Nechvalně známá kancléřka sousední Spolkové republiky Německo dlí na státní návštěvě v Indii. O rodinném původu kancléřky se dozvídáme – také zde, na stránkách tadesco – vskutku kuriózní věci, které by nás opakovaně měly přimět aspoň k obecnému zamyšlení. Svému domnělému otci je totiž skutečně podobná! Ale co to pak celé dohromady vlastně má znamenat?

Ze své návštěvy Indie by se podle dostupných zpráv měla vrátit během dnešní noci z neděle na pondělí, nebo nejpozději zítra. Zda se vrátí ona sama, nebo nějaká její dvojnice, nebo zda bude zinscenováno zřícení vládního letadla s ní a její smrt, o tom se mezi „příznivci teorií o spiknutí“ zatím jen spekuluje. Údajně by se místo své smrti při leteckém neštěstí (letadla pro státní hodnostáře Německa jsou prý shnilá na šrot, ale to je prý jen klamná fáma, která má následně pomoci zdůvodnit, proč letadlo s kancléřkou se kdesi cestou domů naneštěstí beze stopy po ní zřítilo… fňuk!) měla – stejně jako její otec – doživotně uchýlit do jakýchsi svých prý připravených úkrytů, snad v některých v zemích Jižní Ameriky.

Ale tato konstelace kolem kancléřky Merkelové se prý už také poněkolikáté opakuje: vždy, když je situace kolem změny Systému krajně nahnutá, kanclereta Mutti Multikulti překvapivě odletí na státnickou návštěvu někam do jiného světadílu a tam vyčká, a pokud se změna Systému opět odloží, dostane od svých loutkovodičů příkaz vrátit se do Německa a dál tam hrát svoji neblahou roli.

Prezident Spojených států amerických Donald Trump oznámil, že svoje trvalé bydliště (Erstwohnsitz) přemístil z Manhattanu v New Yorku do Palm Beach na Floridě. Pozorovatelé se domnívají, že on i jeho rodina nyní jsou ve Washingtonu v Dolní Karolíně, a spekulují, že skutečným důvodem jeho náhlého soukromého přestěhování může být hrozící velký teroristický útok například právě na jeho mrakodrap Trump Tower v New Yorku poté, co výsměšně oznámil, že vůdce skupiny teroristů ISIL al Bagdádí „zemřel jako zbabělec a pes“ (a nedostane se proto do svého muslimského ráje ke svým slíbeným dvaasedmdesáti pannám!).

Alternativní zdroje zpráv v internetu už dlouho předem varují před nynějším Halloweenským víkendem a doporučují (vlastně už do 30.10.2019 včetně) opustit města, uchýlit se do bezpečí, pozorovat odtamtud situaci a vyčkávat. Období, před nímž se varuje, prý začalo zlověstným Halloweenským večerem 31.10.2019. Po něm následující pátek 1.11.2019 je totiž ve většině zemí našeho civilizačního okruhu nepracovním svátkem Všech svatých, takže se vytvořil prodloužený víkend, od nějž mnozí mnohé očekávají…

Každopádně je prý momentální situace opět napjatá k prasknutí a údajně je vše opět připraveno pro Náhlý zvrat, který navodí Změnu systému (Systemwechsel). Takové situace jako nyní už prý byly od r. 2016 několikrát, ale přichystaný Zvrat systému prý byl při nich zatím vždy, z nejasných důvodů, mnohdy v poslední chvíli zastaven.

Pozorovatelé se domnívají, že ten Náhlý zvrat prý má podle přání a záměru jeho strůjců nastat zcela nečekaně, a proto velmi drasticky. Nekonečným davům ovčanů tím má být překvapivě doslova „utržena půda pod nohama“, aby se lekli a v šoku z toho děsu byli ochotni přijmout jakékoli změny společenských poměrů, které jim budou předloženy, jen proto, aby ten předkladatel pro ně zajistil východisko ze vzniklého chaosu a spásu nastolením jakýchkoli, třeba i zcela nedemokratických společenských poměrů (místo demokracie znovu monarchie panující „z Boží milosti“).

Proto je dosavadním záměrem strůjců toho Převratu, že vše má až do posledního okamžiku vypadat zcela běžně, klidně a nevzbuzovat podle možnosti ani náznak nějakého znepokojení. Pozornost občanských davů je k tomu účelu například také odváděna zcela nesmyslnými směry nejroztodivnějších „občanských protestů“, jako jsou například Miliony chvilek, Greta Thunbergová a její ekologické běsnění, Vzpoura proti vyhynutí (Extinction Rebellion) a podobné blbosti.

Masy ovčanů jsou tou lživou manipulací prý dokonce tak dokonale zpitomnělé, že prý by nevěřily a prý by nijak nereagovaly dokonce ani na výslovné oznámení toho, co se chystá! Proto je například ještě i v této situaci pro ně důležitá zpráva hromadných sdělovacích prostředků hlavního proudu o tom, že „houby stále ještě rostou“! Například houby havelky! A u nich si hned také vzpomenou na svého prezidenta Václava Havla! Ale nevzpomenou si žel na vlastence a novináře Karla Havlíčka Borovského!

Změna systému – protože ten stávající Systém je prý už dokonale přežilý a vybrakovaný – tedy prý bude muset proběhnout velmi drasticky proto, aby se ti spáči vůbec probudili. Vedle toho jsou zde ale také zprávy o tom, že jiná uskupení strůjců toho Převratu prý naopak chtějí postupovat nějakou jemnou, sametovou, „soft“ cestou, z nejasných důvodů, snad proto, aby se toho při tom Převratu z jejich budoucího majetku zbytečně moc nerozmlátilo…

Takže moje dnešní úvahy vcelku vyznívají jako Nejasná zpráva o konci světa. Už zítra, v pondělí, třeba budeme moci vidět nějaké známky toho probíhajícího zvratu…? Každopádně prý už s ním nelze dál vyčkávat, momentálně se soudí, že by měl proběhnout do poloviny listopadu, nejpozději pak ještě v tomto roce 2019. Takové zvěsti už zde ale pohříchu byly mnohokrát. Nezbývá než připravit se a dál čekat.

Hodiny Soudného dne už dva roky ukazují pouhé dvě minuty do půlnoci, po níž má ten Soudný den nastat. Jsou seřizovány mezinárodním týmem seriózních vědců a tak blízko k půlnoci ukazovaly za dobu své existence zatím jen jednou, v době takzvané Karibské krize, tuším v roce 1963, ale tehdy snad tuto hodnotu neukazovaly tak dlouho jako nyní (https://www.defconlevel.com/doomsday-clock.php).

Často se soudí, že součástí provedení toho Náhlého zvratu by měl být také celosvětový útok muslimů na jinak věřící, respektive na nevěřící, prý vyprovokovaný náhlým zbořením jejich posvátné mešity Al Aksá nacházející se v Jeruzalémě. K tomu prý je dobré v obdobích, jako je nyní, pro informaci sledovat internetové stránky, které tu mešitu živě zobrazují, například: https://www.skylinewebcams.com/webcam/israel/jerusalem-district/jerusalem/western-wall.html. Měla by to být ta budova se zlatou kupolí na obrázku vlevo. Zeď v popředí obrázku je Zeď nářků židů.

Cena jedné trojské unce zlata vyjádřená v amerických US-dolarech, se před tímto víkendem zastavila na hodnotě 1514, což je sice poměrně vysoko, ale ani tak to nemusí znamenat něco významného. Stále víc se obecně proslýchá, že ceny měnových kovů už dávno nejsou reálné, nýbrž jsou dalekosáhle uměle manipulované. Pro podrobnější zprávy o těchto tématech se vyplatí denně sledovat alternativní internetovou www.hartgeld.com, sídlící v rakouské Vídni, která právě dnes přináší aktualizovaný článek svého šéfredaktora s podnětnými informacemi (Unser Rachedurst, na stránce vpravo nahoře).

Kocour Mourek, 3.11.2019

Loading...
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.