglicky).

 • Toto video podává řešení 20 let starého tajemství.
 • Kdo vyrábí směs rozptylovanou v chemtrails?
 • Odkud ta směs pochází?
 • Proč ji dělají?

Chemtrails jsou uhelný popel

Překlad videa: OrgoNet 3. 2. 2015

Obrázky jsou printscreeny z videa, proto mají horší kvalitu. 
Video je vlastně namluvená prezentace, její PDF anglicky zde. V době překladu mi ještě nebyla k dispozici. • Od poloviny 90. let se objevují na nebi přetrvávající stopy letadel, a každým rokem jich přibývá.
 • Po dvě desítky let bylo tajemstvím, co to ta letadla na nás sprejují.
 • Konečně jsme se dozvěděli, co je zdrojovým materiálem pro tyto chemtrails tryskových letadel!
 • Je to uhelný popel, který je dále zpracován a tvoří základ chemtrails.
 • Chemtrailsová rezidua v dešťové vodě mají tutéž směs toxických materiálů jako uhelný popel pocházející z elektráren spalujících uhlí.
 • Každý den je ve světě nasprejován tak obrovský objem chemtrails, že nemůže být žádný jiný zdroj pro tyto nanometalické oxidy kromě uhelného popela.
 • Popílek a škvára jsou vytvářeny v každé uhlí spalující elektrárně.
 • Popílek je bohatý na oxid hliníku (asi 30%), což je hlavní chemikálie, která se nachází při testech dešťové vody na chemtrails.
 • Odpad při spalování uhlí z elektráren je největším proudem průmyslového odpadu ve světě. Jen v USA se ho tvoří ročně asi 120 miliónů tun.
 • Ročně se v USA vytvoří více než 50 miliónů tun popílku.
 • Více než 40% produkce popela v USA je zpracováno na cement, základy silnic, suché zdivo, bauxit, plastická plniva, a další nezveřejněné materiály, jako je chemtrailsová směs.
 • Využití popílku se od zavedení chemtrails v polovině 90. let více než zdvojnásobilo. Za účelem chemtrails se každoročně zpracovávají milióny tun popela.
 • 39% elektřiny je v USA vyráběno spalováním uhli.
 • Tajný chemtrailsový program získává popílek z elektráren za velmi nízkou cenu.
 • Doprava miliónů tun popílku na tajné letecké základny je velmi snadná, po železnici nebo říčních člunech, stejnou cestou, jaká je používána k dopravě uhlí do elektráren.
 • Nízká cena popílku a existující zpracující závody, snadná doprava a nedostatek veřejného povědomí ohledně uhelného odpadu činí z popílku ideální zdrojový materiál pro tajný chemtrailsový program.
 • Patent č. 5003186 popisuje ochlazování Země oxidy kovů.
 • Popílek má správnou velikost i směs oxidů kovů, takže jsou třeba jen minimální úpravy k vytvoření směsí smíchané s vodou pro sprejování.
 • Uhelný popílek má správnou velikost částic (podle patentu 10-100 mikronů) pro použití jako Welsbachův reflektivní materiál pro sprejování v horní atmosféře. (Viz http://orgo-net.blogspot.cz/2010/10/dalsi-z-us-patentu-na-chemtrails.html
 • Tento test dešťové vody z města Chico v Kalifornii má vysoké hodnoty aluminia a baria.
 • Vedle aluminia ukazují testy dešťové vody různé další toxické kovy, které se VŠECHNY nacházejí v uhelném popelu (v závislosti na zdroji uhlí).
 • Tento test z hrabství Alachua na Floridě ukazuje vysoké hodnoty aluminia každý den, a vysoké hodnoty baria jen v některých dnech.
 • Uhelný popel je složen především z oxidů křemíku, hliníku, železa, vápníku, hořčíku, titanu, thalia, sodíku, draslíku, arsenu, rtuti a síry, plus malá množství uranu a thoria.
 • Barium je v uhelném popelu vždy přítomno, a rovněž ve většině chemtrails.
 • Tento test deště v Kalifornii ukazuje údaje o hliníku, bariu a stronciu v období dvou měsíců (listopad 2013 – leden 2014)
 • Popílek s nízkým obsahem baria možná dostává před sprejování přídavek těženého barytu.
 • Uhelný popel má nebezpečný obsah uranu, radia a thoria.
 • Oblasti sprejované chemtrails jsou otravovány ochuzeným uranem (přírodně se vyskytující U238)
 • Radioaktivní uran se nachází ve veškerém uhelném popelu.
 • Radioaktivní thorium je Welsbachův materiál a nachází se v každém nejběžnějším typu uhelného popela.
 • Patent na Welsbachovy materiály (viz výše) ukazuje, jak oxid hliníku, oxid thoria a další oxidy kovů mohou odvracet sluneční světlo zpět do vesmíru za účelem ochlazení planety.
 • Avšak barium není jako Welsbachův materiál zmiňováno.
 • Pokud barium není reflektivní materiál, proč se tedy nachází v testované dešťové vodě?
 • Podle Jima Phelpse., „otce“ chemtrailsového programu, je barium užíváno na odstranění fluoridu z atmosféry. Ten se tam dostává při spalování uhlí jako znečištění vzduchu, a je snaha ho odstranit, aby nevytvořil metan z dalších uhlovodíků.
 • Podle vědeckých měření je ročně po celém světě vypouštěn milión tun fluorinu. Tyto fluoridové složky jsou extrémně silným skleníkovým plynem, asi 8 000x horším než CO2, co se týče zachycování horka v zemské atmosféře.
 • Podle dokumentů Jima Phelpse musí být chemtrails sprejovány proto, aby byl svět ochráněn před fluorovodíkem, který vzniká spalováním uhlí.
 • To je kruhová logika: takže je třeba užívat umělé mraky z uhelného popela, aby byl svět zachráněn před spalováním uhlí????
 • Proč nemáme na veškerých elektrárenských komínech 100% odlučovače fluoridu? Proč nepřestaneme spalovat uhlí?
 • Ti, co nevěří v chemtrails, říkají, že je nemožné vytvořit a vyčistit celosvětovou dodávku aluminia, baria a stroncia a dalších oxidů kovu, aniž by to bylo odhaleno.
 • Každá elektrárna spalující uhlí má prostory pro zpracování popela, buď pro uložení na skládku, nebo pro další zpracování a převoz do další oblasti.
 • Skeptikové chemtrails říkají, že chemtrails neexistují, protože je nemožné vyrobit a transportovat tolik sprejovací směsi po zemi, aniž by to někdo zjistil.
 • Uhelný popel je již převážen po celé zemi, s použitím tahačů, železnice a říčních člunů, takže je snadné převážet i chemtrailsovou směs zcela otevřeně americkému letectvu, na tajné letecké základny po celých Spojených státech i v Evropě.
 • Zde je mapa uhelných elektráren v USA. Použijte Google maps, abyste viděli, které z nich mají závody na zpracování popela k výrobě chemtrailsové břečky.
 • Zjistěte si, kde se nebezpečný uhelný odpad zpracovává ve vaší blízkosti, na http://www.southeastcoalash.org/
 • Místní provozy v blízkosti uhelných elektráren mohou uvádět nižší množství přepravovaného zpracovaného popela po železnici, než skutečně opouští jejich závod.
 • Přesně stejné železniční cisterny jsou vidět, jak přijíždějí na chemtrailsové letecké základny. Toto pomůže identifikovat, která tepelná elektrárna dodává chemtrailsové materiály.
 • Veřejné odhalení, soudní procesy a nenásilná občanská neposlušnost mohou zastavit plnění a převážení těchto cisteren. Zastavení této dopravy zastaví chemtrailsový program.
 • Musíme rovněž přestat spalovat uhlí a zastavit neregulované zpracovávání uhelného popela.
 • Nyní, když víme, odkud pocházejí chemtrails, máme moc ukončit chemtrailsový program, který zabíjí naši planetu.
 • Všechny uhlím poháněné generátory elektřiny a závody zpracující jejich uhelný popel musí být přísně regulovány po celém světě, aby bylo ukončeno sprejování toxických kovů z tryskových tankerů (i vypouštění smrtícího fluoridu do vzduchu).
 • Proč by majitelé uhelných elektráren chtěli pomáhat s chemtrails?
 • Kdo by mohl mít prospěch z toho, aby lidé přestali sledovat znečištění uhlím? Znečišťovatelé – lidé jako bratři Kochovi, kteří vydělali na nedostatečné regulaci znečištění, které denně produkují.
 • Vše, co rozptyluje pozornost lidí od skutečného znečištění způsobeného výrobci fosilních paliv, jako jsou bratři Kochovi http://en.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries , jim pomáhá potlačit snahy na regulaci znečištění.
 • Bratři Kochovi investovali milióny dolarů, aby rozšířili, že změna klimatu je hoax, protože kdyby byla brána vážně, způsobilo by to vyšší náklady, což by snížilo jejich zisky.
 • Dává dokonalý smysl, že bratři Kochové přesunují vinu za vysokou úroveň znečištění pryč ze svého vlastního průmyslu, na vládu, protože to činí jejich znečišťování méně viditelným a je méně pravděpodobné, že bude zregulováno.
 • Chemtrails okamžitě skončí, až vlastníci uhelných elektráren pochopí, že právníci, vládní regulátoři a ICC mají v plánu je pronásledovat.
 • Pronásledovat tyto miliardářské zločince je cíl, na němž musíme společně pracovat, a tak poskytněte toto video aktivistům, právníkům a vládním regulátorům!
 • Když platíte za elektřinu vyráběnou z uhlí, platíte za chemtrailsové jedy, které pomalu zabíjejí vás i vaši rodinu a všechny budoucí generace.
 • Odmítněte kupovat elektřinu z elektráren spalujících uhlí.
 • Po celém světě musíme použít nenásilnou občanskou neposlušnost a zákonné nástroje, jako procesy, finanční pokuty a státní a federální regulaci, abychom zastavili chemické sprejování.
 • Začněte pozorovat svou místní elektrárnu, železnici či leteckou základnu.
 • Máme moc zachránit naši planetu. Ještě je čas, pokud každý přispěje.
 • Musíme masově produkovat bezuhlíkové zdroje energie (viz Kvantový elektrický generátor).
 • Přemýšlejte, jak můžete pomoci, a udělejte to!
 • Jestli nepomůžete, sprejování bude pokračovat.
 • I jednotlivá místní skupina může zastavit toxické sprejování ve vaší oblasti!
 • Hledejte na youtube „jak zastavit chemtrails a haarp“.
 • Zapojte se! Stěžování nevede k ničemu.
 • Podívejte se na dokument „Mocnější síla“, kde se dozvíte, jak nenásilná občanská neposlušnost může překonat každé tyranské zlo.
 • Nehledejte hrdiny nikde jinde.
 • My jsme hrdinové, na které čekáme.

PDF anglicky zde.O využití popela základní informace česky:

 

P. S. Orgonet:


Dává to perfektní smysl až po ten závěr (… Bratři Kochové financují šíření myšlenky, že člověkem způsobované oteplování je hoax …), který je poněkud … překvapující. Nevím, nevím, zda nám někdo zase nepodstrkuje nějakou další flignu …
V poslední době mám dojem, že se aktivistům a stěžovatelům záměrně a pod rouškou aktivismu podstrkují údaje o chemtrails, aby tím byla pozornost odvrácena od každodenní manipulace počasí a klimaterorismu, což podle mě představuje minimálně stejné, ne-li větší ohrožení planety jako geoinženýrství za účelem snížení oteplování.

I když, tímto by se vysvětlovalo, proč vlády mají na tom geoinženýrství takový zájem … podplaceny uhelnými lobby, které současně vyrábějí znečištění/oteplení i materiál pro jeho potlačení, dvojí zisk … fuj, už aby se v tom prase vyznalo.

Na nebi je místa dost, aby se tam stále vešli všichni zájemci o zisk, ať už na klimaterorismu, nebo na geoinženýrství, či na dalších možnostech…

P. P. S. 8. 1. 2015

Toto berte jaké mé předběžné zdroje k tématu „Co mají společného letiště a popel“. Angličtináři si už teď můžou počíst.Zpracování obrovského množství popela a jeho letecká doprava z letiště Ashville: http://charmeck.org/city/charlotte/FocusAreas/Environment/Documents/CoalAsh/Coal%20ash%20fill%20at%20Asheville%20Airport.pdfSkladování popílku na letišti: http://www.charlotteobserver.com/2014/03/13/4763697/duke-energy-proposes-storing-coal.html#.VM-muo10yCgNebezpečí emisí z uhelných elektráren: http://www.lung.org/assets/documents/healthy-air/coal-fired-plant-hazards.pdfWeby odkazující na výrobu tekutých paliv z uhlí:
https://scholar.google.com/scholar?pws=1&client=ms-android-verizon&tel=1&entrypoint=android-velvet&hl=en-US&ctzn=America/Chicago&oe=utf-8&safe=images&redir_esc&noj=1&biw=360&gcc=us&v=3.6.16.1614640.arm&dbla=1&bih=615&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:wGEKb66UnU_41M:scholar.google.com/

Společnost Duke Energy, popel a letiště:
http://www.charlotteobserver.com/2014/12/04/5362324/duke-energy-may-find-shortage.html#.VNegCfmG-qF

Zdroj:
[wp_ad_camp_1]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
4 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře