…..bylo by dobré si přečíst článek a dobře o něm popřemýšlet. Je zde mnoho důležitých momentů a bodů, které rozhodnou o budoucnosti….

Pro prvopodstatu přeložila sora.

06:54

Teroristické útoky v Paříži: Provedené s cílem uzamknout prostor při klimatickém summitu

Masakr pátek 13.: operace falešná vlajka určená k izolaci a „karanténě“ NWO klimatického summitu v Paříži

Nemělo by být pochyb o tom, že důvod číslo jedna pro teroristické útoky v Paříži je zcela uzamknout Paříž, aby byla zcela kontrolovaná pro nadcházející klimatický summit. To neznamená, že v pozadí nejsou další velmi významné důvody, zejména některé skryté geopolitické strategie zahrnující Blízký východ.

Nicméně není nadsázkou hluboký význam a zoufalá naléhavost tohoto globálního shromáždění známe jako konference o změně klimatu OSN v roce 2015.

Whistleblower, aktivista odhaluje agendu skrytou za geoinženýrskou celosvětovou změnou klimatu (http://stateofthenation2012.com/?p=17988)

Tento summit reprezentuje završení plánu vládnoucí elity, založení jejich Nového světové pořádku (NWO) prostřednictvím světové vlády zdánlivě založené na globální regulaci emisí uhlíku.

Vzhledem k tomu, že globální změna klimatu (nebo globální oteplování) je jejich mantrou, globální kontrolní systém uhlíku (Global Carbon Control Matrix – GCCM) je jejich předposledním cílem na cestě k Jedné světové vládě.

NWO: Kde se geoinženýrství setkává s GCCM (http://stateofthenation2012.com/?p=15986)

Globální kontrolní systém uhlíku (GCCM) je v podstatě to, co bude na summitu v Paříži navrhnuto. Světové společenství národů bude hlasova o řadě opatření a iniciativ, které položí základy pro novou globální instituci, jejíž účel je trojí:

– za prvé, GCCM bude sloužit jako právní a politický základ pro nový rámec mezinárodních zákonů a úmluv týkajících se emisí CO2.

– za druhé, GCCM poskytne vynucovací mechanismus, kterým tyto zákony a smlouvy budou spravovány a kontrolovány.. a hlavně vymáhány.

– za třetí, GCCM bude fungovat jako globální finanční úřad s cílem poskytnout potřebné daňové příjmy, které budou podporovat vznikající jednu světovou vládu.

– a konečně, GCCM bude fungovat jako plnohodnotný nadnároční režim řízení CO2 s bezprecedentní politickou a policejní pravomocí, tak jako finanční a ekonomickou schopností.

Jedna světová vláda se zprvu objeví jako režim globálního „řízení“ CO2 (http://stateofthenation2012.com/?p=15986)

Agenda 21 a Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj

Klimatický summit v Paříži bude také využit k výraznému pokroku OSN v Agendě 21, stejně jako další konkretizaci více vyvinutější Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

Obě tyto dlouhotrvající agendy jsou rozhodující pro úspěch programu NWO, kde budou účinně kontrolovat každý přírodní zdroj na planetě. Co je stejně důležité jako vypracování jejich tajné agendy je nakonec vyvinout absolutní velení a řízení počasí na celém světě. Skrze různé geoinženýrské programy hodlá globalistická kabala provést i modifikace počasí a klimatické inženýrství kdekoli a kdykoli si to přejí.

NWO kabala usiluje o totální nadvládu nad zemským počasím a přírodními zdroji (http://stateofthenation2012.com/?p=15986)

To jsu skutečné záměry Světové stínové vlády (WSG), které jsou v pozadí pařížské konference, stejně jako teroristické útoky pod falešnou vlajkou, jejichž cílem je úplně uzavřít a karanténovat celou konferenci.

Uzavřít summit před kým?

Ti, kteří operují na vrcholu WSG nehrozí žádnou neposlušností nebo nějakým druhem narušení klimatického summitu. Získání vynuceného „vstupného“ od členských zemí je naprosto zásadní pro úspěch plánů NWO. Proto byly mimořádně dramatické „teroristické útoky“ navrženy tak, aby dosáhly zejména několika cílů. Bod po bodu si je rozdělíme níže.

Kabala ví, že existuje celá řada skupin po celém světě, které by se vplížily do Paříže s explicitním účelem narušení klimatické konference. Pravdou je – pracujíce v součinnosti – tyto různé skupiny plánovaly narušit toto konkrétní jednání do té míry, že by se zhroutilo dříve, než by skončilo. Tyto různé organizace mají společný záměr a účelem je způsobit totální kolaps klimatické konference.

Ve skutečnosti jsou tak odhodlány sabotovat tyto rozhovory o klimatu, že se prakticky může stát v období od 30. listopadu do 11. prosince C O K O L I V !!

Vládnoucí elity vždy použijí maximální drama pro dosažení maximálního účinku

Vlna teroru v Paříži: Kdo to udělal a proč v pátek 13.? (http://themillenniumreport.com/2015/11/paris-terror-wave-on-friday-the-13th-cui-bono/)

Je zřejmé, že teroristické útoky v Paříži byly vykonány, nebo alespoň dramatizovány tak intenzivně, z mnoha důležitých důvodů. A to jsou následující:

1) Dostatečně vystrašit lidi – všechny – a – všichni – pryč z Paříže, a to zejména ti, kteří chtějí narušit summit.

2) Dát francouzské vládě odůvodněnou záminku k zavření hranic, aby se zabránilo případným infiltracím, NWO demonstrantům a skeptikům globálního oteplování od vstupu do „vrcholné bezpečnostní zóny summitu“.

3) Poslat zprávu – jasně a zřetelně – všem národům, které se zúčastní summitu, že dosah NWO kabaly je skutečně globální a neomezený. Že vládnoucí kabala je skutečně neomezená v páchání jakéhokoli druhu terorismu nezbytného k zajištění souladu s jejich rozmanitou agendou.

4) Aby tak zapůsobili na společenství národů, kdy v případě, že úspěšně dotáhnou vlnu teroru v Paříži, pak mohou udělat totéž v jakémkoli hlavním městě na světě. Také, že není žádný národ na Zemi osvobozen od účasti v jejich pomalu se rozvíjející světové vládě.

__________________________________
Zvláštní poznámka:
Kdo by mohl popřít, že NWO kabala používá údajné pařížské teroristické útoky k hrubému vyhrocení „střetu civilizací“? Tento francouzský požár bude sloužit k výraznému zintenzivnění sociálního napětí a vojenských konfliktů jak na evropském kontinentu tak i na blízkém východě. Z tohoto důvodu je možno konstatovat s vysokou mírou pravděpodobnosti, že tento zamýšlený důsledek (scénář k 3. světové) byl jen dalším z mnoha cílů, který mohou plánovači NWO dosáhnout, nebude-li zmařen spěchem. Stejně jako při útočích Charlie Hebdo dříve v tomto roce se zdá, že třetí světová je pro globalisty absolutní nutností. Koneckonců, je to vždy vyrobený chaos války, ve kterém jsou schopni projevit svůj nově vyrobený nepořádek.
Charlie Hebdo NENÍ o svobodě projevu, je to podnícení 3. světové (http://stateofthenation2012.com/?p=10197)
__________________________________

Prezident Francois Hollande nyní používá útoky pod falešnou vlajkou jako obvykle k ospravedlnění francouzské vojenské účasti v Sýrii. Tak jako USA nemá legální nárok napadnout Sýrii, tak ani Francie. Nicméně nepotvrzené tvrzení, že islámský stát nebo ISIS nebo ISIL je zodpovědný za tyhle falešné útoky, bude použito s plnou silou proti komukoli, kdo je vnímán jako blízkovýchodní nepřítel. Jakmile se Francie zavázala k této válce, zbytek Evropské unie do ní může být zatáhnut. Není to způsob, jak světové války začínají?!

Opět, tak jako USA & společníci neměla žádné zákonné odůvodnění nebo morální právo vyhlásit globální válku teroru, Francie také nemá legální důvod zejména jde-li o tak vzdálenou geopolitickou šachovnici známou jako Blízký východ. Jedno je jisté, a to že Spojené státy je podněcují k vojenské akci vybudovat další falešnou „koalici ochotných“. Pouze tímto způsobem může Anglo-americká Osa [1] představovat dostatečně silnou vyrovnávací sílu proti současné ruské alianci, která v tomto bodě dominuje severnímu regionu Levant. Je třeba poznamenat, že Putinovo Rusko a jeho spojenci legálně vstoupili do této regionální války udělením povolení syrským prezidentem Bašárem al-Asadem [2]. Jednoduše řečeno, pozval je, aby pomohl bránit jeho suverénní národ.

Následující titulky se zpráv BBC jasně ukazují, kam vše směřuje.

Závěr

Čtenář nyní ví, proč Světová stínová vláda neoblomně potlačuje každou formu technologie na volnou energii, která je vymyšlena. Jen a pouze prostřednictvím fašistické správy nadcházejícího globálního systému kontroly uhlíku budou moci splnit svůj sen o NWO (naši noční můru). Proto jen v tomto kontextu definovaného různými emisemi CO2, nedává GCCM takový smysl.

Nicméně řádné provedení jejich tajného plánu vždy vyžadovalo maximální utajení. S pomocí internetového provozu – 24/7 – kyber super-detektivové chytají agenty kabaly se zápalkami v rukách dřív, než se oheň rozhoří.

Klíčovým bodem je, že všichni obvyklí podezřelí jsou nyní notoricky známí po celé světové síti. Byli skutečně zachyceni v síti, kterou sami vytvořili. Mnoho z nich je teď známo svými předvídatelnými akcemi a nedbalou nečinností, stejně jako jejich pochybné organizace a osobní sdružení.

Nota Bene

Čtenáři je doporučeno si představit, že on či ona je oficiálním zástupcem některého z členských států, které se zúčastní summitu o změně klimatu v Paříži od 30. listopadu do 11. prosince 2015. Celé město se hemží četníky (silně ozbrojená francozská policie), jakož i francouzskými speciálními jednotkami a dalšími vojáky. Celá země bude uzamčena s uzavřenými hranicemi. Prezident Hollande vyhlásil výjimečný stav na 3 měsíce. Tohle je prostředí, klima chcete-li, které bylo pečlivě navrženo pro nejdůležitější „klimatický summit“ v historii.

Jaký to má smysl? Jak může společenství národů učinit společná rozhodnutí v tak napjaté a vynucené atmosféře? Všechno v Paříži je v tuto chvíli velmi zastrašující, a bude to pokračovat, jak Francie bude spřádat své nové válečné plány.

Jak se budou reprezentanti zemí cítit a pokoušet se dělat rozhodnutí v tak hrozivém a nepřátelském prostředí? Jistě pařížská teroristická operace byla navržena a realizována pro tento účel. Stejně jako Patriot Act byl předložen americkému kongresu k okamžitému schválení hned po 9/11, a oddělení pro vnitřní bezpečnost vzniklo z ničehožnic ve stejném časovém horizontu.

Pointou je, že konference o změně klimatu OSN v roce 2015 musí být zrušena, dokud je ještě čas pro zrušení tohoto odporného procesu.

Poznámka autora

Paříž je pravidelně vybírána jako místo pro různá celosvětová zasedání v průběhu století. Francouzština byla kdysi považována za univerzální jazyk diplomacie po celém světě. Francie byla rovněž považována za zemi volby, kdy měl být svět informován „diplomaticky“ o novém režimu, o novém přístupu nebo zrození revolučního ducha.

Francouzská revoluce je do očí bijící příklad nevýhody tohoto historického jevu, zatímco heslo „volnost, rovnost, bratrství“ je názorným příkladem jeho světlé stránky. Samozřejmě chytlavá fráze může být použita k zahnání masy do ohrady duševního uvěznění a politické neschopnosti. Pak mohou být exportovány do míst jako je USA, kdysi známé jako „země svobody a domov statečných“.

Poznámka editora

SOTN plně uznává, že naplánované teroristické události v Paříži ukázaly odhodlání Světové stínové vlády vnutit jejich NWO program celé planetární civilizaci.. všemi nezbytnými prostředky.. a všemi možnými prostředky.

Proto SOTN chápe, že My Lidé musíme reagovat na jejich vysoce destruktivní plán. Lidé planety Země se musí sjednotit za společným účelem a odporovat jejich NWO a Jedné světové vládě. Jinak řečeno:
Nový světový řád musí být zastaven všemi dostupnými prostředky!
&
Jedna světová vláda musí být ukončena všemi možnými prostředky!
Co bude dál? Řešení přijdou

Vysvětlivky

[1] Anglo-americká osa:

Anglo-americká osa je zastoupena v první řadě a zejména velkými anglicky mluvícími zeměmi světa: USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Izrael. Evropské členské národy NATO, jako Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Lucembursko a Nizozemí jsou také úzce spojeni s Anglo-americkou osou, stejně jako všechny skandinávské země. Také asijské pacifické země – Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Filipíny. Saúdská Arábie, Turecko, Egypt, Pákistán, Kuvajt, Jordán, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Katar také náleží svou věrností k Anglo-americké ose, ale u některých se to může změnit. Světová stínová vláda je ultra-tajná, nadnárodní organizace, která zcela ovládá Anglo-americkou osu, stejně jako Evropskou unii, NATO, mezi mnoha dalšími institucionálními subjekty, které tvoří globální kontrolní systém.
(Zdroj: Vladimir Putin’s Russia: Perfect Foil To The Anglo-American Axis And Their New World ‘Order’ – http://stateofthenation2012.com/?p=8159)

[2] Syrský Bašár al-Assad: Skrytý příběh odhaluje proč západ nemůže pokořit jeho vládu – Skryté síly pod vedením prezidenta Bašára al-Assada – http://stateofthenation2012.com/?p=13286

Zdroj: http://stateofthenation2012.com/?p=25430

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.