The Saker

Když přemýšlím o nedávném vývoji v USA (střelba v Dallas, v Orlandu) a Evropě (Nice, zavražděný kněz, střelba v Německu), mám takový nepříjemný pocit, že něco není úplně v pořádku. A to kvůli jedné věci – pachatelé jsou naprosto směšní: pseudomuslimové, z nichž se vyklubou alkoholici a homosexuálové, bývalí pacienti psychiatrických léčeben – druh lidí, kterým říkám „přes noc se stali muslimem“: všichni se zatraceně ujišťují v tom, aby několikrát za sebou prohlásili „Alláhu Akbar“, ale jinak nikdo z nich neprojevuje žádné známky islámu. Ve skutečnosti mají hodně daleko od vycvičených bojovníků Daeše, jsou to všichni ztracené existence a mají slabošskou povahu. Přesně tento typ lidí chtějí zvláštní služby (a náboženské sekty) ukořistit, protože jsou slabí a snadno zmanipulovatelní. Ach ano, já vím, že lidé poslušní Daeši končí tvrzením, že pachatel je jedním z nich, ale to opravdu nic nedokazuje (možná až na to, že se Daeš zoufale snaží zvýšit svou nechvalnou proslulost). 

[wp_ad_camp_1]

Samozřejmě pro to nemám žádný důkaz, ale mám takový silný pocit, že se někdo setsakra hodně snaží vyděsit televizní dav. Ale proč? Proč by se někdo tak snažil, jen aby vytvořil zcela fiktivní hrozbu?A měli bychom skutečně odmítnout tvrzení všech těch nesčetných svědků, kteří hovoří o „více než jednom střelci“? A co ta absolutně směšná „přemíra“ policistů, když jich byla stovka vyslána do akce, aby se vypořádala s jedním střelcem? Nepřipadá vám to divné? Jsem jediný, kdo má pocit, že to, co je nám předhazováno, je pečlivě zinscenované představení?

Pak tu máme novinářskou kachnu o islámské hrozbě. Dobře, je to pravda, že všichni tito islámští teroristé řekli policajtům, a všem, kteří byli ochotni naslouchat, že zabíjejí bezvěrce pro větší slávu Boží. To mi připomíná cestovní pasy, užitečně nalezené v New Yorku 9/11 (a při útocích Charlie Hebdo) nebo jak údajní islámští teroristé z 9/11 zanechali výtisky Koránu v baru, kde si užívali „striptýzovou show“. Problém se všemi těmi nesmysly spočívá v tom, že neexistuje žádný důkaz, že by některý z těchto teroristů měl skutečné islámské vzdělání nebo vyznával islámskou víru. Kromě toho, i když by se dokonce ukázalo, že každý z nich byl hluboce věřící a zbožný muslim, sotva by to cokoliv dokazovalo. Členové IRA byli „římští katolíci“, a přesto nikdo nemluvil o „katolické hrozbě“. Je pravdou, že existuje velmi reálná hrozba pro celý Střední východ od šílenců z Daeše (ano, přesně těch, o nichž Spojené státy mluví jako o „umírněné opozici“ a nechtějí, aby je Rusové nadále bombardovali), ale neexistuje vůbec žádný důkaz o jakékoliv skutečné spojitosti/koordinaci mezi takfiristy (nevěřící militanti z tzv. Islámského státu v Iráku a Levantě, pozn. překl.) na Středním východě a pachateli nedávných masových vražd v USA a Evropě.

Položíme-li si otázku kdo má z toho prospěch (cui bono), samozřejmě to ukáže na zájmy těch, kteří se zoufale chtějí opírat o labilní mýtus „islámské hrozby“: samozřejmě sionisté, ale také neokonzervativní elity v USA a EU.

Přemýšlejte o tom: jejich velkou nadějí bylo, že Rusko „vtrhne“ na Donbas (nebo ještě lépe, na celou Ukrajinu) a osvobodí jej od nacistických neokonzervativců, kteří jsou u moci v Kyjevě. Takový ruský tah by byl použit jako „důkaz“, že zlí revanšističtí Rusové se chystají obnovit Sovětský svaz, napadnout východní Evropu a možná dokonce přijet tanky k anglickému kanálu. Pokud by se našlo hodně lidí, kteří by uvěřili této teorii „ruské hrozby“, museli by rovněž akceptovat větší vojenský rozpočet (ještě více vykrmit americký vojensko-průmyslový komplex MIC) a rozmístit více amerických ozbrojených sil ve východní Evropě (kde by poskytli mnoho potřebného a někdy pouze zdroj příjmu). Potom by bylo možné svést všechny vnitřní problémy v Evropě na ruskou hrozbu (ve stylu „Putin chce Brexit“) nebo je alespoň zatemnit ruskou hrozbou. Avšak ten otravný Putin neskočil na návnadu a teď je Evropa ve slepé uličce bez uvěřitelné hrozby, která by sloužila k zastrašování obyvatelstva. Samozřejmě NATO a jeho „zaprodané kolonie“ v Pobaltí a Polsku rádi předstírají, že bezprostředně hrozí ruská invaze, ale nikdo tomu už doopravdy nevěří. Dokonce podle některých průzkumů jsou lidé v Pobaltí na pochybách ohledně reálné ruské hrozby (zapomeňte na Polsko: země s národním hrdinou, jakým je Pilsudski /Pilsudski/, je beznadějný případ).

Ale pak, téměř ve stejném okamžiku, kdy si neokonzervativci uvědomili, že Rusové neskočili na návnadu, náhle prudce vzrostl stálý příval uprchlíků, přicházejících ze Středního východu a z Afriky, a to zásluhou zmatku a chaosu, který vytvořila neokonzervativní politika na Středním východě. Jak dlouho si myslíte, že to trvalo vládcům Říše, než si uvědomili, jaká fantastická příležitost se jim naskytla tímto přílivem uprchlíků?

Za prvé, tato vlna uprchlíků vytváří řadu větších sociálních problémů, které by mohly být využity k tomu, aby odvedly pozornost od masivní krize a hospodářských strastí EU. Bez ohledu na to, jak špatné jsou ekonomické ukazatele, vždy je můžete „schovat“ za hlavní titulky jako např.: „Uprchlík znásilnil 79letou ženu na německém hřbitově“ (“Refugee rapes 79yo woman at German cemetery”) (jde o pravdivý případ, stačí kliknout na odkaz).

Za druhé, právě v době, kdy jsou vládnoucí kompradorské elity EU ohroženy nespokojenou veřejností, uprchlická krize vytváří ideální záminku k tomu, aby byla přijala mimořádná legislativa a případně zavedeno stanné právo.

Za třetí, čím je krize v Evropě horší, tím je to lepší pro americký dolar, který se stává bezpečný (bezpečnější) měnou, po níž bychom měli sáhnout.

Za čtvrté, čím více vojenských jednotek je rozmístěno v Evropě, na rozdíl od běžných policejních sborů, tím více si Evropané zvyknout na myšlenku, že „pouze armáda nás může ochránit“.

Za páté, jestliže se nakonec v EU skutečně tank a budou se šířit nepokoje, povstání a chaos – hádejte, kdo se objeví, aby „ještě jednou zachránil Evropu?“ Ano, je to tak – strýček Sam a NATO. Docela dobrá mise pro jinak nelegitimní přežitek z dob studené války, ne?

V ideálním případě by se evropská populace měla rozdělit na ty, kteří předstírají, že uprchlíci nejsou vůbec žádný problém, a na ty, kteří na ně všechno svalují. Čím více se společnost polarizuje, tím více bude „zapotřebí“ udržet zákon a pořádek.

Připadá vám to všechno povědomé?

Ano, samozřejmě, to je také přesně to, co se děje v USA s hnutím Black Lives Matter („Na černých životech záleží“).

Přestože je v USA velké množství imigrantů, jsou to většinou Hispánci a Asiaté /mostly Hispanics and Asians/, kteří se přizpůsobují americké společnosti poměrně dobře. Dobrou zprávou pro americký „hluboce ponořený stát“ je, že černoši v USA mohou ve velké míře plnit stejnou úlohu, jako uprchlíci v Evropě: jsou velmi hlasitou menšinou, většinou hluboce odcizenou, mají v sobě nahromaděný vztek proti zbytku společnosti, který se může velmi snadno projevit formou nepokojů a páchání trestných činů. Je také poměrně snadné najít několik šílenců mezi těmito černochy, kteří začnou vraždit policisty (ideální symbol despotického bělošského establishmentu) a tím přispějí k vytvoření pocitu krize, který bude natolik akutní, že dostatečně zdůvodní nasazení policie, národní gardy a potenciálně i ozbrojených sil, jen aby byl obnoven „zákon a pořádek“.

Je to opravdu jen náhoda, že americké prezidentské volby nabízejí velmi názorově odlišné postavy, jako jsou Hillary a Trump, a že korporační média v USA již spustila určitou úroveň násilí svojí hysterickou proti-trumpovskou propagandou? Jen si na vteřinku představte, co by se mohlo stát v USA v případě, kdyby „osamělý střelec“ zabil Hillary nebo Trumpa? Společnost by doslova explodovala a zákon a pořádek by musel být „obnoven“.

Modality se mohou lišit, ale jak v EU, tak v USA, můžeme nyní v ulicích spatřit těžce ozbrojené a povšechně militarizované síly ve snaze „chránit“ nás před cizí a děsivou hrozbou.

Je snad možné, že to má co do činění se skutečností, že drtivá většina Evropanů a Američanů absolutně nenávidí vládnoucí elity? Samozřejmě, že ano!

Jsem přesvědčen, že to, co se děje, je postupné potlačování občanské společnosti pod záminkou chránit ji – nás – před nějakou velmi děsivou hrozbou. Jsem také přesvědčen, že součástí tohoto plánu je co nejvíce polarizovat naší společnost za účelem vytvoření civilního sporu a zakrytí skutečných, systémových a strukturálních problémů naší zcela dysfunkční společnosti a zdiskreditovaného, protiprávního politického systému.

Metoda panem et circenses (chléb a hry) funguje pouze ve společnosti, která je schopná poskytnout dostatek bohatství svým lidem, aby je zabavila. Ale když říše činí zoufalé pokusy, když už její armáda nevyhrává války, když je její vůdce zesměšňován, když je její měna postupně oslabována a dokonce nahrazována, a když už se nikdo nebojí její síly, potom říše není schopná poskytnout minimální podmínky k tomu, aby udržela své subjekty v klidu a poslušnosti. V tomto okamžiku je volba jednoduchá: buď najít vnějšího nepřítele, nebo alespoň identifikovat nějakého tuzemského. Tentokrát anglo-sionisté našli to, o čem si myslí, že je perfektní kombinace: nejasné/vágní vnější ohrožení (islám) a snadno identifikovatelná interní „dopravená“ hrozba (uprchlíci v Evropě, černoši v USA). Skutečnost, že americká vláda již léta plánuje různé druhy situací výjimečného stavu či stanného práva není velkým tajemstvím (viz: „Prezidentská směrnice národní bezpečnosti 51“ a „Plán zavedení politiky národní kontinuity“ nebo „Rex84“) /National Security Presidential Directive 51National Continuity Policy Implementation Plan nebo Rex84/, ale nyní existují důkazy, že to plánují i Němci. Vlastně si můžeme být jisti, že na tom pracují právě teď, když čtete tento článek.

Naposledy, když Říše cítila potřebu znovu získat kontrolu nad Evropou a zabránit zvolení protiamerických politických stran, zapojili se do notoricky známé operace GLADIO pod falešnou vlajkou /GLADIO false flag campaign/, aby neutralizovali „komunistickou hrozbu“ (viz úplný dokument zde) /here/. Zdá se, že ti stejní lidé dělají znovu to samé, ale tentokrát proti domnělé „islámské hrozbě“ /same thing again, but this time against the putative “Islamic threat”/. Vypadá to, že se anglo-sionisté rozhodli pro plán, který jde spíše proti intuici, jen aby se ujistili, že se obyčejní lidé opravdu vyděsí:

  1. oficiálně (politici) zavrhují jakoukoliv protiislámskou rétoriku.
  2. neoficiálně (média, veřejní činitelé) neustále varují před hrozbou islámského extremismu.
  3. přijímají sice výrazně zjevná, ale jinak naprosto nepoužitelná opatření (TSA, protiteroristický výcvik) za účelem obrany proti islámskému útoku.
  4. skrytě, ale aktivně podporovat takfirismus (podobající se Daeši) na Středním východě a stavět se na odpor těm, kteří, jako např. Rusové, Íránci a Syřané, proti nim opravdu denně bojují.

Čeho má takový zdánlivě nelogický a sebezničující plán dosáhnout? To je jednoduché! Posílit strach a polarizovat společnost.

Tento druh umělé polarizace není nic nového. To je například důvod, proč lidé, kteří nenávidí Obamu, ho nazývají socialistou (nebo dokonce komunistou), zatímco lidé, kteří nenávidí Trumpa, ho nazývají fašistou (přestože jsou ve skutečnosti Obama i Trump jen loutkami různých kapitalistických frakcí stejné jednoprocentní elity).

To, co po nás naši imperiální vládci opravdu chtějí, je, abychom buď bojovali proti sobě navzájem, nebo abychom alespoň bojovali proti větrným mlýnům. Podívejte se na americkou veřejnost – ta je naprosto posedlá nedůležitými otázkami, jako je např. homosexuální manželství, kontroly zbraní versus „aktivní střelci“, Black Lives Matter versus policajti a časem prověřené interrupce versus protesty proti interrupci. Předpokládám, že jistou menšinu tyto záležitosti opravdu zajímají, ale pro drtivou většinu Američanů to jsou zcela nedůležité a nesmyslné kecy, které se jich nikterak nedotýkají – jen prostřednictvím korporačních médií. To mi opravdu připomíná orchestr v Titaniku, který hrál, když se loď potápěla: Říše praská ve švech, existuje velmi reálná možnost jaderné války s Ruskem a my vážně diskutujeme o tom, zda by se v obchodech Target měli transsexuálové jít vyčurat na pánské nebo dámské záchodky /trannies should pee in male or female toilets when in the Target store/. To je šílené, samozřejmě, ale je to stěží náhodné. To je přesně to, jak nás naši vůdci chtějí vidět: vyděšené, zmatené a především roztěkané s rozptýlenou pozorností.

Upřímně řečeno, jsem pesimistický ohledně nadcházejícího období ve střednědobé budoucnosti. Když vidím, jak snadno uvěřili novinářské kachně o „islámské hrozbě“ nejen oficiální propagandisté, ale dokonce i jinak většinou racionální a vzdělaní lidé, tak zjišťuji, že událost 9/11 nás naučila velmi málo. Stejně jako býk v býčích zápasech i my jsme stále ochotni reagovat na jakýkoliv červený hadr, který nám předloží, nehledě na to, kdo vlastně ten hadr drží nebo nás ve skutečnosti nechává vykrvácet.

Dobrou zprávou je, že bez ohledu na naši naivní pasivitu se Říše hroutí, sice možná ne tak rychle, jak by si někteří z nás přáli, ale dostatečně rychle na to, abychom si skutečně dělali obavy o naše vládce. Podívejte se na Izraelce – již si přečetli nápis na zdi a nyní jsou v procesu výměny patronů, od nynějška znovu získali velké přátelství s Ruskem – sňatek z rozumu pro obě strany, které do něj vstoupily, držíce si přitom své nosy. To samé platí pro Erdogana, který se zřejmě rozhodl, že ani EU nebo USA nemohou být považovány za spolehlivé ochránce. Dokonce i Saúdové se snažili, i když neohrabaně a hrubě, dostat Rusko na svou stranu.

V nadcházející době bude show „islámské hrozby“ nadále pokračovat, stejně jako „aktivní střelci“, Black Lives Matter a celý zbytek programu, který si pro nás Říše připravila. Falešné vlajky budou i nadále vlát v mnoha dalších prázdných slovech z Říše.

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.