Resort měl chyby v „účtování účetních případů zastupitelských úřadů, podmíněných závazků z transferů a prostředků na financování záloh zastupitelských úřadů”.

„Podle kontrolorů jsou celkové nesprávnosti významné a MZV tak v roce 2015 vedlo nesprávné, neúplné, neprůkazné a nesrozumitelné účetnictví,” konstatovala zpráva NKÚ.

Na desítky tisíc zápisů stačily dva doklady

Kontroloři například zjistili, že resort, v jehož čele stojí ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD), neúčtoval položky za jednotlivé zastupitelské úřady průběžně, ale jednorázově. Pouhé dva doklady tak stačily resortu k tomu, aby zaúčtovalo 302 tisíc účetních zápisů, které představovaly 59 procent všech zápisů za rok 2015.

„Navíc tyto doklady nesplňovaly zákonné náležitosti účetních dokladů a nebylo z nich tak zřejmé, čeho se týkají,” uvedli kontroloři, podle nichž MZV stanovilo i nesprávné účetní období. Namísto kalendářního roku se jej rozhodlo stanovit od listopadu 2014 do října 2015.

Nesprávně účtované závazky

Dalším problematickým momentem byla skutečnost, že ministerstvo účtovalo veškeré transakce jako bezhotovostní platby mezi účty bez ohledu na to, že se v některých případech jednalo o hotovostní operace.

„Ve výsledku proto stav peněžních prostředků na účtech zastupitelských úřadů nesouhlasil se zůstatky uvedenými ve výpisech z účtů,” konstatovali kontroloři, kteří zjistili i nesrovnalosti v prostředcích na financování záloh.

„V roce 2015 tak v účetnictví například nevykázalo podmíněné závazky za více než 1,4 miliardy korun vyplývající z povinností daných ministerstvu vládou. Jednalo se například o platby příspěvků mezinárodním organizacím, v nichž je ČR členem,” uzavřel NKÚ.

Zdroj (1)