Hluboce nenormální situace, vnucená nám s výmluvou na údajnou „pandemii“ (celosvětový hromadný výskyt) jakéhosi „korunkového viru,“ dál trvá a právě dnes, s novým výskytem koronaviru „na nejvyšších místech v Praze“ (primátor Hřib a jemu podobná paka a vidláci), začíná hrozit pád od „rozvolňování opatření“ zpět do dřívějších „zostřených opatření Doby rouškové,“ ba možná ještě hlouběji než dřív, až do úplného zastavení společenského života! Je nutné se na to připravit, přinejmenším duševně.

 

 

Moje zdroje informací proto i nadále, už dlouhé měsíce a roky, stále znovu doporučují pořídit si a uchovávat zásoby nezbytných věcí denní potřeby! Doba, kdy údajně budete potřebovat mít zásoby přímo u ruky, ve svém obydlí, protože bude zakázáno vycházet mimo obydlí, je nejméně několik dnů. Ale v posledních dnech se doba, na niž byste měli mít zásoby obecně, stále prodlužuje, teď už prý nejméně na 4 týdny, ale jiné zdroje zpráv tvrdí, že prý až víc než jeden rok, ba dokonce na dva až čtyři roky!

Protože to téměř nikdo nezvládne (znám jen jednu osobu, která by se svými zásobami možná mohla vystačit na dva roky, snad i trochu déle, já to nejsem a zdravím ji touto cestou), je nutné se alespoň duševně připravit na možné nadcházející velké potíže a velká strádání (žízeň, hlad, zima, hromadně se vyskytující nemoci a zranění…).

Kvůli zkáze národního a podnikového hospodářství, kterou možná sami na rozkaz kabalistů, nesmyslně a bezdůvodně, vyvolali a dál vyvolávají, se nám naši vůdcové a jejich rádcové „zodpovědně“ snaží vnutit neslýchaně vysoký (hluboký) schodek státního rozpočtu České republiky pro rok 2020 ve výši půl bilionu českých korun (500 miliard, dámy a pánové, to nejsou troškaři, kdo z nás to má, už házejí ne jen miliardami a desítkami miliard, ale počítají už rovnou v bilionech!). Přestože původně počítali s propadem (schodkem) nejvýš 40 miliard českých korun! Podobně rozhazovačně se chovají naši „partneři“ v Evropské unii, ti ale házejí ty biliony rovnou v eurech, tedy ještě nejméně pětadvacetkrát víc než „ti naši.“ Samozřejmě s tím, že obdobně hluboce schodkové budou státní rozpočty nejen ČR, ale všech všudy, také v dalších letech!

Co lze pro tuto letošní a další budoucnost zatím odhadnout na základě dosud běžně platných pouček o národním hospodářství? Vznikne, respektive už vznikla, krajně obtížná situace: souběžná inflace, deflace a stagflace.

 

 

Podrobněji: budeme na odlišných místech národního a svého rodinného hospodaření souběžně (ve stejnou chvíli) vystaveni jednak směsi vzájemně zcela protichůdných jevů (procesů) inflace a deflace, a navíc v důsledku obou těchto vzájemně protichůdných hospodářských jevů (procesů) bude probíhat stagnace (zastavení vývoje) národního, podnikového a rodinného hospodářství. Konkrétněji si to můžete představit tak, že hospodářství nebude růst ani co do množství výroby (kvantitativně), ani co do jakosti výroby (kvalitativně, zaváděním zlepšení). Bude v lepším případě stagnovat, stát na místě.

Přitom budou růst ceny zboží, hlavně asi potravin a vody, výrobků potřebných pro chod průmyslu (inflace), a zároveň bude stále větší nedostatek peněz na jejich získávání, obstarávaných dosud pomocí úvěru (nedostupnost úvěrů, nedostupnost peněz, deflace). Inflace (růst cen zboží a služeb) bude přitom ničit úspory a likvidovat ochotu státu, podniků a lidí spořit. Deflace je sama o sobě smrtí hospodářství. Situace národního hospodářství a lidí v něm tedy bude stále víc rozporná, protichůdnost toho, co hospodářství a lidé v něm dělají a budou muset dělat, bude stále vypjatější a tíživější. Bude to, dámy a pánové, stále víc na palici, nebude možné se v tom vyznat, ani najít nějakou správnou cestu!

Očekávat, že budeme celé roky v situaci inflace, deflace a stagflace zároveň, je strašidelné! Je ale třeba se na to připravit. Pokud by se podařilo rozbít to nějakým rázným a všeobsáhlým opatřením, celosvětovým resetem, pak ani to nejspíš nebude bezbolestné. Kéž by to bylo možné, není to úplně vyloučené, ale je to jako věřit na zázrak! Benjamin Fulford a jiní spíš realističtěji říkají, že dosud se jako řešení pro tak obtížné situace hospodářství, místo resetu, používala válka, včetně válek světových, a že se jim při promítání nynějšího stavu a jeho tendencí do blízké budoucnosti právě velká, případně světová válka jeví jako řešení pravděpodobnější než je „reset,“ protože válka už je mnohokrát vyzkoušená.

Proto, že byly asi vážně narušeny procesy výroby a prodeje adrenochromu a procesy získávání (živých) částí lidských těl určených pro transplantaci, nyní dlouhodobě hrozí a bude hrozit zvýšené, přímo krajní, riziko únosů dětí a dospělých, určených k tomuto „použití“! Respektive další obdobná rizika, například předstíraného úmrtí novorozenců při nebo krátce po porodu, při “potratu,“ osob po nehodě, po náhlé příhodě břišní, srdeční, mozkové a podobně. Rodičům chystajícím se na porod svého potomka proto naléhavě doporučuji vždy mít spolehlivou dulu (dula), která matku a potomka v době kolem porodu důsledně ohlídá a zajistí jejich bezpečí, když to kvůli své indispozici / nepřítomnosti nemohou zajistit otec, matka nebo jiní členové jejich rodiny.

 

 

Dále se doporučuje podepsat Prohlášení pacienta o zacházení s ním v situaci, kdy nemůže sám rozhodovat, je indisponován, a nosit ho dokonce u sebe pro případ úrazu a uvržení do jiné nemocnice, než která toto vaše předběžné Prohlášení pacienta už má. Bohužel o tom nejsem informován přesněji, respektive už jsem ty informace zase zapomněl, najděte si to prosím, v zájmu svém a svých blízkých, v internetu a udělejte to svoje Prohlášení pacienta (Patientenverfügung) ještě dnes!

Pokud jde o nákup měnových kovů, také zde je situace a její vývoj stále víc nepřehledný. Nejspíš lze nyní doporučit nedělat, abyste se v nerozumné situaci vyhnuli chybě, raději vůbec nic, aspoň dočasně. Pokud chcete / musíte něco dělat, pak situace a důvody různých osob jsou vzájemně výrazně odlišné, poskytnout paušální rady pro tak vzájemně odlišné situace nelze. Snad pro ty, co chtějí uchránit úspory před ničivou inflací: za papírové peníze koupit investiční stříbro (tedy stříbrné investiční mince a slitky stříbra). Koupit je anonymně a nikomu, ani příbuzným, o tom zatím nic neříci.

Prodej nemovitosti: nynější ceny nemovitostí jsou podle mého názoru hrubě přemrštěné. Pokud byste svou nemovitost nyní prodali, hrozí, že vlivem inflace, případně vlivem resetu měny, (značnou) část nynější hodnoty té nemovitosti / těch papírových peněz ztratíte. Proto lze doporučit: buď ještě neprodávat, nebo za papírové peníze získané prodejem nemovitosti raději hned koupit měnové kovy.

Koupě tak velkého množství měnových kovů a jejich dlouhodobé uchovávání ale nejsou snadné, nejsme totiž o zacházení s nimi poučeni. Protože ceny nemovitostí (a nájmů) jsou nyní krajně přemrštěné, samozřejmě doporučuji žádné nemovitosti nyní nekupovat a vyčkat, až se jejich ceny pravděpodobně zhroutí.

Pokud k tomu najdu sílu, uveřejním tady na tadesco ještě taky návod na zhotovení dvou léčivých prostředků, které prý léčí hromadně nakažlivý plicní mor, respektive (ten druhý) prý chrání proti nákaze plicním morem (proti koronaviru): Olej dobrého Samaritána a Ocet čtyř zlodějů. Tyto recepty se prý jako osvědčené dochovaly ze středověkých morových epidemií.

Napsal: Kocour Mourek, 17.6.2020

 

 

 

Loading...
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.