V předchozí části jsme skončili konstatováním, že vůdce, ani jeho velkoadmirál Dönitz, nám k objasnění tajemství, co to byla a kde se nacházela ona „neproniknutelná pevnost a rajská oáza uprostřed ledu“ nejspíše již nic neřeknou. Ano, stále tu ještě zbývá možnost kontaktovat oba zesnulé prostřednictvím spiritistických technik, nicméně to bych v tomto případě rozhodně neriskoval…

Nejsou-li tedy k dispozici někdejší budovatelé a zasvěcenci, nezbude nám než se porozhlédnout po jejich nejbližším příbuzenském a rodinném okolí. A právě tady, pokud jde o zasvěcence, není co řešit a zdroj informací se tyčí přímo před námi, přímo pod tou pověstnou lampou, kde je nejméně světla! Dcerka se nám potatila! A dokonce i ti její elitní přátelé jsou jen pokračovateli těch, kteří kdysi svými financemi a podporou vyzvedli do výšin jejího otce. I jejich dnešní úsilí jen navazuje na předchozí projekt, i když pro jeho finální, plánované dějství to momentálně vypadá asi tak, že bychom se nejspíše nedostali ani k tomu proklatému Stalingradu… (Ale netřeba zoufat, on i ten Putin jednou zmizí…)  A stejně jako kdysi i sám On, též Ona je dnes tou všemocnou kanclerin. A stejně, jako kdysi tatík, i Ona, pokračujíce v jeho šlépějích, plně pochopila sjednocující říz, blahodárný dopad a pokrokovost víry muslimánské!  A tak se vší silou usiluje obohatit tímto autentickým, středověkým darem nejenom dnešní Německo, nýbrž nejméně celou Evropu! (Výmluvným je v tomto ohledu nedávný případ německého novináře M. Stürzenberga, který za zveřejnění historické fotografie z roku 1941, na níž si Velký muftí Amín al Musajní podává ruku s nacistickým pohlavárem, „vyfasoval“ 100 hodin veřejných prací a podmínečný trest v trvání 6-ti měsíců. Zdůvodněno to bylo podněcováním nenávisti k islámu a hanobením islámu. Pročpak asi tak pobouřila připomínka toho, že podobný vztah, jaký má k muslimům a islámu dnešní Německo, měla již i Hitlerova Třetí říše?!! Nebylo hlavním cílem tohoto trestu především zastrašit každého, kdo by chtěl na tuto pozoruhodnou podobnost upozornit?!! Tedy upozornit na to, že někdejší projekt, v jiných konturách, nadále úspěšně pokračuje?!!)

 

 

Dle mého však kanclerin přespříliš spoléhá na to (a na ty!), že stejně jako v případě jejího otce, pokud se projekt zvrtne, ani ji nečeká jakási norimberská tahanice, nýbrž blažené dožití v nějakém horkovzdušném, přímořském ráji. Nevstoupíš však po dvakráte do stejné řeky, a genocida a zkáza vlastního národa a s ním i celé Evropy, páchaná pod vedením cizí MOCI, je pro daného jednotlivce vždy balancováním na samé únosné hraně, nota bene v době, kdy se někdejší globální, mocenský monolit rozdělil a začal válčit sám mezi sebou…

[wp_ad_camp_2]

Ale zpět k našemu původnímu tématu a informačnímu zdroji ohledně „oázy uprostřed věčného ledu“, tedy vydařené dcerce, bezdětné (v tomto případě konspiraci na téma skrývaného potomka – vylučuji)  kanclerin. Bohužel, i tady se našemu konspiračnímu bádání staví do cesty závažná překážka: Dcera na svého biologického otce a vykonavatele „velkolepého“ globálního zadání, v němž ona dnes tvrdošíjně pokračuje, nekompromisně zanevřela a ani mrknutím svého kancléřského oka nehodlá připustit, že by s ním mohla mít cokoliv společného. Informace z někdejších archivů STASI (krycí jméno:Erika) a KGB důrazně odmítá a o rodinných a pokrevních vazbách na rodinu Rothschild nechce ani slyšet (ale ono už to tak v tom našem malém rybníčku chodí – všichni jsme přece jen bratři a sestry). A to jim to přitom na těch fotografiích, položených vedle sebe, tak sluší! Jako by si z oka vypadli! No nic, tudy naše další bádání nevede a budeme se muset podívat jinam. To bychom museli čekat ještě nejméně půl roku, než se tato informace stane veřejně diskutovanou, a nejméně ještě jedno sto let, než tato informace doputuje i do České televize. A na to teď čas nemáme! Co nám tedy zbývá? Kudy kam? Přátelé, neděste se a nezoufejte, nic není ztraceno, právě teď vytahuji ze svého tajného, čarodějného rukávu naše trumfové eso, které se jmenuje…: Tereza von Dönitz!!!

Na tomto místě krátce odbočím. V historii německy mluvících a ovládaných zemí, existují 4 etapy, kdy se tento mocenský útvar označoval jako říše. Těmito jsou myšleny Svatá říše římská, která vznikla v 10.století a rozpadla se v roce 1806, dále Německá říše (Druhá říše), založena roku 1871, která skončila roku 1918 a po listopadové revoluci se rozpustila do Výmarské republiky, poté následovala Třetí říše, datovaná po nástupu Hitlera k moci do let 1933 až 1943, kdy byla na podnět Hitlera přejmenována na Velkoněmeckou říši (Grossdeutches Reich), která trvala do konce války. Ale proč to zde zmiňuji. V nedávné době se vynořily pochybnosti ohledně státní legitimity a samostatnosti poválečného Německa, tedy především bývalé NSR. Vše do pohybu uvedlo rakouské vydání knihy „Die deutsche Karte“ bývalého velitele vojenské kontrarozvědky NSR, generálmajora ve výslužbě Gerda Helmuta Komossy, kde se mimo jiné tvrdí, že poválečná NSR, tedy i současné Německo, zůstaly od konce 2. světové války kolonii USA, která nestojí na základech legitimního samostatného státu, což se projevuje například tím, že každý německy kancléř je povinen podepsat s americkou administrativou tak zvaný „kancléřský akt“ , kterým stvrzuje podřízenost současného Německa USA a to, dle úmluvy,  až do roku 2099. Zároveň s tím jsem narazil na informaci, o které jsem zprvu pochyboval. Tedy, že na území dnešního Německa existuje oficiální velvyslanectví někdejší Třetí říše. Nedalo mi a kontaktoval jsem přítelkyni, která v tom sousedním Německu dlouhodobě žije a o dění veřejné se zajímá. Informaci mi potvrdila s tím, že se okolo tohoto velvyslanectví odehrávaly minulosti protesty, nicméně vše pak utichlo.

Tedy v Berlíně na adrese Königasse 1 (adresa byla v nedávné době změněna) legálně působí velvyslanectví někdejší Třetí říše, které rozhoduje nejenom o udělení občanství Třetí říše, ale své občany v rámci současného Německa i právně zastupuje. Občané Třetí říše nepodléhají současné německé daňové povinnosti, ale i jurisdikci, což znamená, že nejsou na území současného Německa trestně právně odpovědní. Na stránkách velvyslanectví je to doloženo fotokopiemi soudních rozhodnutí. Velvyslanectví se na svých stránkách prezentuje jako jediný zákonný nástupce někdejší Třetí říše, neboť k oficiálnímu předání moci nedošlo (Dönitzova nástupnická vláda byla zatčena a následně souzena a jediným, kdo tehdy podepsal oficiální dokument o kapitulaci, byl tehdejší Wehrmacht – generál Alfred Jodl).

Ale konečně se vraťme k našemu původnímu tématu. Ono velvyslanectví Třetí říše se totiž na svých stránkách prezentuje i jako zástupce území Neu Schwabenland (Nové Švábsko – jak „náhodné“ a výstižné!), což je území nacházející se na Antarktidě, které v roce 1938 připojil Hitler ke své říši (mimochodem i tehdy byl při udělení souhlasu zástupce rodiny Rothschild). A to už jsme zase nazpět doma. Tedy konečně na území, o němž velkoadmirál Dönitz referoval Hitlerovi v roce 1943:  „Německá podmořská flotila s hrdostí buduje pro vůdce, v odlehlé části světa Šangri-La, na zemi, neproniknutelnou pevnost.“  A nyní ještě k tomu, proč jsem na začátku tohoto odstavce, krátce odbočil k tématu Třetí říše a jeho zastupitelskému úřadu v současném Německu. Mluvčí tohoto novodobého velvyslanectví Třetí říše není totiž nikdo jiný, než vnučka někdejšího Hitlerova velkoadmirála Tereza von Dönitz (rodina se nám zase schází). Zpráv o ní máme poskromnu. Marně (a celé noci) jsem na internetu hledal její fotografii. Očití svědci hovoří o plavovlasé krasavici, která jako by unikla nemilosrdné ruce času. Tereza se prý vznáší mezi Jižní Amerikou a Švýcarskem, kde má své dokladované přechodné bydliště. Nicméně od Terezy Dönitz tu máme jednu kratičkou tiskovou zprávu ze stránek velvyslanectví Třetí říše se sídlem v současném Německu. Tereza nám zde vzkazuje: „Na Antarktidě vypukl vážný konflikt mezi silami Třetí říše a USA. Samozřejmě se nejedná o pozemní boj, ale vzdušný souboj. Je veden ve výškách od 20 do 300 kilometrů nad zemí. Účastní se ho UFO (UFA) Illuminátů a elity USA oproti lidem a mocnosti Třetí Říše. Technologie UFO z Třetí Říše se nedá srovnávat s technologií v Americe vyvinutých UFO. Proto celý souboj skončil pro nepřítele totálním fiaskem a ztrátou celé řady jejich UFO. Na straně Třetí Říše nebylo ani jedno UFO eliminováno! Americká elita je těsně před totálním krachem a proto se snaží o nedosažitelné. Jsou nepoučitelní.“ 

[wp_ad_camp_2]

Komentář raja: Ano, tento válečný konflikt se odehrál mezi lidmi z povrchu (Třetí říše, německy mluvící lidé) a mezi USA. Američané se na povrch snaží dostat od nepaměti. Avšak neúspěšně. Jejich technologie se s našimi nedají absolutně srovnávat. Tato americká operace na Antarktidě se nazývá Operation Highjump. Existuje o ní jeden vynikající ruský dokument, který v blízké době otitulkuji a zveřejním na tadescu. 

Co se týče madamme Merkelové, ta skutečně je dcerou Adolfa Hitlera a má dokončit zkázu Německa, kterou započal její otec. Jak? Její plán byl, že zbytek žen árijské rasy, která v Evropě zůstala, bude znásilněno negramotnými migranty a muži postříleni v organizovaném útoku ozbrojených muslimů, kteří k tomu byli v podzemních základnách vycvičeni. Jenomže Adolfova dceruška již nepočítala s tím, že zde budou operovat i síly dobra, které lidstvo nemíní nechat na pospas této hydře, Deep state a GP. Přepočítala se….

[wp_ad_camp_2]

          Já vím, že vy tomu, co nám tady právě sdělila Tereza, nevěříte. Možná ani nevěříte tomu, že nám to sdělila Tereza. Nicméně, já tomuto sdělení věřím, ale ne tak docela a ne ve všem. Ale abychom se alespoň trochu přiblížili k tomu, o čem to vlastně Tereza hovoří, bude nezbytné vrátit se několik desítek let nazpět, vyposlechnout si svědky jak z řad tehdejších amerických zasvěcenců, ale i svědky z řad tehdejšího vojenského důstojnictva Rudé armády a KGB. Dostaneme se k prvnímu válečnému střetu na Antarktidě poblíž Neu Schwabenland mezi armádou USA a nacisty z konce ledna a začátku února 1948 během operace High Jump. A především se budeme muset vrátit do počátků toho budování té pevnosti Neu Schwabenland, které ovšem započaly ještě dávno před nástupem Hitlera k moci. A budeme hledat, jak to vše souviselo s naší minulostí, a jak to může souviset s naší současností. Doufejme, že nám šťastná hvězda pravdivého poznání bude na této cestě přát!

(pokračování příště)

A tady ještě dva odkazy na téma Merkelová dcera Hitlera a jejich příbuzenské vazby na Rothschildy. Na zahraničních stránkách je to poměrně široce diskutované téma. Na českýchwebech k tomu nenajdete prakticky nic:

http://news-for-friends.de/die-ddr-taeter-gauck-de-maiziere-und-hitlers-tochter-merkel-alles-faschisten/

https://www.pravda-tv.com/2016/02/elitaere-blutlinien-sind-die-rothschilds-mit-hitler-und-merkel-verwandt-video/

[wp_ad_camp_2]

Zdroj: 1

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.