Napřed menší historický úvod o našich nejbližších evropských sousedech a jejich nám podobných a soběpodobných příběhů zrození evropského poválečného, extrémně totalitního, plutokratického, mediokratického sio-nacismu, maskovaného nejprve jako komunismus, a poté jako korporátní kapitalismus, který se hroutí do úpadku biblických dimenzí ve své degenerativně – oligarchální finální fázi.

Nizozemské území podle zákonů SHAEF

Proč je NIZOZEMSKÝ STÁT nezákonný, nezákonná celá nizozemská vláda, a proč LIDÉ uvěřili a byli podvedeni a okradeni. To bude jasné, když porovnáme každodenní vývoj s jejich legalitou.

„Nizozemsko“ je vícenásobná konstrukce v různých vrstvách, a použité množné číslo lze snadno vysvětlit. Teď se o to pokusím.

Základní vrstvy Nizozemského státu

Tyto vrstvy se vesele střídají, aniž by o tom obyčejní Nizozemci měli jakékoliv, byť nejmenší povědomí. Je to proto, že Vládci těchto vrstev nemají zájem, aby je populace pochopila nebo o nich vůbec věděla. Nevědomost je ctnost a hloupost nástrojem jakékoliv moci. Úplatky a privilegia dělají zbytek.
Tato neustále se měnící stratifikace je psychologický trik.

Nizozemci žijí a pracují ve fiktivním prostředí, o kterém si myslíme, že je demokratickým ústavním státem, a je stanoveno ústavou. Není to skutečný svět, protože skutečný svět se odehrává mimo fikci. Pozemní vrstva je půda, území mezi Zwin a Ems a od Den Helder po Maastricht.

První vrstva. To, co je tam dole, je naše – myslíme si – ale to je omyl, nechali jsme si to vzít.

Druhou vrstvou území je 1. Batavská republika, vytlačená Napoleonovým převzetím území, ale nikdy nezrušená. Tato vrstva tam leží ve více než dvě století dlouhé hibernaci. Tato republika je první a jedinou demokratickou formou vlády zvolenou a potvrzenou lidmi.

Třetí vrstva je království založené britskými pruskými dobyvateli Napoleona v roce 1813 na základě Vídeňské smlouvy. Toto království trvalo do 13. května 1940. S dezercí královny a jejích ministrů bylo toto království ústavou, jejím článkem 21, zrušeno.

Čtvrtá vrstva je vrstva Třetí říše Adolfa Hitlera, ratifikovaná Nejvyšším orgánem 18. května 1940 holandským parlamentem. Suverenita byla přenesena na Berlín a země byla začleněna jako federální stát do Třetí říše. Tato podmínka trvala až do kapitulace německého Wehrmachtu, která přenesla suverenitu nad Nizozemci na spojence podle legislativy SHAEF.

Správu čtvrté úrovně získal SHAEF a NIKDY ji na NIKOHO nepřevedli.

Pátá vrstva je STÁT NIZOZEMSKÉ KORPORACE, soukromý konglomerát kolem House of Orange a Old Capital od VOC a kolonií, převzatý nadnárodními společnostmi, jako jsou Royal Dutch, Shell, Unilever, DSM, KLM, Hoogovens, NAM, domény, nespočet nadací a daňových struktur a mnoho, nespočet dalších finančních odvětví. Tyto pobočky jsou ve všech sférách – v Horním i Dolním světě – vyrostlé se STÁTEM – nazývané také „vláda“ – a základní přidružené společnosti se rozrůstají a jsou zdaleka největší zainteresovanou stranou na strategicky umístěném území.

Vzhledem k vytvoření – rukou CIA a Vatikánu – Evropské unie a integraci Nizozemska do ní, je suverenita přenesena do Bruselu, s jediným cílem vyklidit území za účelem zřízení městského státu – Tristate City – pod městským vlastníkem, přičemž STÁT nadále slouží jako úřad pro výběr a vymáhání pro EU.

Pátá vrstva (STÁT) je tedy již částečná a nakonec bude znovu zcela odstraněna, čímž se do obrazu dostane čtvrtá vrstva, území s LIDMI pod okupačním režimem SHAEF.

Území Nizozemska patří do bývalé Třetí říše, kde bylo dohodnuto, že definice „Německa“ vítěznými mocnostmi (USA, Spojené království, SSSR a Francie) jsou hranice Výmarské republiky z roku 1937.

Území Nizozemska není zahrnuto a toto vakuum pravomocí bylo nezákonně vyplněno vrchním velitelem nizozemských ozbrojených sil dne 13. května 1940.

SHAEF nikdy nepřevedli suverenitu a kontrolu nad územím, a proto stále platí.

Ve skutečnosti poté SHAEF svěřili pravomoc 1. Batavské republice jako jedinému zákonnému předchůdci všech ilegálních usazených vrstev. Nedávno vyšlo najevo, že všechna ministerstva a Vysoké státní rady sídlí ve STÁTU NIZOZEMSKÉ KORPORACE se sídlem ve Washingtonu DC, s výjimkou ministerstva obrany. Musí být jasné, pod co Ministerstvo spadá a kdo je v Ultimate Command, takže musíme předpokládat, že příkazy pocházejí z centrály SHAEF ve Stuttgartu.

Obdrželi jsme dokumenty do redakce, které poukazují na formalizaci stávajícího stavu. Věci budou záviset na situaci v americké ústavní republice, kterou střeží Pentagon. Americký jaderný arzenál rozhodně NENÍ pod kontrolou rezidenta-herce Josepha Bidena. Skutečná moc je tedy v určitých částech Pentagonu.

Současný stav na území je úplná anarchie a chaos

Vláda jakožto král a jeho ministři, s výjimkou obrany, se vzdala vlády země a plní rozkazy cizích mocností. Díky dobře organizovaným pobočkám a finančnímu vlivu je tato vláda mimo jurisdikci schopna udržet pod kontrolou komplexní stroj státní správy. Ale ve skutečnosti tyto přibližně 2 miliony vládních zaměstnanců nemohou vykonávat žádnou pravomoc. Jejich přísaha věrnosti králi a ústava byly v tichosti předány cizí mocnosti.

Nejjasnějším důkazem je ignorování článku 1 současné ústavy o diskriminaci. Soudní systém se tímto neřídí, exekutiva vykonává příkazy, na ústavě nezáleží. Udělování výjimek pro veřejné zdraví není nikde právně stanoveno, dokonce ani v naší beletrii. Ústava platí pro občany, nikoli pro režim. Předpokládáme tedy, že to platí pro VŠECHNY zákony a předpisy. To je také zřejmé při podání prohlášení o diskriminaci. Tyto již nebudou brány v úvahu.

Vojenské právo 4. května 1945

To musí být dostatečné, aby se obyvatelstvo bez ohledu na podmínky formálně rozloučilo s režimem a převzalo vládu.

Obrana je již zařízena, první další důležitou věcí, která by měla být zřejmá a viditelná, je nejdůležitější nahrazení “Triasovy politiky” soudního systému. Podle vojenského právního systému SHAEF od 4. května 1945 musí každý občan složit následující přísahu.

Zde je Článek V Ústavy SHAEF o kvalifikaci soudců, státních zástupců, notářů a právníků:

Překlad:

Článek V

Kvalifikace soudců, státních zástupců, notářů a advokátů

8. Nikdo nemůže vykonávat funkci soudce, státního zástupce, notáře nebo advokáta, dokud nesloží následující přísahu:

„Přísahám při Bohu všemohoucím, že budu za všech okolností dodržovat zákony, které nikomu nepřinášejí prospěch ani újmu, a to spravedlivě a nestranně vůči všem bez ohledu na náboženství, rasu, původ nebo politické přesvědčení; že budu dodržovat německé zákony a všechny zákony vojenské vlády, a to jak v liteře, tak v duchu; a že se budu za všech okolností snažit prosazovat rovnost všech před zákonem. K tomu mi dopomáhej všemohoucí Bůh!“

Kdo složí tuto přísahu, není již vázán přísahou, kterou složil dříve.

9. Nikdo nesmí vykonávat funkci soudce, státního zástupce, notáře nebo advokáta, pokud nezíská povolení vojenské vlády.

Pokračování na Geopolitics astrology

Související téma:

SHAEF – jejich platnost trvá. Důležitá data. Data, která budete v brzké budoucnosti potřebovat

Německo nebo Spolková republika Německo – stát či firma? Část 1/2

Německo nebo Spolková republika Německo – stát či firma? Část 2/2

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.