Nebezpečí spojené s migrací, nestabilitou a chudobou, kontrola tohoto plicního onemocnění je o to naléhavější, neboť Ukrajina se snaží integrovat do Evropy díky novému bezvízovému režimu.

[wp_ad_camp_1]
Migrační  koridor ze Střední Asie a Kavkazu do Ruska a západní Evropy využilo pole informací  ministerstva zahraničí v Polsku, Itálii, Španělska, Portugalska, České republiky, Ruska a Německa nejméně 5 milionů občanů, kteří pracují v zahraničí. Dalších 1,5 milionů lidí bylo vnitřně vysídleno válkou na východě Ukrajiny.

Oděsa, přístav na Černém moři, má nejvyšší míru tuberkulózy na Ukrajině, se 110 případy na 100 000 lidí v roce 2016 a rychle roste. Turisté se zde mísí s vnitřně vysídlenými lidmi z východní války, místními Romy, studenty a ekonomickými migranty ze střední Asie a Kavkazu, Afriky a Asie.

„Ukrajina by měla věnovat zvláštní pozornost TBC, protože je to velmi citlivé téma pro Evropu,“ řekl Alexej Bobrik, zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) pro HIV, TBC a virovou hepatitidu na Ukrajině. „Mluvím o globální bezpečnosti a přenosu TBC přes hranice.“

Tuberkulóza byla z velké části vymýcena v západní Evropě na počátku 20. století díky léčbě, lepšímu sledování zdraví a informovanosti a vyšší životní úrovni. Od té doby, co se zhroutil Sovětský svaz, se nemoc vrátila z bývalých sovětských republik. Ukrajina deklarovala epidemii tuberkulózy v roce 1995.

Od té doby země dostala obrovské množství mezinárodní pomoci na potírání TBC a její dvojče epidemii HIV. Ale slabá politická vůle a chronická nedůvěra k špatnému zdravotnímu systému v zemi zdržují pokrok. Zatímco celkově počet TBC postupně klesá, na místech, jako je Oděsa, stále rostou. Ještě znepokojivější je, že Ukrajina je jednou ze zemí světa, kde typy TBC jsou odolné vůči více lékům (MDR) a  nepomáhá tradiční léčba.

Čtvrtina nově diagnostikovaných případů tuberkulózy na Ukrajině v roce 2016 byla MDR-TB podle WHO. Míra vyléčení pro rezistentní formy je nejnižší mezi všemi zeměmi, kde se vyskytuje MDR-TB: 38 procent. V Oděse, kde se souběžně vyskytuje i infekce TBC-HIV, byla celková míra léčení TBC v loňském roce pouhých 43 procent. 

„To v podstatě ukazuje, jak neefektivní je systém zdravotnictví, což je špatná zpráva pro Evropu,“ řekl Bobrik.

Ukrajinský systém léčení tuberkulózy se od sovětských časů příliš nezměnil. Je založeno na lůžkové péči trvající  měsíce nebo dokonce léta na klinikách a sanatoriích TBC, které se často nacházejí v historických budovách, které kdysi byly překrásné, ale nyní jsou nevyhovující pro moderní léčbu infekčních onemocnění a potřeby pacienta.

Pacienti jsou naučení platit za služby a léčiva prostřednictvím zavedeného systému úplatků zdravotnickému personálu, které se tak snaží zvýšit extrémně nízké mzdy.

Rozvinutí reforem v zemi měly změnit  starý sovětský centralizovaný model financování zdravotnických zařízení podle počtu zaměstnanců a počtu nemocničních lůžek, bez ohledu na počet pacientů a jejich potřeby.  Reformy by měly pro pacienty přinést  většinu klíčových zdravotních služeb skutečně zdarma. Ale lékaři jednoznačně reformy nepodporují.

[wp_ad_camp_1]
Příklady z jiných zemí bývalého Sovětského a východního bloku ukazují, že přechod na nový model je opravdu bolestivý, ale dosažitelný. Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií, který financuje z velké části  zdravotní péči na Ukrajině, by měly ukončit svou činnost v roce 2020. S ohledem na tuto skutečnost, má Ukrajina málo času nato najít způsob, jak bojovat proti epidemiím a posílit rozpadající systému zdravotní péče.
zdroj: 1
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.