…..došlo mejlíkem s prosbou o zveřejnění. Tomu se člověk nestačí divit čeho jsem politici schopní….

12:54
[wp_ad_camp_1]

Vážení,

Najeďte si na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR,vyhledejte veřejnou zakázku

ev.č.642794, otevřete si formulář 7601011042794, hodnota zakázky 520.500 000 Kč bez DPH,oddíl II.B-předmět zakázky, zveřejněno 22.7.2016. Jde o zakázku na centralizované poskytování imigračních služeb,ovšem, jak to celé koresponduje s tvrzením některých politiků-„žádní migranti!žádné kvóty!“?

Už to máte ? A teď se můžete rozčilovat!

Tak jsem si na ty stránky vlezl. A je to pravda. Takže Chovanec (zelinář, pučista) s poseroutkou

a podrazákem Sobotkou nám tvrdě lžou (předvolební tah).

Oni mají smůlu protože zakázky musí být uvedeny na portálech příslušných ministerstev.

Počítají s tím, že lidi jsou pitomci a nebudou stránky studovat.

Jejich kecy o tom, že žádné kvóty pro imigranty atd.. A vidíte, oni mají již připraveno 520 milionů pro rok 2017 až 2019- počítají s přísunem migrantů.

A že to je pravda tak se podívejte níže na výtah z té veřejné zakázky:

Období let 2017 – 2019.

Státní integrační program je program zaměřený na pomoc oprávněným osobám při jejich začlenění do společnosti, a to zejména v oblasti bydlení, vzdělávání, odstraňování jazykové bariéry a pomoc při vstupu na trh práce.

Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo

služeb* (je-li to známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH 520 500 000,00 Měna [CZK \/] nebo rozsah mezi a Měna [CZK \/]

Hlavní slovník

Doplňkový slovník (je-li to relevantní)

Hlavní předmět* 98000000-3

Další předměty

II.6)

Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li to známo) 18/08/2016 (dd/mm/rrrr)

II.7)

Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)

( ) Ano

( ) Ne

Další informace: (je-li k dispozici)

Účelem této veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky

na poskytování integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období 2017 – 2019.

Cílem této veřejné zakázky je zajistit generálního poskytovatele integračních služeb pro osoby a udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017 – 2019. Státní integrační program je program zaměřený na pomoc oprávněným osobám při jejich začlenění do společnosti, a to zejména v oblasti bydlení, vzdělávání, odstraňování jazykové bariéry a pomoc při vstupu na trh práce.

Činnost generálního poskytovatele integračních služeb nemůže z povahy věci vykonávat ústřední orgán státní správy, a je tudíž třeba jejím výkonem pověřit organizaci, která má v této oblasti zkušenosti a potřebnou kvalifikaci.

Úkolem generálního poskytovatele integračních služeb bude koordinace a zajištění integračních služeb oprávněným osobám formou subdodávky ve spolupráci se subdodavateli, kterými mohou být obce, nestátní neziskové organizace, církve a zaměstnavatelé.

No a vidíte. Navíc neziskovky zase budou profitovat

a bojovat za přísun migrantů.

Zakázka je již potvrzena !
[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.