…..další trojský kůň a podmanění většiny států je smlouva, před kterou jsem v minulosti mnohokráte varoval. Podívejte se sami a přečtěte si článek o zoufalém tahu USA na straně jedné a rychlé likvidaci obyvatelstva na straně druhé. Nejlepší bude pro budoucnost pít jenom vodu ze studánky, nic nekupovat a uchýlit se do lesa. Popřípadě emigrovat na východ….

09:54

 

TTIP najväčšie SVINSTVO 21 storočia !!!
Všetci spia a nemo čakajú…

Povedzte to každému! Toto malo zostať pred verejnosťou v tajnosti: EÚ už potajomky implementovala TTIP.

Pamätáme si ešte, prečo politici za Dzurindu robili kampaň, aby sme vstúpili do EÚ?

Preto, aby sme sa dokázali ľahšie ubrániť pred nadnárodnými korporáciami.

V skutočnosti nás však politici podhodili korporáciám ako ľahkú korisť.

No a zaklincovať to chcú aj zmluvou TTIP, o ktorej naše médiá mlčia ako hrob.
TTIP (Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo) je zmluva, ktorú sa chystajú medzi sebou uzatvoriť politici EÚ a USA.

Názov tejto zmluvy znie tak vznešene, že by niekto mohol nabrať dojem, že ide o nejakú
„dokonalú“ obchodnú zmluvu.

Opak je však pravdou.

Práve preto pred týždňom štvrť milióna Nemcov protestovalo proti tejto tajnej dohode, ktorú
EÚ, pre prípad, že by nepokoje verejnosti vzrástli až natoľko, že by ju EÚ nemohla pod tlakom verejnosti schváliť, začala už aj potajomky implementovať.

Túto šokujúcu, ba priam až neuveriteľnú správu priniesol britský The Guardian, viď link nižšie.

Poďme však poporiadku. O čo teda ide v TTIP?

Ide tu doslova o život!

Niekoľko stručných príkladov : TTIP, akokoľvek výhodne sa „tvári“, je výhodná hlavne pre veľký biznis a korporácie.

Táto zmluva je nevýhodná pre obyčajných ľudí. A to najmä z hľadiska zdravia, sociálnej sféry, priemyslu, životného prostredia a iných.

Európa má v súčasnosti oveľa vyššie sociálne a environmentálne štandardy ako sú tie v USA.

A aj preto sa americké produkty na európsky trh nevedia „prebiť“.

Až 70% amerických potravín obsahuje geneticky modifikované organizmy.

Ďalej okolo 40 % amerických potravín obsahuje chemikálie, ktoré narúšajú ľudský
hormonálny systém.

Viac ako 90 % hovädzieho mäsa v USA je vyprodukované pomocou rastových hormónov, ktoré môžu spôsobovať rakovinu.

Európa zatiaľ toto všetko odmieta.

No s prichádzajúcou zmluvou TTIP by sa všetko
zmenilo a tieto produkty by sa dostali už aj na európsky trh.

To isté platí aj pre kozmetiku a ďalšie priemyselné odvetvia chemickej výroby.

Kým dnes Európa zakáže kvôli zdravotným rizikám pri používaní kozmetiky v priemere 1200 zložiek ročne, USA ich zakáže približne 12, čo je neuveriteľný nepomer.

Dobré je aj zistenie, že Európa ich zakáže kvôli fungujúcemu preventívnemu princípu (ak nie je istota, že je niečo zdraviu nezávadné, radšej to nepovolíme), kým v USA funguje liberálnejší princíp (ak je len
určité podozrenie, risknime to ).

Európa sa teda prijatím TTIP vystavuje strašidelnému riziku a našim občanom hrozí vážne ohrozenie zdravia. TTIP nie je nevinná obchodná zmluva! Ide tu o život!

Deregulácia, ktorú prinesie TTIP, je hrozba nielen pre potravinárstvo či kozmetiku, resp. pre zdravie našich občanov, ale aj pre najdôležitejšie
ekonomické a sociálne ukazovatele ako zamestnanosť, mzdy, sociálne istoty,
hospodársky rast atď.

Ďalším nebezpečným „detailom“ zmluvy TTIP je klauzula s názvom ISDS, ktorá dáva právo nadnárodným korporáciám a veľkému biznisu
žalovať vlády jednotlivých krajín.

Podľa ISDS by ale o sporoch nemali
rozhodovať verejné súdy, ale súkromné arbitrážne tribunály , ktoré majú plne pod kontrolou finančné korporácie a spravuje ich systém korporátnych
právnikov.

Teda je každému jasné, komu budú títo akože nestranní právnici nadržiavať a za koho budú „bojovať“? Za štáty a záujmy obyčajných ľudí to
určite nebude!

Čerešničkou na torte je fakt, že o TTIP sa rokuje tajne, bez informovania verejnosti a bez nejakých politických diskusií.

O obsahu týchto rokovaní nemajú všetky informácie ani poslanci národných parlamentov
členských krajín, nieto ešte verejnosť!

Čo je ešte zaujímavejšie, úplne celé
znenie zmluvy ešte nevideli ani poslanci Európskeho parlamentu!

Na druhej strane ale prístup k tejto zmluve majú nadnárodné korporácie, veľký biznis a
banky.

Všetky rokovania teda prebiehajú medzi skorumpovanou Európskou komisiou, USA a veľkým biznisom.

Všetky veľké dohody, ktoré USA takto
globalisticky implementujú (TPP, TISA) musia povinne zostať utajené pred verejnosťou minimálne 5 rokov.

Ani dohoda TTIP nie je výnimkou.

Ibaže ľudia v EÚ sa na rozdiel od iných svetových regiónov postavili proti tejto fašistickej TTIP dohode.

A preto EÚ, pre prípad, žeby TTIP neprešla, začala
túto dohodu už aj potajomky implementovať!

Toto bolo náhodne odhalené cez tento víkend prostredníctvom týchto dvoch zdrojov, z ktorých jeden priniesol The Guardian, viď link tu:
http://www.theguardian.com/bus
[1] ing-eu-food-standards-gmos V stručnosti: Hlavný zástupca EÚ pre obchod

Damien Levie priznal, že tento voľný obchod (TTIP) znamená podkopanie minimálnych noriem, ktoré v minulosti EÚ už odsúhlasila!

Podľa zdrojov z The Guardian hlavný zástupca EÚ pre obchod Levie na istej konferencii priznal, že EÚ povolila dovoz geneticky modifikovaných potravín
a chemicky očistených hovädzích zdochlín!

Takže budeme jesť dovážané zdochliny?

To snáď nie!

Druhý zdroj hovorí, že britská organizácia Global
Justice Now (v preklade: Globálnu spravodlivosť teraz) vydala dňa 18.10.2015 štúdiu, v ktorej sa uvádza, že:

„Politickí predstavitelia USA úspešne využili jednania ohľadom TTIP na to, aby dokopali EÚ k upusteniu od zákazu 31 nebezpečných pesticídov s prídavnými zmesami, ktoré preukázateľne spôsobujú rakovinu a neplodnosť.“

Viď link tu:
http://www.commondreams.org/ne
[2] -book-eu-food-standards-new-report-finds Už

Chápete, priatelia, prečo sa o skutočnej povahe tejto zmluvy v našich médiách mlčí, resp. prečo finančné skupiny skúpili pomaličky už všetky naše médiá?

Aby prechod na Nový svetový poriadok pod vládou elity z USA a EÚ a ich mocenského nástroja NATO sa mohol uskutočniť bez toho, aby si to občania Slovenska uvedomili.

Pre politikov USA a EÚ (vrátane nášho prvého „občana“) sme iba ľudský odpad, ktorý treba nadopovať zdochlinami a chemikáliami, aby sme potom celú tú almužnu čo zarobíme, minuli na lieky, ktoré nadnárodné giganty vyrobia.

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.